Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Z ošklivého káčátka krysa, co opouští potápějící loď ODS, VV, LIDEM…

Těžko definovat charakter Karoliny Peake. Z ošklivého káčátka se stala krysa, co už opustila potápějící se lodě ODS, Věcí veřejných i LIDEM a dnes šilhá po veslu, možná i kormidle TOP 09? Rodina její matky, Radky Kvačkové, rozené Šebkové, prý obdržela darem od maltézských rytířů Velkopřevorský mlýn na Čertovce (Praha – Malá Strana), kde dosud bydlí.

  • z-oskliveho-kacatka-krysa-co-opousti-potapejici-lod-ods-vv-lidem

Kdo je Karolína Peake? Vzhledem k jejímu předvčerejšímu lidskému kolapsu, stojí za to zopakovat fakta, která jsem již uváděl. Pokud někdo ještě pochyboval o jejím pokřiveném charakteru, dnes už musí mít jasno; bezohledná osoba, která myslí jen na svůj prospěch, jako každá převlékačka kabátů. Říká-li se o někom, že je normalizační kariérista, pak Peake je možné bez výčitek svědomí zařadit mezi kariéristky raného kapitalismu; bez skrupulí, s geny nejperfidnějších lidí. Zavařila si to u všech, nejen u politiků, nikdo by si o ni teď neopřel ani rezavé kolo. V dávné Praze by takové podvodnice strčili do koše a ponořili do Vltavy, třeba zrovna poblíž Velkopřevorského mlýnu.

Každý její krok v politice byl ve znamení lži a klamu. Bezohledná, zákeřná, posedlá prahnutím získat, co nejvíc, se zradou v andělských očiích, na hoře huj, uvnitř bestie, co jen čeká, až ji někdo vypustí. Vhodná pro boj zblízka. Tím vším rámuje eleganci svého pokrytectví. Karel Čapek měl pravdu, když řekl: „Kdo jednou zradil, zradí podruhé“. Tvrdila, že bude do práce jezdit demonstrativně tramvají, jela jednou, protože jí nejde o peníze od 22 800 do 34 200 korun Kč na dopravu pro poslance, ale koupila si volvo za více než milion.

Přitom všichni poslanci mají kromě možnosti zdarma využívat MHD také měsíční příspěvek na cestovné, který jim vyplatí Sněmovna z peněz daňových poplatníků. Bojovala na bilboardech proti neřestným zakázkám, aby vzápětí úmyslně neuvedla v daňovém přiznání 18 milionů korun ze svého prodaného domu. A jen tak mimochodem si ke zhruha 200 tisícovému platu, vysloužila v dolní komoře  funkci předsedkyně Ústavně-právního výboru za 70 tisíc Kč, a od 7. dubna 2011 do jmenování členem vlády také funkci předsedkyně stranického klubu za 79 tisíc Kč měsíčně. Místopředsedkyně vlády také není zadarmo…

Karolína Peake paradoxně spoluutvářela i etický kodex Věcí veřejných a místo Desatera jen Sedmero VV, jež má ve svém pátém přikázání místo nezabiješ toto: ”Při plnění svého mandátu se bude zástupce občanů zasazovat o maximální prosazování svého volebního a politického programu strany či subjektu, jehož zájmy zastupuje a prosazuje. Bude tudíž respektovat usnesení příslušného komunálního, poslaneckého či senátorského klubu, ke kterému přísluší, a dále bude zohledňovat usnesení Rady, Grémia a Konference. Zástupce občanů nesmí v průběhu své funkce změnit politickou stranu, za kterou byl zvolen…”

A co k tomu všemu chimérická smlouva Věcí veřejných? …”Smluvní strany po zrušení smlouvy dle předchozí věty tohoto článku provedou vzájemné vypořádání dle této smlouvy poskytnutých plnění tak, že Kandidát je v takovém případě povinen uhradit Politické straně dohodnutou výši plnění Politické strany dle článku III.1. a III.2. resp. Přílohy č. 1 této smlouvy, tak jak je sjednána v článku III.3. této smlouvy, tedy částku ve výši 7.000.000,– Kč (slovy: sedm milionů korun českých ), a to do sedmi (7) dnů následujících po obdržení písemné výzvy k úhradě…”

Dnes už je každému jasné, že od ní nikdo neuvidí ani korunu. Prý to spadá pod poslaneckou imunitu; vše se totiž odehrálo v prostorách Sněmovny ČR, tak si trhni nohou, ctěný národe. Nejvyšší soud to potvrdil už v kauze dalších tří výlupků - Tluchoře, Fuksy a Šnajdra… Jde o mladou “dámu”, co ji uchvátil kníže Karel, jenž se jí jako jediný zastal, když si i z ní dělal legraci prezident Zeman, že je stínovou ministryní vnitra. Schwarzenberg se při svém projevu k těmto slovům vrátil. Zkritizoval Zemana za to, že urážel dámu před celou Poslaneckou sněmovnou. Sám se pak Peake omluvil a řekl, že si musíme zvykat na nové mravy v téhle republice. A Kalousek mu přizvukuje, takže je možné, že zhůvěřilostí protřelá Peake zakotví v TOP 09…

Vzpomene si ještě Petr Nečas, jak se cukal, když Peake přišla s platformou LIDEM; chce to prý sehnat přes víkend deset poslanců klubu. Zadal příkazy - ODS považuje za řešení vládní krize jen spolupráci tří poslaneckých klubů. Nepřistoupí na model, kdy by to byly dva poslanecké kluby a pak nějaký volný soubor radikálů, volně pobíhajících poslanců, aby se to dopočítalo do nějakého počtu. To nepovažuje za součást takzvané bezpečné většiny. Pokud by taková bezpečná většina nevznikla, byla ODS připravena jít do předčasných voleb na konci června 2013. Jenom blbec nemění svůj názor, řekl si pak ale Nečas 23. dubna 2012, když Peake nesehnala slibovaný počet, a zmírnil své požadavky.

Platforma sice nevytvořila Poslanecký klub, nicméně ji premiér Nečas do sloty vnímal jako politický subjekt, do budoucna by však preferoval, aby „dosáhla rozměrů poslaneckého klubu“. O další dva dny, 25. dubna 2012, definitivně couvl ze svých požadavků na plnohodnotnou, byť nikým nezvolenou platformu Karolíny Peake. Navíc přestal trvat na jejich písemném závazku věrnosti. “Nevidím důvod, aby poslanci něco podepisovali. Stačí mi slovo. Když člověk řekne, že bude podporovat vládu a její program,” řekl premiér Petr Nečas po jednání vlády.

A Peake měla dušičku v peří. Z ošklivého káčátka se pozvolna rodila krysa, specialistka na opouštění potápějících se lodí. Jako kapitán lodi Concordia Francesco Schettino, zažertoval Radek John. Jeho předvolební motto jako šéfa VV znělo: “Opravdu netoužíme po žádných křeslech, toužíme po prosazení programu… a … nikdy nebudeme sedět ve vládě, kde sedí političtí dinosauři…” Nemyslel však při tom na Karolinu Peake, co ji sice nikdy ani “nenapadlo” toužit po nějakých křeslech, aby se však záhy projevila jako ryze pragmatická přeběhlice. Moje valašská babička by měla jasno: “Že ťa haňba neobšustne, přeběhlico jedna…” Řekla by, jen místo slabiky “ře” by dala písmenko “o”…

Napřed vynášela do nebes svoji první stranu ODS, když ale zjistila, že v ní by měla daleko do koryta a „nedostala by absolutně žádný prostor dělat jakoukoliv reálnou politiku”, vyšplhala se do funkcí až po shrbených zádech Věcí veřejných. Ani to jí však nestačilo; stala se tak za šéfování LIDEM místopředsedkyní vlády ČR. Ví snad někdo, kolik hlasů od právoplatných voličů získala strana LIDEM a v jakýchto volbách? Žádná jiná podobná stranička - srandička ve Sněmovně není. Kromě Paroubkovy NS-Lev 21, přičemž spolu s jedním poslancem této strany jen ve Sněmovně sedí, aniž by měl nějaký vliv na vládnutí…

Jo, kde jsou ty časy klidu a míru? Kateřina Klasnová, Karolína Peake, Kristýna Kočí a Lenka Andrýsová. Čtyři vzdělané a přitom vcelku dívatelné političky se svlékly do plavek a nechaly se vyfotit na bilboard „Kluky pusťte k vodě, volte naše holky“, který parodoval čtyři svlečené politiky z ODS. Dnes se nenávidí na život a na smrt, zrada se neodpouští, ani když byla na svatbě Klasnové, absolventce husitská teologie. Pan Karel Poláček by mohl napsat; my holky, co spolu mluvíme… Bejvávalo… Pak se stala ministryní obrany s fotbalovou „obcí“, která nyní činila jen osm dnů a dost. Prý nikomu neslíbila, že bude dělat „kobercové nálety“, spíš naopak. Ale sotva se dostala ke korytu, mlask a tři nejdůležitější armádní znalci šli pod kytičky.

Svým zaujetím být slavným a posmrtně populárním vojákem byl vedle Karoliny Peake též Haškův obrlajtnant Bergr od dělostřelectva, který si během bojů vylezl na vysokou jedli někde uprostřed Rakousko-Uherska a zřídil si tam na větví pozorovací stanoviště “beobachtungspunkt”. Jak ti jeho ustoupili, už nemohl slézt, pokud nemínil padnout do zajetí nepříteli, který mezitím místa pod jeho stromem obsadil. Dva týdny pak nebohý Bergr visel na stromě, a aby nezemřel hlady, ohlodal celý vršek a živil se větvičkami a jehličím. A když ti jeho zase přišli, byl tak zesláblý, že spadl a zabil se. Byl po smrti vyznamenán zlatou záslužnou medaili za chrabrost…

Inu, hic sunt leones! Zde jsou lvi! Ani to ovšem patrně nezabrání tomu, aby byla Peake zařazena na volební kandidátku TOP 09, otázkou je pouze kdy a jestli se mezitím nestane ambasadorkou v Austrálii, odkud pochází její Charles…

zdroj:http://olser.cz/7795/z-oskliveho-kacatka-krysa-co-opousti-potapejici-lod-ods-vv-lidem/

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře