Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Výzva našim národům

Naše národy jsou znovu prověřovány jako v historii již mnohokrát! Nacházíme se na pomyslném rozhraní dvou světů – západu a východu, a proto tlak nyní zesiluje. Naše vlast je tlukoucím srdcem Středozemě, v níž se má podle prastarých proroctví zrodit nový spravedlivý svět! Komu tepe srdce, ten nese život – to je poselství pro nás a role našich národů dnes!

  • vyzva-nasim-narodum

Naši předci se mnohokrát museli rozhodovat, na které straně budou stát, a za své pravdy bývali upalováni, popravováni či vyhnáni ze země. Nastal čas vyzdvihnout jejich duchovní odkaz – zviditelnit historickou roli Velké Moravy a Slezska i starobylé proroctví pro Čechy a zpochybnit nepravdy středověkých i novodobých kronikářů! Opravdu věříme tomu, že Slovany sjednotil francký kupec Sámo anebo že mistr Jan Hus byl kacíř?

Naši dávní předci hájili své náboženské představy, avšak my musíme nyní uhájit svou svobodu a zdraví! Musíme spojit síly slovanského světa, jak to chtěli velkomoravští panovníci i čeští králové Přemysl Otakar II. a Karel IV. Je třeba toto poselství rozšířit mezi naše národy a pracovat na sjednocení všech, ne je rozdělovat! Odkaz našich předků je mocný a pomůže nám oživit náš srdeční tep! Vzpomeňme na dobu, kdy husité na svých praporech nesli kalich Svatého grálu a vítězili nad všemi nepřáteli za zpěvu mocné písně Ktož sú Boží bojovníci!

Národe, máme se o co opřít, proto neváhejme pustit se do svého osvobození pod praporem lásky a spravedlnosti! Nenechme našim dětem zemi ekologicky a morálně zpustošenou pod nadvládou novodobých otrokářů! Rytíři ducha braňte svou zemi a národ, Bohyně Země i kosmický Otče prosím stůjte při nás!

Hana Sar Blochová

Zdroj: https://aliancenarodnichsil.cz/vyzva-nasim-narodum/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře