Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

PRÍSPEVOK K DISKUSNÉMU SLOVANSKÉMU FÓRU VO VIZOVICIACH NA TÉMA SLOVANIA V EU

DISKUSNÉ SLOVANSKÉ FÓRUM VO VIZOVICIACH.

Vážení moravskí priatelia! Veľmi sa teším, že ste sa rozhodli usporiadať takéto podujatie, ako je: DISKUSNÉ SLOVANSKÉ FÓRUM, ktoré zvolávate na Moravu do KD Vizovice na dni 28. 4. - 29. 4. 2018. Rád by som sa aj ja zúčastnil, ale už mám pokročilý vek, tak to by sotva bolo možné! No to neznamená, že budem schvaľovať globalizovanú EÚ! Veď je to len nová forma vykorisťovania bývalých štátov východného bloku! Najradšej by z nás spravili svoj poslušný nástroj na celkové odnárodnenie, samozrejme okrem seba ako vyvolených štátov; Nemecka, Francúzska či Veľkej Británie. A práve Veľká Británia tento zámer pochopila, a tak túto globalizovanú cestu, ktorá by Európu zaviedla do pekla, radšej opustila! Nemci by si takúto cestu radi zvolili, veď túto myšlienku vo svojom vedomí živia od nacistického Nemecka! A tá sa ich natoľko zmocnila, že sa svojho vedúceho postavenia v Európe už nevzdajú! Áno, je to ich dávny sen, aby stáli v jej čele!

  • rispevok-k-diskusnemu-slovanskemu-foru-vo-vizoviciach-na-tema-slovania-v-eu

Už A. Hitlera napadla myšlienka, že od nej treba prejsť k realizácii! Touto túžbou boli Nemci priam posadnutí! Veď to tak vždy robili, aby do sŕdc iných národov vryli svoje predstavy a vymazali ich vlastné národné povedomie. A keď ho nemôžu nahradiť ich nemeckým povedomím, ako to pred 2. svet.vojnou spravili aj v Rakúsku, tak po vzore USA spravia aspoň globalizovanú EÚ! A navyše sa v tomto upriamovali aj na svojich východných susedov - teda na slovanské národy a ich povedomie. Keď nás nemôžu ponemčiť, tak nám vnútia aspoň toto euroobčianstvo.

 Ale to sa veľmi mýlia! Nemusím zdôrazňovať naše odlišnosti; aké Slovania už po stáročia majú; či je to jazyk, kultúra, spôsob života, ale aj odlišné povahové črty, vlastnosti a obyčaje atp. Naši národovci; či už J. Kollár alebo Ľ. Štúr, len tak pre nič neodišli na tzv. skusy, či štúdia v 19. storočí do Nemecka! Áno, odišli tam preto, aby okrem iného porovnávali ich povahové vlastnosti a črty ako Nemcov s vlastnosťami nás ako Slovanov! A keď sa vrátili, jednoznačne sa rozhodli ísť cestou, nášho slovanského spoločenstva! Veď nie nadarmo filozof Hegel vždy hovoril o slovanskom národe, ktorý žije medzi riekami Labe a Dunajom ako o východnom susedovi. On nerozlišoval Slovanov na jednotlivé štátne celky s istými odlišnosťami jazyka!

 Pri tejto príležitosti mi dovoľte, aby som pripomenul, že v tejto globalizovanej EÚ, už žijeme viacej rokov; a to pod vládou iných západných európskych elít a jej oligarchov, kde sa nedodržujú rovnaké pravidlá a princípy pre všetky členské krajiny. Lebo vládne elity v tejto ich sociálnej štruktúre a v tomto umelom zlepenci, si začali vytvárať rôznymi podvodmi nadradenosť nad štátmi bývalého východného bloku, ale aj iných slabších krajín!

 A tak zákonite vznikajú obavy, že odchodom Anglicka z EÚ môže dôjsť ešte k väčšiemu utláčaniu i verbálnemu osočovaniu týchto štátov. Tento jav sa u nich vyskytuje v každej forme ich existencie, ako kapitalistického života, čo sa už stalo aj ich sprievodným javom. Túto globalizáciu vymyslel ešte bývalý vodca nemeckého národa Adolf Hitler v r. 1940, ktorý chcel z "chaotickej Európy," vytvoriť "Novú, hospodársky organizovanú, Európu", ktorej cieľom malo byť ovládnutie ostatných štátov nášho kontinentu Němcami.

 A za týmto účelom sa už r. 1942 z príkazu Hitlera, vypracovali aj podrobné plány na takzvanú "Konfederačnú Európu," ktorá by bola spravovaná výlučne Nemeckom. Ale po prehratej 2. svetovej vojne sa tento zámer nestihol zrealizovať, tak následníci Hitlera sa rozhodli pre kontinuálnu myšlienku a položili aspoň základný kameň tohto nacistického plánu, keď založili, tzv. Európske spoločenstvo uhlia a ocele na čele s Nemeckom. Hitlerovi následníci po vojne vytvorili z nacistickej Reichsbanky, Bundesbanku a z nej vznikla aj súčasná európska centrálna banka /ECB./

Na prelome storočí a z rozhodnutia ECB sa r. 1999 pre EÚ vytvorila aj nová finančná mena Euro. Nemci by boli ale radšej zaviedli Marku, ale nemali istotu či im to odsúhlasia ostatné štáty, tak radšej po troch rokoch vytvorili národné meny Eura pre každý členský štát.

Euro sa tak stalo platobnou finančnou menou pre vetšinu krajín v EÚ. A takto sa v Európe po vzore USA, začal vytvárať umelý sociálny útvar štátov v jednom celku, ale s rozmanitou kultúrou, tradíciami, jazykmi a stupňom ekonomík, avšak s jednotnou menou a jednou centrálnou vládou v Bruseli.

Takto umelo vytvorený zlepenec z viacerých štátov, ktoré tvoria EÚ, deklaroval aj rovnaké pravidlá pre všetky krajiny v ňom zoskupené. Prax ale nakoniec ukázala, že krajiny z bývalého východného bloku boli prijaté do EÚ len za účelom ich vykorisťovania!

Ale akýže by to bol kapitalizmus, či už liberálny alebo konzervatívny, ak by nemal túto svoju hlavnú črtu vždy na mysli - a to podvody a vykorisťovanie! Veď svet kapitalizmu nič nerobí preto, z čoho by nemohol profitovať! A tak s plným vedomím elít a oligarchov v Bruseli a Berlíne sa rozhodli - že naše krajíny z východu spravia členov EÚ! A teraz to robia s Ukrajinou a ďalšími krajinami z Balkánu! Čo ale neznamená, že v praktickej rovine ich nezačnú okamžite vykorisťovať, ako sa to stalo aj u nás; keď nás zaplavili svojimi obchodmi, poisťovňami, poštami, bankami a ich podvodnými „finančnými“ produktami, ktoré ľudí priviedli do dlhov a exekúcií.

A v tomto spočíval aj ich najväčší podvod na nás! Pretože krajiny bývalého socialistického bloku, čo predtým žili iným spôsobom života a nepoznali tieto rôzne formy ekonomických podvodov a vykorisťovania, či rozmanité klamstvá, špekulácie atp. A keďže ľudská chamtivosť po bohatstve nemá hraníc, mnoho ľudí sa pod vidinou rýchleho zbohatnutia či materiálneho uspokojenia stále viac a viac zadlžovalo.

Spoločnosť sa trieštila a začínala sa deliť na bohaté elity či oligarchov na jednej strane, a na strane druhej zbiedačených a zadĺžených „otrokov“. Po čase sa ekonomické problémy začali natoľko hromadiť, že štát už ani nevedel ako ich riešiť. Nespokojnosť väčšiny obyvateľov narastala! Ľudia stále viac upadali do rôznych problémov a biedy, čo privodilo v tomto systéme voľného trhu, ďalšie formy klamstiev, podvodov a vykorisťovanie! A my už nemáme inú možnosť, než nahlas povedať: Nie, nechceme žiť pod mocou cudzích oligarchov ani v umelom zoskupení štátov v tzv. EÚ! Ale chceme mať svoje vlastné národné štáty - ako to napísal Ľ. Štúr v polovici 19. storočia, vo svojom diele: "Slovanstvo a svet budúcnosti."

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře