Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Poslední mohykáni proruské propagandy v Česku

16. 08. 2022

Během únorového vpádu vojsk Putinova režimu na Ukrajinu bylo přijata série opatření proti šíření ruských desinformací. Řada zemí euroatlantického bloku i jejich spojenců se rozhodla zablokovat ruský propagační kanál Russia Today
Slavnostní okamžik vypnutí stanice Russia Today v EU

Ruská zpravodajská stanice si záměrně nevšímala dění v Rusku a nekomentovala situaci kolem porušování lidských práv. Rusko tuto stanici zaměřenou především na mladší levicově smýšlející západní intelektuály, nespokojené s fenoménem rychle se rozevírajících sociálních nůžek, s řešením rasových otázek v USA a dalšími palčivými problémy globalizace, vůbec nezajímalo. Zato se stanice vyžívala v barvitém popisu hnutí Occupy Wall Street, afér kolem úniků zpráv o činnosti amerických tajných služeb jako byla známá aféra Wikileaks Juliana Assange či slavného whisteblowera Edwarda Snowdena, jenž nalezl v Rusku politický asyl.

  • posledni-mohykani-proruske-propagandy-v-cesku
  • posledni-mohykani-proruske-propagandy-v-cesku

O tom, že se Snowden roky snaží dostat z Ruska do některé ze svobodných demokratických zemí, ideologové RT spiklenecky pomlčeli. V jednotné linii byly kritizovány USA coby země, jež násilně šíří demokratický model vlády v diktaturách celého světa, inscenuje režimní puče, a tak za sebou nechává jen rozvrat a zkázu v podobě rozvrácených států.

Od dob anexe Krymu a vpádu ruských vojsk se stanice RT o trochu více zajímala o situaci utlačovaných ruských občanů na půdě EU a začaly se zde nesměle šířit zvěsti o zneužívaných ruských dívkách. Ale v mnohem střízlivějším duchu, nežli se dělo v prorežimní ruské stanici Vesti. Jen opatrně se zde našlapávalo okolo ukrajinské oblasti. Dlouho se zde podle instrukcí V.V. Putina mlžilo a předstíralo, že na Ukrajině žádní ruští vojáci nejsou a bouří se samotní občané, což vyvolávalo až lehce komický, ale v něčem mrazivý, typicky ruský potěmkinovský dojem.

Po invazi v roce 2022 byla stanice RT zrušena licence. Stejně by ztratila poslední zbytky kredibility. Musela by ve shodě s Putinovými nařízením, jež je v Rusku povinné pod pohrůžkou 15 lety vězení, hovořit o speciální vojenské operaci a nikoli o invazi.

Já bych osobně bych stanici ponechala v chodu. Ale stejně jako u tabákových výrobků, u kterých se na krabičkách varuje před škodlivými následky kouření v podobě rakoviny, by se u tohoto vysílání objevovalo upozornění, že se jedná o Kremlem placenou propagandu, kde se mohou objevit všemožné hoaxy a antidemokratické sentimenty.

Takto bychom aspoň měli přehled, co se vlastně doopravdy v Rusku říká. Nyní to můžeme zjistit pouze od zpravodajců České televize a ti tomuto tématu věnují čím dál okrajovější pozornost. Ale co je zakázané, bývá často tabuizované a proto i zajímavé. Zákaz vysílání RT mohl u určitých obyvatel EU anebo ČR vyvolat klamný dojem, že jejich informace mohou být v něčem pravdivé a někdo z evropských či amerických technokratů, rozhodl o nás bez nás o tom, že budeme moci v našich médiích slyšet jediný správný, zmanipulovaný názor na věc.

Česká alternativně levicová scéna s překvapivě konzervativními rysy

Naštěstí zde máme v Česku doposud pár skalních příznivců Putinova režimu, kterými neotřásla, jako českým prezidentem Milošem Zemanem, ani poslední Putinova provokace vůči EU a USA v podobě invaze na velkou část Ukrajiny. Až poté prezident Zeman přerušil své vazby na Putinův režim a konečně přestal zpochybňovat účinek jakýchkoli předchozích sankcí uvalených na Rusko s odůvodněním, že nedávají žádný smysl.

Je dobře, že na youtube.com existují diskusní pořady předních českých a slovenských levicových intelektuálů, zastávajících i po vpádu Ruska na Ukrajinu proruské postoje. Pokud by byly jejich diskuse zablokovány, dokázali by celou situaci využít ve svůj prospěch. Byli by si schopni publikovat velkým nákladem samizdaty a vydávat se za oběti zvůle diktátu evropských technokratů. Jejich posluchačská základna přitom není malá, má desítky tisíc fanoušků.

Jedná se většinou o komunisty duší a tělem, kteří si pamatují staré dobré časy, kdy jsme mohli jít pouze se Sovětským svazem a nikam jinam do zářné beztřídní společnosti. Mezi ně patří prof PhDr. Oskar Krejčí, CSc.. jemuž se podařilo v 90. letech zprostředkovat pokojné předání moci komunistickými kádry, levicový intelektuál v důchodu. V médiích se občas angažuje i jeho žačka, ekonomka doc. ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Nesmíme zapomenout ani na PhDr. Josefa Skálu, CSc. spolupracovníka STB, jenž schvaloval pozvání vojsk v roce 1968 a snažil se jim všemožně ulehčovat život v ČSSR. Ten po pádu komunistického režimu zahájil zcela v rozporu se svým bytostným přesvědčením o nesprávnosti soukromého vlastnictví v rukou jednotlivců celkem slibnou podnikatelskou kariéru. V těchto řadách i stojí vlivný slovenský prognostik prof. ing. Peter Staněk, CSc. Všichni se rádi vyjadřují na vlnách internetového rádia Universum, svobodného vysílání pro svobodné lidi anebo v podcastech člena KSČM Česka Petra Bureše.

Všichni tito hlasatelé pravdy se pohybující v jedné identické názorové platformě. Všichni jsou sami o sobě jedineční a nezaměnitelní. V něčem se ale jeden druhému podobají jako vejce vejci. Až na jednu ženu, ekonomku Ilonu Švihlíkovou, se všichni detailně zajímají o moderní zbraňové systémy a kybernetickou bezpečnost. Všechny přitahuje fenomén klimatických změn, architektury světového řádu, geopolitiky a celkem dobře se orientují v makroekonomických ukazatelích, ze kterých jsou schopni vyvozovat závěry. Všem vadí snaha světové ultralevice zavést genderovou korektnost. V tomto ohledu jsou si blízcí s názorem konzervativního proputinovského Ruska.

Jediná Ilona Švihlíková nehovoří o moderních zbraňových systémech ani o otázkách kybernetické bezpečnosti, protože jim nerozumí a nechce se ztrapnit. Nehraje si na rozdíl od ing. Petera Staněka na vystudovanou specialistku na vše od ekonomiky, přes zbraňové systémy, kybernetickou špionáž , světovou kriminalitu, léčitelství až problematiku proudění spirituálních toků na Krymu. Věnuje se ekonomickým tématům a taktně se skoro vůbec nevyjadřuje k otázce ruské anexe Krymu a části Ukrajiny. Pouze před pár lety upozorňovala nesměle na to, že jsme v Česku geopoliticky nepříjemným nárazníkovým pásmem mezi Východem a Západem.

Dobře sehraná dvojka české proputinovské levice

Od staré komunistické struktury jakou je PhDr. Josef Skála, CSc. nebudeme v jeho 70 letech očekávat, že se bude na stará kolena přeučovat za komunismu získaným a nacvičeným názorovým stereotypům. Na co by chválil politiky, kteří byli zvoleni v procesu svobodných demokratických voleb, které se ve většině států EU volby opakují ve volebních cyklech dle spokojenosti občanů s výsledky vlády, jež je právě u moci?

Raději bude opěvovat v rámci diskusního pořadu na youtube.com moderátora Petra Bureše O sílícím úpadku elit společně s prof. Peterem Staněkem, bývalé státní zřízení, kde měli úřednické kádry svá místa doživotně vyseděná a nikdo pod nimi nemohl podtrhnout židli. Tudíž museli snášet po dlouhá léta i určitou míru kritiky od dalších komunistických kádrů. Musí mu logicky vadit, že volení politici nemohou být zvoleni v dalších volebních cyklech. Anebo voliče jiné volební strany přesvědčí o větším prospěchu svých volebních programů pro blaho všech. A tudíž nemusí převzít politickou zodpovědnost za své činy.

Josefu Skálovi zřejmě bytostně vadí jakožto sedmdesátiletému důchodci jakákoli změna. Společně s Peterem Staněkem, hlavním ideologem české alternativní levicové scény, spřádají své teorie o všemocné ruce spikleneckých nadnárodních korporací, které díky politikům coby svým loutkám uplatňují svůj absolutní vliv na společenské mínění. Ostatně není to názor nový, ale eklektický

Dle názoru těchto dvou politologů jsou evropští politici buďto hloupí anebo zaplacení. Jinou alternativu ani jeden z nich v žádném případě nevidí. Pokud mají volené elity univerzitní tituly a trochu jim to myslí, musí být pouze uplaceni a to někým vlivným v pozadí. Oba dva čeští levicoví intelektuálové si vždy padnou do noty. Nechme ale Josefa Skálu, který je hodně čitelným marxistickým ideologem, svému osudu a zaměřme se podobněji na jednu z nejprapodivnějších a nejzářivějších figurek současné československé alternativně levicové intelektuální.

Peter Staněk- tvůrce katastrofických scénářů a odpůrce neprověřené vakcinace

Profesor Staněk přemýšlí až příliš rád v globálních souvislostech. V reflexi ekonomických procesů je relativně přesný, protože se opírá o tvrdá statistická fakta a upozorňuje na nepříjemnou realitu neustále se rozevírajících sociálních nůžek. Dost prostoru ve svých diskusích věnuje i průmyslu 4.0., autonomním vozidlům, zelenému údělu, povaze internetu, občas se zmíní okrajově i o fenoménu kyberšpionáže. Přemýšlí i nad klimatickými změnami, a prekarizací lidské práce.

Protože prodělal onkologické onemocnění, je jeho velkým tématem role farmaceutické lobby. Jeho oblíbenou metaforou stratifikace společnosti je pyramida. Jeho oblíbenou metaforou je skrytá forma energetickém proudění, kterým oplývá především Putinem anektovaný Krym. Vyžívá se v teoriích nutné depopulace planety v zájmu budoucích pokolení. Podle jeho odhadu by na planetě Zemi zůstat pouze 1,5 až 2 miliardy lidí. Jako prognostik miluje věštecké předpovědi budoucího dění v přesných časových úsecích. Neuvěřitelně se raduje, když mu po pár letech na rok přesně vyjde jeden z dalších jeho vágních katastrofických scénářů. Prof. Peter Staněk je odpůrcem covidové vakcinace, která dle jeho názoru neprošla osmiletými zkouškami a byla nasazena předčasně. O tom, že experimentální, oficiální cestou neschválené léky i vakcíny zachránily miliony životů, mlčí. Peter Staněk stále dokola omílá roboticky svou utkvělou tezi, že loutkovití zastupitelé států po celém světě v době covidové pouze tupě sledují zájmy nadnárodním farmaceutických lobby a nemají vlastní vůli.

Když by propukla jiná, ještě nakažlivější choroba s ještě větší smrtností, stále by si trval na svém stanovisku. Farmaceutické koncerny viní z nedostatečného informování o vedlejších efektech vakcinace a léčiv, ačkoli jsou uvedeny v informativních pokynech pro očkované, pečlivě se sledují a zaznamenávají. To ale profesorovi Staněkovi nezapadá do jeho teorie o globálním spiknutí mocenských elit proti osvíceným hlasatelům jediné možné pravdy..

Jeho oblíbeným tématem jsou daňové úniky mocných korporací a ovládnutí celého světa klany organizovaného zločinu, jenž opanovaly veškeré světové dění. Nerespektuje přitom dělení světových demokracií dle indexu Ekonomické inteligenční jednotky, která rozděluje země na plné demokracie, pokleslé demokracie, hybridní režimy a autoritářské režimy. Dle relativně přesných ekonomických a dalších ukazatelů, vnímání korupce, nezávislost soudů ve společnosti, svobody slova a dalších faktorů je Ekonomická výzkumná jednotka schopna odhadnout, do jaké míry zde fungují záchranné brzdy a ochranné mechanismy demokratických procesy.

Tomu ale Peter Staněk nevěří. Absolutní korupce, organizovaný zločin, zvůle nadnárodních korporací a jejich hlav ovládá rovnoměrně všechny státní celky, kromě pár vyvolených (spirituální Rusko a komunistickou Čínu). A nelze se před ním skrýt kdekoli jinde na planetě. Poučit se dle Petera Staněka můžeme pouze od empatického světa rostlin a paměti vody. Lidem s jejich sobeckými klanovými zájmy Peter Staněk ze zásady nevěří.

Staněkova desintepretace teze německého sociologa Manfreda Spitzera

Peter Staněk se rád odvolává na o mem o digitální demenci německého sociologa Manfreda Spitzera, který postuloval ve své kontroverzní studii o oslabení paměti a kognitivních funkcí lidí, využívajících informací dostupných internetu, jež může vést až k masovému zhloupnutí. Ačkoli týmy neurovědců, které zkoumají fenomén neuroplasticity, tuto verzi vyvrátily -Altzheimerova choroba nemá nic společného s tím, že si dohledáváme informace na internetu - je u nás jeho kniha v Česku stále hodně populární.

Nauka vlivného německého sociologa ale bohužel vůbec nemá nic společného s konspirativním tvrzení Petera Staněka, jenž se Spitzerem zaštiťuje. Jeho jménem obhajuje své tvrzení, že současná média, nedávají skoro žádný prostor Staněkovým jedině pravým konspirativní teoriím a označují je za hoaxy.

Pochybuji, že by soudný německý sociolog Mafred Spitzer, při poslechu Staněkových diskusních panelů, ve kterých nás politolog straší vizí možné nacifikace Německa, poté, co Německo začne vydávat přislíbená 2 procenta do zbrojního arzenálu, toto tvrzení neoznačil za hoax.

Peter Staněk neustále, vytrvale, v souladu s Putinovou propagandistickou mašinérií, i nyní v srpnu 2022 obhajuje ruskou anexi Krymu, pokus o zabrání Doněcka a Luhanska a napadení Ukrajiny v roce 2022 jako legitimní obranu zájmů ruských občanů proti zvůli majdanského puče.

Staněkova a Skálova zkarikovaná vize evropských politiků

Společně se svým kolegou, proruským soudruhem Josefem Skálou se u šálku kávy sarkasticky vysmívají nezvratitelnému hloupnutím evropských a amerických politických elit, které nejsou schopny efektivně řešit konkrétní problémy. Všichni se totiž dle nich starají pouze o své sobecké klanové zájmy a nestarají se o zájmy sousedních zemí. O tom, že mezi volenými politiky v EU probíhá všeobecný dialog například v řešení otázky možných výpadků plánovaných dodávek plynu z Ruska, nemůže být ani řeč.

Podle vize Petera Staněka a Josefa Skály se světoví politici, které označují za elity, dělí pouze na dvě kategorie. Buď jsou hloupí anebo zaplacení.

Vůbec jim nevadí fakt, že někteří z nich vystudovali přední univerzity a český premiér má dokonce profesuru z politologie. Automaticky si jej dle svého světonázoru zařadí do kategorie podplaceného loutky v rukou NATO, EU a zájmů nadnárodních korporací.

Peter Staněk se neustále ohání svou vizí bouřících se davech nespokojených evropských občanů, které evropští politici nikdy z principu nevyslyší. Zapomíná ale upozornit na fakt, že v putinově carském Rusku, za jehož zájmy kope, jsou masové protesty proti "speciální vojenské operaci", zakázány. A účastníkům těchto protestů hrozí vězení.

Jako příklad egalitářského politika, který nikdy nevyslyšel dav, uvádí Emanuela Macrona a jeho pověstné hnutí Žlutých vest. Že byly požadavky na snížení daně z ceny paliv prezidentem Emanuelem Makronem nakonec vyslyšeny, nezmíní. Nezapadá to totiž jeho konspirativní vize zkorumpovaných politických elit EU a USA, jež jdou jen a pouze proti zájmům vlastních občanů.

Peter Staněk dobře ví, jak Hnutí žlutých vest probíhalo. Sám to ale svým posluchačům ve svém dramaticky překotném monologu, plném významných akcentů a promyšlených pauz, zamlčí.

Celý svět (kromě Ruska a Číny a dalších zemí bloku BRICS) se v jeho podání stává kolbištěm střetu nedanících, vždy legislativně nepostižitelných hlav organizovaného zločinu a špatně danících nadnárodních korporací, jimž jde pouze o převzetí moci do svých rukou skrze obratnou manipulaci veřejným míněním nemyslících občanů s částečně nebo zcela vygumovanými mozky.

Peter Staněk, který se vyžívá v kritice elit, je sám elitářem. Pohrdá masovým člověkem a pohrdá i prostými Evropany, za jejichž zájmy údajně kope. Vadí mu jejich cestovatelské záliby. Vyčítá Evropanům, že jim zaměstnavatelé nedali delší dovolené a proto bezcílně a povrchně klouzají po povrchu, aniž by byli schopni pochopit obyčeje obyvatel navštívené destinace.

Dští síru i na ty, kteří cuchají v Evropě s jídlem, které chybí hladovějícím na druhém konci planety. Všechny restauratéry, které vyhodí na konci směny trochu masa a rýže by nejraději zavřel do kárného převýchovného tábora. A evropské podnikatele, jejichž potravinové produkty se nespotřebují, by asi rád donutil dokola sledovat své pořady s Martinou Kociánovou na Rádiu Universum. Aby si už konečně všichni uvědomili, jak jsou strašně nezodpovědní, že by se měli polepšit a konečně začít hledat smysl celosvětového dění, svého života. Konečně pochopit svět v těch správných souvislostech.

Při sledování pořadů profesora Staněka máme po chvílí pocit, že všechny jevy do sebe najednou zapadají a profesor Staněk k nim našel ten jediný správný interpretační klíč. .A to v nás vyvolává osvěcující pocit. Jeho pořady umně pracují více než s posluchačovým intelektem s jeho podprahovými emocemi, strachem, obavami a následným uvolněním, které vyvrcholí v euforický katarzní moment. Proto má ostatně profesor Staněk tak vysokou sledovanost.

Konspirace označená za konspiraci nerovná se konspirace

Peter Staněk je tak chytrý, že sám své teorie označuje za natolik konspirativní, abychom se jako jejich posluchači zamysleli důkladně v další metarovině uvažování, jestli náhodou nejsou přece jen pravdivé. Dále už naše prosté úvahy v rámci jednoho poslechu nedosáhnou.

Protože se Peter Staněk označil za možného konspirátora, tak jím přece logicky nemůže být. A ještě k tomu klade tolik zajímavých otazníků! Na tom musí být něco pravdy! Anebo je to celé pravdivé? Musí být logicky hlasatelem jediné možné a správné, tvrdými vědeckými fakty podložené staněkovské absolutní pravdy!

Že profesor Staněk umně manipuluje ve svých diskusích se zásadními fakty, něco smlčí, něco zase dramaticky přežene, přikrucuje si komplexní celospolečenské jevy k obrazu svému, už nikoho z jeho posluchačů nebude zajímat. Budou spokojeně vegetovat spolu s Peterem Staněkem, Josefem Skálou, Oskarem Krejčím případně dalšími spřízněnými dušemi v jedné názorové bublině. A psát mu na jeho platformě, jak výstižně a přesně uchopil palčivá dobová témata.

Svatý Vladimíre Vladimíroviči, na co jsou nám vlastně ty nesmyslné sankce?

Zarputilé trvání evropských politiků na sankcích vůči ruskému režimu a dokonce i na dodávkám zbraní Ukrajině označí shodně bývalí soudruzi Josef Skála a Peter Staněk a jejich věrní za pohrdání zájmy prostých evropských občanů. Ti budou nuceni trpět za jejich zpupnost ve svých bytovkách při 18 stupních v mrazech. A jejich děti budou navíc muset v zimě chodit, jak nás straší Peter Staněk, do školních ohříváren. Premiér Fiala ale bude stále jakožto placená loutka EU trvat tvrdošíjně na dodávkách zbraní na Ukrajinu.

A nepovolí, abychom se v dohledné době stali povolnými satelity SSSR, jak to bylo v minulosti. Ten by se pouze přetransformoval do podoby Putinova caristického autoritářského režimu, pronásledujícího nezávislé novináře a vraždícího své kritiky okázale před budovou Kremlu. Prognostik Peter Staněk se i v dnešní době, kdy se k sankcím vůči Rusku hlásí i jejich dřívější skalní odpůrce Miloš Zeman, také bývalý prognostik, hrdě odvolává na svůj dřívější týmový akademický výzkum o vlivu sankcí uvalených Evropou na Rusko po anexi Krymu a zabrání části Doněcka a Lunanska.

Sankce EU, jež spočívaly především v omezení dodávky potravin do Ruska, dle výsledků údajně relevantního výzkumu vědeckého výzkumného týmu Petera Staněka poškodily evropskou ekonomiku 3 x více, nežli Rusko. Rusko má suroviny a my je potřebujeme. A proto máme jako celá EU zmlknout a sklonit krk. Trpně čekat na to, co bude dál.

Oba dva levicoví politologové si patrně nedokážou představit, jak by to dopadlo, když by Ukrajina padla a Putinova vojska opětovně zabrala i nás. Josef Skála by byl možná jako komunistický kádr nadmíru spokojený. A vítal by ruská vojska s mávátkem s nostalgickou slzou v oku, jak se historie krásně opakuje. Snad by mu Vladimír Vladimírovič Putin, který nemá nic proti soukromému vlastnictví, ponechal i jeho slibně rozjetý podnikatelský byznys. Ale Peter Staněk by asi nakonec emigroval do zahraničí, aby tam mohl svobodně šířit své jedině platné názory.

Se svým věčným kverulanstvím a odporem ke státním autoritám by se totiž brzo dostal do křížku s Putinovým Ruskem. Jako mu vadilo, že jsme nyní v Euroatlantickém společenství, tak by mu pak pro změnu mohlo začít vadit, že jsme pod Putinovovou autokracií.

Jak je jeho dobrým zvykem, začal by se navážet do neschopných a bytostně zkorumpovaných ruských aparátčíků, kteří by mu leželi v žaludku ještě více, nežli svobodně zvolení evropští politici. A začal by zpochybňovat politicky nekorektně jejich inteligenční kvocient.

Pokud by se sarkastický vtipálek Peter Staněk, kterému aplaudují v Česku a na Slovensku stovky tisíc jeho oddaných fanoušků, strefil nějakou narážkou do inteligenčního kvocientu doživotního prezidenta V.V. Putina, mohl by skončit v lehčím případě s bolestmi břicha jako oligarcha Roman Abramovič anebo v tom horším ve vězení na Sibiři vedle vysloužilého mazáka ruské opozice, tuberkulózního, posté zmláceného, ale stále ještě přežívajícího Alexeje Navalného.

Zde by se Peter Staněk nemohl ohřát na svých komfortních 23 stupňů Celsia. Všichni letití otužilí vězni Putinova režimu, kteří se potí při deseti stupních, by se mu pro jeho proputinovské patolízalství vysmáli.

Vizionář anebo novodobý satan Elon Musk?

Proto by se Peter Staněk docela určitě pokusil emigrovat do jím opovrhované bašty všech korporátních společností a sídla Elona Muska, pracujícího klidně na vývoji autonomních vozidel, vlastnícího síť satelitů Starlink a podporujího projekt Neuralink.

Profesor Staněk spiklenecký pseudokonspirativně nekonspirativním tónem cituje jeho výroky o tom, jak nás chce Musk všechny přeprogramovat, abychom uvažovali pouze po muskovsku. A to by si profesor Staněk, svérázný evropský levicový alternativní intelektuál, rozhodně nedal líbit.

Elon Musk se ve Staněkově podání stává démonizovaným Čertíkem Bertíkem, jemuž jde o jediný cíl. Ovládnout mocensky spolu s dalšími sobě rovnými magnáty celý svět, sebrat všem občanům planety Země poslední zbytečky majetku, uloženého doma pod peřinou anebo znehodnocených na bankovních účtech spořitelen nemorální inflací a všechny je nacpat do svých pochybných vědeckých výzkumů.

Jasný a neodvratný kolaps evropské ekonomiky, pokud nerezignujeme před ruským vlivem

Dle Staněkových jasně ověřitelných propočtů dojde v dohledné době ke kolapsu evropské a hlavně německé ekonomiky, založené na automobilovém průmyslu a výrobě dieselových motorů. Německé a potažmo celé evropské hospodářství si v poslední době, jak si trefně všiml Petr Staněk, tak nějak neví rady. Země EU, jak káží ideologové této názorové platformy, Oskar Krejčí, Peter Staněk a Ilona Švihlíková, jsou v podřízeném vazalském postavení vůči USA a nadnárodním korporacím. A ty se poslední dobou nenápadne snaží dovést do EU americký frakovaný plyn. Jaká náhoda, že nyní vypukl konflikt na Ukrajině. Někomu se to velice hodí, naznačují všichni ex post.

Představitelé EU nechtějí vytesat nejvýznamnější citát politické mrtvoly bývalého kancléře Gerharda Schrödera, posledního přítele Vladimíra Vladimíroviče Putina v EU, do mramorového kamene, jak by si přál Peter Staněk.

"Musíme si stále uvědomovat, že Rusko bez Evropy přežije, ale Evropa bez Ruska nikoli" děl Gerhard Schröder. Zní to někomu podobně jako slavné socialistické heslo se Sovestkým svazem vždy na věčné časy a nikdy jinak?

Namísto toho, aby evropské loutkové elity uznaly tuto jedinou verifikovalenou pravdu, pravdu, kuli si klidně své pikle v projektu Transatlantického obchodního a investičního partnerství. Ten šel ale naštěstí ke konci demokratické vlády Baracka Obamy a po nástupu exekutivy republikána Donalda Trumpa a jeho nově zvolené protekcionistické politiky k velké radosti české a slovenské alternativní levicové scény k ledu. Stále ale ve všech z nich přetrvává neventilovaná žlučovitá zášť k pouhé myšlence, jak se mohly výkonné exekutivy EU a USA o tento dialog vůbec pokusit a že se do toho vložily ještě navíc jimi natolik démonizované obchodní nadnárodní společnosti. A ještě k tomu se jako třešnička na dortu jednalo i o vstupu Ukrajiny do NATO. Rusko prostě nemohlo nezareagovat.

Profesorovi Staněkovi se určitě honí v hlavě palčivé otázky, zda budeme v Česku a na Slovensku pod kuratelou spirituálního osvíceného militaristického rozpínavého Putinova Ruska, anebo nás zprivatizuje Elon Musk. Či se do toho navíc dle jeho hypotézy zfašizují frustrovaní němečtí občané a budou napadat, stejně jako se tak stalo před významnými 77 lety, vojensky ostatní národy Evropy?

Peter Staněk se v rámci své přísně proputinovské strategie neváhá chopit ani takového argumentačního faulu, jakým je nastínění případné nacifikace Německa, pokud by dodrželo závazek, jež dalo v rámci svého působení v NATO, a vydávalo by konečně dvě procenta ze svého rozpočtu do zbrojních výdajů

Že Německo dle strategických dohod nedisponuje žádnými vlastními jadernými zbraněmi a pouze umožňuje jejich umístění na svém území a že v Německu jako v jedné z posledních zemí existuje z hrůza z projevů rasistické zvůle nacistického režimu, je mu jedno.

Ze spotřebitelsky uspokojeného Německa, jež nemá nyní zájem vůbec se angažovat vojensky, se díky nepokojům způsobeným prudkým zvýšením cen plynu stane do pár let dle prognóz Petera Staněka nacistické Německo. To nás pohltí, asi patrně vojensky, ačkoli jsme s jeho ekonomikou provázání zcela jinými vazbami. Ale dle prognózy Petera Staněka se to může celé šmahem zvrátit, protože je dobře možné, že v Německu se opět prosadí hlasatelé holokaustu.

Je vůbec reálné využití etnických biologických zbraní, jimiž straší ve svých diskusích Peter Staněk?

Do všeobecného myšlenkového guláše, v němž se občas objeví i povinná dávka pravdy v podobně statistických faktů, se profesor Peter Staněk blýskne čas od času další perlami v podobě bizardních nápadů světových vojenských stratégů. Začne zcela vážně uvažovat o podobě etnické biologické zbraně, jež byla kdysi dávno diskutována v dobách studené války coby možnost ke zničení slovanské rasy, pokud by se pod vedením SSSR pokusila rozpínat více na západ.

Jejich nápad byl smeten ze stolu vědecky informovanějšími kolegy se znalostí základů genetiky, kteří svým méně chápavým spolupracovníkům vysvětlili, že neexistuje žádná slovanská rasa ani kmen a že by touto obranou byla vyhubena velká část německé populace, protože máme všichni společné předky.A to by Západoatlantickému bloku přeživší nikdy nezapomněli. Úvahy o této zbrani se tudíž propadly do smetiště dějin.

Peteru Staněkovi ale tento argument dokonale zapadá do jeho teorie konspirativně nekonspirativních, jedině ověřených vlastních pravd a tak se jej nechce vzdát. Neopomene zdůraznit, jak je ukrajinský prezident Vladimír Zelenský zkorumpovaný a že přeprodává Západem dodávané zbraně někam dál. A tudíž nemůže odporovat nezkorumpovanému, jediném svatému šiřiteli duchovních hodnot V.V. Putinovi.

Po povinné dávce dehonestující demagogie se dostane v rozhovoru s Josefem Skálou s Peterem Staněkem, Josefem Skálou a Petrem Burešem slovo i posluchačům.

Těm se samozřejmě vůbec nelíbí válečné zločiny páchané ukrajinskou armádou při obraně svého vlastního území. A vyvstávají další a další otazníky, které se derou zvídavým českým posluchačům, kterým vypnuli v EU všechny ruské desinformační kanály, na mysl. Oni se teď přestali orientovat v realitě a vyžadují svou povinnou dávku pravdy.

Na koho jiného se pak mohou nešťastní čeští posluchači toužící po alespoň trochu vyváženém toku informací a své dávce ruské pravdy obracet nežli na Josefa Skálu, Petera Staněka a moderátora Petra Bureše? Je jich více než 36.9 tisíc. Takovou má Burešův diskusní pořad sledovanost.

Oba dva postkomunistické proputinovské kádry, jak Petera Staněka, tak Josefa Skálu nevěřitelně štve, že Vododymir Zelenskij okamžitě nerezignoval po vpádu Putinových vojsk do Kyjeva na svou funkci a pokojně nepředal moc. Kolik asi mohl zachránit lidských životů, myslí si v duchu oba dva levicoví intelektuálové? Ale on se rozhodl sveřepě setrvat na Ukrajině a vyhlásit všeobecnou militarizaci. To mu tito dva naši politologové nikdy nezapomenou. A jejich posluchači s ním. A ještě k tomu je tak drzý, že dává lekce nám Evropanům v přímých projevech v televizi. Ten trapný šašek, parodie na prezidenta, herec, jenž špatně zvládl svou roli.

Toto už není názor malého zlomku populace, ale celkem dost velké části české veřejnosti, lidí kolem mne. Nedávno mi něco podobného sdělila prostá česká cestovatelka, která se spolu se mnou vydala na drahý zájezd do Gruzie a Arménie. Žena, kterou elitář Peter Staněk bytostně pohrdá, protože si platí dovolené a létá letadlem a tím poškozuje životní prostředí. A jejímž míněním, obavami a dalšími podprahovými emocemi, se snaží profesor Staněk umně manipulovat svou bohulibou účastí na sociálních sítích.

Autor: Petra Havelková

Zdroj: https://petrahavelkova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=790681

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#3 fler 2022-08-21 01:14
To jste mě dost vyděsila. Přes všechnu tu antiruskou propagandu, co se nám dnes a denně servírují v médiích a slašíme z úst různých politiků a komentátorů je to vaše "patlaníno" asi to nejhorší. Ale alespoň máte možnost to svobodně hlásat. Plivat takto na svatou Ukrajinu v jiném "svobodném" médiu, zřejmě byste šla do tepláků.
Citovat
#2 Karel Surový 2022-08-17 14:12
Tolik bálbolů jsem již dááávno nečetl, ... Petro Havelková. Nic z toho, co "Poslední mohykáni proruské propagandy v Česku" ve svých promluvách říkají jsi ve svém dlouhééém příspěvku nevyvrátila. Ba ani ses o to nepokusila, ... a víš jistě proč (?) Tak si tu svou "rádobyhlubokou ", kritiku uvedených mohykánů nech pro své příznivce na "Seznamu" a jiných "objektivních", informačních kanálech.
Citovat
#1 Mária 2022-08-17 11:34
"elitář Peter Staněk"

Pokiaľ to ľudí nezaujéma, môžete byť aj Boží Syn.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře