Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Není důvodem papežovy rezignace spíše tlak z obvinění ze zločinů proti lidskosti?

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Německé noviny vydávané u nás jako jsou Lidové noviny a další média nám v posledních dnech přinášely „důležité“ zprávy o odstoupení současného papeže Josepha Ratzingera, představitele státu Vatikán a jeho nadnárodní zločinecké organizace římskokatolické církve, která působí i u nás. Jeho demise či odchod je podáván mnoha státními představiteli jako „ušlechtilý“ a „úcty hodný“ krok. Prezident USA mu dokonce věnoval modlitbu a současně ocenil zásadní roli římskokatolické církve v USA a ve světě. Mluvčí německé vlády prohlásil, cituji: „Náleží mu dík za to, jak církev osm let vedl.“ Německá kancléřka jej označila za „jednoho z nejvýznamnějších náboženských myslitelů současnosti“. Přímo prohlásila: „Když byl Joseph Ratzinger před necelými osmi lety zvolen hlavou katolické církve, byli jsme my v Německu hrdí na svého krajana v papežském úřadě.“

  • neni-duvodem-papezovy-rezignace-spise-tlak-z-obvineni-ze-zlocinu-proti-lidskosti

Předseda vlády ČR P. Nečas si zase „váží odpovědnosti a sebeobětování, s nímž vykonával úřad.“ Ve svém vyjádření připomněl svou návštěvu v květnu minulého roku, kdy mu zřejmě v kleče slíbil „naše církevní restituce“, a tak zaplatil odpustek a za provinění, kterých jsme se na římskokatolické církvi zřejmě jako národ husitských kacířů provinili.

A co čeští biskupové římskokatolické církve?

Brněnský biskup Cikrle se vyjádřil, že si váží jeho „lidskosti“ i jeho „noblesy a pokory“. Královéhradecký biskup Vokál zase „cítí velké pohnutí“. Jenom by nás zajímalo, zda tito katoličtí preláti cítí stejné pohnutí a lidskost s obětmi násilí například na sexuálně zneužívaných dětech, které má tato organizace – firma a její představitelé na svědomí.

Oficiální stanovisko samotného Ratzingera bylo „nedostatek sil“ pro vykonávání svého úřadu. Samozřejmě jak je zvykem, média přinesla i informace o zázraku, kdy údajně blesk udeřil do kopule Svatopeterské baziliky. No, zkrátka je to, jak se říká, „velká věc“ zevního samsára.

Veřejná média u nás pouze využila tohoto nuceného „odchodu“ papeže k zviditelnění a zveličení papežových „zásluh“, ale již neinformují o jiné skutečnosti zřejmě související s tímto „nedostatkem“ sil odcházejícího papeže a s jeho „úctyhodným“, spíše pod tlakem okolností nuceným odchodem z veřejného života. A tím je skutečnost, že Newyorské Středisko pro ústavní práva požádalo jménem obětí Mezinárodní trestní tribunál, aby zkoumal, zda katolická církev udržovala „dlouhodobý a všudypřítomný systém sexuálního násilí“. Stížnost byla vznesena nejen proti papeži Benediktu XVI. (J. Ratzingerovi), který stál v čele tzv. vatikánské Kongregace pro doktrínu víry, což je úřad, který vznikl mimo jiné z instituce inkvizice, která explicitně r. 2001 přijala odpovědnost za vyšetřování případů sexuálního zneužívání dětí katolickými kněžími, ale i proti dalším kardinálům.

Právníci, zastupující oběti, konstatují, že znásilnění, sexuální násilí a mučení jsou zločiny proti lidskosti. Stížnost také obviňuje Vatikán, že umožnil, aby zločinnost trvala, a že to byl soustředěný a dlouhodobý útok proti civilnímu obyvatelstvu.

Informaci o tom přináší britský deník Daily Telegraph, ale dodává, že se zjevně Mezinárodní trestní tribunál tímto případem nebude zabývat, neboť dosud i přes obrovské množství stížností postižených obětí katolického násilí nebylo zahájeno oficiální vyšetřování. Proč, je zřejmé, není složité chápat propojenost těchto mocných nadnárodních organizací.

Více informací zde: http://www.blisty.cz/art/67545.html http://www.telegraph.co.uk/news/religion/the-pope/8760103/Pope-accused-of-crimes-against-humanity.html

Nadnesený – mírně „přehnaný“, ale svým způsobem výstižný komentář uvedl britský komik Jim Carry, který mi jinak příliš komický nepřijde, což je samozřejmě otázka mého osobního vkusu.

"Papež Benedikt odstoupil. Bude ho opravdu obtížné nahradit. Kde najdeme jiného pedofila, který by byl zároveň nacistou?" ptal se v komediálním chat show 8 out of 10 cats v pátek večer na Channel Four komik Jim Carry. Zdroj: http://www.channel4.com/programmes/8-out-of-10-cats

Připomínám účast mladého Ratzingera, rodáka z Bavorska, v Hitlerjugend a účast ve wehrmachtu. Samozřejmě „omluvou“, jak bývá zvykem, je, že členství v Hitlerjugend bylo pro německé chlapce povinností, stejně jako branná povinnost bojovat za nacistický režim, jinými slovy pouze plnil rozkazy A. Hitlera, nic více, a navíc byl přeci „dítě“. A za to přeci jako dítě „nemůže“. Tato „píseň“ je známá. Dodejme ale také, že byli i tací Němci, kteří nesouhlasili s Hitlerem a jeho politikou a také to dali najevo. Takoví buď emigrovali, nebo měli možnost dezertovat.

Například naši vojáci za první světové války taky dezertovali z rakousko-uherské armády, když nesouhlasili s cíli rakouského císařství. A věděli, že jim za to hrozí smrt. Moji oba pradědové z otcovy strany přeběhli v době 1. světové války do Ruska a oba bojovali proti Německu a Rakousku jak na italské frontě, tak východní. Rozhodně se nevymlouvali, že museli bojovat v řadách rakousko-uherské armády za císaře pána a že byli dětmi (19 a 21 let).

Bratranec mé prababičky z matčiny strany, Jakub Nejdl, odmítl poslušnost svým německým nadřízeným a vedl společně s dalšími největší vojenskou vzpouru na našem území za 1. světové války, tzv. Rumburskou. Byl za to popraven císařskými úřady v Novém Boru.

Krýt pedofilní zločiny svých kumpánů z firmy je stejné jako se na nich podílet.

Vědět, že jsme členy organizace, která hlásá náboženskou nesnášenlivost a má na rukou krev jinověrců a v jejích řadách se kryjí zločiny jako pedofilie a nevystoupit z ní, je podílení se a schvalování těchto zločinů.

Na odstoupení současného papeže neshledávám vůbec nic zajímavého, ani nevidím důvod, proč se tomu věnuje v našem tisku tolik prostoru, zejména pokud vím, tak je v ČR pouze asi 10% stoupenců této nadnárodní nebezpečné sekty. Odstoupit pod tlakem „volání obětí“ a veřejnosti nevidím ani jako úctyhodné, ani jako chvályhodné.

Jako ukázka toho, jak média vytváří – čarují obraz světa, je to však poučné. Z odstoupení pod tlakem krytí zločinů se může klidně vydávat za úctyhodný ušlechtilý obětavý krok. Proč ne, v samsáře je právě toto možné – lépe, je to její charakteristikou.

Ale na druhou stanu můžeme být jako národ na sebe velmi hrdí, neboť český stát je papežštější než sám papež. Jeho současní představitelé, kteří nám vládnou, byť bez demokratické legitimity v čele s katolíky, chemikem Kalouskem (který, jak sám tvrdí, „vyhrál“ u Lipan) a potomkem tradičně všemu českému nepřátelské rakouské šlechty, která ve svém tažení proti českému národu ve všech dobách od husitství po Bachův absolutismus byla konzistentní ve svých názorech a postojích (to je ona konzervativnost názorů) vyjednali za zády celého národa „náš odpustek“ za křivdy, které jsme Vatikánu a jeho firmě způsobili v podobě 1% českého území a odpustek v řádech stovek miliard, které budou platit ještě naše děti, a tak si platit a prodlužovat přítomnost a moc této zločinné organizace se svými papeži.

Facebook komentáře