Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Návrh restriktivních opatření k zamezení šíření koronaviru

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

Michal Brand

Vzhledem k pandemii koronaviru, k neustálému nárůstu počtu pozitivních testů i vzhledem k neúčinnosti všech dosavadních opatření, je namístě výrazně přitvrdit.

Jak se jistě shodnou všichni podnikatelé i zaměstnanci restaurací, maloobchodů, hotelů, celého sektoru volného času i mnoha dalších sektorů naší ekonomiky, je potřeba přijmout rázná opatření.

  • navrh-restriktivnich-opatreni-k-zamezeni-sireni-koronaviru
Příspěvek státu na volební kampaň se ruší a politické strany a hnutí jsou povinny příspěvek za právě proběhlé volby okamžitě vrátit. Stejně tak se dočasně po dobu nouzového stavu pozastavuje vyplácení veškerých příspěvků státu na činnost politických stran.
 
Schopní pracovníci stranických sekretariátů si přeci stejně snadno najdou jiné zaměstnání, takže jde o přirozený ekonomický proces restrukturalizace.  Navíc by příliv nových pracovníků z těchto stranických sekretariátů mohl například výrazně urychlit opravy na D1 a tato dálnice by tak mohla poprvé od svého otevření zažít stav, kdy je celá průjezdná.
 
No, po nástupu bývalých pracovníků různých stranických sekretariátů na opravu D1 by vlastně spíš asi  D1 poprvé od svého otevření zažila stav, kdy by byla naprosto celá neprůjezdná.
 
Ale tak jako tak by to byl nový rekord pro titulky v novinách. Sice by výrazně vzrostl počet pracovních úrazů, ale připsali bychom to covidu.
I když – vlastně by ze sekretariátů politických stran odešli jen ti schopní. Takže nikdo. Tak to tam holt všichni zůstanou až do vyhlášení bankrotu.
 
Také je myslím na místě dočasně uzavřít Parlament, Senát, úřad prezidenta a Prezidentskou kancelář, Správu Pražského hradu, Úřad vlády a všechna ministerstva. Povolují se pouze výdejní a příjmová okénka a to pouze od 8:00 do 20:00. Obdobně, jako je zakázán prodej alkoholu,tak se u těchto okének zároveň zakazuje těmito okénky podávat jakýkoli papír nebo jakoukoli jinou věc, na které by mohl být virus, a zároveň se zakazuje donebo ztakového okénka mluvit.
 
Po dobu těchto mimořádných hygienických opatření a tedy státem omezeného podnikání a živností politické u těchto lidí, nebude vyplácen žádný plat nebo jakákoli jiná finanční náhrada poslancům, senátorům, prezidentovi, členům vlády ani pracovníkům ministerstev a jiných vládních a státních úřadů od pozice ředitel odboru a výše.
 
Také bude zcela zrušeno proplácení nákladů na kancelář, na bydlení, na auto, na asistenty a asistentky. Poslanci a senátoři jsou nicméně povinni svým asistentům nadále platit mzdu ze svého, nebo je propustit v souladu se Zákoníkem práce a vyplatit jim ze svého tři měsíční platy jako odstupné. Ale dočasně nemusí  za svoje asistenty a asistentky hradit odvody sociálního a zdravotního. Doplatí je o dva měsíce později.
 
V rámci státní finanční výpomoci prezidentovi, předsedovi vlády, ministrům, poslancům, senátorům a ministerským úředníkům bude přijat program Covid-BŽ.
 
V rámci tohoto „programu pomoci poslancům, senátorům a jiným papalášům“ bude mít každý poslanec nebo senátor nebo jiný papaláš nárok na finanční výpomoc státu. Konkrétně bude moci získat až polovinu nájemného, které platí za svoji kancelář, a to až po dobu 6 týdnů. Ve druhé variantě pak může obdržet až 60% platu svých asistentů a asistentek, rovněž po dobu až 6 týdnů v rámci programu Kurzarbeit. Podmínkou je, že dotyční asistenti a asistentky pracují nejméně dva dny v týdnu. Takže tento program sice bude platný, ale nikdo ho nevyužije, protože tak dlouho v parlamentu, senátu nebo na ministerstvu nikdo nikdy nepracoval, kromě uklízeček a vrátných. 8-)
 
O výše zmíněnou finanční výpomoc musí poslanec nebo senátor, prezident, ministr (atd, dále jen papaláš) požádat na příslušném finančním úřadě ve formuláři 1975-dfr-87/c (upozorňujeme zejména na povinnost vyplnit pečlivě a pravdivě všechny položky na stranách 79 až 86)
 
Pokud nějaký poslanec, senátor nebo jiný papaláš takovou finanční pomoc od státu získá a dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že se někde přepsal v písmenku nebo jinak uvedl stát hrubým způsobem do omylu, musí takovou finanční pomoc státu vrátit ve lhůtě dvou hodin od upozorněnípříslušným finančním úřadem a to včetně naběhlého úroku z prodlení ve výši 14 %. Ročně.
 
Elektřinu, plyn a další služby, včetně záloh na tyto služby pro budovy Parlamentu, Senátu, Pražského hradu, zámku v Lánech a všech ministerstev od zavedení těchto opatření platí prezident, příslušní poslanci, senátoři a šéfové z ministerstev ze své kapsy. Jejich  parlamentní, senátní a ministerské podnikání je dočasně pozastaveno, ale platit elektrika se musí.
 
Takže to jako každý podnikatel musí platit nadále ze svého. Ale samozřejmě mohou požádat o dočasnou finanční výpomoc ve formě výhodné půjčky u kterékoli banky podnikající na územíČR. Česká národní banka spolu-garantuje komerčním bankám tyto půjčky a tyto půjčky jsou tak nesmírně výhodné a jejich úroky jsou na pouhých 1.2% až 3.4%. Měsíčně.
 
Vzhledem k tíživé finanční situaci státu  je vhodné tato opatření aplikovat zpětně již na období prvních mimořádných proti-pandemických opatření. Prezident, předseda vlády, každý ministr, poslanec nebo senátor, je povinen do 4 týdnů vrátit za jarní období nouzového stavu všechen svůj plat a náhrady a uhradit zpět státumzdy pracovníků své kanceláře a jiné náklady hrazené za ně na jaře státem.
 
Pokud by snad nemohl toto učinit ve stanovené lhůtě z důvodu osobní tísnivé finanční situace, může požádat o odklad až o dva měsíce. A to konkrétně vyplněním formuláře 24587-c-IV.-z.
 
Rovněž zde důrazně upozorňujeme na nutnost vyplnit pečlivě a pravdivě zejména strany 14 až 28 a dále pak i strany 105 až 124.
Po uplynutí této lhůty vstupují v platnost příslušná ustanovení právních předpisů ohledně exekucí.
 
Ale jak víme z moudrých slov našeho pana prezidenta - zkrachují pouze neschopní.
 
A jak by jistě řekl soudruh plukovník – situace je vážná a my prostě potřebujeme takovouto jasnou podporu od vás, naši milí poslanci, senátoři, ministři, pane prezidente  :-)
 
Post Scriptum: A jestli to nepomůže, tak se v opatřeních musí ještě výrazně přitvrdit.

Facebook komentáře