Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

NASKÝTÁ SE PŘÍHODNÁ DOBA NAPRAVIT CHYBU MINULOSTI

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Tvrdím již snad dvacet let, že EU nebude tím, za co se často už považuje dotud, dokud státníci
mimounijních zemí nezačnou jednat pouze, nebo alespoň převážně s představiteli EU, a ne
s reprezentanty jejích jednotlivých členských států. Především by se tak měli chovat prezidenti
velmocí a dalších velkých států, jako jsou USA, ČLR, Ruska, Brazílie, Indie, ale třeba i Velká Británie, Írán a další.

  • naskyta-se-prihodna-doba-napravit-chybu-minulosti

Nejméně od roku 2004. kdy se EU rozšířila o devět nových členů, převážné z bývalého bloku SSSR, se v mezinárodních vztazích měl začít postupně zavádět tento princip. Především pak Rusko podle mne mělo na vzniklou situaci reagovat specificky a především rozhodně.

První mou reakcí na vyhoštění osmnácti pracovníků z pražského velvyslanectví Ruské Federace byl názor, že je nyní příhodný čas napravit chybu z minulosti. Rusko totiž již od roku 2004 mělo začít omezovat svá diplomatická zastoupení v zemích bývalého socialistického tábora s výhledem změnit je definitivně pouze na konzuláty, třeba s bilaterálními smlouvami o rozšíření jejich působnosti oproti
Vídeňské smlouvě. Pro zvýšení bezpečnosti konzulátů by je navíc RF neměla zřizovat v metropolích daných států.

Po skandálním chování Evropského parlamentu v tomto týdnu jsem už definitivně přesvědčen, že Rusko se v diplomatických vztazích mělo k celé EU chovat již několik let jako k jednomu státu. Dávno proto mělo mít založeno velvyslanectví Ruské Federace při EU. Nejlépe ve Štrasburku, či jinde na
pomezí Německa a Francie.

Za tu dobu do dnešních dnů mohlo mít zřízeny filiálky tohoto úřadu ve větších státech EU, především Španělsku a Itálii. Možná ještě někde na severu EU, například ve Švédsku. Ostatní velvyslanectví v oněch nesčetných pidistátech mohlo mít již dávno zrušena.

Když globalizace holenkové, tak globalizace.

Stanislav A. Hošek

Facebook komentáře