Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Ještě k článku o Occupy, aneb Úvaha o "Zero-sum game"?

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • occupy_praha
Motto: Řešíme-li situace, kdy se máme ozývat, mlčením - stávají se z nás zbabělci. 

Patrně nesvědčí o normálních poměrech v české společnosti, když článek "Má osobní zkušenost s hnutím Occupy", kde pouze nezaujatě popisuji své konkrétní osobní zkušenosti a zmiňuji některé své názory, které jsou nesporně demokratické a legitimní, prý "spustil na Czech free press /CFP/ obrovskou vlnu nevole" /citace z webu/.

Přiznávám, že zcela nechápu autory diskuzních komentářů k mému článku, kteří pokládají za potřebné se svěřovat s tím, že z CFP odejdou, budou-li podobné články jako o hnutí Occupy zveřejňovány. Nezlobím se za to - pokládám za legitimní zveřejňovat i bezobsažné názory, pokud nejsou vulgární a neomezují na právech druhé, ale ptám se - Chápou takoví lidé vůbec, co česky znamená název našeho webu - "Czech free press", čili - Český svobodný tisk? Kde jinde by měl svéprávný občan České republiky a nejen já, kultivovaně zveřejňovat své legitimní názory, než právě na takto deklarovaném webu?

V diskuzi k článku o Occupy se obvyklým způsobem opět seberealizuje svým způsobem politováníhodný nejmenovaný účastník, který mne obsesivně pronásleduje sprosťárnami a lživými pomluvami již z předchozího blogu, ze kterého jsem po neveřejné přátelské dohodě s provozovatelem odešel, protože jsem se tam jako autor článků a diskutér necítil dobře. Nebyl jsem tam prostě "mezi svými", protože mé nepochybně demokratické názory tam byly převládající částí uživatelů vnímány jako "góly do vlastní branky".

Nutkavým důvodem agresí zmíněného, vůči mně nepřátelsky umanutého účastníka, je mnou nezaviněná okolnost, že patřím ke generaci jeho rodičů. Podle jeho názoru jsem prý osobně generačně vinen za jeho nynější dlouhodobou nezaměstnanost. Uvádí o sobě, že je vyučený zahradník a nemůže dlouhodobě sehnat práci. Místo hledání práce v jiném oboru, kterou by patrně mohl bez problémů vykonávat, aspoň dospěl k náhradnímu uspokojení, které našel v pronásledování "viníka" svého osobního neúspěchu. Jeho neúspěchem je prý vinna generace dnešních seniorů a mne jako jejich představitele, kterého má na monitoru denně před sebou, za to "trestá".

Při svém vzdělání a životních zkušenostech osobně patřím k těm, kteří v souladu s obecně uznávanými názory na civilizovaný výklad práva kolektivní vinu neuznávám. Je proto divné, že si s nezaměstnaným zahradníkem o kolektivní vině seniorů za jeho osobní neúspěch nemohu rozumět? Měl bych kvůli tomu na CFP přestat psát, protože scestně uvažující účastník není se svým názorem na webu osamocen?

Nechci se zamýšlet nad tím, proč právě takový "myslitel", jako záští k seniorské generaci sžíraný zahradník sympatizuje s hnutím Occupy a proč hnutí za svého nepřítele nevnímá jeho, nýbrž ty, které za viníky společenského zla v rozporu se zdravou logikou a dobrými mravy frustrovaný jedinec označuje. Tím netvrdím, že s Occupy vzájemně sympatizují pouze politováníhodné existence. Ani si to nemyslím.

I laici v oboru psychologie, či psychiatrie, jako já, dobře vědí, že příčinami degenerativních změn duševní výkonnosti není pouze senilita, čili sešlost věkem, nýbrž, že existují i jiné příčiny, jako třeba zranění mozku, nebo nadměrné požívání drog, či alkoholu. Příčinou duševních patologií mohou být také genetické vlivy, či jiné nezaviněné vývojové poruchy.

Pokud některý současný mladý nešťastník byl v ranném věku dospělými nešetrně tlučen do hlavy, může na tom být s duševní výkonností i v zenitu své životní pouti podstatně hůře, než leckterý duševně čilý senior. Nechci tvrdit, že bych tím odhalil příčinu potíží jediného nezaměstnaného nepřítele seniorů, i když nadměrné surové bití do hlavy by mohlo vysvětlovat patologickou zášť neúspěšného jedince vůči starší generaci.

Přejděme ale od úvah o konfliktním jedinci k obecným úvahám o názorových neshodách nejen na našem blogu. Člověk jako součást Přírody sám sebe označil za "Homo sapiens", čili česky "člověk moudrý" /též "člověk rozumný"/. Charakteristické pro dnešního člověka je mimo jiné také důležitá schopnost vzájemně komunikovat v rámci téhož živočišného druhu. Je to dáno individuální schopností každého dospělého normálního jedince vyjadřovat složitější produkty myšlení, nikoliv pouze jednoduché emoce, či pudové potřeby, jako zvířata.

Ti z nás, kteří však cítí potřebu druhým odmítat právo svobodného sdělování názorů, sebe i druhé připravují o výsadu dosaženou evolučním vývojem lidstva. Dochází tak k paradoxu, že netolerantní lidé, favorizující nižší formy vzájemné komunikace blížící se úrovni primitivní výměny emocí mezi zvířaty, používají výkonná elektronická komunikační zařízení. Dá se pochopit, že z uvedeného paradoxu vzniklé rozpory pociťují nepříjemně a řeší agresemi vůči domnělým "viníkům" frustrací, kterými trpí.

Je obecně dávno známo, že technický vývoj předbíhá rozumový vývoj člověka a že homo sapiens sám sebe reálně ohrožuje vyhubením z řady důvodů. Z nedostatku přírodních zdrojů, zdravého ovzduší a od vynalezení zbraní hromadného ničení i ideologickou politickou a náboženskou netolerancí.

Když se přesuneme z výšin filozofování o obecné hlouposti celého lidstva do prostší roviny našich společenských problémů - konkrétně k oprávněné nespokojenosti většiny občanů s naší současnou vládou, je vhodné si uvědomit, že takoví spoluobčané, kteří propadají nutkavé potřebě druhé zastrašovat a umlčovat kvůli věku, rase, opačnému pohlaví, sexuální orientaci, národnosti, sociální příslušnosti a podobným kritériím - mocenské postavení špatné vlády posilují.

Jednak tím, že atomizují /tříští na nepatrné částečky/ spektrum občanů nespokojených s vládou a přirozeně také tím, že odrazují od angažování pro společnou věc zejména strategicky důležitou část občanského spektra, tvořenou kvalitními lidmi. Řada organizačně a jinak schopných spoluobčanů také nesouhlasí s objektivně špatnou vládou, ale nechtějí se kvůli sobě vlastnímu přirozenému způsobu uvažování a vystupování vystavovat atakům netolerantních agresivních primitivů, dodávajících si často sebevědomí sprostotami konanými v davu, nebo zákeřným operováním na netu v anonymitě, či pod smyšlenými jmény.

Aktivisté a příznivci hnutí Occupy, vzniklého v USA, by měli chápat anglické rčení "zero-sum game". Ke hře s nulovým výsledkem si zde dovolím uvést názor, který se mi jeví logicky správný. Urážením a umlčováním spoluobčanů, kteří zcela nesdílejí názory jednodušších spoluobčanů na "správná řešení" a troufají si jejich hlasatelům přátelsky oponovat,vzniká ve společnosti vzájemná rozhádanost, která k ničemu užitečnému nevede a vést nemůže, protože žádné vládě vzájemné, sebezničující spory "v podhradí" nevadí. Naopak - moc vlády se vzájemnými sváry bezmocných posiluje.

O neužitečnosti násilí k jednotlivcům jako metody k dosažení společenského pokroku dostatečně učí praktická zkušenost s totalitními režimy minulého století - s bolševizmem, nacizmem a rovněž "polpotizmem" v někdejší nešťastné Kambodži. O tom, že potlačování práv jednotlivců je neproduktivní Zlo, byl přesvědčený i T. G. Masaryk, který náš národ dokonale znal. Já s TGM souhlasím a i proto se odmítám podřizovat netolerantním spoluobčanům, ať zprava, či zleva, nebo propagujícím jiná pochybná nedemokratická, či nelogická dogmata.

Vážení se mnou nesympatizující účastníci - všem z vás, kteří si v budoucnu založíte svůj vlastní web, prosím - označte ho nějak jako "Czech non-free press", nebo "Vzdělaným a životně zkušeným vstup zakázán" apod., abych věděl o co v něm půjde. Slibuji na svou čest, že příslušně označené weby nebudu navštěvovat, natož v nich nabízet své články a diskutovat. Tento web, označený Czech free press, však užívám plným právem. Měli byste se s tím dokázat smířit.

Facebook komentáře