Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Hrozí, že Babišova vláda podpoří tuto šílenost...

Další habaďůra s migrací
  
Všímejme si, jak jsou ty útoky na civilizaci čím dál hustější, záludnější a lstivější. Když jsme díky dobře informované vládě odpálkovali Globální pakt o migraci podepisovaný v Marrákeši, přehlédli jsme, že byl pod ním zasunutý druhý „globání kompakt“, tentokrát o „uprchlících“, v domnění, že jde o jeden a tentýž. Jenže ten se má bez dalšího rozmyslu podepisovat jako součást širší habaďůry Valného shromáždění OSN 17. prosince v New Yorku.

  • hrozi-ze-babisova-vlada-podpori-tuto-silenost

 

A hrozí, že by jej tentokrát z neinformovanosti vláda mohla nechat projít. Ona jej vlastně už přijala před dvěma lety jako součást „Newyorské deklarace OSN“, aniž přesně věděla, co v něm bude. Konečný text byl dopracován letos v červenci. Doporučujeme české vládě do něj ještě pět minut před dvanáctou nakouknout, než jej slepě a bezděky podepíše. Zjistí, že by schválila v podstatě totéž přerozdělování migrantů, jakému se pracně vyhnula odmítnutím direktivy o kvótách.
 
Nebudeme ji zdržovat všemi detaily stostránkového (a jako vždy schválně nesrozumitelného) dokumentu a půjdeme po těch podstatných bodech.
 
„Mechanismy pro účinnější, předvídatelnější a spravedlivější mezinárodní reakci na situace vyznačující se velkým množstvím uprchlíků.“ (Znamená: Přerozdělování ze zemí „přemigrovaných“ do „nedomigrovaných“, například z Německa do Česka.)
 
„Rozšiřování podpory nebo aktivace opatření pro spravedlivější a předvídatelnější sdílení zátěže a odpovědnosti.“ (Znamená: Přerozdělování ne jen migrantů už přítomných, nýbrž i „předvídatelných“.)
 
„Rozšířený přístup k přesídlení s dalším řešením v třetích zemích.“ (Znamená: Kam se přesídlí, tam se o ně musí starat.)
 
„Akční program podporující opatření za účelem lepšího sdílení odpovědnosti a efektivnější spolupráce v reakci na rozsáhlé pohyby uprchlíků a řešení dlouhodobé uprchlické situace.“ (Znamená: Přerozdělování a další přílivy migrantů budou „rozsáhlé“ a „dlouhodobé“, pravděpodobně nekonečné.)
 
„Zmírnění tlaku na země, které poskytují útočiště velkému počtu uprchlíků a poskytnutí míst k přesídlení a doplňkové způsoby přijetí v třetích zemích.“ (Znamená: Zesílení tlaku na třetí země.)
„Zřízení Podpůrné skupiny pro azylové kapacity, která bude poskytovat pomoc národním orgánům s cílem posílit jednotlivé aspekty jejich azylových systémů, aby byla zajištěna jejich spravedlivost, účinnost, adaptabilita a integrita“. (Znamená: Zřizování nových institucí a neziskovek kontrolujících dodržování přesunů a účinnost přijímání.)
 
„Vypracování tříleté strategie rozšiřování přístupu k přesídlení a zlepšení dostupnosti a předvídatelnosti doplňkových způsobů přijímání v třetích zemích.“ (Znamená: Počáteční přesídlování poběží a bude se rozšiřovat podle tříletého plánu vypracovaného – kým vlastně?)
 
„Reakce na pohyby uprchlíků po celou dobu budou zohledňovat otázky genderu, věku a různorodosti.“ (Znamená: Toto může znamenat cokoli, ale třeba i to, že v zájmu různorodosti budeme přijímat i muslimské rodiny s několika manželkami, včetně nezletilých, jako je tomu už například v Německu.)
 
Přerozdělovací kvóty zadními vrátky. A odporují usnesením českého paramentu z letošního roku, který mimo jiné:
 
„Odmítá návrh Komise na zavedení takzvaného korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázané finanční sankce, jež považuje za rozporný se zásadou subsidiarity.“
 
„Vyzývá vládu ČR, aby při projednávání reformy Dublinského nařízení na úrovni EU usilovala o vypuštění korekčního přidělovacího mechanismu z textu návrhu a v krajním případě blokovala jeho celkové přijetí.“
 
„Zdůrazňuje, že odpovědnost za rozhodování v otázce azylu by nadále měly nést výhradně členské státy, které si v souladu se závazky plynoucími pro ně z mezinárodního a evropského práva samy stanovují podmínky pro poskytnutí mezinárodní ochrany na svém území.“
 
„Vyjadřuje podporu navrhovaným pozitivním změnám, které budou do budoucna zabraňovat zneužívání azylových systémů členských států Evropské unie, zejména pokud jde o zabránění druhotným pohybům a o rychlejší a akceschopnější realizaci návratové politiky v případě neúspěšných žadatelů o azyl. „
 
„Trvá na tom, že v oblasti legální ekonomické migrace musí být zachován status quo, tedy aby pravomoci včetně rozhodování o výběru zdrojových zemí, počtu migrantů, jejich odborné kvalifikace, možnosti odmítnutí žadatelů atd. zůstaly v kompetenci příslušných orgánů České republiky.“
 
Jestli si ještě necháme nakukávat, že je to vše nezávazné a bezvýznamné, nedivme se, až nás budou tisíce migrantů s pomocí mazaných právníků placených z našich daní soudit o miliony eur, že „kompakt“ porušujeme.
 
A ještě něco stojí za povšimnutí. V době, kdy se měl parlament tímto „kompaktem“ zabývat, jej od práce odváděly anti-babišovské demonstrace, parlamentní hádky o důvěře či nedůvěře, a nekonečné debaty o tom, zda se homosexuálové smějí ženit a vdávat.
 
Moment. Ženit? Nebo vdávat? Jak tohle bude sexistická čeština zvládat? Nebo budeme muset takový sexismus zrušit a zavést něco po vzoru západních jazyků genderově neutrálního jako „manželit“?
 
A mimochodem, jestli si myslíte, že tím ty požadavky definitivně skončí, vězte, že už se debatuje o zákoně, podle něhož by homosexuálové měli dostat spravedlivou kvótu 4 % (zatím, prý je jich ale už víc) pracovních míst ve státním sektoru. Že se už taky těšíte na státní balet, v němž 96 % tanečníků budou heterosexuálové?
 
No vidíte, a už jsme zase málem zamluvili, co máme 17. prosince v New Yorku nepodepsat.
 
 
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře