Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Další komunista se tlačí na Hrad – lidé bděte

Po komunistovi Václavu Klausovi a dalším komunistovi Miloši Zemanovi má zájem o křeslo hlavy našeho státu další komunista! Ježíšmariá, to musí být znovu revoluce, aby už přisluhovači rudé strany - strany rudé od krve

- konečně pochopili, že vstupem do strany, lísáním se ke komunistickým vrahům... ztratili kredit pro zastávání vrcholových funkcí?

Že nám stačily poslední roky podbízení se - presidenta a vlády – komunistům spřaženým s krvavou politikou Rusů? Plazení se u nohou tohoto nadutého útvaru Rusů, který je svým vývojem tam, kde my jsme byli v době obrozenecké...

  • dalsi-komunista-se-tlaci-na-hrad-lide-bdete

Václav Havel říkal, že Rusko ́má ten problém, že neví, kde má hranice ́ a k tomu asi zapomněli vyndat rudou vlaječku, kterou měli v době existence SSSR zabodnutou na mapě světa ve všech státech, kde vládli komunisti – tedy i v naší rudé zemi.

A že se teď Putin chová jako by rudá vlajka byla ještě v naší zemi napevno ukotvená? A podle čeho by mu mělo dojít, že už tomu tak není, když od skončení presidentování Václava Havla až do minulého pátku, se naši presidenti a vlády – jeden vedle druhého - ́rudě ́ chovali?

V ten minulý pátek pan Babiš přiškrceným hlasem, celý ve stresu, kdy dýchal jako v posledním tažení, nám ́dole ́ sděloval ́novinu ́ starou několik let. Pravděpodobně hrozilo, že na něho někdo práskne, jak dlouho už to před námi tají, tak s tím chtě nechtě musel ven.

A teď chce kandidovat na presidenta další komunista – generál Petr Pavel... A o koho jde: "Přihlášku do Komunistické strany Československa podal v roce 1983 a po dvouletém období kandidátství členství byl v roce 1985 do strany přijat. V posudku k propůjčení medaile Za službu vlasti v roce 1988 byl v hodnosti kapitána hodnocen jako „třídně uvědomělý a politicky vyspělý. Jako člen strany při výkonu své funkce napomáhá prosazovat vedoucí úlohu strany mezi podřízenými. Snaží se získat pro tuto politiku ostatní. Politicko-ideová připravenost jmenovaného je na dobré úrovni.

Jeho otec byl vojenským zpravodajcem. V roce 1989 se také Petr Pavel stal členem vojenské rozvědky. Do žádné akce již však nezasáhl pro příchod sametové revoluce a demokratizaci režimu."

(Chudák, akce mu překazila revoluce v roce 1989...)

A teď nám pan generál Pavel vysvětluje, cituji: „Tehdy jsem byl vychováván v prostředí, ve kterém nebylo členství ve straně nic nenormálního, a znal jsem spoustu lidí, kteří byli členy strany, ale přitom to byli lidé ryzího charakteru, kterých jsem si vážil nebo vážím dodnes...“

Bude tento člověk skládat slib, slib prezidenta republiky, který zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

A má komunista čest?

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře