Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Seznam prokremelských webů je konečně na světě! Lidé bděte!

Hodnocení uživatelů:  / 16
NejhoršíNejlepší 

V České republice již dlouhou dobu probíhá politická, ekonomická a mediální dezinformační kampaň, která je součástí hybridní války vedené Ruskou federací proti západním demokratickým státům a jejíž intenzita se výrazně zvýšila se začátkem konfliktu na Ukrajině, zjistily Evropské hodnoty.Cílem této kampaně je podrývat demokratické instituce, nabourávat důvěru občanů v tradiční politické strany a mainstreamová média a narušovat naše transatlantické partnerství a legitimitu členství v mezinárodních organizacích, jako je Evropská unie nebo NATO. Zejména obyvatelé České republiky, kteří jsou aktivní na sociálních sítích, ale i ostatní jsou denně vystavováni různé míře pro-kremelského vlivu v podobě rozsáhlé nabídky tzv. alternativních zdrojů informací, které poskytují zaujaté zpravodajství a mnohdy naprosto opouštějí základy seriózní novinářské praxe. Výsledkem jsou často až neuvěřitelné verze domácích i mezinárodních událostí a mnohonásobně překroucená realita, ze které obvykle jako jediný stabilní a racionální aktér vychází Ruská federace v čele s prezidentem Vladimirem Putinem.

Vzhledem k čím dál větší vážnosti této situace a narůstajícímu počtu webů prezentujících pro-kremelský náhled na domácí i mezinárodní scénu a nepodložené informace, jsme se rozhodli vytvořit seznam těch nejrelevantnějších entit doplněný o charakteristiku jejich obsahu a autorů, který by měl sloužit jako nástroj, jak se na pro-kremelské scéně zorientovat.

Weby - tvůrci dezinformací

Tyto webové stránky svým vzezřením, převyšujícím typem textů nebo i vlastním označením působí jako zpravodajské servery. Hlavní náplní je publikace zpráv, jejichž část se dá označit za dezinformace.

 

 

  • seznam-prokremelskych-webu-je-konecne-na-svete-lide-bdete
  • seznam-prokremelskych-webu-je-konecne-na-svete-lide-bdete
  • seznam-prokremelskych-webu-je-konecne-na-svete-lide-bdete
  • seznam-prokremelskych-webu-je-konecne-na-svete-lide-bdete

1. AC24 WWW: AC24 Sociální sítě: Facebook, Twitter Počet vydaných textů za duben 2016: 128 Vznik: 2011 

 
Poslání: Server AC24 by dle svých webových stránek měl sloužit jako alternativa k oficiálním zdrojům informací, který se nebojí klást si i nepříjemné otázky. Vyzývá k novému promyšlení politiky a ptá se například na to, zda je systém politických stran a parlamentních voleb jediný možný. Jeho autoři nechtějí „slepě poslouchat mainstream médií, politiky a intelektuálních médií, dávají prostor emocím, citům, instinktu, energii, snění, utopiím a všem formám lidské potřeby chápat svět nejen z úzkých racionálních pozic.“ Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Portál byl založen v prosinci 2011 a od té doby se věnuje téměř výhradně zpravodajství ze světa, poměrně často se zaobírá děním na Ukrajině a v Sýrii. U většiny publikovaných článků není označen autor. 
 
Na stránkách nalezneme seznam domácích i zahraničních přispěvatelů, mezi nimiž se objevují například Daniel Solis, Erik Best, Ivo Vašíček, nebo Dr. Paul Craig Roberts, kteří obvykle komentují i na jiných serverech nebo na vlastních blozích, a jejichž texty server AC24 přebírá. Není množné určit, zda jsou na webech tyto texty publikovány samotnými autory, nebo jestli je server přebírá bez jejich vědomí. Oficiálně za webem stojí Ondřej Geršl, šéfredaktor i vlastník domény, který tvrdí, že web založil kvůli svému rozhořčení z údajných mediálních lží okolo teroristických útoků z 11. září 2001. 
 
V dubnu 2014 prohlásil, že se na webu kromě něho podílí ještě tři externisté. V obchodním rejstříku je u AC24 s.r.o. je jako jednatelka uvedena Kateřina Schleifer. Údajně je web financován z reklamy a darů, které mohou čtenáři posílat na účet uvedený na stránkách. K serveru patří i tištěný časopis Vědomí, který je možné si předplatit. 
 
Charakteristika obsahu: AC24 je častým šiřitelem nepravdivých informací, které obvykle vznikají buď publikací nepodložených zpráv, nebo špatným překladem a interpretací článků na seriózních anglicko-jazyčných médiích, mezi něž patří například The Guardian nebo The Independent, ať už se jedná o záměrné překrucování nebo chybu překladatelů. Jako příklad takového počínání lze uvést lživé informování o viru zika, jenž server spojoval s geneticky modifikovanými komáry, kteří jej měli šířit. Tato informace byla převzata ze serveru 6 Kremlin Watch Report 26.07.2016 Fungování českých dezinformačních webů Reddit.com, který ovšem sám dodal, že se jedná o vlastní konspirační teorii. Geneticky modifikovaní komáři jsou naopak jedním z nejefektivnějších řešení v boji proti viru zika, který navíc existuje déle než tito komáři a vyskytuje se i v místech, kde komáři nebyli nikdy použiti. Na oblast Ukrajiny se server zaměřil v lednu mimo jiné se zprávou o tom, že Američané z vojenského cvičení na Ukrajině vytvořili permanentní americkou základnu. Autor tohoto článku poukázal na to, že chování Američanů je v rozporu s ukrajinskou ústavou. Zcela přitom opomenul, že američtí vojáci byli na území na žádost ukrajinské vlády. Jejich výcvik je naplánován do listopadu roku 2016 a jedná se o poměrně běžné vojenské cvičení na bilaterální bázi. Spolupráci Ukrajiny s USA se pak server věnoval i dále, konkrétně obviněním americké laboratoře, která měla na Ukrajině vypustit nový a neznámý smrtící virus a způsobit tak smrt 20 ukrajinských vojáků. Virus, o kterém článek hovoří, je ve skutečnosti prasečí chřipka, která se na Ukrajině šíří z důvodu nedostatku kultury očkování. Nejbližší laboratorní zařízení na Ukrajině se navíc nachází v oblasti, kterou ovládají separatisté. Podobně „překrouceně“ server na konci ledna 2016 informoval o tom, že Velká Británie vyhrožuje Islámskému státu užitím jaderné zbraně. Autor článku varuje před nezodpovědností takového kroku, který by mohl způsobit nejen škody na životech civilistů, ale také rozpoutat jadernou válku. Zpráva pochází ze zpravodajského serveru Sunday Express, ve kterém britský admirál pouze vysvětluje, že odstrašovací potenciál britských jaderných zbraní není namířen proti teroristickým útokům na britském území, nýbrž má odradit další státní i nestátní aktéry, aby si jaderné zbraně pořizovali, vyvíjeli nebo je chtěli použít. O samotném užití britských jaderných sil v původním článku není žádná zmínka. Na serveru se ve velké míře objevují přeložené články původně pocházející z anglicky psaných webů, často ze Sputniku a RT (dříve Russia Today), ale patří mezi ně například i Breitbart, Southfront, Zerohedge, Strategic-Culture, Globalresearch nebo Whatdoesitmean, z nichž většina se věnuje převážně ruskému pohledu na mezinárodní prostředí. Posledně zmíněný uveřejňuje také velké množství nepodložených konspiračních teorií, často odkazujících na neexistující dokumenty a zprávy ministerstva obrany Ruské federace. Všechny články, ať se tematicky jedná o konstatování politické či bezpečnostní situace, lidské příběhy nebo životní styl, jsou umístěny ve stejné rubrice a v drtivé většině jsou prezentovány jako faktické zprávy, nikoliv názorové texty a komentáře. Existují výjimky, například v případě komentování české politické a mediální scény, které se v nejednom případě uchyluje k upozorňování na údajné omezování svobody slova v České republice a k obviňování českých veřejnoprávních médií ze zaujatosti a zatajování informací. Server AC24 se dopouští velkého množství prohřešků a užívá manipulační techniky, mezi které patří překrucování článků mainstreamových médií, vydávání konspiračních teorií za seriózní zpravodajství a využívání fotografií nebo jiných záznamů s nedostatečnou výpovědní hodnotou pro jejich potvrzení. Případně prezentování vyjádření jedné osoby za názor nebo postoj širší skupiny obyvatel. 
 
2. Sputnik CZ WWW: Sputnik Sociální sítě: Facebook, Twitter Počet vydaných textů za duben 2016: 580 Vznik: Česká verze webu začala vydávat články v lednu 2015. 
 
Poslání: Sputnik, který vychází kromě češtiny v dalších 30 světových jazycích, je jediným portálem, který otevřeně přiznává, že je financován Ruskou federací. Dle svých webových stránek je cílem Sputniku „ukazovat multipolární svět, kde každá země má svoje národní zájmy, kulturu, dějiny, tradice“, a dále „mluvit, o čem jiný mlčí.“ Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Žádný celistvý seznam členů redakce na stránce nenalezneme, a to včetně jména šéfredaktora. Publikované texty jsou autorsky označené pouze občas, mezi takto podepsané autory se objevuje například Jana Petrova nebo Děnis Kločkov. Typické je pouze přebírání textů z anglicko-jazyčné verze Sputniku. Na portálu nenalezneme rovněž sídlo české redakce, popřípadě poštovní adresu. Pro kontakt slouží pouze dvě emailové adresy a kontaktní formulář. 
 
Sputnik, který se prezentuje jako seriózní médium a oficiální hlas ruského státu, postupuje značně netransparentně. Jedná se o projekt ruského státního mediálního koncernu Rossija segodňa, jehož šéf Dmitrij Kiseljov se proslavil například větou „Ukrajina neexistuje“ nebo výzvami k pálení srdcí zemřelých homosexuálů. 
 
Charakteristika obsahu: Zpravodajství na stránkách je vysoce selektivní a popisuje mezinárodní dění výhradně z ruského pohledu. Na rozdíl od ostatních webů se ovšem velmi důkladně vyhýbá přímým dezinformacím a pouze vybírá události, které zapadají do kremelského narativu, a proto je vhodné je zveřejnit. Jde tak o přístup tendenční. Příkladem zavádějícího článku může být uvedeno „překroucené“ zamyšlení Saxo Bank nad možnými neočekávanými vývoji na světovém trhu na šokující prognózu. Dalším může být článek s názvem „Zrušit euro v hotovosti a umístit pod kůži čip?“, podle kterého chce Evropská unie v nejbližší době zrušit oběh peněz v hotovosti a umožnit pouze platbu kreditními kartami. Text se odkazuje na údajná slova bývalého prezidenta Václava Klause, která pro Sputnik komentoval prezident společnosti odborných konzultací “NEOKON“ Michail Chazin. Evropská unie nicméně v té době o ničem podobném nejednala. Sputnik rovněž informoval o údajné podobnosti atentátníka Najima Laacharaoui, který spustil výbušné zařízení na bruselském letišti, s mužem, který se vyfotil s Angelou Merkelovou. Muž na fotografii byl ve skutečnosti Anas Modamani, syrský uprchlík, jehož podobnost atentátníkovi je při bližším zkoumání fotografií mizivá. Server poté vydal i text informující o rozhořčení Anase Modamaniho, ze kterého vyplývá, že informace byla klamná. Oprava nebo omluva se ovšem na webu neobjevila. 
 
Velmi volně  rovněž Sputnik interpretoval mírně pochybně provedený průzkum veřejného mínění o názoru obyvatel některých evropských států na příslušnost Krymu k Rusku. Selektivita informací je jasně pozorovatelná. Většinu obsahu netvoří komentáře a názorové články, ale faktická shrnutí událostí následovaná popisem oficiálních vyjádření ruských orgánů, funkcionářů a mluvčích, případně doplněná shrnutými články z převážně západních médií. Všeobecně na stránkách najdeme zejména pozitivní zprávy o Rusku a negativní zprávy o Ukrajině či USA, případně jiné zemi, která právě s Ruskem nemá dobré diplomatické vztahy. Specifickým formátem jsou živé blogy z různých ruských akcí či projevů ruského prezidenta. 
 
Můžeme zde najít příspěvky a rozhovory s mnohými českými představiteli a osobnostmi veřejné sféry, mezi které patří např. Petr Hampl, místopředseda České pirátské strany Ivo Vašíček, Jiří Vyvadil, různí představitelé KSČM v čele s Alexandrem Černým, dále Miroslav Lidinský, Marek Černoch, Jan Veleba, či představitelé minoritních stran, mezi něž patří Demokratická strana zelených nebo NS-LEV21. Představitelé Národní demokracie zde většinou publikují pozvánky na demonstrace. 
 
Stránka Sputniku působí na rozdíl od většiny alternativních webů graficky velice profesionálně a tak může být snadno zaměněna za seriózní zpravodajský server, který informuje o událostech nezaujatě. I proto patří Sputnik mezi nejnebezpečnější weby zmíněné v našem výčtu. 
 
3. Svět kolem nás WWW: Svět kolem nás Sociální sítě: Facebook, Twitter Počet vydaných textů za duben 2016: 36 v domácí a zahraniční sekci Vznik: První články zde začaly vycházet v červenci 2013. 
 
Poslání: Mottem webu je „kontroverzní realita“. Zabývá se domácí i zahraniční politikou, ale věnuje se také různým záhadám, zdraví a životnímu stylu. Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Žádné informace o redakci, autorech, vlastnících nebo způsobech financování na webu nenajdeme. Doména je zaregistrovaná na Ondřeje Geršla, šéfredaktora a vlastníka webu AC24, který je rovněž zařazen na tento seznam. Pravděpodobně je veškerý obsah převzatý z jiných, českých a slovenských webů, z nichž mnohé na našem seznamu také figurují. 
 
Charakteristika obsahu: Články na webu se pohybují mezi rádoby zpravodajskými texty a zcela bizarními konspiračními teoriemi. V domácí sekci se web ve velkém obsahu věnuje uprchlické krizi a fatalistickému líčení toho, jak se Česká republika vyrovnává s imigranty. Rovněž publikuje články kritizující česká média a demokratické 

 

Zahraniční sekce je výrazně proruská a protiamerická, zaměřuje se na Ukrajinu a Sýrii, ale také na Evropskou unii. Na webu se často objevují dezinformace převzaté z různých zdrojů, ať už se jedná o údajnou blamáž Policie ČR při demonstracích v Praze nebo o zločinné plány Světové zdravotnické organizace na biologický útok na Ukrajinu v podobě očkování proti obrně. Na konci ledna 2016 web pomohl šířit zprávu o ve skutečnosti neexistující zprávě ruské Federální bezpečnostní služby, podle které měla být mezi osobním majetkem ilegálních migrantů objevena záhadná mapa s citátem z Koránu popisující soudný den a adresou na rovněž neexistující americkou laboratoř na Ukrajině vyrábějící biologické zbraně. 

 

Na fiktivní zprávu FSB se odkazuje i další zpráva vydána na tomto webu, která tvrdí, že uniklé e-maily Hilary Clintonové budou využity v soudním procesu s ukrajinskou pilotkou a poslankyní Naděždou Savčenko.

 

4. Lajkit WWW: Lajkit Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 24 Vznik: Web začal fungovat teprve v říjnu 2015. 

 

Poslání: Tento elektronický magazín se označuje za „netradiční e-zin s netradičním obsahem.“ Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Redakce, vedení, vlastnictví ani financování webu není na stránkách dohledatelné. Doména webu je zaregistrovaná pod jménem Ondřeje Grešla, šéfredaktora serveru AC24, který je také součástí našeho seznamu. Publikované články nejsou podepsané. 

 

Charakteristika obsahu: Věnují se české i zahraniční politické scéně, ale objevují se zde také články o životním stylu či ze světa šoubyznysu. Vzhledově a často i tematicky web připomíná tradiční bulvární servery. Najdeme zde také rubriku „Bizarre“, kterou tvoří z valné většiny články o mimozemských civilizacích a paranormálních jevech. Velká část textů je převzata z jiných českých pro-kremelských médií. 

 

Dezinformace jsou na webu Lajkit poměrně častým fenoménem. Lze zde najít například neustále se opakující teorii o orchestraci migrační vlny Spojenými státy. Do této kategorie by se dala započítat i zpráva o fotografii, která je podle názoru autora naaranžovaná, a dokazuje, že informace o topících se uprchlících ve Středozemním moři mainstreamová média fabulují. S odkazem na neexistující zprávu ruského ministerstva obrany web klamně informoval o údajném válečném rozkazu Vladimira Putina v Sýrii nebo například o přítomnosti agenta CIA na palubě zříceného letadla linky FlyDubai. Mezi ty nejčerstvější patří zpráva o údajné smrti tureckého spisovatele, který kritizoval prezidenta Erdogana, a o které podle autorů západní média neinformují. Žádné seriózní zdroje o tomto úmrtí skutečně neinformovaly a profily spisovatele na sociálních sítích jsou nadále aktivní a publikují příspěvky. 

 

5. Aeronet WWW: Aeronet Sociální sítě: Facebook, Twitter Počet vydaných textů za duben 2016: 21 Vznik: Doména existuje již od roku 2001, ve své současné podobě začal web fungovat až po anexi Krymu Ruskou federací. 

 

Poslání: Server se popisuje jako „alternativa pro všechny, kterým už mainstream pije krev.“ Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Redakce webu není známá. Šéfredaktor vystupuje pod přezdívkou Vedoucí kolotoče nebo VK a má svůj program také na alternativním Svobodném rádiu. Většina textů není podepsaná vůbec. Své příspěvky zde ale občas publikují i regionální politici KSČM, nejčastěji člen Krajského výboru KSČM Plzeňského kraje Petr Cvalín. Oficiálně by měl být web financován pouze z finančních darů. Vlastnická struktura webu není jasná. Kontaktní údaje na webu odkazují na American European News, B. V., na nizozemské adrese v Eindhovenu, která ale dle Respektu na dané adrese není. Doména je zaregistrovaná na firmu Domains By Proxy, LLC, která svým klientům zajišťuje anonymitu při spravování domény. 

 

Díky investigativní práci redaktora Respektu Ondřeje Kundry je nyní známo, že jedním z center je havířovský byt zaměstnance ArcelorMittal Mariána Rohályho, který spravuje finanční účty serveru. Pro kontaktování redakce slouží kontaktní formulář a dvě telefonní čísla. Jedno s předvolbou do USA a druhé do Spojeného království. Čísla však nejsou aktivní. Web dále uvádí, že pokud chceme redakci Aeronetu navštívit na uvedené adrese v Nizozemsku, která podle Respektu neexistuje, máme komunikovat v angličtině, ruštině či nizozemštině, z důvodu, že na místě není žádný česky nebo slovensky hovořící personál. Portál publikuje pouze v českém jazyce. 

 

Charakteristika obsahu: Web je výrazně proruský a obdivuje ruského prezidenta Putina i českého prezidenta Zemana. Zabývá se migrační tématikou a často publikuje poplašné zprávy a spekulace o uprchlících, zajímá se ale také o dění v Sýrii, Ukrajině a demonstruje zkaženost západu a Evropské unie. Často se zde objevují i útoky proti oponentům Aeronetem podporovaných proudů. Významně se angažuje proti nevládním organizacím, médiím, ale také vládě a tzv. „Pražské kavárně.“ 

 

Redakce se podílí na šíření několika konspiračních teorií, jmenovat lze orchestraci migrační vlny Radou pro mezinárodní vztahy, vlivnou americkou nevládní organizací, údajné policejní provokace během pražských demonstrací, falešné plány Evropské komise na tajnou výstavbu uprchlických center nebo poplašné informace o možném vpádu německé armády do České republiky. V poslední době také Aeronet bez jakýchkoliv důkazů informoval o vlivu americké ambasády na vystoupení Lenky Dusilové na předávání cen Anděl, během kterého kritizovala prezidenta Zemana v souvislosti s čínskou návštěvou. Dominovala zde také kritika západních mainstreamových médií, když Aeronet silně zavádějícím způsobem informoval o průzkumu veřejného mínění týkajícího se důvěry Američanů ve zpravodajství. Články jsou často nepodložené důvěryhodnými zdroji (pokud jsou vůbec zdroje uvedeny). Názorové články splývají se články „zpravodajskými“. Často bývají doplněny úryvky z vysílání RT. V roce 2014 česká kontrarozvědka BIS Aeronet označila za zdroj nebezpečné proruské propagandy.
 
 
6. První zprávy WWW: První zprávy Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 125 Vznik: Leden 2007 (datum registrace domény) 
 
Poslání: Server nedeklaruje žádný specifický cíl nebo poslání. Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Šéfredaktorem Prvních zpráv je Radomír Pekárek. Ostatní členové redakce známí nejsou a zprávy nejsou podepsány konkrétními jmény, s výjimkou externích komentátorů. První zprávy publikují množství komentářů od politiků všech parlamentních stran s výjimkou TOP 09, nejčastěji ODS, KSČM a ČSSD. Přinejmenším některé z nich bývají uveřejněny bez vědomí jejich autorů. Web působí, že je financován převážně z reklamy. Provozovatelem webu je firma Easy Communications s.r.o., za kterou kromě šéfredaktora Radomíra Pekárka stojí Jan Holoubek a Jan Fulín, a jejímž polovičním vlastníkem je společnost OUR MEDIA, do jejíhož portfolia patří předně Parlamentní listy. 
 
Charakteristika obsahu: Příkladem dezinformace publikované na serveru může být zpráva o údajných výhružkách Velké Británie, že použije jaderné zbraně proti Islámskému státu. První zprávy se také podílely na šíření teorie, že náměstkyně amerického ministra zahraničí pro evropské a euroasijské záležitosti Victoria Nulandová jela neočekávaně do Kaliningradu na setkání s poradcem prezidenta, aby ho varovala před údajně chystaným útokem NATO a odvrátila tak třetí světovou válku. Informace byla zcela nepodložená a Nulandová do Ruska přiletěla plánovaně, šlo o brainstorming nad možnými řešeními podmínek minských dohod. 
 
Dále se První zprávy přidaly k celé řadě alternativních médií klamně informujících o údajném znásilnění třináctileté školačky uprchlíky v Německu. Na rozdíl od ostatních webů na subdoménách Parlamentních listů je web méně extrémní a expresivní. Nalezneme zde hodně překladů a interpretací cizích článků, často s proruským vyzněním. 
 
7. inStory WWW: inStory Sociální sítě: Facebook, Twitter Počet vydaných textů za duben 2016: 86 Vznik: Březen 2014 
 
Poslání: Server nedeklaruje žádný specifický cíl nebo poslání. Na stránkách vydavatele je popsán jako „politicko-společenský online magazín, který vám pomůže proniknout do života českých podnikatelů, lobbistů, byznysmenů nebo politiků.“ 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Šéfredaktorem InStory.cz je Marek Kuřina. Dalšími uvedenými členy redakce jsou Jitka Jahodová, Filip Vaněk, Marek Pokorný, Petr Stránský a Kristýna Ulrichová. Redaktoři pod zprávami nejsou podepsáni jmenovitě. Web působí, že je pravděpodobně financován zejména z reklamy. Server inStory.cz vydává společnost Story Publishing Vítka Koldinského a Karla Vágnera. Partnerem je reklamní a PR agentura Fruit Factory šéfredaktora Marka Kuřiny. 
 
Charakteristika obsahu: Portál si udržuje bulvární nádech, informace o životech herců ze seriálu Ordinace v růžové zahradě kombinuje s komentáři o „špatnostech“ Evropské unie, která nás chce zavalit uprchlíky, a o slabých a nekompetentních politicích. Často se zde objevují veskrze negativní zprávy ze západních zemí EU. Příliš se nevěnuje Rusku samotnému, ani dění v Sýrii či na Ukrajině. Silně se vymezuje proti Německu a jeho kancléřce Angele Merkelové. Ve velké míře se věnuje domácí scéně a kritice českých politiků a médií. Příkladem publikované dezinformace je obvinění českých politiků z mezinárodního terorismu a ze „špinavých politických kšeftů“ na základě nerelevantních důkazů, jako je svolání Bezpečnostní rady státu při řešení únosu pěti Čechů v Libanonu, a dále také příspěvek k šíření konspirační teorie o organizaci migrační vlny Spojenými státy. 
 
8. Czech Free Press WWW: Czech Free Press Sociální sítě: Facebook, Twitter Počet vydaných textů za duben 2016: 41 Vznik: Srpen 2009 
 
Poslání: Server se označuje za nezávislý zpravodajský internetový portál, který přináší nestranný pohled na dění kolem nás, a také jako nezávislý pozorovatel, který vidí za roh i za scénu mediálních „divadelních“ představení. Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Šéfredaktorem je Miroslav Suja. Seznam zbývajících členů redakce není znám. Velká část textů je převzatá, některé jsou ale bez podpisu, tudíž nelze posoudit, odkud pocházejí a zda jsou původní. Na webu je možné publikovat blogy. Mezi časté přispěvatele patří například Lukáš Lhoťan, Ladislav Kašuka nebo Emil Kalabus. Web je oficiálně financován z reklamy, finančních darů a také z prodeje triček s vlastním logem. Součástí webu je i e-shop, kde je možné koupit různé přípravky z konopí. Šéfredaktor Miroslav Suja je uveden rovněž jako vydavatel. Držitelem domény je Ondřej Šťovíček, který je také autorem na dalších pro-kremelských webech. 
 
Charakteristika obsahu: Jedná se o směs blogů, komentářů a rádoby zpravodajských textů v českém a slovenském jazyce. Ve velké míře se věnuje kritice České televize za nedostatečné, zaujaté nebo přímo lživé informování veřejnosti. Tematicky dominují také silně proti-uprchlické texty a obviňování západních institucí. Komentáře a pozvánky na akce zde obvykle publikuje Národní demokracie, svá vyjádření zde uveřejňují Piráti. Můžeme tu nalézt také příspěvky Miroslava Lidinského či Petra Hampla. Web často adoruje politiku Ruska a jeho spojenců a naopak se ostře vymezuje vůči protichůdným proudům. Mezi dezinformace z poslední doby patří např. zpráva o údajném (neexistujícím) prohlášení Edwarda Snowdena, že USA infikují Rusy biologickými zbraněmi, resp. infikuji ruské potraviny parazity, nepodložené a klamné spekulace ohledně útoků na autonomní sociální centrum Klinika nebo zcela zavádějící název článku o výhružkách americké ambasády řediteli České televize, který neodpovídá ani obsahu samotného textu, ani realitě. 
 
9. Česko aktuálně WWW: Česko aktuálně Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 121 Vznik: Červenec 2015 
 
Poslání: Prezentuje se jako „alternativní zpravodajství bez cenzury, které není sponzorováno žádnou zainteresovanou třetí stranou a je živeno pouze z reklam.“ Na svých stránkách zmiňuje, že byli již v minulosti nařčeni z šíření ruské propagandy či HOAXů, čemuž se prý bohužel nelze vyvarovat, a takové zprávy nešíří cíleně. Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Redakce a přispěvatelé na Česko aktuálně nejsou známi. Texty nejsou podepsané a zdroj často odkazuje na různé české a slovenské servery, jako je Svět kolem nás, Hlavné správy nebo Konzervatívny výber. Web deklaruje, že je financován výhradně z reklamy. Vlastnická struktura webu není známa. Držitelem domény je David Pelán. 
 
Charakteristika obsahu: Kromě klasických politických a bezpečnostních témat se věnuje také zdravému životnímu stylu a alternativní léčbě nemocí. Web zahrnuje rubriku s názvem „Konspirační teorie“, které si dle slov redakce zakládají na svém kontroverzním podkladu, oficiálně se nemusí jednat o potvrzené informace, ale jsou určitým způsobem podložené, ať už důkazy nebo výpovědí konkrétního jedince či skupiny. Rubrika zahrnuje články o konci světa otevřením země v Kolumbii, padajících asteroidech a světových korporacích řídících svět. 
 
Česko aktuálně kupříkladu lživě informovalo o tzv. „majdanizaci“ Polska nebo o údajném smrtícím viru vypuštěném na Ukrajině americkou laboratoří. Spolu s dalšími weby informovali o migrantech deportovaných z Norska do Ruska, kteří měli obtěžovat dívky na diskotéce v Murmansku, přestože místní státní orgány tuto informaci o násilí popřely. 
 
10. Svobodné noviny WWW: Svobodné noviny Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 142 Vznik: Články se na webu objevují od srpna 2013. 
 
Poslání: Server nedeklaruje žádný specifický cíl nebo poslání. Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Za šéfredaktora je označen „Tomas Daleko“. Na stránkách existuje poměrně obsáhlý jmenný seznam přispěvatelů s krátkými vlastními charakteristikami. Mezi autory s největším počtem článků patří Jiří Vyvadil, Ladislav Kašuka nebo Břetislav Olšer. Objevuje se zde také člen KSČM Petr Cvalín. Většina článků je podepsaná, některé pocházejí z pera „admina“. Portál především přebírá články z volně přístupného portálu blog.idnes.cz, kdy jsou vybírány takové texty a autoři, kteří zapadají do celkového pro-kremelského tematického rámce. Blogeři z blog.idnes.cz jsou rovněž uvedeni v seznamu „redaktorů“ včetně jejich popisku a fotografie z blog.idnes.cz. 
 
Podle webových stránek nejsou dotovaní žádnou organizací, ani nikým jiným, a jen tak si budou moci zachovat nezávislost. Existuje zde možnost poslat finanční obnos. 
 
Charakteristika obsahu: Web publikuje prudce konspirační obsah s významným podílem dezinformací. Často je užíván emocionální a nespisovný jazyk. Součástí jsou i rubriky „Záhady a exopolitika“, „Konspirace“, ale i „Duchovno“ a „Zdraví“. Výrazně kritizuje česká média, jinak se ale soustředí zejména na zahraniční zprávy a také na různé konspirační teorie související nejen s politikou, ale i s duchovnem, životním stylem, astrologií, apod. V poslední době se podíleli na šíření dezinformace o provokacích policie při pražských demonstracích, mýtu o vlastnictví a šíření viru zika, případně o údajné okupaci Německa Spojenými státy, které chtějí své problémy vyřešit vyvoláním války v Evropě. 
 
11. Nová republika WWW: Nová republika Počet vydaných textů za duben 2016: 265 Vznik: Říjen 2013 
 
Poslání: Popisuje se jako „politická iniciativa proti hospodářskému a sociálnímu marasmu a pro sociální odpovědnost a solidaritu.“ Ve svém manifestu se vymezuje proti neoliberalismu, který vede k hospodářskému, sociálnímu a morálnímu úpadku. 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Vůdčí osobností je Ivan David, člen ČSSD, psychiatr, bývalý ministr zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana a bývalý ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Působí jako redaktora vlastník domény. Často hlásá konspirační teorie, např. sestřelení malajského letadla nad Ukrajinou bylo podle něho „mnohonásobnou vraždou, za kterou by měla nést odpovědnost strana USA a spřátelených oligarchátů, které si říkají demokratické, vyspělé, svobodné, atd“. Dalšími členy redakce jsou Blanka Langerová, Václav Dvořák a Petr Ďoubalík. Kromě vlastního obsahu web přebírá i články z jiných serverů. Podle stanov, které lze najít na webových stránkách Nové republiky, se jedná také o občanské sdružení registrované na Blanku Langerovou. Údaje o financování kromě reklamy a finančních darů nejsou známy. 
 
Charakteristika obsahu: Po boku několika dalších webů server Nová republika publikoval nepodložený článek o tom, že němečtí letci při společné misi s Rusy v Sýrii odhalili, že USA pomáhají Islámskému státu a chrání jeho konvoje s pašovanou ropou. Německo však musí podle autora mlčet, neboť je vydíráno americkou vládou. Dále web například uveřejnil video, které pomocí mnoha dezinformací, zejména o situaci na Ukrajině, obhajuje ruskou zahraniční politiku, nebo dezinformaci o americké vojenské základně na Ukrajině. 
 
12. New World Order Opposition WWW: NWOO Počet vydaných textů za duben 2016: 173 Vznik: Říjen 2008 Poslání: Web si klade za cíl „nedopustit dokončení absolutní nadvlády světa několika jedincům, které se nyní nazývají The Bildeberg Group, Council on Foreign Relations, Trilateral Commision, NATO, OSN, MMF (IMF), CIA, Illuminati, Svobodní Zednáři, či vlády zemí, za jejímiž zády tyto spolky stojí a řídí je, a ty, kteří chtějí z naší planety vytvořit otrokářský Nový Světový Řád“. Za jeden ze svých nejvýraznějších úspěchů považují svůj příspěvek k tomu, že široká veřejnost ví, že události z 9/11/2001 proběhly výrazně odlišně, než tvrdí oficiální instituce a média. 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Přesný seznam členů redakce neexistuje, články jsou obvykle podepsané, ať už jménem nebo pseudonymem. Zdá se, že drtivá většina textů je přebírána spíše z jiných webů. Web hlásá, že neustále shání nové autory a překladatele. Za kontaktní osobu je uveden Jan Korál, který se v poslední době účastnil protiimigračních a protizápadních demonstrací, čemuž odpovídá také jeho facebooková zeď. Součástí webu je i e-shop, na kterém si každý může zakoupit trička s originálními nápisy („9/11 was an inside job“, Chemtrails, podobizna Vladimira Putina, atd.), ale také krmítka pro ptáky nebo pětizubý drápovitý kypřič. Financována by stránka měla být buď z prodeje e-shopu, nebo z dobrovolných příspěvků čtenářů. Jako jeden z mála webů má v seznamu založený transparentní účet na jméno Radka Frömlová. Držitel domény je označen jako "Josef Czechacek". 
 
Charakteristika obsahu: Web má podobný obsah jako Svobodné noviny, ale více článků je přebíraných ze zahraničních webů, mezi něž patří Zerohedge nebo Southfront. Nechybí rovněž obsah přebíraný z ruských médií, včetně alternativních, a z různých ruskojazyčných blogů. Situaci na Ukrajině popisuje výhradně z pro-kremelské pozice. Obvyklým fenoménem je zveřejňování videí V. V. Pjakina, který rozebírá mezinárodní situaci, videí z kanálu ČNTV (České nezávislé televize), a dalších propagandistických videí opatřených českými titulky. V současnosti se ve významné míře věnuje uprchlické krizi, kterou všeobecně považuje za zorchestrovanou akci obvykle vedenou USA, která má napomoci vzniku Nového světového řádu. Tomu ostatně odpovídají i poslední dezinformace, např. mylné představy o fungování NATO nebo zveřejňování videí od tzv. analytiků, kteří sdílejí názory prosazované serverem. Například David Icke, ve skutečnosti bývalý fotbalista, který věří, že lidstvo je ovládáno hmyzími mimozemšťany. 
 
13. Prvopodstata WWW: Prvopodstata Počet vydaných textů za duben 2016: 98 Vznik: První článek na webu vyšel v únoru 2010. 
 
Poslání: Heslem webu je „Probouzíme lidstvo“. Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Zakladatelem webu je Jiří Woodman, šéfredaktorem prý Tomáš Marný. Na webu je vyjmenováno několik dalších redaktorů, ovšem pouze pod přezdívkami. Doména je registrovaná na jméno Jiří Zbožínek. 
 
Charakteristika obsahu: Web je výrazně protizápadní a ve velkém kritizuje Evropskou unii a některé její členské státy. Publikuje prudce konspirační a značně bizarní obsah. Kromě tradičních rubrik zahrnuje také rubriky „Proroctví“, „Kruhy v obilí“, „Indigové děti“ a „Mystéria“. Mezi dezinformace uveřejněné na webu Prvopodstata patří údajné prohlášení Edwarda Snowdena, že USA infikuje Rusy biologickými zbraněmi, falešné obvinění USA ze spolupráce s Islámským státem, ale také teorie o tom, že Michaela Jacksona zavraždila CIA. 
 
14. Vlastenecké noviny1 WWW: Vlastenecké noviny Počet vydaných textů za duben 2016: 264 Vznik: První článek na webu vyšel v listopadu 2012.
 
Poslání: Za svůj cíl web deklaruje „osvětu národní emancipace s úctou a tolerancí ostatním národům.“ Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Ředitelem a šéfredaktorem je Radek Velička, který o sobě na osobním webu tvrdí, že neuznává politickou korektnost. Na webu je uvedeno 5 dalších redaktorů různých národností, kteří jsou pak označeni i u konkrétních článků. 1 V době sběru dat (počátek roku 2016) byla vlastníkem domény VlasteneckeNoviny.cz společnost Radka Veličky Alfa Libera, o. s., jejímž cílem mělo být vzdělávání a šíření osvěty v oblasti mediální gramotnosti. K dnešnímu dni (28. 7. 2016) je vlastníkem domény Česká expedice, z. s. Ke změně došlo v květnu 2016 (píše o tom sám server VlasteneckeNoviny.cz: http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=165915). 
 
Financován je oficiálně pouze z reklamy a z finančních darů. Držitelem domény je společnost Radka Veličky Alfa Libera, o. s., jejíž cílem má být vzdělávání a šíření osvěty v oblasti mediální gramotnosti. V září 2015 web absorboval server Stalo-se, na kterém vycházel velmi podobný obsah. 
 
Charakteristika obsahu: V současnosti na webu dominuje protiimigrační rétorika, publikované články jsou často také protizápadní a protiamerické. Běžně užívají pro Spojené státy zkratku SS místo USA a jejich prezidenta označují jako „vůdce SS Baracka Husseina Obamu“. Vystupují výrazně proti Evropské unii, sankce proti Rusku nazývají „imbecilními“. Obsah je velmi expresivní a emocionálně zabarvený, naprosto charakteristické je používání vulgarismů. 
 
15. Megazine WWW: Megazine Počet vydaných textů za duben 2016: 32 Vznik: Články na webu začaly vycházet teprve v říjnu 2015. 
 
Poslání: Megazine se popisuje jako „nezávislé médium přinášející necenzurované články ze zahraničních portálů, případně z českých spřátelených webů“. Prohlašuje, že za pravdivost některých článků neručí. Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Složení redakce, financování či vlastnická struktura není známá. Doména je zaregistrována na jméno Michal Volec. 
 
Charakteristika obsahu: Kromě domácích a světových zpráv obsahuje rubriku „Konspirace“. Běžně publikuje články o UFO, tajemných létajících předmětech, apod. Vykazuje pro-kremelský pohled na mezinárodní dění. Články přebírá z jiných, obvykle pro-ruských médií. V poslední době šířili například dezinformaci o údajném obtěžování dívek na diskotéce v Murmansku imigranty nebo teorii o geneticky modifikovaných komárech a viru zika. 
 
16. Eurasia24 WWW: Eurasia24 Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 14 Vznik: Články zde vycházejí od května 2013. 
 
Poslání: Dle svého webu publikuje články o „všech zemích, které našly dostatek síly a odvahy, aby se vzpříčily válkychtivému parazitizmu západních hegemonů a začaly pomalu otáčet kormidlem moderních dějin.“ Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Redakce, způsob či vlastnická struktura nejsou známy. Doména je zaregistrovaná na jméno Jiří Ondrášek. 
 
Charakteristika obsahu: Tematicky se zaobírá pouze mezinárodním děním, předně Blízkým východem a Ukrajinou, a to výhradně z ruského pohledu. Sám se označuje za proruský web. Kromě Ruska se zaměřuje také na Čínu nebo Írán. Podstatnou část článků tvoří překlady zahraničních autorů, z rusky i anglicky psaných stránek. Server nedávno zveřejnil rozhovor s poradcem ruského prezidenta pro regionální ekonomickou integraci Sergejem Glazjevem, který se zde vyjádřil k současnému stavu a možnému rozvoji ruské ekonomiky, načež se pustil do kritiky USA. Jejich cílem by podle něho mělo být zničení Ruska a získání kontroly nad jeho územím. Dále tvrdí, že USA okupují Ukrajinu. 
 
Vyšel zde také text, ve kterém se autor odvolává na rozhodnutí Mezinárodního měnového fondu změnit pravidla poskytování úvěrů tak, aby mohl dále podporovat i ty země, které nejsou schopny splácet svůj dluh. Interpretuje jej jako odpuštění ukrajinského dluhu vůči Rusku, což by mělo znamenat vtažení MMF do studené války vyprovokované USA. 
 
17. OrgoNet WWW: OrgoNet Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 26 Vznik: Články zde vycházejí od července 2008. Poslání: Web ve svém záhlaví hlásá, že „svět funguje jinak, než nám předkládají k věření oficiální zdroje. Tento osobní a subjektivní blog přináší alternativní informace o záležitostech, v nichž nás politikové, vědci a meteorologové prostřednictvím mainstreamových médií nejvíce klamou.“ 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Údajně web, který anonymně vede pouze jediná osoba, původně vznikl za účelem publikace informací o Chemtrails a modifikacích počasí. Blog je anonymní a není známo, z čeho je kromě možných finančních darů financován.
 
Charakteristika obsahu: Nyní se blog věnuje dění v Sýrii nebo na Ukrajině výhradně z proruského pohledu. Často se zde objevují překlady z angličtiny, nejčastěji z vysoce obskurního konspiračního webu Whatdoesitmean, obvykle odkazující na neexistující zprávy ruských tajných služeb nebo ministerstva zahraničí. Mezi posledními publikovanými dezinformacemi lze najít zprávu o tom, že uniklé e-maily Hilary Clintonové budou použity u soudu proti ukrajinské poslankyni a pilotce Naděždě Savčenko. Své čtenáře autor rovněž přesvědčoval o tom, že nedávné teroristické útoky v Paříži byly zinscenované, či prezentoval teorii, že prezident Obama nechal zavraždit amerického soudce Scaliu.
 
 
18. Info kurýr WWW: Info kurýr Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 220 Vznik: Původně se web nazýval Teplický kurýr. První články zde vyšly v lednu 2013. Poslání: Server nedeklaruje žádný specifický cíl nebo poslání. Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Informace o redakci, vlastnické struktuře či financování nejsou známy. Články jsou obvykle podepsány pouze v případě, že se jedná o autory z webů, ze kterých jsou převzaty. 
 
Charakteristika obsahu: Prezentuje pro-kremelský náhled na mezinárodní dění. Někdy publikuje zcela smyšlené zprávy, zejména o dění v Sýrii, jako například o německých letcích, kteří měli pozorovat konvoj Islámského státu chráněný Spojenými státy. Většina článků je přebírána z jiných serverů, obvykle ze zde zmíněných webů, ale i z ruských. Převážně se jedná o názorové texty. 
 
19. Pařát dnes WWW: Pařát dnes Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 50 Vznik: Na webu datuje své počátky do roku 1999. 
 
Poslání: „Redaktoři s klesajícím nákladem tiskovin začali vytvářet neuvěřitelné historky, aby zaujali čtenáře. I seriózní tisk se začínal měnit na polobulvární nepravdy. A právě Pařát měl zatínat drápy do těchto podvodů.“ Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Zakladatel a majitel domény by měl být Petr Pokorný. Web se popisuje jako naprosto nezávislá a nevýdělečná redakční stránka. 
 
Charakteristika obsahu: Vystupuje proti Evropské unii a Západu, obsah je obvykle proruský. Ve velké míře kritizuje česká, zejména veřejnoprávní média. Mezi publikovanými články se vyskytuje mimo jiné i zcela zavádějící text o údajných výhružkách americké ambasády vůči řediteli České televize. 
 
20. Moravská Informační Kancelář WWW: Mikan Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 0 Vznik: První články zde vyšly v únoru 2015. Poslání: Server nedeklaruje žádný specifický cíl nebo poslání. 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Redakce, vlastnické struktury či financování nejsou známy. Doména je anonymní. Charakteristika obsahu: Zprávy z moravského kraje kombinuje se světovým děním. Prezentuje ruský pohled na události v Sýrii a na Ukrajině, většinou nepublikuje originální obsah, pouze články z jiných webů, předně z Parlamentních listů. 
 
21. Vlastní hlavou WWW: Vlastní hlavou Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 0 Vznik: První článek zde vyšel v lednu 2010. Poslání: Představuje se jako „nezávislý zpravodajský blog“. 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Na webu nejsou žádné informace o autorech, doména je zaregistrovaná na Lukáše Gliniarczyka. 
 
Charakteristika obsahu: Prezentuje pro-kremelský pohled na situaci na Ukrajině a v Sýrii. Převážně se jedná o články pocházející z jiných webů a překlady. Aktivita webu, co do počtu publikovaných textů, je poměrně nízká. Z publikovaných článků: „Jak může lidstvo svrhnout Nový světový řád“, nebo text Paula Craiga Robertse o údajném propagandistickém útoku Washingtonu na Rusko s názvem „Rusko na mušce“. 
 
22. ISSTRAS - Institut slovanských strategických studií WWW: ISSTRAS Počet vydaných textů za duben 2016: 1 Vznik: První článek zde vyšel v lednu 2013. Poslání: Cílem serveru by mělo být „posílení slovanské vzájemnosti v geopolitickém prostoru slovanských zemí“. 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Za Institutem stojí bývalá členka Strany práv občanů Zemanovci Radmila Zemanová-Kopecká, která je také hlavní autorkou. Podle ní by web neměl mít žádného sponzora a měl by být vydáván na její vlastní náklady. ISSTRAS rovněž pořádá různé „vzdělávací“ akce, které se mimo jiné konají v Poslanecké sněmovně. 
 
Charakteristika obsahu: Na webu dominuje proruská tematika a ruský pohled na situaci na Ukrajině a zároveň také kritika USA a západu. Vyskytují se zde články jako „Má útok v Paříži americké pozadí? A skončí to nakonec Stalinovým průlivem?“ nebo „Donutí Putin nakonec k míru i USA?“ 
 
23. AntiIiluminati WWW: Antiiluminati Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 9 Vznik: První články se na webu objevily v červenci 2013. 
 
Poslání: Na svém webu tvrdí, že „různé lži o globálním oteplování, a to i v učebnicích za účelem danění, falešné teroristické útoky, to vše má udržovat v negativitě a v běžném životě plném starostí a strachu“. Web si dal za úkol ukázat ostatním přinejmenším dveře k pravdě v tomto světě. Chce cílit přímo na současnou situaci ve zdroji zla (kabaly). Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Držitelem domény a autorem článků je Jan Krpenský. 
 
Charakteristika obsahu: Web je výrazně proruský. Šíří dezinformace, např. o údajném viru pocházejícím z americké laboratoře na Ukrajině nebo o viru zika. 
 
24. InfoWars WWW: InfoWars Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 4 Vznik: První článek pochází ze září 2012. 
 
Poslání: Mělo by se jednat o „portál svobodných informačních médií a nezávislého zpravodajství navazující na práci stejnojmenného projektu investigativního novináře Alexe Jonese.“ Alex Jones je americký rozhlasový moderátor a konspirační teoretik, který mimo jiné obvinil americkou vládu z teroristických útoků z 11. září 2001. Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Za webem stojí ředitel rádia Svobodný vysílač Pavel Hlávka. Objevují se zde opět jména jako Břetislav Olšer nebo Daniel Solis. 
 
Charakteristika obsahu: Web publikuje zejména komentáře a kritizuje současnou i bývalou českou politickou scénu v čele s Václavem Havlem. 
 
25. E-republika WWW: E-republika Počet vydaných textů za duben 2016: 34 Vznik: První článek pochází z ledna 2009. 
 
Poslání: Deklarovaným cílem webu E-republika je „poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů“. Mezi jeho zásady by měla patřit např. politická neutralita nebo poskytování celostního obrazu světa. Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Šéfredaktorem je Pavel Letko, uvedeni jsou i další tři redaktoři. Jako vydavatel je zapsaný spolek eRepublika. Na webu je zmíněno, že jediným vlastníkem stránek je spolek eRepublika a investice do rozvoje média jsou pod dohledem členů spolku i veřejnosti, konkrétně na transparentním účtu. 
 
Charakteristika obsahu: Obsah publikovaný na E-republice je v drtivé většině zaměřen na dění na Ukrajině a často se mezi články objevují dezinformace, např. o údajném ekonomickém rozvratu Ukrajiny řízeném Západem. Na webu jsou publikovány i články externích přispěvatelů. Podle slov šéfredaktora jejich výběr provádí spolu s ním vždy alespoň jeden z redaktorů, přičemž se řídí kritérii, jako je původnost, originalita nebo serióznost.
 
26. Osud WWW: Osud Počet vydaných textů za duben 2016: 50 Vznik: Prosinec 1999 
 
Poslání: Podle stránek by se mělo jednat o „nejčtenější portál alternativního prostoru v ČR a SR“ s heslem: „Pravda je nadosah.“ Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Zakladatelem a provozovatelem je údajně Jiří Mašek, na kterého je zaregistrovaná také doména webu. Je rovněž autorem velkého množství textů, větší část z nich je nicméně nepodepsaná nebo podepsaná nic neříkající přezdívkou. Web uvádí, že redakce neodpovídá za obsah publikovaných článků a stanovisko v nich uvedené se nemusí shodovat s jejími postoje, kdo však kromě Jiřího Maška redakci tvoří, není známo. Ve speciální sekci mohou také čtenáři publikovat své vlastní blogy. Oficiálně je web financován výhradně z příspěvků čtenářů. 
 
Charakteristika obsahu: Většina textů publikovaných na webu se týká duchovní tématiky, alternativní medicíny a někdy zcela bizarních „zpráv“, např. „Stovky lidí prý viděly, jak se královna mění v ještěra, posty na Twitteru rychle zmizely.“ Pouze čas od času se mezi těmito články objeví informace nebo úvahy ze světa politiky. Web není výrazně zaměřený na samotnou podporu Ruska, ale často píše o tzv. „Novém světovém řádu“ a publikuje velké množství proti-amerických a proti-západních konspiračních teorií. V minulosti se server například podílel na šíření dezinformace o údajné účasti americké ambasády v Praze na listopadové demonstraci s červenými kartami proti českému prezidentovi. Když byl web v minulosti obviněn z šíření ruských lží, Jiří Maška se proti zmíněnému nařčení ohradil a označil DVTV, ve které informace zazněla, za „propagandistickou a neobjektivní firmu.“ 
 
 
Dezinformační webové platformy 
 
V této skupině jsou zařazeny webové stránky, jejichž obsah většinově tvoří názorové texty a komentáře. U těchto webů je dezinformování veřejnosti složitěji prokazatelné. Každý má právo na to vyslovit svůj názor, ať je jakýkoliv. Postoje prezentované v publikovaných článcích na těchto webech jsou ovšem často založené na lživých informacích, které prezentují jako fakta. Texty zde rovněž mnohdy odporují jakékoliv žurnalistické etice. 
 
27. Parlamentní listy WWW: Parlamentní listy Sociální sítě: Facebook, Twitter Počet vydaných textů za duben 2016: 850 v sekci Politika. Vznik: Web funguje od roku 2008, jeho tištěná verze začala vycházet ještě o 5 let dříve. 
 
Poslání: Jedná se o jednoznačně nejčtenější web publikující pro-kremelský obsah v České republice. Kromě publikace vlastních zpráv a komentářů server umožňuje politikům vytvářet si na webu profily, komunikovat mezi sebou i se čtenáři, klást dotazy a odpovídat na ně. Vytváří tak určitý typ politické sociální sítě. Na webu rovněž publikuje řada blogerů často šířících různé dezinformace. 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Na webu jsou uvedeny jména všech členů redakce spolu s některými kontaktními údaji. Šéfredaktorem je Marek Bláha, který podle svého profilu na LinkedIn v předchozích letech pracoval také jako editor například na iHNed.cz, Atlas.cz nebo na serveru Euroskop. Pod články jsou obvykle podepsání iniciálami. Autory drtivé většiny textů jsou ovšem politici a externí komentátoři. Spolehneme-li se na informace uvedené na webových stránkách Parlamentních listů, finanční zdroje server získává částečně z reklamy, a zároveň uvádí poměrně rozsáhlý seznam mediálních a komerčních partnerů, mezi které se řadí např. Prima FTV, Stream.cz, Denik.cz, Tiscali.cz, Asociace pro veřejné zakázky, Česká tisková kancelář, Český rozhlas, SANEP, STEM, Národní divadlo, Hudební divadlo Karlín, apod. Mezi partnery, jejichž přínos na webu není přesněji specifikován, Parlamentní listy uvádějí také Kancelář prezidenta České republiky, Vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a další státní instituce, několik nezávislých institucí, včetně Českého statistického úřadu, Nejvyššího kontrolního úřadu nebo Veřejného ochránce práv, nevládní a apolitické instituce, jako je Sdružení místních samospráv nebo Svaz měst a obcí České republiky, akademické partnery, mezi které patří CEVRO Institut či Národohospodářská fakulta VŠE, a rovněž několik charitativních organizací a nadací, konkrétně třeba Centrum Paraple, Světluška, Diakonie Českobratrské církve evangelické nebo ADRA. 
 
Mezi partnery jsou dále jako soukromé osoby zařazeni kreslíř komiksů Štěpán Mareš, jehož web je spravován společností vlastnící Parlamentní listy, nebo moderátor Frekvence1 Luboš Xaver Veselý. Provozovatelem Parlamentních listů i vydavatelem jejich tištěné verze je společnost OUR MEDIA a.s., která dále spravuje také názorové webové stránky Protiproud, EUportal, EUserver, Eportal, Eurabia a Freeglobe, které jsou umístěny na subdoménách Parlamentních listů. Na webu společnosti je možné najít výroční zprávu z roku 2014, která shrnuje její financování. Firma je spojená také se serverem První zprávy, které spadají do portfolia Easy Communications s.r.o., kde drží OUR MEDIA 50% podíl. Současnými akcionáři společnosti jsou Michal Voráček, Jan Holoubek, Jiří Čermák a WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED, kyperská společnost podnikatele Iva Valenty, která mimo jiné řídí uskupení obchodních společností SYNOT podnikající především v hazardním průmyslu. 
 
Charakteristika obsahu: Mezi dezinformace, ke kterým Parlamentní listy přispěly, patří například šíření výroků Nikolaje Starikova, obchodního ředitele ruského státního Prvního kanálu, jenž ve veřejné debatě mimo jiné tvrdil, že migrační krize je operací Spojených států, která má zajistit oslabení Evropy a uchování dominance USA. Pan Starikov serveru následně poskytl rozhovor. Parlamentní listy sice uvedly, že „jím prezentovaná stanoviska mohou být posvěcena samotným ruským vedením“, k absurdnosti a zjevné nepravdivosti jeho tvrzení však již nedodaly nic. 
 
Server poskytuje prostor pro extrémní názory z různých stran spektra, nebo je dokonce preferuje, a to nejen v diskuzích a ve formě dotazů, ale také přímo v publikovaných článcích a poskytovaných rozhovorech, ve kterých tradičně názory lidí poskytujících rozhovor nejsou nijak rozporovány či zpochybňovány. Počet článků napsaných z pozice levé a pravé strany politického spektra je obvykle relativně vyrovnaný, celkově však v obsahu vyčnívají názory protievropského a také protiamerického charakteru. 
 
Web zcela postrádá rozumnou míru editorství, autoři mohou sdělovat čtenářům prakticky cokoliv. Relevanci, kvalifikovanost nebo založenost komentářů na faktech zde není kritériem nutným k uveřejnění. Svým způsobem se jedná o formu politického bulváru, který si zakládá na úderných titulcích, uchyluje se k vulgarismům, nevyhýbá se agresivnímu podtextu, apod. 
 
Tištěná i internetová verze Parlamentních listů zahrnovala či stále zahrnuje některé prvky, které působí dojmem, jako by je vydávala státní správa. Patřilo mezi ně např. užívání státního znaku v záhlaví, díky kterému v roce 2012 Poslanecká sněmovna ČR vydala prohlášení, ve kterém se od Parlamentních listů distancovala, a podle kterého články žádným způsobem neodrážejí její stanoviska. V roce 2014 získaly Parlamentní listy anticenu Křišťálové lupy za porušování principů seriózní žurnalistiky u tzv. alternativních online médií
 
28. Protiproud WWW: Protiproud Sociální sítě: Facebook, Twitter Počet vydaných textů za duben 2016: 37 v sekci Politika Vznik: Březen 2013. 
 
Poslání: „Kontrarevoluční magazín Petra Hájka“, který v minulosti působil jako mluvčí tehdejšího prezidenta Václava Klause. Petr Hájek na webu píše, že Evropu ovládá socialistická revoluce v podobě Evropské unie a naši kolaboranti na jejím vítězství jako za všech předchozích protektorátů oddaně z existenčního přesvědčení spolupracují. Protiproud pak měl vzniknout proti veletoku lží, polopravd, mystifikací a velkovýrobě umělé virtuální reality, a také jako podpora a nabídka pro různé původce praménků informací, myšlení a zkušeností. 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Šéfredaktor Petr Hájek se svými kontroverzními názory netají již delší dobu. Lze mezi nimi vypíchnout popírání evoluce. Mezi časté přispěvatele na webu patří také Václav Danda nebo Jan Mařenka. Vycházejí zde i texty pod jménem Václava Klause mladšího. Podle webových stránek je Protiproud financování pouze z reklamy a darů. Protiproud je subdoménou Parlamentních listů, se kterými sdílí vlastnickou strukturu. 
 
Charakteristika obsahu: Tematicky se věnuje imigrační krizi, Evropské unii, dění na Ukrajině a v Sýrii či boji s terorismem. Zabývá se také zdravím. Nejbizarnější rubrikou je duchovno, v té lze najít články o zednářích, Pánu prstenů či Panně Marii. I v sekci „Politika“ se ale autoři nebojí konspiračních teorií, příkladem může být na mnoha webech neustále omílaný plán světových elit na zotročení Evropy pomocí migrační krize, neomezený vliv americké ambasády v České republice nebo vyfabulované závěry z plánovaného zavedení inkluzivního vzdělávání. 
 
Mezi poslední příklady z domácího prostředí patří tvrzení Petra Hájka o údajném návratu totality do České republiky a likvidaci občanských svobod, důkazem čehož mělo být zatčení Adama Bartoše. Na webu vycházejí výhradně komentáře, které však nepracují s fakty, jež by mohly názory autorů relevantním způsobem podložit. Charakteristické je opírání se o konspirační teorie a další dezinformace bez jakéhokoliv vysvětlení. Texty na Protiproudu je možné číst i v ruštině, čímž si web rozšiřuje svou cílovou čtenářskou základnu o rusky hovořící občany. 
 
29. Zvědavec WWW: Zvědavec Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 26 Vznik: 1999 
 
Poslání: Web na svých stránkách píše, že „největším zlem současného systému je politická korektnost, drtivá ideologie, nové náboženství posledních třiceti let, které nemá heretiků.“ Cílem serveru by pak mělo být „bojovat proti politické korektnosti psaným slovem, odhalováním její pravé podstaty a pokrytectví.“ 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Jeho vydavatelem je Vladimir Stwora, Čech žijící v Kanadě. V září 2011 byl Stwora pravomocně odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na půl roku za to, že na Zvědavci v roce 2007 zveřejnil článek jiného autora zpochybňující existenci koncentračních táborů i plynových komor. Svůj web popisuje jako „one man show“, své příspěvky zde však publikuje rozsáhlé množství autorů, kteří jsou podepsáni obvykle přezdívkami. Oficiálně je web financován výhradně z finančních darů, na jejichž nedostatek si Vladimir Stwora v článcích na webu s průběžnou pravidelností stěžuje. Podle jeho slov jsou měsíční náklady na provoz webu zhruba 30 000 Kč, jelikož se ale obvykle nepodaří z dobrovolných darů čtenářů vybrat celou částku, zbytek doplácí sám. Doména webu je zaregistrovaná na panamskou firmu WhoisGuard, která poskytuje anonymitu vlastníkům domén. 
 
Charakteristika obsahu: Tento web se mimo jiné podílel na dezinformaci o policistech převlečených za neonacisty během únorových demonstrací v Praze. Publikoval také kritiku Dohody o obchodu se službami TISA jakožto zbraně konečného vítězství snah Spojených států ovládnout světový obchod, jejímž hlavním nebezpečím má být likvidace sociální funkce státu (vzdělání, zdravotnictví) a její přechod na nadnárodní struktury. Ve skutečnosti z působnosti dohody jsou oblasti, jako je vzdělávání a zdravotnictví, na žádost EU zcela vyjmuty. Na Zvědavci vyšel rovněž text založený na článku z The New Yorker, který však původní obsah týkající se zahraniční politiky USA na Blízkém východě výrazně „překroutil“. Články jsou koncipované spíše jako názorové komentáře než zpravodajské texty. Opírají se mnohdy o konspirační teorie a předkládají nepodložené informace jako jasná fakta. Často se věnují kritice USA nebo Izraele. 
 
30. EUportál WWW: Euportal Počet vydaných textů za duben 2016: 87 Vznik: První článek pochází z října 2004. 
 
Poslání: EUportál se označuje za eurorealistický internetový časopis, který se kromě současné formy evropského integračního procesu také oficiálně vymezuje proti „nebezpečným jevům, jako jsou radikální feminismus, ekologismus, sociální inženýrství, homosexualismus, NGOismus, antiamerikanismus, politická korektnost a multikulturalismus.“ Podle zmíněného webu o nich tehdejší prezident Václav Klaus prohlásil, že „je rád, že existuje takováto netriviální diskusní platforma, protože diskuse o těchto věcech je podle jeho přesvědčení stále málo.“ 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Šéfredaktorem webu je Lukáš Petřík, který zároveň působí jako redaktor Parlamentních listů. Na webu jsou uvedeni i ostatní členové redakce. Mnoho textů je ale podepsáno různými politiky, příkladem může být Tomio Okamura, případně jsou články označeny jako převzaté „odjinud“, který obvykle skrývá články převzaté z médií, mezi něž patří Russia-insider, případně z jiných subdomén Parlamentních listů. Vydavatelem webu je Český portál o.p.s. Web patří do portfolia OUR MEDIA, tudíž sdílí vlastnickou strukturu s Parlamentními listy. 
 
Charakteristika obsahu: Texty zde publikované obvykle tvoří výrazně protizápadní a proruské komentáře. Příklad z poslední doby představuje text Stanislava Novotného, ve kterém označuje českou opozici proti průjezdu Nočních vlků za „kocourkovský boj“, který je výrazem slabosti. Případně článek z pera Paula Craiga Robertse, který vysvětluje, že USA si přejí setrvání Velké Británie v Evropské unii proto, že se jim zdá „lacinější řídit vládu EU, než řídit 28 vlád jednotlivých v EU sdružených.“ 
 
31. Eportál WWW: Eportal Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 70 Vznik: První článek pochází z května 2004. 
 
Poslání: Na svých stránkách tvrdí, že vychází „z hodnotového tradicionalismu, ekonomického liberalismu, silného důrazu na obhajobu národních zájmů České republiky a negativního postoje k moderním fenoménům tzv. politické korektnosti, multikulturalismu, environmentalismu, feminismu, human-rightismu, jakož i snaze omezovat moc tradičních rozhodovacích struktur ve prospěch nevládních organizací a tzv. občanského sektoru.“ 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Šéfredaktorem je Josef Provazník, jako další člen redakce je uveden Jan Koucký. Pod články jsou často zmíněni i jiní autoři, případně texty pocházejí tzv. „odjinud“, často z jiných spřátelených webů Parlamentních listů. S těmito subdoménami Parlamentních listů Eportál sdílí vlastnickou strukturu a do jisté míry i obsahovou náplň. Server se prezentuje články pod jménem Václava Klause, Petra Macha, nebo Jana Zahradila. Šéfredaktorem je Josef Provazník. 
 
Charakteristika obsahu: Často kritizuje českou politickou scénu, mnohdy vulgárně a urážlivě. Mezi publikované články patří například článek s názvem „Jirka Dienstbier opět bláznil. Proč mu ještě dávají vycházky?“ Zvolení starosty muslimského vyznání do čela Londýna je pak podle autorů na Eportálu důkazem toho, že zemi labouristé zcela rozložili. Nedávno zde také vyšel text kritizující údajně „nejobludnější nařízení EU“, ve kterém vyjmenovává některou českou legislativu, která s evropskými nařízeními nemá nic společného. 
 
32. Časopis Šifra WWW: Šifra Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 24 Vznik: Doména byla zaregistrovaná v květnu 2014. 
 
Poslání: Časopis Šifra dle svého webu nabízí necenzurované informace. Mělo by se jednat o „časopis zcela svobodný a nezávislý, který se řídí pouze potřebou a touhou jeho autorů psát to, co chtějí a co považují za důležité, nikoli to, co chtějí a považují za důležité oligarchové, kteří vlastní většinu českých vydavatelství.“ Jedná se o měsíčník založený Milanem Vidlákem, který předtím vedl časopis Vědomí pod AC24 a pracoval v Lidových novinách. Doména je zaregistrovaná na jméno Jiřího Ondráška, stejně jako server Eurasia24. Kromě toho, že vychází i tištěná verze tohoto časopisu, kterou je možné si předplatit, o vlastnické struktuře, financování či dalších autorech není nic známo. 
 
Charakteristika obsahu: Web se věnuje mimo jiné i parapsychologii a životnímu stylu. Poskytuje analýzy konfliktu na Ukrajině, fungování EU nebo, jak Německo zničilo Evropu. Často publikuje dezinformace, například zavádějící informace o přítomnosti USA v Sýrii.
 
33. Bez politické korektnosti WWW: Bez politické korektnosti Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 380 v rubrikách Zahraničí a Domácí Vznik: 2010 Poslání: Jedná se o magazín konzervativního deníku Vlastenecké noviny. V porovnání se svým sesterským webem se zde spíše než zpravodajství objevují názorové texty a komentáře externích přispěvatelů. 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Šéfredaktorem je stejně, jako v případě Vlasteneckých novin, Radek Velička. Je zde uvedeno několik dalších redaktorů různých národností a dále pak obšírný seznam externích přispěvatelů, mezi nimi Petr Hájek nebo Břetislav Olšer. Pravidelně zde publikuje Miroslav Macek, má zde svou vlastní rubriku. Majitelem domény je stejně jako v případě Vlasteneckých novin Alfa Libera o. s. 
 
Charakteristika obsahu: Ve zprávách z domácí scény dominuje například prezident Miloš Zeman a uprchlická témata. V zahraniční politice vyniká protiimigrační, protievropský, protiamerický a pro-kremelský narativ. Lze nalézt hodně dezinformací a zavádějících zpráv s emocionálně a urážlivě laděnými titulky. Jsou zde publikovány texty s titulky jako „EU chce učit tříleté děti masturbovat a z malých holčiček vychovat kvalitní prostitutky“ nebo „Proč se Kalousek při poslechu ČT kouše vzteky do různých částí těla?“ 
 
34. Free Globe WWW: Free Globe Počet vydaných textů za duben 2016: 35 Vznik: První článek pochází z května 2010. 
 
Poslání: Free Globe je internetový zpravodajský server na subdoméně Parlamentních listů, který upozorňuje na „rizika vedoucí k postupné ztrátě svobody ve 21. století“. Tvrdí, že obhajuje „občanské svobody a přirozená práva občanů národních států a národní suverenitu proti omezování občanských svobod ze strany státních i nadstátních útvarů a proti omezování nezávislosti jednotlivých států“. Autoři jsou znepokojeni snahami o plíživém ustavení totalitní světové vlády Nového světového řádu pod záminkou boje proti globálnímu oteplování, globální chudobě a globální ekonomické krizi. 33 Kremlin Watch Report 26.07.2016 Fungování českých dezinformačních webů 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Šéfredaktorem je Adam B. Bartoš pod pseudonymem Edvard Steinský. V seznamu redakce nejsou žádné osoby vypsány, články jsou podepsány střídavě jmény, pseudonymy, přezdívkami či označením „odjinud“. Patří do portfolia společnosti OUR MEDIA a jeho vlastnická struktura je stejná jako v případě Eportálu nebo EUportálu. 
 
Charakteristika obsahu: Publikuje značně radikální pro-kremelský a pro-putinovský obsah. Typicky zde vycházejí texty jako „Ovládají americké služby českou politiku?“ nebo „Kancléřka Merkelová dostala pozvánku na letošní setkání Bilderbergu. A spolu sní i další špičky německé politiky. Čeká je odměna za imigrační krizi? O čem nesmíme vědět?“ 
 
35. Rukojmí WWW: Rukojmí Počet vydaných textů za duben 2016: 195 Poslání: Nedeklaruje přímo cíl nebo poslání. Píše pouze, že „všichni jsme rukojmí života; peněz, politiků, zbraní, válek, náboženství a násilí. Nedopusťme, abychom byli též rukojmí sami sebe.“ Dále uvádí, že jsou zde vyloučeny rasistické, antisemitské, xenofobní, neonacistické texty a pornografie. Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Jako vedoucí redakce je uveden Břetislav Olšer, dále pak obsáhlé množství dalších autorů. Kontaktní údaje jsou uvedeny na realitní společnost 3 T Real, s.r.o. v Ostravě. Doména je registrovaná na Marcela Kryla, jednatele této společnosti. 
 
Charakteristika obsahu: Publikuje zejména komentáře s proruským obsahem a výraznou kritikou české domácí politiky. Kromě originálního obsahu často přebírají články z Prvních zpráv nebo z inStory.cz. Článek ale může na web vložit prakticky každý. Web ve velké míře píše i o apolitických tématech, součástí webu jsou také rubriky „Kultura“ a „Fejetony“. Ve velké míře propaguje proruský pohled na události v Sýrii a na Ukrajině. Mezi články z poslední doby patří například „Propaganda intošů a TOP 09 nezná hranic!“ nebo „Proč je z prezidenta Miloše Zemana pro některé české školy fackovací panák; kdo ze školáků ho však odmítne dehonestovat, je veřejně ponižován… 
 
36. Euserver WWW: Euserver Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: 28 Vznik: První článek pochází z března 2008. 
 
Poslání: Euserver se na svém webu představuje jako portál „podporující racionální debatu mezi vlasteneckou levicí a pravicí o národním zájmu“, a dále mimo jiné uvádí, že „odmítá snahu o německou hegemonii nad Evropou a revizionismus sudetských Němců“. 
 
Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Jedná se o další ze subdomén Parlamentních listů vlastněnou společností OUR MEDIA a téměř totožnými charakteristikami, včetně nejčastějších původních autorů textů, kterými disponují weby Eportál a EUportál. 
 
Charakteristika obsahu: Jsou zde publikovány články „NATO jako imperiální nástroj“ nebo kritika Evropské unie i české vlády s názvem „Jak bojovat s epidemií debility?“ 
 
Dezinformační weby bez vlastního obsahu – agregátory 
 
Na těchto zbývajících webech je zřetelné, že žádný originální obsah nepublikují, ale pouze přesměrovávají texty odjinud. Mezi stránkami, odkud články pocházejí, jsou obvykle subjekty rovněž zařazeny do tohoto seznamu. Provozovatelé webů nerozlišují, zda přebírají relevantní informace nebo dezinformace. 
 
37. Pravdive.eu WWW: Pravdive.eu Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: Nelze zjistit z důvodu chybového zobrazení na stránkách. Vznik: Web je funkční již od roku 2013, kdy však sdílel pouze odkazy na různá hudební videa. Zprávy pak začal přebírat v první půlce roku 2014. 
 
Poslání: Mottem webu je „informace bez lhaní.“ Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Žádné informace o vedení webu, financování, vlastnické struktuře či registrované doméně nejsou známy. 
 
Charakteristika obsahu: Web nepublikuje žádný vlastní originální obsah, pouze články převzaté z jiných webů, zejména ze serverů Zvědavec, NWOO, Pravý prostor, První zprávy, a dalších, z nichž většina je uvedena v tomto seznamu. 
 
38. Almanach WWW: Almanach Počet vydaných textů za duben 2016: 1588 Vznik: Články zde začaly vycházet v dubnu 2014. 
 
Poslání: Web nabízí „první nezávislé zprávy v Čechách!“ Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Web nepublikuje žádný vlastní obsah, pouze přesměrovává články z jiných médií. Almanach je webová stránka sdružující zprávy z jiných médií, z nichž jsou mnohá rovněž součástí seznamu, mimo jiné AC24, Eurasia24, NWOO, Svobodné noviny nebo Sputnik. 
 
Za vytvořením webu je Ivo Hury (pravým jménem pravděpodobně Ivo Smejtek), který se mimo jiné věnuje malbě a je autorem na webu LiberlandPress.com, zpravodaji státu Liberland. Na webu pan Hury hovoří i o připravovaném vlastním zpravodajství. 
 
Charakteristika obsahu: Mezi zprávami, které jsou na webu publikovány, se nacházejí i dezinformace. Jako příklad lze uvést článek o údajných „zvěrstvech“ Nadi Savčenkové. 
 
39. Čtusi.info WWW: Ctusi.info Sociální sítě: Facebook Počet vydaných textů za duben 2016: Počty článků lze zjistit pouze u jednotlivých webů, ze kterých web texty přesměrovává, nikoliv celkově. Vznik: Doména byla zaregistrována v červnu 2008. 
 
Poslání: Web deklaruje pouze přinášení prostoru plného aktuálních informací. Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování: Doména je registrovaná na jméno Jaroslav Mánek. Tato webová stránka sdružuje zprávy z různých jiných zpravodajských serverů, z nichž mnohé jsou seriózní, např. iDnes.cz nebo Lidovky.cz. Objevují se zde však ve velkém počtu také články z Parlamentních listů, Czech Free Press nebo z Prvních zpráv, apod. 
 
Charakteristika obsahu: Díky tomu se na webu často šíří dezinformace, příkladem mohou být články o údajné temné minulosti Nadi Savčenkové nebo text obviňující členské země NATO z podpory Islámského státu.
 

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 damirr@volny.cz 2016-09-11 18:55
Kolik sviní se na tomhle článku asi podílelo?

Facebook komentáře