Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Památník Reinharda Heydricha v Lidicích!? Děsivý následek současné politiky vlády ČR!

Na fotografii vidíte jednu z hlav tzv., která je v opozici proti Ruské pravoslavné církvi, jak ve městě Rivne , který oslavuje život a dílo jednoho z nejbrutálnějších nacistických zločinců a masových vrahů v dějinách lidstva, známého pod krycím jménem Klym Savur.

  • pamatnik-reinharda-heydricha-v-lidicich-desivy-nasledek-soucasne-politiky-vlady-cr
  • pamatnik-reinharda-heydricha-v-lidicich-desivy-nasledek-soucasne-politiky-vlady-cr

Podle judikatury Nejvyššího soudu USA v kauze generála Jamašity je Klym Savur jako nejvyšší velitel UPA na Ukrajině v letech 1943-45 jednoznačně trestně zodpovědný za válečné zločiny proti civilnímu obyvatelstvu, a za zločin genocidy! Přesto je dnes na Ukrajině Klym Savur, který řídil brutální likvidaci asi 200 tisíc Poláků, Čechů, Arménů, Židů a Cikánů, včetně nemluvňat, oslavován jako národní hrdina, a vláda Ukrajiny mu staví památníky, přejmenovává po něm ulice, vyznamenává ho, a pořádá k jeho uctění vládní vzpomínkové akce!

V Česku je nyní trestně stíhán komunista Skála, redaktor Svobodného Rádia Kapal, amatérský historik Václavík, jen za to, že diskutovali o tzv. Katyňském masakru. A přitom vláda ČR ve stejnou dobu podporuje kyjevský režim, který nezpochybnitelného pachatele největšího evropského masakru civilního obyvatelstva, který nespáchali němečtí nacisté, oslavuje jako hrdinu! A nepožaduje po něm, aby v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu USA nad generálem Jamašitou, a v souladu s protinacistickou tradicí všech dosavadních vlád ČR, s výjimkou vlády Petra Fialy, okamžitě s takovými to oslavami přestal, pomníky demontoval, vyznamenání odebral a ulice přejmenoval, jinak jakákoli podpora Ukrajiny Českou Republikou není dále možná! Protože Česká republika ctí své protinacistické a humanitní tradice, za které její občané položili své životy!  

Klym Savur, podle dokumentu Archivu ukrajinské tajné služby SBU, oddělení Volyňský kraj, evidenční číslo 11315, sv. H, str. 16., na začátku roku 1943 podepsal jako nejvyšší velitel UPA tajný rozkaz Piwnycz, ve kterém nařídil na Ukrajině okamžitou likvidaci všeho polského obyvatelstva až do 7. generace, včetně těch, kteří už nemluví polskyTento boj nemůžeme prohrát a polské obyvatelstvo musí být za každou cenu zničeno. Polské vesnice musí zmizet z povrchu zemského! Nařídil Savur! (Dokument byl publikován významnými polskými historiky. Současná Ukrajina jej vydává za podvrh NKVD. Podle rozsudku Nejvyššího soudu USA Jamašita však stačí k vyvození trestní odpovědnosti za masakr pouhá nejvyšší velitelská funkce nad jednotkami, které zločin provedly. Podrobnosti v analýze.) 

Tento děsivý masakr, při kterém byly Ukrajinci brutálně zavražděny, upáleny, podřezány noži, rozsekány sekerami, ubodány vidlemi, nabodnuty na kůly, ubity holemi, stáhnuty z kůže a postříleny až dvě stovky tisíc Poláků, Čechů, Arménů, Cikánů a dalších příslušníků ne-ukrajinských národností vešel do dějin jako Volyňská řež!

Velitel jedné jednotky ukrajinské osvobozenecké armády UPA “Lyso” hlásil vrchnímu veliteli UPA Savurovi splnění rozkazu těmito slovy:  Všechny obyvatele ukrajinských vesnic z okolí jsme vyzbrojené sekerami a vidlemi shromáždili ve vesnici Mosur, kde jim můj podvelitel Zuch vysvětlil, že půjdou zlikvidovat Poláky do vesnice Ziemłica, a nařídil jim, aby byli nemilosrdní ke každému, koho tam najdou. V noci byla vesnice obklíčena, a za svítání jsme nahnali všechny její obyvatele do středu vesnice. Staré, děti a nemocné, kteří se nemohli sami pohybovat, jsme na místě ubili, a vhodili do studny. Ti, kteří byli zahnáni do středu vesnice,  si museli nejdřív vykopat hroby, a poté jsme je zabíjeli údery sekerou do hlavy. Ti, kteří se pokusili utéct, byli zastřeleni. Všichni obyvatelé obce Ziemlica byli zlikvidováni, majetek byl zabaven pro potřeby UPA, a budovy byly vypáleny! 

Na oficiálním webu Prezidenta Polska najdete tato  šokující slova o Volyňském masakru a současné ukrajinské politice oslavování jeho strůjců: Žádný cíl nebo hodnota, byť tak vznešená jako svoboda a suverenita národa, nemůže ospravedlnit genocidu, vraždění civilistů, násilí a znásilňování, způsobující kruté utrpení bližnímu.

Přesto byla v říjnu 2022 přejmenována ve městě Kovel ulice Jurije Gagarina na ulici Klyma Savura! 14.10.2022 se konala dokonce ukrajinská státní oslava výročí založení UPA na místě, kde měl své velitelství zakladatel UPA Klym Savur, a kde je jeho další památník! Při oslavě nezaznělo jediné slovo o lítosti současné vlády nad činy tohoto arci-zločince! Ukrajinci trvale hlásají, že očerňování Klyma Savura je dílem ruských tajných služeb. UPA pod velením Klyma Savura ovšem brutálně vyhladila podle různých pramenů až 200 tisíc obyvatel Volyně a Lvovské oblasti, včetně kojenců! A velitel za genocidu nese přímou odpovědnost!

Podle Judikatury Nejvyššího soudu USA v kauze japonského generála Jamašity  jsou velitelé do určité míry odpovědní za své podřízené, a vojenští velitelé mají kladnou povinnost přijmout taková opatření v rámci své moci a přiměřené okolnostem, aby ochránili válečné zajatce a civilní obyvatelstvo před porušováním válečného práva! Jamašita byl odsouzen k trestu smrti, protože podle Nejvyššího soudu USA nesplnil svou povinnost velitele armády řídit operace svých jednotek a „umožnil jim páchat“ specifikovaná zvěrstva na civilním obyvatelstvu a válečných zajatcích. Navrhovatel byl uznán vinným a odsouzen k trestu smrti

Podle logiky současného kyjevského režimu by tak měla současná česká vláda postavit nacistickým zločincům K. H. Frankovi, Reinhardu Heydrichovi, Heinrichu Himmlerovi a hlavně Emanuelu Moravcovi, pomníky, památníky, a přejmenovat na jejich počest ulice, protože to byli hrdinové, kteří bojovali proti ruským bolševikům! Stejně jako děda současných vládních pirátů Ferjenčíků, který v roce 1939 už pochodoval s Hitlerem na Polsko, a v roce 1941 byl dokonce za účast v tažení na Kyjev povýšen na podplukovníka, jak jsme odhalili v MAP 977! 

Protože je letos 80. výročí Volyňské řeže, a Poláci se bouřili, že se jim Ukrajinci nechtějí omluvit, ani vyvodit z vraždění žádné důsledky, tak rafinovaný prezident Zelenskyj pozval před pár dny polského prezidenta Dudu do města Luck, a tam v katedrále Svatého Petra a Pavla prováděli tzv. rituál usmíření. Bůh má ovšem smysl pro humor, a tak se polský prezident usmiřoval s Ukrajinci pouhých 2200 metrů od jedné z hlavních ulic města Luck, která je nyní přejmenovaná po hlavním organizátorovi vraždění na ulici Klym Savur, a to nejspíš proto, že samotní pravověrní Banderovci by neradi na tabuli s názvem ulice četli skutečné jméno tohoto jejich národního hrdiny Klaczkiwski

Zdroj: https://www.michalapetr.com/map-1731-pamatnik-reinharda-heydricha-v-lidicich-desivy-dusledek-soucasne-politiky-vlady-cr/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Filipes@volny.cz 2023-07-20 21:42
Samozřejmě, že je to gramaticky správně! Dvě stovky tisíc lidí bylo Ukrajinci brutálně zavražděny, podřezány....
Citovat
#1 Petr Martinek 2023-07-18 12:55
Dávejte si prosím pozor na hrubky (jestli jsem to správně spočítal, tak je jich celkem 10): Tento děsivý masakr, při kterém byly Ukrajinci brutálně zavražděny, upáleny, podřezány noži, rozsekány sekerami, ubodány vidlemi, nabodnuty na kůly, ubity holemi, stáhnuty z kůže a postříleny až dvě stovky tisíc Poláků, Čechů, Arménů, Cikánů a dalších příslušníků ne-ukrajinských národností vešel do dějin jako Volyňská řež!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře