Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Když na bojišti, tak na bojišti, jednání o Ukrajině bez příměří a „říše lží“. Co řekl Lavrov v OSN

Rusko je připraveno na jednání o Ukrajině, ale nebude zvažovat návrhy na příměří a zastavení bojů. Na tiskové konferenci na 78. zasedání Valného shromáždění OSN to řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Ministr z tribuny Valného shromáždění nazval Západ „říší lží“ a vyzval k „zabránění sklouznutí do velké války“ a poté nastínil novinářům ruskou vizi situace v Náhorním Karabachu, připomněl roli Západu v ukrajinském konfliktu a řekl, že diplomaté z Moskvy se v OSN nenudili.

TASS shromáždil hlavní prohlášení ministra.

 

 • kdyz-na-bojisti-tak-na-bojisti-jednani-o-ukrajine-bez-primeri-a-rise-lzi-co-rekl-lavrov-v-osn

O „říši lží“ a „velké válce“

 • Současný Západ, jak řekl ruský prezident Vladimir Putin, „je skutečně opravdovou „říší lží“: „Američané a Evropané, zvyklí dívat se na zbytek světa svrchu, často slibují, berou na sebe závazky, včetně písemných a právně závazných a pak je prostě nedodržují.“
 • “Přímo před našima očima se rodí nový světový řád.” Poprvé od vzniku OSN „existuje šance na skutečnou demokratizaci světových záležitostí“ a pro Rusko je zřejmé, že „jiné cesty není“.
 • “Lidstvo dnes opět, stejně jako mnohokrát v minulosti, stojí na rozcestí. Záleží jen na nás, jak se historie vyvine. Je ve společném zájmu zabránit sklouznutí do velké války a definitivnímu kolapsu mechanismů mezinárodní spolupráce vytvořené generacemi předchůdců.

O jednáních o Ukrajině

 • Rusko je připraveno jednat o Ukrajině, ale neplánuje zvažovat návrhy na příměří: “[Ruský prezident Vladimir] Putin se k tomu vyjádřil. Řekl velmi jasně: “Ano, jsme připraveni na jednání, ale nebudeme zvažovat žádné návrhy na zastavení bojů. Protože už jsme to jednou zvažovali, ale vy jste nás oklamali.”
 • Moskva zároveň nebude tlačit na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zrušil zákaz, který uvalil, na jednání s ruskou stranou: „Dávat mu nějaká angažmá se nikdo nechystá”.
 • Takzvaná mírová formule navržená Zelenským je „naprosto nerealizovatelná“. “Je to prostě nereálné a všichni to ví.”

O hranicích Ukrajiny

 • Rusko respektuje územní celistvost Ukrajiny „za podmínek“, které byly vyjádřeny v deklaraci nezávislosti Ukrajiny: „Deklarace obsahuje mnoho dobrých věcí, včetně toho, že budou respektovat práva národnostních menšin, budou respektovat práva ruského jazyka a jiných jazyků, ruština je tam (v deklaraci) přímo zmíněna. <…> Ale pro nás v Deklaraci nezávislosti bylo jedním z hlavních bodů, že Ukrajina bude neblokovou zemí a nebude vstupovat do žádných vojenských aliancí.”

O roli Západu v konfliktu

 • Konkrétně jde o poskytování zpravodajských dat: “Vojenské družice pracují ze všech sil, ve vzduchu jsou i průzkumné letouny. A průzkumné letouny, především americké a britské, pomáhají nejen navádět na cíl, ale také sledují odkud pracuje naše protivzdušná obrana, aby to pomohlo příště.“
 • Nikdo na Západě „vážně nechce ukázat pochopení toho, co se děje“, a vyzývá k porážce Ruska „na bitevním poli“: Pojďme „když na bojišti, tak na bojišti“.

O Karabachu

 • Ruské mírové jednotky budou napomáhat při nastolení mírového života v Karabachu poté, co „představitelé Jerevanu a Baku mezi sebou vyřešili otázku vzájemného uznání suverenity obou zemí“. Evropská unie svými pokusy vnutit Ázerbájdžánu a Arménii zprostředkovatelské služby přináší „spolu s Washingtonem destabilizaci na jižní Kavkaz“.
 • Ruská federace chápe, že v Arménii existuje „mocná lobby“ vytvořená Západem, aby podkopala ruský vliv: „Považujeme to za uměle rozdmýchané vášně.
 • Moskva věří, že arménský lid „svou historii spojuje s Ruskem a dalšími spřátelenými zeměmi, především se zeměmi <…> regionu, a ne s těmi, kteří přijíždějí ze zámoří“.

O obilí

 • Ukrajinská část dohody o obilí bude obnovena, jakmile bude vyplněna ruská část – „ve stejný den“.
 • Moskva zároveň generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi vysvětlila, že jeho návrhy na obnovení těchto dohod nebudou fungovat: „Neodmítáme je, samy o sobě jsou prostě nerealizovatelné.“

O prohlášeních Guterrese

 • Lavrov osobně požádal Guterrese, aby fakty potvrdil prohlášení o „krádežích“ ukrajinských dětí, které generální tajemník učinil na zasedání Rady bezpečnosti OSN: „Odpověď jsem zatím neslyšel, ale požádal jsem ho, aby mi odpověděl na tuto otázku, protože je to vážná věc.”

O práci na Valné hromadě

 • Lavrov uspořádal více než 30 setkání s partnery v OSN, “existuje mnoho nových zajímavých, slibných projektů.” “Řeknu vám to upřímně, nenudil jsem se. Začal jsem pracovat včera v osm ráno a skončili jsme v osm večer.”
 • Moskva spolupracuje s těmi, kteří „se respektují a kteří nikdy nebudou zrazovat své národní zájmy, protože na ně křikli z Washingtonu“.
 • Úkolem ruské delegace na Valném shromáždění bylo co nejjasněji zprostředkovat vizi Moskvy vývoje mezinárodních vztahů, pochopení potřeby „hledat vzájemnou shodu založenou na vzájemném respektu všech států bez výjimky“. “Tato linie získává stále větší podporu ze strany globálního Jihu, ale brání se jí země kolektivního Západu.”

https://tass.ru/politika/18827547

To hlavní z prohlášení Sergeje Lavrova na všeobecné politické diskusi 78. zasedání Valného shromáždění OSN:

Ujištění západních lídrů, která jsou v archivu, se ukázala jako podvod. Nebylo jim trapné, že jejich rozšiřování NATO na východ také porušovalo dohody OBSE.

Novým projevem rozpínavosti NATO bylo šíření NATO prostřednictvím AUCUS, které tlačí účastníky těchto struktur k interakci s aliancí.

Postup NATO do tichomořské oblasti se nazývá požehnáním, zatímco expanze BRICS je hrozbou.

Jasným projevem sobectví západní menšiny se staly obsedantní pokusy o ukrajinizaci agendy všech mezinárodních diskusí, zatlačující do pozadí řadu nevyřešených regionálních krizí, z nichž mnohé se táhnou léta, ba desetiletí.

Naléhavá reforma stávající architektury globálního vládnutí je opožděná. Už dávno nesplňuje požadavky doby. Spojené státy a jejich spojenci se musí vzdát umělých omezení přerozdělování hlasovacích kvót v MMF a Světové bance.

Úkol zabránit sklouznutí do velké války a konečnému kolapsu mechanismů mezinárodní spolupráce je v globálním zájmu;

Pozitivním trendům v regionální spolupráci odporují stále agresivnější pokusy Západu o nadvládu ve světové politice, ekonomice a financích. Je ve společném zájmu vyhnout se fragmentaci světa, ale pokud se Spojené státy a jejich spojenci nebudou chtít dohodnout na tom, aby procesy globalizace dostaly spravedlivý a rovnoprávný charakter, pak zbytek světa bude muset vyvodit závěry a přemýšlet o tom, aby jejich vývoj nebyl závislý a nestál na neokoloniálních instinktech bývalých metropolí.

Dnes, poprvé od založení OSN v roce 1945, existuje šance na skutečnou demokratizaci světového dění, jiná cesta není;

Spojené státy americké a evropské země často přebírají závazky a neplní je, Západ je „říší lží“;

Úkol uštědřit Moskvě „strategickou porážku“ definitivně „zamlžil oči“ západních politiků;

Západ vyzývá k porážce Ruska „na bitevním poli“: „když na bojišti, tak na bojišti“.

Akty pálení Koránu, urážky Tóry a pronásledování ortodoxních křesťanů v Evropské unii jsou doslova v plném proudu;

Spojené státy dělají vše pro to, aby zabránily Palestincům získat jejich vlastní stát;

Rusko vítá probíhající proces normalizace vztahů mezi Sýrií a Tureckem a pomáhá tomu společně s Íránem;

Rusko je znepokojeno eskalací vojenské hysterie ze strany Spojených států a jejich spojenců kolem Koreje, kde Američané hromadí strategický potenciál;

Evropská unie nyní vnucuje své zprostředkovatelské služby Ázerbájdžánu a Arménii, čímž spolu se Spojenými státy přináší destabilizaci jižního Kavkazu;

Ruský mírový kontingent bude všemi možnými způsoby přispívat k nastolení mírového života v Náhorním Karabachu;

Spojené státy a jejich spojenci se musí vzdát umělých omezení přerozdělování hlasovacích kvót v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance;

Je třeba uvažovat o spravedlivějších metodách formování sekretariátu OSN, současná kritéria neodrážejí skutečnou váhu států ve světovém dění;

Rusko požaduje, aby západní země okamžitě zrušily ekonomické sankce proti Kubě, Venezuele a Sýrii;

Západ připravuje pro Srbsko ukrajinský scénář. Celý svět vidí, jak na Balkáně pokračuje smutný příběh „Minských dohod“ o Ukrajině , které zajistily zvláštní status republikám Donbasu a které Kyjev s podporou Západu otevřeně sabotoval. Ani dnes EU nechce přinutit své kosovské chráněnce k plnění dohod z roku 2013 mezi Bělehradem a Prištinou. V každém případě EU vystupovala jako garant těchto dohod. 

Alarmující hlasování Německa, Itálie a Japonska proti rezoluci o nepřípustnosti glorifikace nacismu je smutným faktem a zpochybňuje upřímnost pokání těchto států za masové zločiny proti lidskosti během druhé světové války a také odporuje podmínkám, za kterých byly tyto země přijaty do OSN;

V řadě západoevropských zemí, včetně Německa a Itálie, jsou alarmující známky rehabilitace nacismu. Vidíme do očí bijící fenomén, jakým je rehabilitace nacistů a kolaborantů v řadě evropských zemí, především na Ukrajině a v Pobaltských státech.

Existují příznaky fašistické pomsty v zemích, které kdysi stály na straně Třetí říše.

Vidíme, že země globálního jihu si stojí za svými zájmy a nechtějí se připojit k protiruským sankcím;

Vycházíme ze svých národních zájmů a považujeme ty, kteří dělají totéž, za perspektivní partnery;

Rusko očekává, že všechna regionální sdružení budou hrát roli v reformě OSN;

Zelenského takzvaný mírový vzorec je nerealizovatelný, každý to ví;

Chceme získat seznam jmen těch, jejichž těla byla v Buče ukázána celému světu. Nedostali jsme ho, ačkoli jsme kontaktovali různé struktury. Osobně jsem požádal generálního tajemníka OSN, aby za přítomnosti všech členů Rady bezpečnosti využil své pravomoci k ne příliš těžké věci – získání seznamu. Pořád nic nemáme.

„Příště napište pravdu,“ – Lavrov vysvětlil korespondentovi agentury Reuters, že Rusko neodmítá návrhy generálního tajemníka OSN na obnovení „dohody o obilí“ – jsou nerealizovatelné.

Západ dělá vše pro to, aby odvedl pozornost od problémů, které po mnoho let vytváří v globální ekonomice, včetně potravinových a energetických trhů. Všechny problémy světového vývoje chtějí svést na to, že je válka.

Územní celistvost Ukrajiny narušili ti, kteří provedli převrat a začali střílet do vlastních lidí.

Zdroj: https://www.pokec24.cz/politika/kdyz-na-bojisti-tak-na-bojisti-jednani-o-ukrajine-bez-primeri-a-rise-lzi-co-rekl-lavrov-v-osn/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře