Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Dvojtvárnosť policajného štátu

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

"Stupeň cynizmu a chamtivosti ktorej sme svedkami, je zarážajúci..." (Lord Turner, Bank of England) Nikdy v histórii USA sme nevideli zločiny v takej miere a rozsahu, v akej ich dnes páchajú privátne a štátne elity. Ekonóm s dokonalými referenciami James Henri, bývalý šéf-ekonóm v prestížnej konzultačnej firme McKinsey & Company, preskúmal a zdokumentoval stav daňových únikov. 

  • dvojtvarnost-policajneho-statu

Odhalil, že super bohatí a ich rodiny vlastnia 32 (amerických) triliónov dolárov aktív, skrytých v zámorských daňových rajoch, čo predstavuje 280 miliárd dolárov strát, ktoré by inak prinieslo zdanenie! Štúdia nezahŕňa nefinančné aktíva, akými sú nehnuteľnosti, drahé kovy, šperky, jachty, závodné kone, luxusné vozidlá a podobne. Z 32 (amerických) triliónov v aktívach, 23 triliónov je vo vlastníctve super bohatých zo severnej Ameriky a z Európy.

Aktuálna správa zvláštneho výboru OSN pre vyšetrovanie prania peňazí odhaľuje, že americké a európske banky preprali ročne 300 miliárd dolárov, zahrňujúc 30 miliárd dolárov len od mexických drogových kartelov.

Nové správy o multi-miliardových finančných švindľoch, v ktorých sú zapojené majoritné banky v Amerike a v Európe, sú publikované teraz už týždenne. Vedúce anglické banky, zahŕňajúc Barclay's a mnoho ďalších, boli v súvislosti s LIBOR škandálom identifikované ako manipulátori úrokových sadzieb po celé roky, v snahe maximalizovať zisky.

Podľa výboru amerického senátu pre bankové vyšetrovanie, The Bank of New York, JP Morgan, HSBC, Wachovia a Citibank, sú v užšom kruhu tých, ktoré boli obvinené z prania drogových peňazí, alebo peňazí z iných nedovolených aktivít. Nadnárodné korporácie obdržali federálne záchranné "balíčky" a daňové výnimky, no neskôr, v rozpore so zverejnenými vládnymi dohodami presťahovali výrobné zariadenia a tým aj zdroje zamestnanosti, do Ázie a Mexika.

Majoritné investorské spoločnosti ako Goldman Sachs, roky podvádzali investorov, radili investovať do "odpadových" transakcií, zakiaľ brokeri umelo navŕšili a následne negovali bezcenné akcie. Jon Corzine, CEO z MF Global (rovnako ako bývalý riaditeľ z Goldman Sachs, bývalý americký senátor a guvernér z New Jersey) prehlásil, že "Nemôžem byť zodpovedný..." za stratu 1.6 miliardy v podobe investorských fondov po kolapse MF Global v roku 2011.

Napriek rastu enormného aparátu policajného štátu, proliferácie vyšetrovacích výborov, kongresových vypočúvaní a napriek faktu, že 400 tisíc ľudí je zamestnaných v oddelení vnútornej bezpečnosti štátu, ani jeden jediný bankár neskončil vo väzení. Najhorším scenárom v naj extrémnejších prípadoch je to, že banky ako napríklad Barclay's, budú pokutované zanedbateľnými pokutami za daňový únik, alebo za účasť v špekulatívnych podvodoch. V rovnakom čase, šéf-operačný dôstojník z Barclay's Jerry Del Missier, dostane podielovú odmenu 13 miliónov dolárov.

V dokonalom kontraste s uplatňovaním zákona vo sfére daňových únikov a švindľov bankových, korporačných, či milionárskych elít, prebujnelý policajný štát intenzifikoval potláčanie domáceho obyvateľstva a prisťahovalcov, ktorí nespáchali žiaden zločin, alebo prehrešok voči verejnému poriadku, či bezpečnosti.

(RT uvádza rozhovory, podľa ktorých UK zahájilo rasové nájazdy a profiláciu obyvateľstva vo vybraných častiach Londýna. Občania čiernej pleti sa stávajú občanmi druhej kategórie. Bývajú zastavení a prehliadaní až desať krát týždenne bez zjavného dôvodu).

Milióny prisťahovalcov sa stali obeťami konfiškácií ich domovov, alebo boli prepustení z práce. Väznení, zbití, deportovaní. Stovky hispánskych a afro-amerických štvrtí sa stali terčom policajných nájazdov, dejiskom prestreliek a vraždenia. Federálna aj lokálna polícia v takýchto štvrtiach koná s pocitom beztrestnosti – ako bolo demonštrované šokujúcim videom o brutalite a streľbe polície, namierenej proti bezbranným civilistom v Anaheim, v Kalifornii.

Moslimovia, Juhoázij-ci, Arabi, Iránci, sú rasovo profilovaní, zatýkaní podľa ľubovôle a trestne stíhaní za participáciu v charitách, v humanitárnych združeniach, alebo jednoducho za navštevovanie náboženských inštitúcií. Vyše 40 miliónov Američanov je sledovaných za zákonnú politickú aktivitu. Pod dohľadom, prenasledovaných a často obťažovaných.

Dve tváre vlády USA: Beztrestnosť a Prenasledovanie

Ohromujúce množstvo dokumentácie potvrdzuje dojem, že americká polícia a systém súdnictva totálne skolabovali a sú nefunkčné, ak má ísť o vymožiteľnosť práva medzi finančníkmi, bankármi a korporačnými elitami. Tí ktorí spôsobili triliónové daňové úniky, miliardári, finanční podvodníci, multi-biliónoví zločinci zapojení do prania peňazí takmer nikdy neskončia vo väzení. Zopár z nich je pokutovaných, no žiadnemu z nich neboli neprimerané zisky zhabané, napriek tomu že ide zločincov, recidivistov.

Recidíva medzi finančnými zločincami je mohutne rozšírená, lebo postihy sú nepatrné, zakiaľ zisky sú obrovské. Vyšetrovania sú zriedkavé, povrchné, v skutočnosti neexistujúce. Úrad Spojených Národov pre Drogy a Zločin (UNODC) ohlásil pranie peňazí západnými bankami v objeme 1,6 triliónu dolárov za rok 2009, z čoho jedna pätina pochádza priamo z drogových obchodov.

Gro výnosov z obchodu s kokaínom generované v USA predstavuje 35 miliárd dolárov, z čoho dve tretiny boli prané priamo v amerických bankách. Zlyhanie v započatí trestných stíhaní bankárov zapojených v drogových transakciách nespočíva v "nedostatku informácií," alebo v chybách na strane regulácií a tých čo zákon ešte stále presadzujú. Dôvodom je, že banky sú priveľké pre stíhanie a bankári priveľmi bohatí na to, aby mohli byť väznení.

Efektívne vymáhanie práva, by mohlo viesť k trestnému stíhaniu všetkých vedúcich bánk a bankárov, čo by dramaticky redukovalo profit. Uväznenie vrcholových figúr by mohlo zastaviť rotujúce dvere zlatých portálov, cez ktoré vládni predstavitelia zabezpečujú ich vlastnú budúcnosť hojnosti a vlastné "šťastie," ktoré ich čaká potom, ako odovzdajú funkcie ktoré im boli zverené verejnosťou a stanú sa členmi investičných spoločností.

Aktíva popredných bánk v Amerike formujú značnú časť ekonomiky. Predstavenstvá najväčších bánk sú vnútorne zomknuté so všetkými korporačnými sektormi. Špička a stred finančných predstaviteľov a ich protistrán v korporačnom svete, rovnako kľúčoví akcionári a majitelia dlhopisov, patria medzi najväčších daňových hriešnikov v krajine.

Pokiaľ všetky existujúce výbory ustanovené pre investigatívny účel verejne predstierajú vyšetrovanie závažných hospodárskych zločinov, ich skutočnou a prvoradou úlohou je tieto inštitúcie ochrániť a ZABRÁNIŤ v reštrukturalizácii ich postavenia a úlohy, ktorú v ekonomike zohrávajú. Pokuty ktoré boli uložené v poslednej dobe sú vysoké oproti štandardom z minulosti, no neprevyšujú zisky z dvojtýždňovej aktivity.

Nedostatok vôle súdnictva, zlyhanie dozorných mechanizmov a vychvaľovanie sa finančnou mocou, je manifestované v tzv. "zlatých vyhadzovoch," rutinne "udelených" zločineckým bankovým riaditeľom potom, čo sú odhalení a nasleduje ich "rezignácia." Deje sa to z dôvodu enormnej politickej moci, ktorou finančné elity disponujú a ktorá je účinne nasadená v procese manipulácie štátu, súdnictva a ekonomiky.

Politická moc a zánik "Zákona a poriadku"

V súvislosti s finančno hospodárskymi zločinmi, riadiacou doktrínou štátnych noriem teda je "priveľmi bohatí na uväznenie, príliš velký na zlyhanie," čo je premietnuté do stámiliónových sanácií zo štátnej pokladnice pre skrachované klepto-kratické finančné inštitúcie, a do vysokej úrovne tolerancie miliardových daňových únikov, hochštaplerov a prania peňazí. Z dôvodu krachu zákona vo vzťahu k finančným zločinom, dochádza opakovaným prehreškom, ktoré jedna z britských finančných autorít popísala ako "Cynickú - cyklickú - chamtivosť..".

Momentálna "zástava," pod ktorou finančné elity získali kontrolu nad štátom, nad rozpočtom a ekonomikou, bola tzv. "zmena." Pod tým myslíme dereguláciu finančného systému, masívnu expanziu medzier v daňových zákonoch, beztrestné premiestňovanie ziskov do zahraničných daňových rajov a dramatický posun v presadzovaní zákona a trestných stíhaní bankového prania peňazí, nedovolených drogových ziskov, ďalej posun v stíhaní drogových kartelov. Namiesto toho presadzujeme stíhanie tzv. "teroristických štátov."

Stav zákonnosti sa zmenil na nezákonnosť. Zmeny vo finančníctve dovolili, dokonca podporili opakované podvody, ktoré okradli milióny a poškodili stámilióny. 20 miliónov ľudí s hypotékami prišlo o domovy, alebo bolo neschopných pokračovať v splácaní; desiatky miliónov obyvateľov strednej triedy a fyzicky pracujúcich daňových poplatníkov – robotníkov, bolo donútených zaplatiť vyššie dane, čim stratili prístup k životne dôležitým sociálnym službám.

Všetko pre počínanie hornej triedy a z dôvodu korporačných daňových únikov. Pre pranie miliárd dolárov drogových kartelov. Zločinecké bohatstvo najväčších bánk viedlo k úpadku mestských štvrtí, k nárastu kriminality, ktorá strednej a robotníckej pracujúcej vrstve destabilizovala rodinné životy.

Záver

Nadvláda zločineckých finančných elít a ich ochotných spolupáchateľov z radov štátu, viedla ku kolapsu zákonnosti, k degradácii a k diskreditácii regulačných právnych noriem a systému súdnictva. Toto viedlo k vytvoreniu celonárodného systému "nerovnej nespravodlivosti," kde kritiky schopné obyvateľstvo začalo byť stíhané za uplatňovanie ústavných práv, zakiaľ zločinecké elity prosperovali v zóne beztrestnosti. Najkrutejšie prvky policajnej moci boli aplikované proti státisícom prisťahovalcov, moslimov a proti aktivistom za ľudské práva – na druhej strane finančným podvodníkom vysokého štýlu sa dvorili organizátori ktorejkoľvek prezidentskej kampane.

V USA nie je prekvapením, že mnoho robotníkov, či príslušníkov strednej triedy sa pokladá za konzervatívnych a sú proti "change." Majorita naozaj chce zachovať existenciu Social Security, verejné školstvo, penzijný systém, zamestnaneckú stabilitu a federálny plán lekárskej starostlivosti ako MEDICARE a MEDICAID. Zachovať a ochrániť pred snahou radikálnych protagonistov "zmeny," ktorí chcú privatizovať všetko spomenuté okrem MEDICAID (ktorý má zaniknúť).

Robotníci a stredná trieda požadujú stabilitu v oblasti zamestnania a životného prostredia. Požadujú cenovú politiku odolnú voči výkyvom inflácie, ktoré by mohli ovplyvniť ceny služieb ako lekárska starostlivosť, alebo vzdelávanie. Obyvateľstvo prosperujúce z vlastných výplat podporuje poriadok a CTÍ zákon. Obzvlášť, ak to znamená trestné stíhanie tých, ktorí stoja za miliardovými daňovými únikmi, za praním peňazí, alebo stíhanie bankárov a finančných špekulantov, ktorí tak maximálne musia zaplatiť zanedbateľnú pokutu, alebo sa musia len verejne ospravedlniť a potom v zločinoch pokračujú.

Radikálne "changes," podporované elitami zdevastovali životy miliónov Američanov v každom regióne bez ohľadu na zamestnanie, alebo vekovú skupinu. Destabilizovali rodinný život, znížili stabilitu v zamestnaneckej sfére a legalizáciou drogových ziskov podkopávali celé štvrte s obyvateľstvom. Čo je najhoršie, systém spravodlivosti zmenili na perverzný chaos, v ktorom sú zločinci vysoko rešpektovanou entitou a pravá – posvätná entita – bola zmenená na zločincov.

Ide o globálny trend.

V podmienkach USA, prvou líniou obrany väčšiny, je rezistencia voči "zmenám" presadzovaným elitami a zachovanie tradičnej zodpovednosti štátu. Cieľom konzervatívnej rezistencie bude transformovať kompletne skorumpovaný systém funkčného zločinu, na systém ktorý zaručuje rovnocennosť pred zákonom.

K tomuto bude potrebný fundamentálny posun v politickej moci, v lokálnych a regionálnych úrovniach. Zmeny, začínajúc od predstavenstiev bánk, v správe životného prostredia, až po zamestnanecké výbory. Zmeny v súdnictve zamorenom elitami dosadenými sudcami – prisluhovačmi, ktorých musia nahradiť skutoční reprezentanti práva, zvolení väčšinou obyvateľstva, nateraz vydávajúceho hlasné stony pod terajším systémom generálnej nespravodlivosti.

Zdroj: http://www.voxvictims.com/2012/08/10/dvojtvarnost-policajneho-statu/

Facebook komentáře