Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Česká verze projevu Václava Klause na kongresu Alternativy pro Německo ve Stuttgartu

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Děkuji za pozvání na Váš kongres a za možnost zde dnes promluvit. Jak mnozí víte, jsem Vaším opravdovým fanouškem a stoupencem. Již před několika lety jsem velmi rychle pochopil, že je Vaše strana na německé politické scéně něco nového, téměř revolučního, a že je významná i pro nás, pro Vaše sousedy.

Musím se přiznat, že jsem loni v létě se znepokojením sledoval štěpení Vaší strany. Jeho nezbytnost a nevyhnutelnost jsem však pochopil velmi brzy. Ve své politické kariéře jsem zažil něco podobného a tato zkušenost mi napovídá, že politická strana v určitých situacích musí najít odvahu provést i bolestivý řez. Vzhledem k mé opakované podpoře tohoto Vašeho rozhodnutí jsem dostával zklamané dopisy od Vašich „otců zakladatelů“, od pánů profesorů, které jsem delší dobu znal. Asi to tak muselo být.

  • ceska-verze-projevu-vaclava-klause-na-kongresu-alternativy-pro-nemecko-ve-stuttgartu

Jak jsem již řekl, rozdělení Vaší strany bylo nutné. Každá strana potřebuje porozumění mezi členy strany a jejím vedením. Aby fungovala, musí být vedení strany s jejími členy v těsném kontaktu. Jsem přesvědčen, že Vaše strana tímto nelehkým krokem učinila důležitý krok vpřed. Získali jste větší jednotu a akceschopnost, i když došlo – jak dnes vidíme – jen ke krátkodobé ztrátě části členské základny.

Výsledky březnových zemských voleb byly vynikající. Mohu Vám jen gratulovat. Účastnil jsem se několika akcí Vaší předvolební kampaně a sledoval jsem – a na vlastní oči viděl – Vaši rostoucí popularitu. Skutečný test ale teprve přijde. Jako někdo, kdo před 25 lety založil politickou stranu – dnes je to přesně 25 let a 9 dní – Vám musím říci, že se vydáváte na dlouhou cestu. Obtížná mravenčí budovatelská práce musí nejen pokračovat, nýbrž akcelerovat. Je třeba rychle vytvářet všechny nezbytné politické, ideologické, organizační, finanční a další předpoklady pro silnou, akceschopnou a na dlouhé období konstruovanou stranu. A to co nejdříve, jinak nebudete schopni odolávat stále narůstajícímu tlaku německého politického establishmentu.

Stupeň démonizace Vaší strany v německé politice, v německých médiích a v akademické a kulturní sféře je absurdní a přemrštěný, falešný a lživý, ale bohužel na mnoho lidí působivý. Přesto musíte být nekompromisní a neústupní. Ustupování a změkčování Vašich postojů by bylo tragickou chybou. Své kritiky stejně nikdy nemůžete získat na svou stranu, s pokusy získat jejich přízeň můžete ztratit jen sami sebe.

Brutalita útoků na Vás ukazuje, že máte pravdu a že Vaši kritici dostávají čím dál větší strach. Tito lidé nechtějí ani politickou pluralitu, ani demokracii. Proto je nutné bojovat za pluralismus, který je základem demokracie, a za různost názorů – včetně těch kontroverzních. Vaše strana musí odmítnout ničivou politickou korektnost. Musí odmítnout současnou de-demokratizaci německé společnosti, která představuje fatální ohrožení občanských svobod ve Vaší zemi. To je třeba Vašim spoluobčanům dobře a jasně vysvětlit. To Vám jistě přinese jejich další hlasy.

Nakonec mám ještě jednu poznámku. Občas mám problém vysvětlovat něco z Vaší – i pro mne samotného ne příliš jasně definované – ideologie. (Vím, že slovo ideologie někteří nemáte rádi, tak třeba mluvme o Vašich základních idejích či myšlenkách.) Váš dnešní kongres by k tomu, podle mne, měl říci něco zcela zásadního. Není třeba mít vyjasněny všechny detaily, všechna témata a podtémata, celou šíří politického diskursu. Ale základní rámec stranické ideologie by měl být jasně formulován. Měli byste se určitě vyjádřit např. k Evropské unii, k migraci, k neustále narůstající regulaci a manipulaci našimi životy a ekonomikou. Určitě i k ničivým útokům na naše tradice, zvyky a hodnoty, které jsme zdědili od našich předků. Je nutné srozumitelně říci, že se evropský vývoj dostal do slepé uličky, a ukázat z něj cestu ven. To ale víte sami dobře.

Ve svém projevu na konci Vaší volební kampaně jsem v Neuwiedu řekl, že je AfD nadějí nejen pro Německo, ale pro nás pro všechny. Tyto ambice by měl Váš dnešní kongres potvrdit. Přeji Vám, aby byl úspěšný.

Václav Klaus, 30. dubna 2016 (přeloženo z němčiny 3. května 2016).

zdroj:http://institutvk.cz/ostatni-texty/ceska-verze-projevu-vaclava-klause-na-kongresu-alternativy-pro-nemecko-ve-stuttgartu

Facebook komentáře