Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

28. července, 20 - 23.00, Kavárna Shakespeare, Krymská 12, Praha

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Před promítáním filmu Occupation 101 se bude konat přednáška světoznámého izraelského archeologa Yonatana Mizrachi, který spolupracuje s židovským mírovým hnutím a je členem organizace Emek Shaveh (http://www.alt-arch.org) Film je s českými titulky, překlad přednášky je zajištěn


Pořádá NWOO (http://www.nwoo.org) ve spolupráci s ISM ČR (http://ism-czech.org)

 

Emek Shaveh

Yonatan Mizrachi je členem Emek Shaveh, organizace archeologů a komunitních aktivistů se zaměřením na roli archeologie v izraelské společnosti a v izraelsko-palestinském konfliktu. Tato organizace propaguje pojetí archeologie jako zdroje pro budování mostů a posílení vazeb mezi různými národy a kulturami, a vidí ji jako důležitý faktor ovlivňující dynamiku izraelsko-palestinského konfliktu. Její základní pozice je, že archeologické nálezy by neměly a nemohou být používány k prokazování vlastnických nároků určitého národa, etnické skupiny nebo náboženského vyznání v daném místě. Věří, že archeologické nálezy vypráví komplexní příběhy, které jsou nezávislé na náboženském diktátu či tradičních narativech, a že poslech tohoto příběhu, a jeho uvedení do širší veřejnost může obohatit kultury a podporovat hodnoty tolerance a pluralismu.

Kulturní bohatství archeologických nalezišť je nedílnou součástí kulturního bohatství této země (tzn. Izraele a Palestiny, pozn. překlad) a je společným majetkem všech společenství, národů a náboženských skupin, které zde žijí. Organizace Emek Shaveh věří, že pojem "archeologická lokalita" se nevztahuje pouze na odkryté archeologické vrstvy, ale také na její současné atributy - obyvatele žijící v ní nebo její blízkosti, jejich kulturu, každodenní život a potřeby.
Členové Emek Shaveh se snaží změnit rozšířený názor, podle něhož jsou ruiny minulosti používány jako nástroje ve službách národního boje. Jsou proti snahám o používání archeologických nálezů k legitimizaci jednání, které poškozuje znevýhodněné komunity.
Emek Shaveh podporuje archeologické praktiky, které prospívají celé společnosti. Podporujeme snahy o aktivní zapojení místních obyvatel, například formou společných průzkumů a rozvoje naleziště. To vše může podpořit environmentální zodpovědnost mezi místními obyvateli, podporovat sociální zapojení a dokonce i generovat proces reálné společenské změny.

 

 

Occupation 101
ČSFD:"Výherce Zlaté palmy na filmovém festivalu v Beverly Hills - Okupace 101 je tematicky a koncepcí poměrně ojedinělým dokumentem. Snaží se proniknout do hlavních historických a aktuálních příčin Izraelsko-Palestinského konfliktu, který trvá již několik desetiletí.

Okupace 101 představuje komplexní rozbor faktů a mnoho přehlížených souvislostí. Dále poukazuje na mnoho mýtů, které ve světě vznikly a převládají. Film je koncepčně jasně seřazen v chronologickém sledu událostí, které předcházeli dnešnímu tristnímu stavu. Od první vlny židovské imigrace z Evropy roku 1880, přes napětí v roce 1920, vystěhovávání Arabů z Palestiny, uznání státu Izrael roku 1948, válce roku 1967 až k příchodu první Intifády roku 1987 (nazývané také jako „Válka kamenů" ), mírový proces v Oslu, který v červenci 2000 skončil nezdarem, a po kterém přišla druhá Intifáda. Počátky a průběhem tvorby bariér a oddělení Gazy...

Film také popisuje život pod izraelskou vojenskou nadvládou, dále se podrobně zaobírá rolí vlády Spojených států, na průběh konfliktu. Je zde také poukázáno na hlavní překážky, které znemožňují ustanovení dlouhodobého a životaschopného míru ve Svaté Zemi. Kořeny konfliktu jsou vysvětleny prostřednictvím osobních zážitků, od předních učenců Středního východu, mírových aktivistů, novinářů, náboženských vůdců a humanitárních pracovníků, jejichž hlasy jsou příliš často potlačovány v amerických médiích...

Z mnoha předložených faktů či historických spojitostí nám dokument předkládá zostřený obraz, který se může poměrně lišit od zažité představy o realitě a „tzv. správnosti" věcí. Co je skutečné pravda? Je lidská spravedlnost opravdu slepá? Kam až může zajít neinformovanost a nenávist? Je možné se na věci dívat černobílým pohledem? To jsou jen některé otázky, které film předkládá..."

http://www.csfd.cz/film/251848-occupation-101/?text=103756
http://www.occupation101.com/

 

Facebook komentáře