Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Srdečný pozdrav z globalizobané Zeměkoule

Poslední dobou se protrhl pytel s cestovateli v čase. Lépe řečeno cestovateli z budoucnosti a tito začali lidstvo seznamovat s tím, co nás čeká. Třeba nám s bohorovným klidem oznamovali, kdy že to bude další světová válka nebo kdy zase dopadne na Zemi ohromný meteorit a přijde doba ledová. A nebo kdy práci lidí nahradí roboti, ale o tom tak nějak pochybuji, protože dnešní UI se učí hlavně špiclovat lidi a filozofovat o právech UI.

  • srdecny-pozdrav-z-globalizobane-zemekoule

Mezi námi jsou někteří, kteří dokáží cestovat časem a dokonce z budoucnosti dovezli i fotky. Škoda jen, že byly rozmazané a pouze lidé, obdaření nezměrnou fantazií, tam mohli i něco vidět. Je to prostě celé nějaké divné a tak pod vlivem těchto nejasností jsem se chtěl přesvědčit o pravdivosti tvrzení oněch cestovatelů. Rozhodl jsem se tedy také přesunout v čase, abych čtenářům CFP potvrdil nebo vyvrátil jejich tvrzení, ale bohužel z nedostatku finančních prostředků, a tedy i mizerného technického zázemí, jsem se dostal jen do roku 2032. Nicméně, aby jste nepřišli o alespoň o události tohoto relativně blízkého roku, udělal jsem opis jednoho článku na webu informačního kanálu HLASION. Zde je, tak si ho užijte:

.......................................................................

Všem krásný liberální den a hlásíme se z našeho koloniálního Pardementu! Totiž dnes má nejspodnější komora Pardementu české kolonie (dříve Parlament České republiky) napilno. Schvalovatelé (dříve poslanci), kterým bylo uděleno pracovní volno, se sešli ve schvalovacím sále a budou muset vyjádřit svůj souhlasný postoj k lidským právům směsného zalidnění, které se nachází na přiděleném území české kolonie. Konkrétně k lidským právům členů hnutí MSZZK. Níže přinášíme přenos z tohoto zasedání, kde má náš zpravodajský kanál HLASION svého přímého zpravodaje.(Případně neznámé zkratky jsou uvedeny na konci tohoto záznamu schvalování)

7:ooh - Předseda Pardementu DrMas. Jakub Janda vyzval schvalovatele, aby povstali a dle jednacího řádu, globlitbou (dříve modlitba) " Ó Šóroši jenž jsi na nebesích..." zahájili schvalovací den.

8:ooh - Schvalovatelé končí globlitbu a odcházejí do pardementní pokladny pro finanční příspěvek, vyplácený z filantropického fondu našeho milovaného duchovního otce GooGl. Jirky Šoroše. Příspěvek je schvalovatelům vyplácen již od roku 2004 a účelem je více motivovat schvalovatele ke svobodnějšímu souhlasu s předkládanými předpisy.

9:ooh - Předseda Pardementu DrMas. Jakub Janda oznámil změnu předsedajícího dnešního schvalování a to z důvodu plánovaného, pravidelného přímého přenosu výuky jeho mistrovského umění masturbace v CT, určeného pro dětské výchovné tábory. Předsednictví Pardementního schvalování se ujal První místopředseda Mohammed Abu Lubumba,  který, jako vždy, k předsednickému pultíku přivazuje své příruční stádo ovcí a koz.

9:o5h - Jako obvykle a jako by na pokyn vstávají všichni schvalovatelé mladší 15-ti let a odcházejí do zadní odpočinkové místnosti zasedacího sálu. Za nimi jako poslední vchází náš obdivuhodný První místopředseda Mohammed Abu Lubumba. ...a vidíme, že jde o velmi pracovitého člověka, protože již nyní je oděn jen od pasu nahoru.

9:o9 - Za slavnostních koloniálních fanfár do schvalovacího sálu Pardementu vchází ředitel farmaceutické korporace CHROCHE, Franz Izac Hoffmann, který je současně předsedou asociace MSZZK a ujímá se slova:

     "Schvalovatelé, dnes jste se sešli, aby jste všichni odsouhlasili můj osobní návrh zákona o základních lidských právech směsného zalidnění, hlásící se k ideám sociace MSZZK. ...jejíž jsem předsedou, jak jistě všichni dobře víte." (bouřlivý potlesk)

     "Již delší dobu veřejné průzkumy dokazují, že vztah směsného zalidnění k našemu hnutí MSZZK se za posledních deset let změnil. Od počátečního odmítání vrahů a násilníků jsme se dnes dopracovali k většinovému názoru, že i tito členové směsného zalidnění mají svá práva a my máme v úmyslu jim je dnes oficiálně přidělit! Je to mu tak, schvalovatelé??!" (bouřlivý potlesk)

Jeden ze schvalovatelů při nadšeném tleskání bohužel povstal a tak byl osobní vojenskou jednotkou pana ředitele zlikvidován. Mrtvola byla odklizena a na uvolněné místo schvalovatele nastoupil schvalovatel - náhradník. Pan Franz Izac Hoffmann nyní pokračuje:

     "Trochu se nám to touto malou nepříjemností zdrželo, ale budeme pokračovat: Když to rychle shrnu, lze říci, že to byla přiměřeně dlouhá cesta k cíli. Nutno ovšem předeslat, že jsme se z minulých let poučili a neopakovali jsme chyby propagační kampaně na práva pedofilů k užívání si s dětmi od šesti měsíců věku. Tyto chyby byly zásadní a staly se příčinou, že tento zákon, lidově nazvaný "Zákon o šestiměsíčí", byl schválen teprve v loňském roce." (bouřlivý potlesk)

     "...ano, děkuji, ale dovolte, abych pokračoval. Nyní, v této reklamní kampani, jejíž ovoce dnes schválíme, jsme začali pomalu - od srdceryvných příběhů nešťastných a psychicky narušených jedinců směsného zalidnění, ale mohu konstatovat, ža stála za to. Ano, dnes již veškeré směsné zalidnění musí chápat, že tak jako máte právo si sami neubližovat, tak musíte mít také právo na sebepoškozování. Tak jako máte plné právo se sami nezabíjet, tak nutně musíte mít také právo si svůj život vzít. Tak jako máte právo nikomu nic nekrást, tak recipročně musí mít nejen členové, hlásící se k našemu hnutí, právo krást. Tak jako máte právo nikoho nezabíjet a žít v klidu někde ústraní, tak stejně tak musí existovat právo na zabíjení kohokoli a kdykoli. A konečně zmíním také vaše svaté právo nejíst lidské maso. Toto právo totiž znamená, že musíte mít také právo opačně - tedy lidské maso lovit a lidské maso jíst! Také to tak cítíte? Jaká je vaše odpověď, schvalovatelé??!" (bouřlivý potlesk)

     "Schvalovatelé, jsem potěšen, že také vaším dílem bude veškeré směsné zalidnění ode dnes žít v ještě více svobodněji a ještě více demokratičtěji, než tomu bylo včera." (bouřlivý potlesk)

     "...ano, schvalovatelé, žijeme v časech, kdy zítra znamená včera!" (bouřlivý potlesk)

 

Franz Izac Hoffmann odchází ze schvalovacího sálu za potlesku schvalovatelů a za odměnu, tak jak je již tradicí, jim rozhazuje poukázky na bezplatný odběr léku SOMA.

9:5o - Schvalovatelé končí boje o poukázky a ti šťastnější odcházejí do výdejny tohoto léku, která se nachází ve vestibulu Pardementu. Následuje přestávka do 11. hodiny, kdy se opět přihlásíme.

11:oo - Přítomní schvalovatelé jsou již připraveni s prstem na jediném schvalovacím tlačítku jejich schvalovacího zařízení a právě v tuto chvíli se předsednictví ujímá Druhý místopředseda Pardementu, To Okluzní Fronta. (Jen pro připomenutí našim čtenářům - To Okluzní Fronta jako první bezpohlavní entita v roce 2022 prosadila právo na užívání meteorologického genderu.)

11:o5 - To Okluzní Fronta zahajuje schvalování.

11:o6 - Návrh zákona pana výkonného ředitele Franze Izaca Hoffmanna je schválen 128% hlasů a podle Koloniálního Prvního zákona nabývá platnosti zhruba za necelou hodinu.

Tím končí náš dnešní přímý přenos kanálu HLASION ze schvalovacího sálu koloniálního Pardementu české kolonie a přeji všem demoratický a liberálně liberální, 23. listopadový den roku 2032.

Zapsalo: Brigita Penis , hlásná trouba kanálu HLASION

 

Vysvětlivky:

DrMas. - akademický titul "Doctor Masturbaticum"

GooGl. - titul Oka Sionu "God of Globale"

CT - lokální infomační kanál "Colony Television"

MSZZK - hnutí Masochisti, sebevrazi, zloději, zabijáci a kanibali 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře