Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Politické hnutí "Občané městu, město občanům" (OMMO) oslovilo otevřeným dopisem ve věci pomoci při likvidaci následků povodně hlavu katolické církve kardinála Dominika Duku

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Vzhledem ke kulminující povodni na území ČR a jejím následkům, rozhodli jsme oslovit hlavu katolické církve kardinála Duku a požádat jej o konkrétní finanční pomoc postiženým občanům a územím z finanční částky, která je součástí majetkového vyrovnání státu s církvemi. Náš apel v tomto smyslu nikterak nepodceňuje dosavadní duchovní i další aktivity církví ve věcech charity a dalších forem sociální pomoci a práce. Jsme však toho názoru, že nedobrá situace ve společnosti se touto přírodní katastrofou může jen umocnit a je tedy na místě, aby se ty nejvlivnější autority pokusily zhoršující se dopady zmírňovat.

  • politicke-hnuti-obcane-mestu-mesto-obcanum-ommo-oslovilo-otevrenym-dopisem-ve-veci-pomoci-pri-likvidaci-nasledku-povodne-hlavu-katolicke-cirkve-kardinala-dominika-duku

Vycházíme především z toho, že Ústavní soud ČR v těchto dnech „posvětil" rozhodnutí o oprávněnosti majetkového vyrovnání státu s církvemi, a proto se přímo nabízí spojit tento krok také do budoucna s opravdu smysluplným i lidským rozměrem konání, aby společnost toto rozhodnutí nevnímala pouze jednostranně. A že je možné právě za této situace učinit solidární, přátelské a konečně i politicky uvážlivé gesto, jenž mimo jiné může přispět k nepříliš dobrému vnímání role církví u nás, v poslední době se zhoršujícímu také díky těmto majetkovým a finančním záležitostem.

Obrátili jsme se proto na pana kardinála jako na autoritu významnou i váženou, mající možnost tyto aktivity zaštítit a koordinovat. Vnímali bychom to nejen jako gesto, ale hlavně jako vykročení směrem, jímž musí celá naše společnost hledat východiska pro zlepšování vzájemných vztahů. Věříme, že nejsme sami, kdo těmto snahám přeje a chce k nim přispět dle možností.

Zároveň jsme vyzvali naše členy a sympatizanty, aby dle svých možností pomohli nejvíce povodněmi postiženým oblastem, a to prostřednictvím osvědčených a důvěryhodných kontaktů, účtů a koordinátorů této pomoci, případně i osobním zapojením na odstraňování povodněmi způsobených škod.

Leoš Vaněk, předseda

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně

Politické hnutí „Občané městu, město občanům" (OMMO)


Facebook komentáře