Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prejav prezidenta Hosního Mubaraka z 1.2.2011

Prihováram sa k vám v tejto kritickej dobe, ktorá momentálne vládne v Egypte a skúša egyptský národ. Krajina prechádza ťažkým obdobím, ktoré začalo mierovými protestmi našej mládeže a občanmi, ktorí chceli vyjadriť svoje obavy. Tieto protesty však boli zneužité tými, ktorí chceli šíriť chaos, násilie a porušovať egyptskú ústavu.

 

 

 

Protesty sa zmenili z civilného praktizovania slobody na násilné konfrontácie, ktoré boli organizované politickými silami, ktorých záujmom je zhoršenie celej situácie. Takto prostredníctvom  provokácií, krádeží, rabovania, blokovania ulíc, ničením verejného a súkromného majetku  útočia na národnú bezpečnosť a stabilitu.

Spoločne  prežívame ťažké dni, najbolestivejším je však strach, ktorý sa dotýka väčšiny Egypťanov a spôsobil úzkosť a obavy z toho čo im a ich rodinám prinesie zajtrajšok v tejto krajine. Udalosti posledných dní si nás vyžadujú celých ako ľudí tak aj ako vodcov, aby sme si vybrali medzi chaosom alebo stabilitou a nastolením nových okolností a novej egyptskej reality, na ktorej budú spoločne participovať občania a ozbrojené sily v záujme Egypta a jeho občanov.

Osobne som poveril viceprezidenta úlohou viesť dialóg so všetkými politickými silami o témach, ktoré sa týkajú politických a demokratických reforiem , ústavných a legislatívnych zmien na uskutočnenie legitímnych požiadaviek a poriadku.

Na základe odmietnutia ponuky dialógu, ktorá  naďalej pretrváva sa dnes prihováram k občanom, k moslimom a kresťanom, starým a mladým a ku všetkým Egypťanom  mužom a ženám, či je to už na vidieku alebo v mestách, v celej krajine.

Nikdy som nevyhľadával moc a ľudia vedia za akých ťažkých okolností som plnil svoje povinnosti, čo som ponúkol tejto krajine vo vojne a v mieri. Keďže aj ja ako muž patrím k ozbrojeným silám  zrada dôvery, či neplnenie si povinností mi nie je blízke. V tejto chvíli je mojou hlavnou prioritou bezpečnosť a nezávislosť národa, zabezpečenie pokojnej  transformácie moci čo ochráni Egypt a Egypťanov, a umožní odovzdanie moci tomu koho si Egypťania vyberú v nasledujúcich prezidentských voľbách. Môžem čestne vyhlásiť, bez ohľadu na súčasnú situáciu, že som nemal v úmysle kandidovať v ďalších prezidentských voľbách. V svojom živote som obetoval mnoho rokov službe Egyptu a jeho ľuďom. Som rozhodnutý ukončiť moju prácu pre tento národ spôsobom, ktorý zabezpečí   bezpečnosť krajiny, legitímnosť a rešpektovanie ústavy. V zostávajúcich mesiacoch urobím kroky na zabezpečenie pokojnej transformácie moci.

Na základe ústavnej moci, vyzývam parlament na prerokovanie článkov 76 a77 ústavy týkajúcich sa podmienok kandidovania na pozíciu prezidenta republiky a ustanovenia presného obdobia vlády prezidenta. Osobne poverím novú vládu, aby vládla mocou, ktorá zabezpečí ľuďom legitímne práva,  moc  tejto vlády umožní ľudom zabezpečiť ich  politické, ekonomické a sociálne nároky s vytvorením pracovných miest, boja s chudobou a  zavedením sociálnej spravodlivosti.

Zároveň chcem požiadať policajné zložky, aby si plnili svoje povinnosti pri službe obyvateľstvu, ich ochrane za rešpektovania práv, slobody a dôstojnosti. Zároveň žiadam jurisdikciu a nadriadené orgány na prijatie okamžitých a nevyhnutných krokov  k vyšetreniu porušení zákonov, rabovania, krádeží a terorizovania obyvateľstva.

Toto je môj sľub občanom na zostávajúce obdobie mojej vlády. Prosím Boha o pomoc, aby   som si splnil svoje povolanie, ktoré bude pre Egypt a jeho ľud. Drahí občania, verím, že Egypt sa dostane z týchto okolností silnejší, sebavedomejší , stabilný a zjednotený. Zároveň verím, že jeho občania budú opatrnejší pritom akým spôsobom dosiahnu zmierenie, pričom budú rozhodnutí nepodkopávať jeho budúcnosť a osud.

Hosní Mubarak, ktorý sa vám dnes prihovára je hrdý na dobu, kedy slúžil Egyptu a jeho občanom. Tento národ je mojou krajinou, táto krajina je  krajinou všetkých  Egypťanov, tu som žil a bojoval za jeho dobro, bránil som jeho suverenitu, záujmy a v tejto krajine aj zomriem.  Za moje zásluhy a neúspechy ma bude súdiť história.

Národ ostáva, návštevníci prichádzajú a odchádzajú, ale starobylý Egypt zostane naveky. Je len na nás, aby sme chránili jeho hrdosť a dôstojnosť.

 

Ibrahim Al-Khalaf

Peter Ďurkovič

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře