Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Něco o špionážní Izraelské organizaci Mossad

Mossad je srovnatelný s americkou CIA. Tato bezpečnostní služba je považována za jeden z nejúčinnějších a profesionálních bezpečnostních služeb na světě. Lidově řečeno je na žebříčku 5 nejlepších zpravodajských služeb na světě. Snad jediná neupřednostňuje nábor cizinců, ale i přesto jich pro ni pracuje velmi mnoho. Externí zaměstnanci pracují v takovém utajení, že ani jejich vlastní manželky či rodiny neví, že jejich příbuzný může pracovat pro tajnou službu.

  • neco-o-spionazni-izraelske-organizaci-mossad
  • :o

 

Činnosti Mossadu jsou zastřeny tajemstvím a právě tyto tajné informace nebo jejich práce se obvykle objeví, až mnoho let po celé události, třeba byť byla neúspěšná. Do roku 1990 nebyla světu známa informace, kdo stojí v čele vedení Mossadu. Mossad dodnes používá civilní strukturu, a tudíž nejsou v něm vojenské hodnosti. Nicméně většina zaměstnanců, kteří jsou v aktivní službě, pocházejí z řad Izraelské armády a svoje hodnosti používají. Bývalý ředitel Mossadu Meir Dagan (2002-2011) měl hodnost generálmajora. Personální politika Mossadu se výrazně liší od obdobných bezpečnostních služeb z jiných zemí. Přímo v organizaci pracuje asi cca 1268 pracovníků včetně technické podpory, ale externích pracovníků je přes 10 000 po celém světě. Jenom tak pro srovnání s Ruskem, počet zaměstnanců v KGB je cca něco kolem 175 000. Kolem roku 1990 jich bylo  přes 250 000 tisíc. Po rozpadu Sovětského svazu došlo díky finančním problémům k zúžení počtu zaměstnanců.

Když se vrátím do roku 2000, tak Mossad začal verbovat do svých řad a propagoval reklamu s textem ,, Mossad není otevřený pro všechny, ale možná pro tebe.“  To byl pro mne zlomový bod. Mnoho tisíc lidí reagovalo na tento nábor, ale ne každý byl přijat.

Oblíbené motto v překladu ,, formou podvodu, učiníš války“.


Hlavní činnosti Mossadu:

1. Tajné shromažďování informací v zahraničí.

2. Prevence teroristických aktivit proti izraelským a židovským cílům v zahraničí.

3. Rozvoj a udržování speciálních tajných styků v zahraničí a to politických a také externích pracovníků.

4. Prevence rozvoje a získávání netradičních zbraní, kontrola dodávek zbraní pro nepřátelské země.

5. Provádění kontrol přistěhovalců do Izraele. Emigrační politika.

6. Přípravy strategického, politického a operativního zpravodajství.

7. Provádění speciálních operací mimo území státu Izrael.

Veškeré aktivity Mossadu řídí ředitel a administrativní služby. Ředitel Mossadu je vedoucí výboru zpravodajských služeb a je přímo podřízen premiérovi Izraele.

Struktura Mossadu:

1. Řízení operačního plánování a koordinace je největší divize. Řídí všechny špionážní akce a má pobočky po celém světě. V jeho archivu se nacházejí tajné zprávy z celého světa. Některé Izraelské konzuláty v jiných státech jsou její součástí, mimochodem i v  České republice. Ovládání je rozděleno podle regionální příslušnosti. Jedno z velkých center je v Římě a také v Londýně.

2. Úřad pro boj proti terorismu Arabských států – sběr a analýza dat arabských teroristických organizací.

3. Informační a analytický systém ve zkratce NACA – poskytuje analýzu získaných informací a poskytuje doporučení pro řízení politiků.

4. Správa politických opatření a vztahy se zahraničními zpravodajskými agenturami, koordinují práci zpravodajských agentur spřátelených zemí a Izrael udržuje i styky se zeměmi, které nemají formální diplomatické vztahy s Izraelem. Toto správní oddělení se nachází ve všech konzulárních úřadů v zahraničí, také je zahrnuta i Česká republika. Mimo jiné tito zaměstnanci se zabývají prodejem izraelských zbraní do zahraničí.

5. Průzkumné oddělení, které sleduje pravidelné zprávy v různých regionech světa, budou číst i tento článek  )). Toto oddělení je rozděleno do 15 regionálních skupin a hlavně se zaměřuje na blízký východ. Další divize se věnuje problematice jaderných zbraní a je to samostatná složka.

6. Provozní a technická správa se zabývá logistických služeb a operací Mossadu a rozvoji potřebných technických prostředků pro tajné služby. Je složena ze třech divizí a to operativní technika, oddělení pořizování fotografických a video záznamů-pořizování odposlechů a jako poslední, montáž odposlouchávacích a sledovacích zařízení v objektech, ambasády, konzuláty, hotely, soukromé objekty, automobily atd..

7. Elektronická zpravodajská jednotka shromažďuje a vyhodnocuje získané informace.

8. Zpravodajská jednotka PAWS pro řízení psychologické války a dezinformační akce ve zkratce LAP. Je to skupina, která vytváří falešné zprávy ve světě. Také shromažďuje informace o válečných zajatcích, pohřešovaných osobách a sabotáží nepřítele.

9. Special Forces Kidon – zabývá se fyzickou likvidací osob, také provádí i teroristické akce. 5 skupin po 20 lidech. Je schválen výborem XY jejíž předseda je předseda vlády.

10. Personální a finanční oddělení- nábor nových agentů, schvalování finančních prostředků pro akce.

11. Ministerstvo školství- připravuje nové zaměstnance a agenty. Struktura zahrnuje odbornou přípravu akademie Mossadu, kde jsou zařazeni pouze současní zaměstnanci.

12. Samostatný malý útvar Mossadu, je zahraniční kontrarozvědka v zkratce AAPP – která vyhledává bývalé nacisty.

13. Tsomet  je největší odděleni Mossadu , které se zabývá především shromažďováním informací prostřednictvím špehů a agentů v zahraničí.

14. Neviot shromažďuje a zkoumá data pořízená z odposlechů a jiných tajných metod.

15. Mettsada je oddělení speciálních operací a provádí sabotáže a polovojenské operace.

16. Tevel je politické a právní oddělení a je zodpovědné za politické vztahy s přátelskými tajnými službami včetně České republiky a také se zeměmi, se kterými Izrael nemá diplomatické styky.

17. Tsafririm je jediný útvar, který je zodpovědný za bezpečnost Židů po celém světě. Tento útvar byl také již v minulosti zapojený do transportu Židů legálního přistěhovalectví do zemí, kde to nebylo normálně možné.

Všechna oddělení pracují pod vedením ředitele Mossadu a zástupcem ředitele, kteří povolují použití síly v operacích. Mossad je jedna z nejlepších zpravodajských agentur na světě, disponuje nejmodernějšími technologickými zařízeními a má také silnou počítačovou databázi, která je nazývána ve zkratce PROMIS a tento systém je schopen pojmout a zpracovat obrovské množství informací.

Martin Psota

Život je jako rychlodráha. Nejsem žádný spisovatel ani novinář, mé zápisky jsou pouhé vzpomínky z dob minulých a celý příběh se zakládá na skutečné pravdě.

zdroj : psota.blog.idnes.cz

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře