Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Je nebezpečný covid nebo vakcína? Proč se tolik důkazů zamlčuje?

Kolik Američanů je tak statečných jako Cole Beasley, výrazný hráč amerického fotbalu hrající za Buffalo Bills, který oznámil, že se raději vzdá hraní fotbalu, než aby se podrobil očkovacím protokolům NFL?

Na zaměstnance ve zdravotnictví a mnoho dalších Američanů je vyvíjen nátlak, aby se nechali očkovat, jinak budou propuštěni. Například jedna nemocnice v Texasu stanovila očkování jako nutnou podmínku pro všechny zaměstnance. Chápu zdráhavost zdravotních sester nebo lékařů, kteří byli svědky vážných zdravotních potíží a úmrtí očkovaných osob a nechtějí se vystavit riziku. Vždyť byli 16 měsíců vystaveni riziku nákazy tím, že léčili nakažené. Nyní se o nich tvrdí, že jsou rizikem pro pacienty, protože nejsou očkovaní, a nutí je k tomu, aby akceptovali velké riziko újmy na zdraví, způsobené vakcínou.

  • je-nebezpecny-covid-nebo-vakcina-proc-se-tolik-dukazu-zamlcuje

David Ramsey radí jednomu zdravotníkovi, jak se s tím vypořádat.

Všimněte si, jak rychle si americké korporace osvojily myšlenku, že mají právo učinit hluboce osobní rozhodnutí za své zaměstnance. Už to nejsou jen američtí prezidenti, jako např. Bush a Obama, kdo si nárokuje pravomoc nebrat zřetel na naši ústavní ochranu a zavřít nás do vězení a popravit bez řádného soudního procesu, ale nyní se i soukromé ziskové korporace dožadují práva činit osobní rozhodnutí za nás.

Co se tím dozvídáme o víře ve svobodu v Americe? Vidíme, že to je to poslední, na co státní i nestátní představitelé myslí. Svoboda? Co to je? Právo nesouhlasit s vládou, šéfem, médii? Je to terorismus. Konspirační teorie. To je neochota spolupracovat. Sundejte si alobalovou pokrývku hlavy a dělejte, co se vám řekne.

Tohle zažívá každý, kdo pracuje pro nějakou americkou korporaci. Nechte se očkovat. Nepoužívejte tato zájmena. Jděte na školení o zvýšení citlivosti a ohleduplnosti. Podrobte se! Podrobte se! Podrobte se!

To je dnešní Amerika. Všimněte si, jak rychle to sem přišlo. Porovnejte dnešek s dobou před 16 měsíci a všimněte si, jak rychle se svoboda ztrácí.

Během studené války ve 20. století Američané slýchali o „porobených národech“. Dnes je samotná Amerika takovým porobeným národem.

Požadavky zaměstnavatelů, aby se zaměstnanci nechali očkovat, nejsou jen prosazováním pravomoci vůči osobním rozhodnutím a porušováním svobody. Mnoho důkazů naznačuje, že nařízené očkování ohrožuje lidské životy. Hodně důkazů ukazuje na vysoký počet případů úmrtí a vážnou újmu na zdraví v souvislosti s očkováním proti covidu a také na to, že samotná vakcína způsobuje tyto varianty. Jedno takové varování naleznete níže.

O vědeckých důkazech by se měly vést veřejné debaty. Místo toho jsou však důkazy potlačovány. Pokud jsou důkazy mylné, pak by mělo být snadné prokázat, že tomu tak je. Proč jsou tedy důkazy potlačovány, místo toho, aby byly prozkoumány a diskutovalo se o nich? Jak je možné, že vysocí činitelé a správní rady korporací ignorují nebezpečí, jemuž vystavují své zaměstnance?

Je to spiknutí proti životu, jak se lidé stále více domnívají, nebo je to jen hloupost a nekompetentnost lidí na vedoucích pozicích? Ani jedna z těchto odpovědí nás nemůže uklidnit.

Dr. Peter McCullough uvedl jedno z mnoha zcela jasných varování, která vydali vysoce kvalifikovaní odborníci, lidé mnohem erudovanější, než je Tony Fauci, lékařský byrokrat, jehož celoživotní práce spočívá v maximalizování zisku farmaceutického průmyslu:

Dr. Peter McCullough: Vakcíny proti covidu zabily již 50 000 Američanů. Připravují se Spojené státy na to, aby donutily lidi nechat se očkovat?

Dr. McCullough je zástupcem šéfa interní medicíny na Baylorově univerzitě, šéfredaktorem Reviews in Cardiovascular Medicine, hlavním šéfredaktorem American Journal of Cardiology, editorem učebnice Cardiorenal Medicine a prezidentem Kardiorenální společnosti.

„První vlnou bioterorismu byl respirační virus, který se rozšířil po celém světě a postihl relativně málo lidí - asi jedno procento z celkové populace - ale vyvolal velký strach,“ řekl McCullough během webináře pro Oval Media, jehož se účastnili i další lékaři. Poznamenal, že virus se zaměřil „hlavně na slabé a postarší jedince, ale pro jinak zdravé lidi to bylo hodně podobné jako běžné nachlazení“.

Doktor McCullough léčil mnoho pacientů s touto nemocí, psal o tom články, sám tuto nemoc prodělal a také zažil úmrtí na covid ve své vlastní rodině.

Je přesvědčen, že strach z viru byl velmi rychle využit k vytvoření strategie, která měla obrovský dopad na lidské životy, jako například drakonické lockdowny.

„Všechno, co se v reakci na tuto pandemii udělalo ve veřejném zdravotnictví, to ještě zhoršilo,“ zdůraznil.

McCullough uvedl, že jako lékař, léčící pacienty s covidem, přišel hned na začátku s léčebným režimem pro tyto osoby, zasažené virem, kdy zkrátil dobu hospitalizace asi o 85%, a dodal, že začal publikovat články o tom, co zjistil. Lékař poznamenal, že se „setkal s odporem na všech úrovních“, pokud jde o skutečnou léčbu pacientů a publikování jeho prací.

„Naštěstí jsem měl alespoň dostatek síly na to, abych publikoval jediné dvě práce v celé lékařské literatuře, které učí lékaře, jak léčit pacienty s covidem-19 doma, aby se zabránilo hospitalizaci,“ řekl.
„Zjistili jsme, že potlačení včasné léčby bylo úzce spojeno s vývojem vakcíny, a celý program - v jistém smyslu tj. bioteroristická fáze jedna - byl spuštěn, šlo opravdu o to udržet obyvatelstvo ve strachu a v izolaci jej připravit na akceptování vakcinace, což se jeví jako druhá fáze bioteroristické operace.“

McCullough vysvětlil, že jak koronavirus, tak vakcíny dodávají „do lidského těla spike protein, což je poznatek, vyplývající z funkčního cíle tohoto bioteroristického výzkumu.“

Přiznal, že s tím nemohl vystoupit veřejně a říci to v celostátní televizi, protože lékařský establishment odvedl v rámci propagandy tohoto problému důkladnou práci.
„Postupem času jsme zjistili, že už nemůžeme komunikovat s vládními agenturami. Vlastně jsme ani nemohli komunikovat s našimi kolegy, šířícími propagandu, ve velkých lékařských centrech, neboť se všichni zdáli jakoby očarovaní, téměř jako kdyby byli zhypnotizovaní.“

„Dobří lékaři dělají nemyslitelné věci, jako je injektování biologicky aktivní messenger RNA, která produkuje tento patogenní spike protein, těhotným ženám. Myslím, že až se tito lékaři probudí z transu, budou v šoku, až si uvědomí, co všechno lidem způsobili,“ řekl a zopakoval slova, která vyslovil společně s Dr. Harveyem Rischem, profesorem na Škole veřejného zdraví na Lékařské fakultě Yale, minulý měsíc v rozhovoru s moderátorkou Laurou Ingrahamovou pro Fox News.

Minulý rok v létě zahájil McCullough iniciativu pro včasnou léčbu, aby pacienti s covidem nebyli hospitalizováni, jejíž součástí bylo mnoho skupin lékařů ze Spojených států i ze zahraničí. Lékař poznamenal, že některé vlády se snažily zabránit lékařům, aby poskytovaly tento druh léčby, ale za pomoci Asociace lékařů a chirurgů se jim podařilo vydat příručku pro pacienty v domácí péči, a v USA se jim podařilo zorganizovat čtyři různé telemedicínské služby a patnáct regionálních telemedicínských služeb.

Tímto způsobem mohli lidé, kteří byli postiženi covidem-19, zavolat na tyto služby a nechat si předepsat léky, které si vyzvedli v místní lékárně, vysvětlil.

„Aniž by vláda skutečně chápala, co se děje, stlačili jsme ve Spojených státech epidemickou křivku,“ prohlásil McCullough. „Koncem prosince a v lednu jsme se v podstatě postarali o pandemii za pomoci asi 500 lékařů a telemedicínských služeb, a dodnes léčíme na covid-19 asi 25% americké populace v rizikové skupině, tedy nad 50 let a se zdravotními problémy, které se projevují závažnými příznaky.“

„Víme, že jde o druhou fázi bioterorismu, nevíme, kdo za tím stojí, ale víme, že chtějí vpíchnout jehlu do paže každého člověka a vstříknout messenger RNA nebo adenovirovou DNA,“ řekl. „Chtějí každého člověka.“ Lékař později varoval před tím, že experimentální vakcíny mohou v konečném důsledku vést k rakovině a sterilizaci mladých žen.

Doktor McCullough řekl, že jeho cílem je vyčlenit velkou skupinu lidí, ke které se systém nedostane, zahrnující osoby, které již virus prodělalyi, osoby s imunitou, děti, těhotné ženy a ženy v plodném věku.

Kardiolog dále uvedl, že vzhledem k tomu, že pro mladé lidi nemá očkování vůbec žádný klinický přínos, dokonce i jeden případ myokarditidy nebo perikarditidy po očkování je „příliš mnoho“, tak i přesto, že Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ví o stovkách alarmujících zpráv o případech otoků srdce u dospívajících a mladých lidí, hodlají tuto záležitost přehodnotit až někdy koncem června. Obvinil lékařský establishment z toho, že zanedbává udělat cokoli, aby snížil rizika, spojená s očkováním.

Jako člověk, který předsedal více než dvěma desítkám výborů pro FDA a Národní institut pro zdraví, monitorujícím bezpečnost vakcín, měl McCullough prostor pro kritiku, jakým způsobem byly vakcíny zaváděny.

„V rámci tohoto programu neexistuje žádný výbor pro kritické události, žádná komise pro monitorování bezpečnosti údajů, ani žádná komise pro lidskou etiku. Tyto struktury jsou povinné pro všechny velké klinické studie, takže vyjádřeno jedním slovem - to, co se skutečně děje, je zneužití, tedy protiprávní jednání lidí, kteří mají pravomoci,“ vysvětlil lékař.

„Bez jakýchkoli příhodných bezpečnostních opatření vidíte, co se děje,“ pokračoval.

 

„V podstatě se jedná o největší aplikaci biologického produktu s největší nemocností a úmrtností v dějinách naší země.“

„Jak víte, zatím máme přes 5 000 úmrtí a asi 15 000 hospitalizovaných osob. V EU je to přes 10 000 úmrtí. Pracujeme s údaji z Centra pro zdravotní péči (CMS) a tak máme docela dobré vodítko a víme, že skutečné číslo je desetinásobně vyšší.“

Jelikož databáze hlášení nežádoucích účinků u vakcín (systém VAERS) zahrnuje pouze asi 10% špatných reakcí na vakcíny, musel jeho tým použít informace z jiných zdrojů, objasnil McCullough.

„Nyní máme informátora uvnitř CMS a také dva informátory v CDC,“ prozradil lékař. „Myslíme si, že máme 50 000 mrtvých Američanů. Padesát tisíc úmrtí. Takže ve skutečnosti máme denně daleko více úmrtí v důsledku vakcinace, než vlivem virového onemocnění. Je to v podstatě propagovaný bioterorismus formou injekcí.“

Dr. McCullough dále uvedl, že měl ve své ordinaci lidi, které měli trombózu portální žíly, myokarditidu a vážné problémy s pamětí v důsledku očkování. „Je to tak znepokojující,“ řekl.

„Pokud si říkáte, že tohle všechno je program Gatesovy nadace na snížení počtu obyvatel, tak to do této hypotézy velmi dobře zapadá, že? První vlna měla zabít staré lidi formou respirační infekce, druhá vlna má smést ty, kteří přežili, a zaměřit se na mladé lidi a sterilizovat je,“ řekl.

„Pokud si všímáte, jaké zprávy se nyní vysílají v zemi, ve Spojených státech, tak teď se o staré lidi vůbec nezajímají. Chtějí děti. Ano, chtějí děti, děti, děti, děti, děti! Teď se tak zaměřují na děti,“ řekl s tím, že v kanadském Torontu minulý měsíc lákali děti na zmrzlinu, pokud si nechají píchnout injekci. Podle jedné zprávy vláda v Ontariu - která nevyžaduje souhlas rodičů s očkováním jejich dětí - nabádala děti, aby se nechaly očkovat vakcínou Pfizer na speciální akci.

„Drželi rodiče stranou a očkovali jejich děti,“ uvedl lékař. Také řekl, že matka jeho kanadské manželky byla násilně očkována proti své vůli.

McCullough předpovídá, že Spojené státy se připravují na to, aby donutily lidi nechat se očkovat. „Musíme to zastavit a musíme zjistit, co za tím vězí,“ řekl na závěr.

Paul Craig Roberts

Zdroj: IPCR

https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2021/06/je-nebezpecny-covid-nebo-vakcina-proc.html?fbclid=IwAR1BZmQnTNTTRV4YN6fpblFeOVOJaptyfsz0_8TJdsePJhZKxEJor9IKh5s

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře