Roy uvedl, že „obzvláště znepokojujícím“ je jeden z dokumentů podepsaný mezi UTMB a WIV.

Tento dokument, „Memorandum o porozumění“ (MOU), obsahoval ustanovení o takzvané „paměťové díře“ (či „jámy pamětnice“ – mechanismus záměrného pozměnění nebo zmizení nepohodlných nebo kompromitujících dokumentů, fotografií, přepisů nebo jiných záznamů; pojem byl poprvé zpopularizován v dystopickém románu George Orwella 1984).

„Závazek mlčenlivosti platí po celou dobu trvání memoranda o porozumění i po jeho ukončení,“ píše se ve smlouvě. „Strana je oprávněna požádat druhou stranu o zničení a/nebo vrácení tajných souborů, materiálů a zařízení bez jakýchkoli záloh.“

Roy pokračoval: „Federální vláda poskytla Národnímu institutu pro zdraví (NIH) 2,5 miliardy dolarů v grantech a UTMB dostala stovky milionů v grantech a smlouvách od jiných federálních úřadů. Je znepokojující, že jakákoli veřejná instituce, která dostává finanční prostředky od federální vlády, uzavře dohodu o spolupráci se subjektem kontrolovaným Komunistickou stranou Číny (KS Číny).“

„Dále,“ dodal Roy, „ačkoli UTMB nemusí být sama, vyvolává vážné obavy, že by významný příjemce peněz federálních daňových poplatníků uzavřel dohodu s jakýmkoli zahraničním subjektem – ale zejména s nepřítelem – s tak do očí bijícím ustanovením o ‚paměťové díře‘, které povoluje na požádání zničit materiály a soubory z výzkumu.“

 

„Vzhledem k tomu, že stále více důkazů nasvědčuje tomu, že SARS-CoV-2 pochází z WIV a nelze jednoznačně vyloučit, že je zdrojem, je nezbytné mít jasnou představu o předávání znalostí mezi Čínou a Spojenými státy. Vážné otázky o záměru WIV podílet se na spravedlivé výměně výzkumných dat [s USA] vyvolává i odstranění největší databáze virových sekvencí WIV, ke kterému došlo v září 2019, tedy ještě předtím, než virus infikoval Spojené státy.“

„Dále, prohlášení o grantové politice NIH z listopadu 2016 a října 2017 vyžaduje, aby příjemci ‚uchovávali finanční a programové záznamy, podpůrné dokumenty, statistické záznamy a všechny záznamy, které jsou vyžadovány podmínkami grantu‘. Příjemci, kteří mají kvalifikovanou zahraniční složku, musí získat předchozí souhlas NIH. UTMB je rovněž povinna uchovávat záznamy podle federálních a texaských zákonů, včetně toho, co je stanoveno v harmonogramu uchovávání záznamů UTMB. Zdá se, že memorandum o porozumění, které jste podepsali mezi UTMB a WIV, je s těmito požadavky v rozporu.“

Roy se ptal i na řadu dalších otázek, mimo jiné, zda LeDuc zničil nějaké spisy v souladu s dohodou, zda byla dohoda později upravena, zda se zaměstnanci UTMB domnívali, že dohoda je v souladu se zákonem, a zda UTMB uzavřela podobné dohody s Čínou nebo jinými zeměmi.

LeDuc, který získal finanční prostředky od amerického Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID, který je v hierarchii pod NIH), se již dříve dostal do titulků novin kvůli svému spojení s laboratoří ve Wu-chanu.

Na začátku pandemie, zatímco šéf NIAID dr. Anthony Fauci a jeho spojenci odmítali teorii „úniku z laboratoře“ o původu koronaviru, LeDuc soukromě vyzýval k prošetření, zda virus pochází z wuchanské laboratoře.

Celý článek ZDE: https://www.theepochtimes.com/exclusive-chip-roy-questions-top-texas-university-scientist-over-links-to-wuhan-lab_4581393.html

https://www.epochtimes.cz/2022/07/12/exkluzivne-americky-kongresman-se-dotazuje-predniho-vedce-texaske-univerzity-na-vazby-s-laboratori-ve-wu-chanu/