Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Americký holokaust

Indiáni, pôvodní obyvatelia Ameriky boli vyhubení takmer všetci rôznymi dobyvateľmi prérií a inými zločincami, ktorých doteraz v USA a Kanade považujú za národných hrdinov. Každý vie o holokauste, genocíde židov, ale genocída Indiánov na základe etnického pôvodu sa zamlčuje. Ide jednoznačne o genocídu, pretože ľudí zabíjali iba preto, že sú Indiáni. Viac ako pol storočia po objavení Ameriky miestne obyvateľstvo nepovažovali za ľudské bytosti.

Hitler je iba začiatočník v porovnaní s „dobyvateľmi Ameriky". V dôsledku genocídy Indiánov, tiež známej ako „päťstoročná vojna", bolo zlikvidovaných 95 zo 114 miliónov pôvodných obyvateľov súčasných teritórií USA a Kanady.

Hitlerovská koncepcia koncentračných táborov je spojená s jeho štúdiom anglického jazyka a histórie Spojených štátov. Hitler obdivoval tábory pre Búrov v Južnej Afrike a pre Indiánov na divokom západe, taktiež často vysoko oceňoval účinnosť likvidácie pôvodného obyvateľstva Ameriky.

  • americky-holokaust
  • americky-holokaust
  • americky-holokaust
  • americky-holokaust
  • americky-holokaust
  • americky-holokaust
  • americky-holokaust

 


Termín genocída pochádza z latinčiny (genos - rasa, kmeň, cide - vražda) a doslovne znamená zlikvidovanie alebo zničenie celého kmeňa, alebo národa. Oxfordský anglický slovník definuje genocídu ako úmyselné a systematické vyvražďovanie etnických a národnostných skupín.

Vláda USA odmietla ratifikovať dohovor OSN o genocíde. A niet divu. Veľa aspektov genocídy bolo realizovaných na pôvodných obyvateľoch Severnej Ameriky. Zoznam americkej politiky genocídy zahŕňa: masové vyvražďovanie, biologické vojny, nútené vysťahovanie z domovov, zbavenie slobody, zavedenie cenností iných ako pôvodné, nútená chirurgická sterilizácia miestnych žien, zákaz pôvodných religióznych obradov, atď.

„Konečné rozhodnutie" problému Indiánov Severnej Ameriky sa stalo vzorom pre budúci židovský holokaust a juhoafrický apartheid. Ale prečo je najväčší holokaust skrytý pred verejnosťou? Nie je to preto, že to trvalo tak dlho, až sa to stalo zvykom? Jednoznačne, že táto informácia o holokauste je zámerne odstránená z databázy znalostí a z vedomia obyvateľov Severnej Ameriky a celého sveta.

Študenti sa doteraz učia, že veľké územia v Severnej Amerike boli neobývané. Ale do príchodu Európanov tu prekvitali mestá amerických Indiánov. Ľudia boli zdraví a sýti. Prví Európania boli porazení. Poľnohospodárske produkty vypestované domorodými národmi získali medzinárodné uznanie.

Genocída severoamerických Indiánov je horšia ako rasová segregácia v Južnej Afrike a genocída Židov počas druhej svetovej vojny. Kde sú pamätníky? Kde sa konajú pamätné obrady?

Na rozdiel od povojnového Nemecka, Severná Amerika odmieta uznať genocídu Indiánov. Vlády Severnej Ameriky nechcú priznať, že to bolo a zostáva systémovým plánom likvidácie väčšej časti pôvodného obyvateľstva.

Pojem „konečné riešenie" nebol vymyslený nacistami, ale bol to Duncan Campbell Scott, ktorý sa v apríli 1910 staral „o indiánsky problém". „Uvedomujeme si, že indiánske deti strácajú svoju prirodzenú odolnosť voči chorobám v týchto tesných školách, a že zomierajú oveľa rýchlejším tempom ako vo svojich dedinách. Ale to samo o sebe nie je dôvodom pre zmenu tejto politiky smerovanej ku konečnému riešeniu nášho indiánskeho problému."

Európska kolonizácia Ameriky navždy zmenila život a kultúru pôvodných obyvateľov Ameriky. V 15. až 19. storočí boli ich osady zničené a ľudia vyhubení, alebo zotročení.

Marlon Brando vo svojej autobiografii venuje niekoľko stránok aj genocíde Indiánov: „Potom, ako im zobrali pôdu a tí, ktorí prežili, boli vyhnaní do rezervácií a vláda k nim poslala misionárov, ktorí sa z nich snažili urobiť kresťanov. Potom, ako som sa začal zaujímať o amerických Indiánov, som zistil, že mnoho ľudí ich nepovažuje ani za ľudské bytosti. A tak to bolo od samého začiatku."

Cotton Mather, učiteľ na Harvardskej univerzite, čestný doktor Univerzity v Glasgowe, minister, spisovateľ a novinár, porovnával Indiánov s deťmi satana a považoval za božiu vôľu zabíjať pohanských divochov, ktorí stáli v ceste kresťanstvu.

V roku 1864 plukovník americkej armády John Shevinton po rozstrieľaní z húfnic ďalšej indiánskej dediny povedal, že indiánske deti nie je potrebné ľutovať, pretože z hnidy vyrastie voš. „Ja som prišiel zabíjať Indiánov a považujem to za právo a čestnú povinnosť. A je nutné použiť akékoľvek prostriedky na zabíjanie Indiánov."

Keď raz opäť USA vyjadrujú svoju túžbu osvietiť ďalší „barbarský" národ žijúci bez duchovnosti a v totalitarizme, nemali by sme zabúdať, že sami USA sú nasiaknuté mŕtvolným zápachom a nimi používané prostriedky ťažko nazvať civilizovanými. Je nepravdepodobné, že ich ciele nie sú zamerané na svoj vlastný zisk.

 

Zdroj: Úryvok z knihy David E. Stannard – American holocaust, preložil OZ Biosféra www.biosferaklub.info

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře