Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Zhoubné pocity, postoje a vlastnosti (2)

  • strach_z_krize
Pokračování článku Zhoubné pocity, postoje a vlastnosti (1)

-------------------------

Hněv a vztek

Objevuje se tehdy, když člověk ztrácí kontrolu nad situací. Každý chce mít pod kontrolou to, co se děje, jenže ne vždy se to daří. A když se to nedaří, objeví se hněv, který může vést až k fyzickému násilí, aby se situace změnila. Pokud v sobě člověk neustále potlačuje takové emoce, jako podrážděnost, hněv a zlost, začínají trpět játra, klouby, dýchací orgány.

Nevyjádřené pocity se začnou hromadit zejména v orgánech, které jsou zodpovědné za jejich vyjádření: játra se žlučí odpovídají za výbušnost, takže dlouhodobě potlačovaný hněv pravděpodobně vyvolá zánět žlučníku a nahromaděné emoce se materializují ve formě žlučových kamenů.

Jakmile pocítíte výbuch emocí hněvu, začněte dělat to, co nemáte v lásce, ale co potřebujete udělat - rytí, úklid, kácení dřeva, aby se užitečně využila nebezpečná energie.

Ukřivdenost

Pocit křivdy vzniká, když si člověk myslí, že se k němu chovají nespravedlivě nebo ho něčím urazí, nepříjemně se ho dotknou. Ukřivděný může vyvolat růst nádorů, jakož i jiné onemocnění. Člověk, který se uráží, nechce pochopit a přijmout fakt, že si sám přitahuje do života toho, kdo mu ubližuje.

Pomstychtivost

K pomstě vede pocit křivdy a také pýcha. Pomsta je přání zničit nebo ponížit člověka, který nám ukřivdil nebo nás urazil. Pomsta je vlastně snaha obnovit spravedlnost, donutit okolí, aby k nám změnilo vztah, jakož i snaha získat zadostiučinění, zjednat nápravu, vyrovnat síly - obnovit rovnováhu. Čím silněji nenávidím a přeji si pomstít se, tím více ničím sám sebe. Na některých místech Země dodnes existuje zvyk krevní msty nebo vendetty. Nakonec to vede ke zničení celého rodu.

Trpkost

Je to pocit podrážděnosti a nespokojenosti v důsledku neúspěchu. Představte si, že se o něco snažíte, vynakládáte na dosažení cíle mnoho úsilí, ale dopadne to úplně jinak, než jste chtěli. V důsledku toho vzniká pocit trpkosti, který vede k chřadnutí určitých orgánů, zejména jater a ledvin. Kromě toho vám ubývá množství energie.

Zklamání

Je pocit nespokojenosti z něčeho, co se nevyplnilo, krach víry v někoho nebo něco. Mnozí lidé žijí v iluzích a snech. Chtějí násilím přizpůsobit svět svým představám, okolní svět však může odpovídat mému očekávání pouze tehdy, když žijeme podle vesmírných zákonů a když jejich model světa co nejvíce odpovídá skutečné povaze reality.

Pomluvy a zlomyslnost

Člověk neznesvěcuje to, co mu vchází do úst, ale to co z úst vychází. Když o někom přemýšlíte, vytváří se mezi vámi a ním informačně-energetický kanál. Pokud o někom přemýšlíte a mluvíte špatně, vysíláte na adresu toho člověka ničivé myšlenky a na jemné, podvědomé úrovni mu můžete uškodit. Jakýkoli negativní výrok nebo mínění škodí vám i druhému člověku. Zároveň se ve vašem podvědomí automaticky spouští program samozničení. Lidé si neuvědomují, že na podvědomé úrovni se doslova zabíjejí. Pomluvy a zlomyslnost způsobují pokles energetické úrovně člověka, a tedy mu ničí tělo a zkracuje se mu život.

Mimořádně nebezpečná je pomluva rodičů. Jedno z přikázání říká - cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ. Na jiném místě bible se píše: Kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Onemocnění, jejichž příčinou je pomluva rodičů, jsou často velmi těžké a nevyléčitelné.

Chvástavost

Chvástavost je přehnané vychloubání svých předností. Člověk, který se chvástá, se snaží přitáhnout pozornost a vypadat lépe než ostatní. V pozitivním smyslu je chvástavost snaha získat uznání a obdiv. Ukazování ve skutečnosti mluví o tom, že si člověk nevěří a pochybuje sám o sobě.

Pocit viny

Mnozí lidé si myslí, že pocit viny je velmi dobrý pocit. Že ten, kdo se obviňuje, je dobrý, že má svědomí. To je však nesmysl. Pocit viny je nejničivější ze všech. Pocit viny je skrytým a převráceným projevem pýchy. Člověk, který se obviňuje a trestá, se cítí být nesmírně důležitý. Myslí si, že když se potrestá a způsobí si bolest, že se změní svět. Když máte pocit viny, podvědomě si do života přitahujete nepříjemné věci.

Nespokojenost sám se sebou

Mnozí lidé na sobě stále hledají nějaké nedostatky. Sami si vytvářejí různé komplexy méněcennosti a pak jimi trpí. Láska k sobě je úzce spojena s láskou k Bohu. Když se kritizujete, kritizujete Boha. Znamená to, že nic dobrého od života nedostanete. Musíte se mít rádi a přijímat se takoví jací jste.

Strach

Každý se něčeho bojí. Lidé se bojí, že onemocní a zemřou, nebudou mít peníze, ztratí milovaného člověka.

Když člověku hrozí nebezpečí, do krve se mu vyplaví množství hormonů, které zrychlují tep, zvyšují krevní tlak, zrychlují metabolismus, vyvolávají napětí ve svalech. Za určitých okolností to je normální obranná reakce. Pokud je však strach jednou z hlavních emocí vašeho podvědomého programu chování, udržuje vás v neustálém napětí.

A nepřetržité vnitřní napětí vede k žaludečním vředům, vysokému krevnímu tlaku, vypadávání vlasů a množství jiných problémů. Kromě toho strach oslabuje imunitní systém. Strach přitahuje přesně to, čeho se bojíme.

Pochybnost a nejistota

Vytvářejí v našem životě mnoho problémů. Kolikrát jste si řekli větu "Co když to nevyjde!" Nebo "Pochybuji, že to zvládnu!". Takové a podobné myšlenky vytvářejí překážky na cestě k uskutečnění našich záměrů a oslabují nás. Sami si tvoříme svůj život a sami si také vytváříme překážky, bloky.

Aby se člověk zbavil mučivé nejistoty a pochybností, musí vzít svůj život do svých rukou, čili převzít odpovědnost. Důvěřovat si nebo nedůvěřovat je otázka volby. Pokud překonáte pochybnosti a rozhodnete se věřit si, získáte vnitřní sílu.

Smutek a deprese

Deprese přichází, když se člověk přestává těšit ze života. Začne mít pocit bezvýchodnosti, beznaděje a bezmoci. Nakonec se mu odnechce žít. Podvědomě je agresivně naladěn vůči sobě i vůči okolnímu světu.

Deprese jsou kdysi potlačované agresivní emoce, které se znovu vynořily. A čím více agresivních emocí člověk pociťoval v minulosti, čímž silněji je potlačoval, tím silnější bude deprese.

Deprese je odrazem agrese, směřované proti okolnímu světu a proti sobě.

Lítost

Mnoho lidí má sklon litovat jiné i sebe, přičemž to považují za projev citlivosti a laskavosti. Jenže netuší, jaká škodlivá může lítost být. Je to agresivní emoce a vyvolává agresivní reakci. Člověk, který jiných lituje, však obvykle nechápe, proč na jeho dobré činy lidé reagují skrytou i otevřenou agresí.

Lítost pociťují ti lidé, kteří nevidí a nechtějí vidět, že žijeme ve spravedlivém a harmonickém světě. Lítost je důsledkem nepochopení vyšších zákonů a naší úlohy na tomto světě.

Zištnost, lakota a nenasytnost

Ziskuchtivý člověk myslí pouze na svůj vlastní prospěch. Nemyslí na následky, nebere ohled na druhé. Lakomý člověk je nadměrně šetrný a vyhýbá se výdajům. Chce mít v životě dostatek, ale nechce a neumí dávat ani rozumně využívat, co má. Nejjednodušším příkladem zištných chování je, když přejete neúspěch nebo dokonce smrt druhému člověku, kvůli nějaké materiální výhodě. Zištnost se spojuje s neupřímností a podlostí. Prospěchářský člověk dokáže projevovat neupřímnou péči, pozornost či lásku tomu, kdo se mu hodí, ale ve skutečnosti má boční úmysly a cítí něco zcela jiného.

Závist

Závistivý člověk je mrzutý a nespokojený, když někdo koho zná má nebo získá něco, co on sám nemá.

Závist vytváří obrovskou vědomou i podvědomou agresi. Ne nadarmo se v křesťanství řadí mezi sedm smrtelných hříchů. Závist je opravdu zhoubná. Člověk může dostat všechno, co si přeje - stačí se otevřít vesmírným silám. Jenže závist je překážkou toho. Když člověk přeje úspěch a vše nejlepší druhým, přivolává úspěch i do svého vlastního života.

Pokrytectví

Být pokrytecký znamená být člověkem dvou tváří, přetvařovat se, nasazovat si masku, která neodpovídá vnitřnímu stavu. Pokrytecký člověk říká jedno, ale myslí si a dělá něco jiného. Komunikace s pokryteckým člověkem vyvolává bolest hlavy. Stává se to proto, že lidé při komunikaci vnímají informaci. Přinejmenším na dvou úrovních: vědomé i podvědomé. Vědomí vnímá jednu informaci, ale podvědomí vnímá úplně jinou informaci.

Být člověkem dvou tváři znamená rozdvojení osobnosti se všemi z toho pramenícími následky. Pokrytečtí bývají politici. Pokrytectvím lze získat prospěch, vetřít se do přízně, získat důvěru nebo pozornost.

Příčinou pokrytectví je nedůvěra vůči sobě a okolnímu světu. Pokrytecký člověk nevěří, že když bude upřímný, může získat, co chce.

Lež a lež

Lhát a lhát znamená uvádět někoho v omyl, ujistit ho o něčem, co není pravda, většinou s určitým zištným záměrem. V pozitivním smyslu je klamání prostředkem jak získat něco, na čem nám velmi záleží, nebo jak se vyhnout něčemu nepříjemnému. Následky lži jsou známé - je jimi nedůvěra okolí. Rodiče často neříkají dětem pravdu a pak se diví, proč jim děti nedůvěřují. Lež byla vždy zhoubná, ačkoli mnozí obhajují takzvanou milosrdnou lež, tedy lež jménem dobra, kterou často využívají lékaři a příbuzní při zhoubném onemocnění pacienta. Jenže tím mu brání poznat skutečnost a spolu s tím mít šanci na záchranu. Vždyť pokud člověk neví, co s ním je, jaké onemocnění si vysloužil svým podvědomím programem, nemůže se změnit, aby se uzdravil.

Lichocení

Je do značné míry totožné s pokrytectvím. Je to přehnané vychloubání určité osoby s prospěchářským cílem, hruběji řečeno, zákeřná podlízavost.

V pozitivním smyslu je lichocení snahou získat náklonnost určité osoby a spolupracovat s ní v souladu se záměry lichotník. Každý, komu někdy pochleboval takový typ člověka, zřejmě prožíval nepříjemné, ačkoli nejasné pocity. Důvodem je právě agrese, která se za lichocením skrývá.

Naučme se lidi chválit upřímně a nezištně a přátelsky je podporovat. A pokud vám je někdo nesympatický, raději se mu vyhýbejte, jako byste mu měli neupřímně lichotit.

Žárlivost

Je trýznivá pochybnost o věrnosti a lásce někoho, na kom nám velmi záleží. Je to jeden z nejzhoubnějších citů. Ničí rodiny, zabíjí lásku, vyvolává velmi těžké onemocnění.

Žárlivost je souborem několika negativních emocí: hněvu, nenávisti, pocitu křivdy, trpkosti, pochybnosti. Žárlivec pociťuje podvědomou nenávist vůči svému sexuálnímu partnerovi, sokovi i sobě samému. Tím však vytváří klasický milostný trojúhelník. Pokud máte v sobě dost žárlivosti, čekejte - brzy vznikne trojúhelník. Sami ho totiž vytváříte žárlivostí. V pozitivním smyslu je žárlivost touhou mít silný jedinečný vztah s milovanou osobou, být co nejvíce milován, mít klid a jistotu v partnerském vztahu. Jenže žárlivost ještě nikdy žádný vztah neupevnila - naopak množství vztahů zničila. Žárlivost lásku zabíjí.

Zdroj: Z přednášky Mariana O., Teplý vrch, září 2010.

http://www.auria.sk/blog/zhubne-pocity

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře