Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Genocida

(úryvek z knihy SOUČASNÉ POTRAVINY - SKRYTÁ GENOCIDA ČESKÉHO NÁRODA)

Genocidou se rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;

úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;

opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;

  • genocida
  • genocida

1)Současná kvalita potravin – skrytá

genocida českého národa

 

V historii lidstva najdeme spoustu období, kdy lidé neměli co jíst, kdy díky tomu jedli cokoliv, co alespoň vzdáleně mohlo zasytit hlad.

Existuje ovšem pouze jedno období, kdy lidé žijí v relativním blahobytu a přesto vědomě do jídla přimíchávají jedy, které prokazatelně poškozují jejich zdraví. Bohužel v tomto období žijeme posledních 20 let.

Kvalita potravin – jak ji srovnat

Abychom mohli objektivně srovnat a hodnotit kvalitu potravin, musíme jít do minulosti a podívat se na normy, které tuto oblast regulovaly dříve a nyní.

 

a)Ovoce a zelenina

U zeleniny a ovoce si musíme dávat pozor zejména na dvě věci.

Na dusičnany a pesticidy.

 

Dusičnany

Co jsou dusičnany?

Dusičnany jsou chemicky soli kyseliny dusičné (např. draselné nebo sodné soli) tvořící přirozenou součást rostlinné i živočišné hmoty (produkty metabolismu).

 

Možná nebezpečí pro lidský organismus

Metabolickou přeměnou dusičnanů v lidském těle vznikají dusitany a ty se přeměňují dále na nitrosaminy s kancerogenními (rakovinu vyvolávajícími) účinky. Další nebezpečí představují dusičnany u kojenců. Vážou se na červené krevní barvivo hemoglobin, které má u malých dětí jinou chemickou strukturu, a blokují tak přenos kyslíku v těle. To může způsobit dýchací problémy dětí doprovázené modráním tkání – tzv. cyanóza kojenců – až udušením. *1

 

Limity na dusičnany za socialismu a dnes

V současné době nás oficiální média informují o tom, že limity dusičnanů „nejsou překračovány.“ Zdálo by se, že vše je v pořádku.

Pojďme se podívat, co se skrývá pod pojmem limity „nebyly překročeny“.

 

Zrušení limitu na dusičnany u většiny ovoce a zeleniny

 

Zde je přehledně udělána tabulka limitů tak, jak se měnily v čase. Vidíte v ní původní, velmi přísné normy platné za socialismu (sloupec rok 1986), přes částečné uvolnění těchto norem po změně řežimu (sloupec rok 2002) až po současnou dobu, kdy jsme v EU, a kdy byly limity většinou zrušeny a u zbytku byly masivně zvednuty (sloupec 2013).

 

 

 

Platnost limitů/ rok

1986

2002

2012

mg.kg-1

Kojenecká výživa na bázi zeleniny a ovoce do 4 měsíců věku

50

kategorie zrušena

200

Kojenecká výživa na bázi zeleniny a ovoce od 4 měsíců do tří let věku

100

70 - 200

200

Listová zelenina (špenát, salát apod.)

1000

1000 - 3500

3000 - 5000

Kořenová zelenina (mrkev, petržel, celer, ředkvička, řepa apod.)

500

700 - 1500

limit nestanoven

Košťálová zelenina (kapusta, zelí, květák, kedlubny)

600

700

limit nestanoven

Lusková zelenina (hrách, fazole, bob)

300

400

limit nestanoven

Plodová zelenina (paprika, rajčata, okurky)

200

400

limit nestanoven

Cibulová zelenina - česnek

200

700

limit nestanoven

Cibulová zelenina - cibule, pórek

100

700

limit nestanoven

Brambory

200

300 - 500

limit nestanoven

 

 

Z tabulky je patrné, že vše je podřízeno co nejvyšším výnosům, tedy masivnímu používání hnojiv. Jde o peníze, zdraví populace nikoho nezajímá.

Shrnutí:

U většiny ovoce a zeleniny nejsou limity vůbec stanoveny.

Limity byly proti roku 1986 několikanásobně zvednuty.

Původní normy platné za socialismu jsou běžně překračovány o stovky procent.

Fakticky se přestaly dusičnany kontrolovat - za celý rok 2012 se kontrolovalo pouze 99 vzorků zeleniny.

Nekontrolují se základní druhy zeleniny, jako jsou papriky a rajčata.

---------------------------------------------

Knihu Skrytá genocida českého národa si můžete koupit zde: http://detoxikace.tv

Sledovat na facebooku můžete zde: https://www.facebook.com/detoxikacetv

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Bus Bělojar 2016-12-04 08:28
Pro Karel Storm-Jan Nowak je fiktivní FB profil.Jsem si na 100procent jist,dlouho ho bedlivě sleduji.Také jsem se nechal nachytat a poslal na onu vymyšlenou adresu trochu "škodlivé" energie. IGNOROVAT!
Citovat
#1 Bus Bělojar 2016-12-02 10:04
Toto je Svatá Pravda. Jen blázen(neinform ovaný člověk-otrok ze stáda) nebo sebevrah,nakupu je pOtraviny v supermarketu. Kaufland je ze všech nejhorší.Všechn a zelenina shnilá,polotova ry narvané chemií a do toho jejich reklamy-láska k česku.Lidi,moc Vás prosím-vzpamatu jte se-germáni po nás jdou neustále,jen trochu jinak,skrze jedy v jídle.Například znak Kauflandu-chtěl o by to rozbor(možná padlý kalich?). Samozřejmě se to týká všech supermarketů,al e na Kaufland jsem se osobně zaměřil a mít ony pravomoce,vyhna l bych je z ČR.Vím zcela přesně jakou mají "zrůdnou politiku".
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře