Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Podvod menom Ebola II Viac ako iba podozrivé: Pentagon vyvíja „vakcínu proti ebole“ spoločne s Monsantom

Panika šírená v súvislosti s ebolou – cielene rozdúchavaná kriminálne nezodpovednou Dr. Margaret Chanovou, v časoch takzvanej prasacej chrípky smutne známou riaditeľkou Svetovej zdravotníckej organizácie WHO v Ženeve, a kriminálne nezodpovednými zástupcami štátneho CDC, teda Strediska na kontrolu a prevenciu chorôb v USA – je zo dňa na deň absurdnejšia a škodlivejšia.

ebola

  • ebola
  • podvod-menom-ebola-ii-viac-ako-iba-podozrive-pentagon-vyvija-vakcinu-proti-ebole-spolocne-s-monsantom

Nestačí, že WHO ako „príznaky eboly“ uvádza symptómy normálnej chrípky alebo dokonca ťažkého prechladnutia. Nestačí ani to, že jediný uznávaný „spoľahlivý laboratórny test“ pre ebolu, PCR test (angl. Polymerase chain reaction, teda polymerázová reťazová reakcia, test vyvinutý na úplne iný účel), jeho autor, nositeľ Nobelovej ceny Dr. Kary Mullis, vyhlásil za úplne bezcenný na dokázanie vírusov eboly v organizme. V jednom rozhovore Mullis vyhlásil: „Kvantitatívna polymerázová reťazová reakcia je rozpor sám o sebe.“ PCR slúži na kvalitatívny dôkaz látok, svojim princípom je však na odhadnutie množstiev nevhodný. Test môže objaviť genetické sekvencie vírusov, nie však vírusy samotné.

Teraz zisťujeme, že bola založená nová spoločnosť, pravé verejno-súkromné partnerstvo (PPP), aké by potešilo Margaret Thatcherovú. Najväčší vlastník patentov na geneticky modifikované (GM) osivá, prípadne osivá ako také, spoločnosť Monsanto Corporation zo St. Louis vo federálnom štáte Missouri, vstúpil do spoločného podniku… s nikým iným ako Pentagonom. 4. augusta priniesla americká televízna stanica Fox News priniesla znepokojivú správu:

„Experimentálny medikament, nasadený na liečbu dvoch amerických pomocníkov, ktorí sa infikovali vírusom ebola, dovtedy nebol testovaný na ľuďoch; prvý raz bol spomenutý začiatkom tohto roka ako súčasť prebiehajúceho výskumného projektu spolufinancovaného vládou a armádou USA… Ministerstvo obrany sa už dlhší čas podieľa na výskume infekčných chorôb, medzi nimi aj eboly.“

Ministerstvo obrany USA, Monsanto a Tekmira

Ďalší starostlivý výskum vyniesol na svetlo nasledujúci, fascinujúci a mimoriadne podozrivý fakt o prebiehajúcom projekte výskumu eboly amerického ministerstva obrany.

Ministerstvo sa očividne spolčilo so spoločnosťou Monsanto a ďalšími, a investovalo do výrobcu vakcíny proti ebole. Spoločnosť nesie názov Tekmira Pharmaceuticals Corporation, jej akcie sú registrované v NASDAQ pod kódovým označením TKMR. Samotná Tekmira sa vyhlasuje za jedného z pionierov vývoja liekov na báze kódovania RNA označovaných aj ako RNAi lieky.

Od začiatku šírenia hrôzy pred ebolou jej akcie vyskočili do závratnej výšky, podobne ako svojho času vystrelili do výšin akcie Donalda Rumsfelda na spoločnosti Gilead Sciences, ktorá vyvinula Tamiflu, keď ako minister obrany v rámci šírenia paniky pred vtáčou chrípkou objednal pre svojich vojakov úplne zbytočný liek Tamiflu za miliardu dolárov.

Tekmira na svojej vlastnej internetovej stránke zdôrazňuje:

„TKM-Ebola, liek typu RNAi proti vírusu ebola, je vyvíjaný v rámci kontraktu v objeme 140 miliónov amerických dolárov s Medical Coutermeasure Systems BioDefense Therapeutics (MCS-BDTX) amerického ministerstva obrany.“ Už v roku 2010, uvádzajú ďalej, „Tekmira podpísala s ministerstvom obrany kontrakt v objeme 140 miliónov amerických dolárov na vývoj lieku RNAi na liečenie vírusu ebola, pri ktorom bola využitá naša LNP technológia. V roku 2013 bola spolupráca rozšírená na signifikantné pokroky v technológii receptúry LNP, medzi nimi aj novú, účinnú LNP receptúru so schopnosťou lyofilizovať (odstrániť vodu/vlhkosť zo zmrazených produktov) LNP receptúry, a LNP receptúru, ktorú možno podávať intravenózne.“

Na tej istej internetovej stránke sa ďalej uvádza:

„V roku 2014 podpísala Tekmira s Monsantom opčnú zmluvu, podľa ktorej spoločnosť Monsanto získala licenciu na využívanie firemného odvodového systému…“

Teraz bolo spoločnosti Tekmira dovolené (kým?), svoj experimentálny liek TKM-Ebola testovať na ľudských probandoch. Kde? Tekmira nás informuje:

„Tekmira vstúpila do medzinárodného konzorcia pod vedením WHO, aby poskytla štúdiový liek na báze RNAi na zrýchlené klinické štúdie v Západnej Afrike. Členmi konzorcia sú zástupcovia International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium (ISARIC) na britskej univerzite Oxford, amerického CDC, organizácie Lekári bez hraníc – (Médecins Sans Frontières, MSF), Fondation Mérieux a ďalších inštitúcií a organizácií.“

Komu bude v rámci už vládnucej vyvolanej hystérie z eboly chýbať niekoľko stovák Západoafričanov, ktorí zomreli na komplikácie – nie na ebolu, ale na pokusy amerického Pentagonu s experimentálnym liekom TKM-Ebola.

Všetky kľúčové figúrky tohto zločinu sú zastúpené v konzorciu, v ktorom spolu s Tekmirou uskutočňujú pokusy na ľuďoch v Afrike – WHO, CDC a ostatní.

Boli azda ebola a celé to strašenie zo strany WHO a CDC pred ebolou navrhnuté sponzormi, aby uviedli svet do takej paniky, že si ľudia radi nechajú podať netestované alebo nedostatočne testované lieky alebo injekcie „proti ebole“ typu TKM-Ebola, ktoré slúžia v skutočnosti na eliminovanie významnej časti obyvateľstva západnej Afriky – a nielen tam?

Ebola a eugenika?

V tejto súvislosti je zaujímavá skutočnosť, že šéfom americkej organizácie Lekári bez hraníc až do svojej smrti pri zvláštnom leteckom nešťastí v roku 2010 nebol nikto iný ako Richard Rockefeller, syn Davida Rockefellera. A v predstavenstve spoločnosti Monsanto sedel ešte donedávna ďalší, medzičasom zosnulý Rockefeller.

Rodina Rockefellerovcov patrí už viac ako sto rokov, od založenia svojej Rockefellerovej nadácie, medzi najochotnejších podporovateľov eugeniky, vrátane nacistického výskumu eugeniky na Kaiser Wilhelm Institut v Berlíne a Mníchove koncom 1930-tych rokov (pre tých, čo to nepochopili: táto židovská rodina nechce, aby sme sa my ostatní rozmnožovali, pozn. prekl.).

Existujú niektoré veľmi bohaté a mocné rodiny, ktoré sa považujú za bohov vládnucich nám smrteľníkom. V tomto svetle ide rodina Rockefellerovcov skutočne príkladom. Vo svojej knihe The Molecular Vision of Life, ktorá vyšla v roku 1993, Dr. Lily E. Kay – ktorá je považovaná za jedného z „najvýznamnejších historikov biológie svojej generácie“ – tvrdí, že „nová biológia“ vychádzala do značnej miery z Rockefellerovej nadácie a z ňou podporovaného programu na California Institute of Technology (Caltech), a to vďaka konsenzu medzi istou vedeckou a istou podnikateľskou elitou, ktorých ciele boli zamerané na eugeniku a nevyhnutnosť vytvorenia mechanizmu sociálnej kontroly a „ľudského inžinieringu“.

Pojem „molekulárna biológia“ použil v roku 1938 Warren Weaver, riaditeľ prírodovedeckého oddelenia Rockefellerovej nadácie. Peniaze na vývoj redukcionistickej disciplíny molekulárnej biológie poskytla finančne dobre vybavená rodina Rockefellerovcov. Mnohí zo zúčastnených vedcov neboli podporovateľmi eugeniky, iba vedci, ktorí potrebovali peniaze na výskum. Kay zdôrazňuje, že mnohí z nich, dokonca aj v radoch elity, mali záujem robiť „čistú vedu“, aj keď im boli ciele Rockefellerovej nadácie dobre známe. Kay píše:

„Výsledkom bolo, že ›nová biológia‹ nebol žiaden otvorený výskum ›hádanky života‹, ale skôr cielený výskum na zodpovedanie špecifických otázok vedený spôsobom, ktorý bol podriadený cieľom eugeniky a sociálnej kontroly.“

Všetky dostupné dôkazy signalizujú, že aktuálna hystéria z eboly zo strany WHO a CDC je súčasťou práve takéhoto eugenického plánu, ktorý podnietil Rockefellerovu nadáciu prostredníctvom Monsanta na vytvorenie GM osív, aby kontaminovali potravinový reťazec ľudí i zvierat.

Už spojenie Tekmiry a Pentagonu v súvislosti s ebolou je dostatočne znepokojivé. Je však potrebné zdôrazniť aj to, že americké Strediska na kontrolu a prevenciu chorôb CDC získalo v roku 2010 patent na istý mimoriadny kmeň vírusu ebola, známy ako „EboBun“. Patent je evidovaný pod číslom CA2741523A1. CDC môže dokonca vyberať licenčné poplatky. Hm…

Prečo si najdôležitejšia zdravotnícka organizácia v USA necháva patentovať kmene vírusov ebola? Patentovanie vírusu? Ako je takáto nehoráznosť vôbec možná? Kanadský patentový právnik David Schwartz k tomu uvádza:

„Nemožno patentovať chorobu ako takú, akou je napríklad rakovina alebo chrípka. Ak však hovoríme o forme života ako baktéria alebo vírus, ktorý bol človekom pozmenený, vtedy je odpoveď áno.“

Vitajte vo WHO a v CDC, na americkom ministerstve obrany a v tom, čo sa stále výraznejšie ukazuje byť ich Zónou šera (Twilight Zone) – aby sme citovali vedecko-fantastický televízny seriál Roda Sterlinga 1960-tych rokov.

Zdroj

Komentár:

Napriek tomu, že tento preklad je samostatný článok z úplne iného zdroja, uvádzam ho ako priame pokračovanie môjho predchádzajúceho prekladu Podvod menom Ebola (predtým nevhodne označeného Podvod s menom ebola). Išlo o správu istého obyvateľa Ghany, ktorej kľúčovou výpoveďou bolo tvrdenie, že ide o ochorenie šírené umelo (konkrétne očkovaním).

Vďaka zdieľaniu mala správa veľký počet prístupov, znieslo sa na mňa množstvo negatívnych reakcií, ibaže bez akýchkoľvek argumentov. Obsah správy v mnohých vyvolal otras, takže prvou reakciou mnohých bola potreba zabiť, umlčať, znemožniť, zosmiešniť autora správy! Presne ako to uviedol psychológ, Dr. Robert Betz vo svojej prednáške Ži svoj život.

Už v čase prekladu prvej správy som mal (nielen ja) správy o prepojení eboly a Pentagonu, poukazoval na to Michael Leitner ">vo svojom videu. Sú to správy verejne dostupné pre každého.

Aktuálna správa zo servera kopp-verlag.de plne potvrdzuje kľúčovú výpoveď prekladu Podvod menom Ebola. Kto chce, ten si dohľadá napr. aj správulibérijského Daily Observer februára augusta 2014, ktorá hovorí okrem iného aj o pohybe osôb oblečených ako „nurses“, teda zdravotné sestričky:

The Observer had previously been informed that people dressed as nurses were going into communities with ‘Ebola Vaccines’. Once injected, it reportedly produces Ebola-like symptoms and sends victims into a coma. Shortly thereafter, victims expire. Communities are now reportedly chasing vaccine peddlers out of their communities. After 10 children reportedly died from the ‘vaccine’ in Bensonville, the peddlers were reportedly chased out of the community upon their next visit.

Na rozdiel od niektorých komentátorov, ktorí už pravidelne navštevujú môj blog, si nemyslím, že ľudia sú ovce. Jednoducho, nie sú pravdivo informovaní, sú tak zahltení hovadinami, že prestali rozmýšľať nad informáciami, iba ich “konzumujú”.

Také niečo, že by ľuďom niekto chcel vedome ublížiť, alebo robil na nich pokusy, jednoducho neprijímajú a náležite vreštia.

Vreští napr. aj Anna, očividne „biely plášť“. Mnohí farmaceutickým priemyslom odchovaní doktori krátko po získaní aprobácie nadobudnú dojem, že sú bohmi. Ich aroganciu krásne dokazuje výrok „ste iba laik“. Nuž milá Anna, sme “iba laici”, ale to neznamená, že sme sprostí. Rozmýšľame, namiesto deformovaného myslenia a tupej konzumácie očkovacích a iných nezmyslov. To, že autor správy ani prekladateľ nie sú doktorom medicíny ešte nedokazuje, že správa je nepravdivá úplne alebo čiastočne. A keby aj? Médiá chrlia na nás množstvo nepravdivých alebo polopravdivých manipulačných správ denne.

Aj prvý aj druhý článok série Podvod menom ebola berte ako námet na rozmýšľanie a čítanie medzi riadkami. Skutočnosti tu uvedené, sa nedajú priamo dokázať, v opačnom prípade by to bolo na zvolanie tribunálu. Na druhej strane, bolo vyvinuté obrovské úsilie, aby sa dokázať nedali a vyzerali ako sled prirodzených udalostí.

A tým, ktorí neveria, že WHO ako predĺžená ruka oligarchie je schopná každého svinstva a nestačí im nedávny prasací podvod, uvádzam v skratke iný príklad (podrobnejšie napr. tu):

Začiatkom 1990-tych rokov prebehla v Nikarague, Mexiku a na Filipínach rozsiahla očkovacia kampaň proti tetanu. Neskôr sa zistilo, že vakcína obsahuje látku spôsobujúcu neplodnosť žien. Vývoj vakcíny podporila, ako inak, Rockefellerova nadácia, v rámci programu “reprodukčné zdravie”. Neskôr WHO pripustila, že vakcína skutočne obsahovala látku spôsobujúcu neplodnosť. Možno si poviete, že chyby neurobí iba ten, kto nič nerobí, a že to bola chyba v dobrom úmysle.

Posúďte sami: Na tetanus je podľa samotných ortodoxných lekárov potrebné jednorazové očkovanie, t. z. netreba „preočkovať“. V Nikarague, Mexiku a na Filipínach očkovali proti tetanu iba ženy vo veku od 15 do 45 rokov (teda v tzv. fertilnom veku). A všetky ženy boli proti “tetanu“ v priebehu niekoľkých mesiacov ešte 2-razy preočkované. Náhoda?

Spravte si názor.

Preklad z nemčiny a komentár ďurino, október 2014

zdroj:http://www.auria.sk/blog/podvod-menom-ebola-ii#more-5125

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře