Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Nová štúdia hovorí - Krmivá s GMO poškodzujú zdravie prasiat

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Nová austrálska vedecká štúdia [1] potvrdzuje závery štúdie tímu prof. Séraliniho publikované v septembri 2012. Jej názov je „Dlhodobá toxikologická štúdia na ošípaných kŕmených kombináciou GM sóje a GM kukurice [2]“ a bola publikovaná v časopise Journal of Organic Systems, kde príspevky posudzujú recenzenti. Štúdia je výsledkom práce vedeckého tímu v ktorom boli výskumní pracovníci z dvoch kontinentov.

  • nova-studia-hovori-krmiva-s-gmo-poskodzuju-zdravie-prasiat
  • Nová štúdia hovorí - Krmivá s GMO poškodzujú zdravie prasiat
  • Štúdia na prasatách
  • RNDr. Igor Šarmír, PhD.

Štúdia preukázala, že maternica prasníc, ktoré mali v krmive GMO, bola v priemere o 25% ťažšia ako u prasníc, ktoré GMO v krmive nemali, čo je podľa autorov možný indikátor chorôb, ktorý si vyžaduje ďalšie výskumy. Výsledky tak isto ukazujú, že v prípade ošípaných kŕmených GMO dochádza 4x častejšie k vážnemu zápalu na žalúdku ako u jedincov v referenčnej skupine.

Podľa šéfa výskumného tímu, profesora Judy Carman z Flinders University, Adelaide, Austrália, sú dosiahnuté výsledky pozoruhodné zo štyroch dôvodov:

1. výsledky boli dosiahnuté v podmienkach reálneho chovu a nie v laboratóriách, ale s vedeckou presnosťou a kontrolami, aké sa normálne na farmách nevyskytujú;

2. ako pokusné zvieratá boli použité ošípané, ktoré s takýmito chorobami končia v našom potravinovom reťazci a ľudia ich teda konzumujú;

3. ošípané majú podobný tráviaci systém ako ľudia;

4. uvedené negatívne dopady boli zistené pri kŕmení zvierat zmesou plodín obsahujúcich tri GM gény a GM proteíny, ktoré tieto gény produkujú. Ale žiadne potravinové predpisy, nikde na svete, nepožadujú hodnotenie možných toxických účinkov zmesí.

Nová štúdia dáva vedecký kredit informáciám od farmárov a veterinárov, ktorí už niekoľko rokov poukazovali na problémy s reprodukciou a trávením u ošípaných kŕmených zmesou GM sóje a GM kukurice [3].

Niektoré ďalšie podrobnosti týkajúce sa austrálskej štúdie.

168 čerstvo odstavených prasiatok z komerčného chovu dostávali typický kŕmny režim obsahujúci GM sóju a kukuricu, pričom iné (kontrolná skupina) dostávali identické krmivo, ale bez GMO. Všetky ošípané mali identické podmienky ustajnenia a kŕmenia. Boli zabité o 5 mesiacov neskôr (158 až 159 dní), čo je zvyčajný vek zabíjačky. Následne boli pitvané kvalifikovanými veterinármi, ktorí pracovali „naslepo“ – neboli informovaní, ktoré ošípané mali v krmive GMO a ktoré nie. Zmes krmiva GMO bola zvyčajne používaná zmes. Obidva stravovacie režimy (s GMO, aj bez neho) mali rovnaké zastúpenie sóje a kukurice. Z troch GM proteínov obsiahnutých v GMO krmive, jeden spôsoboval toleranciu na herbicíd Roundup a ďalšie dva boli insekticídy.


[2] “A long-term toxicology study on pigs fed a combined genetically modified  (GM) soy and (GM) maize diet”

 
Prečítané 195 krátNaposledy zmenené nedeľa, 03 november 2013 14:16
 
 

Igor Šarmír je absolvent Prírodovedeckej fakulty UK, ašpirantúru si urobil vo Francúzsku, doktorandskú prácu obhájil na Univerzite Paríž VII. V oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva pracuje 20 rokov, v súčasnosti je riaditeľom Odboru potravinárstva a obchodu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Okrem toho, od roku 2010 je členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Problematikou GMO sa zaoberá približne 5 rokov, na túto tému napísal väčšie množstvo odborných článkov, ktoré boli uverejňované najmä na internetovej stránke SPPK (www.sppk.sk), vystúpil na viacerých seminároch a konferenciách, na ktorých sa zúčastnili obhajcovia i odporcovia GMO a bol členom študijnej skupiny EHSV ktorá pripravovala stanovisko tejto európskej inštitúcie na túto tému.

Webstránka: www.sppk.sk

Facebook komentáře