Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Naše medicína versus Ájurvéda

  • Ajurveda
Musím se smát všem lékařům západní medicíny, kteří nejsou ničím jiným než obchodníky pracujícími pro farmaceutický průmysl. Jejich výsledky jsou jistě v mnoha oblastech úžasné a medicína se má čím chlubit. Je tu ale taky spousta případů, které jsou pro naši medicínu ostudné a často nejsou ničím jiným než vedlejšími účinky léčiv, které pravidelně užíváme, protože nám bylo řečeno, že je to důležité.

 

Typickým příkladem je léčba kardiovaskulárních chorob, kdy je vám naordinováno po operaci deset tablet 5 různých léků na doživotí. Nevím, ale mám takový dojem, že to má časem spíše devastační účinky a život to zkrátí.

Kardiovaskulární choroby se staly velkým byznysem a takových bychom našli v moderní medicíně spousty. Ájurvéda učí, že pokud je medicína dělaná pouze pro peníze, je to jen mrhání časem. V naší společnosti je to až absurdní, že? Přitom ale cítíme, že je to pravda, jakkoli se tomu bráníme.

Naše zdraví je předmětem zájmu spousty nechutně bohatých lidí, kteří zbohatli na naší nemoci. Proč by nás chtěli skutečně vyléčit? O morální bezúhonosti těchto firem není pochyb, když se ukáže, že ve svých laboratořích místo studování života pěstují doslova smrt v podobě zmutovaných virů. Když ne zrovna to, jsou tu laboratoře plné týraných zvířat. Nejsou to jen o farmaceutické, ale i o kosmetické giganty, kde ročně utýrají desítky tisíc zvířat, mezi nimiž jsou i primáti.

Jak může z tohoto zla vzejít něco dobrého? Vše je pro peníze, primární zdroj zla na této planetě. Bohužel však bez nich se dnes společnost neobejde. Nejsou to přece peníze, co v nás probouzejí zlé osobnosti. Jsme to my sami, duševně zpustlí a bez víry, co dávají průchod zlu ve všech podobách. Duchovně vyspělá bytost se nikdy neuchyluje k násilí, netoleranci a ke zlu všeobecně.

Pokud ale už u vzniku toho, co má pomáha,t je tolik utrpení, bude se to utrpení jistě šířit dál, protože tak jako každá energie, ani tohle nezanikne a pouze se transformuje dál v jiné formy. Proto je to dnes všechno tak diskutabilní a vše je obhajitelné, stejně jako zpochybnitelné.

Je naše medicína opravdu tak dobrá, nebo je to pouze dobrý byznys? Bohužel je to dobrý byznys a jako takový si musí pěstovat svoje zdroje příjmu. A těmi jsme my, resp. naše nemoci. Zdraví lidi jsou pro ně málo lukrativní, a když už pomohou lékem proti něčemu, časem se jeho stálým užíváním pravděpodobně objeví něco jiného. Ale nebojte, na to už je lék taky.

Smutná ironie viďte. Z ironie se stane tragédie, když postavíme naši moderní medicínu plnou špičkového drahého vybavení a léčiv do kontrastu s Ájurvédou, která nic z toho nemá. Zato se ale může pochlubit tisíci let úspěšné praxe.

Pro ty z Vás, kteří netuší co to Ájurvéda je, doporučuji stejnojmenný dokument v češtině, který mě motivoval k napsání tohoto článku. Musím se smutně pousmát nad tím, kam směřuje veškerá lidská činnost, která se smršťuje čím dál více jen na bezduchou honbu za penězi.

Kdyby v medicíně nešlo o zdraví nás všech, bylo by to divadlem k popukání. Pochopitelně ale o zdraví nás všech jde.

Neznám názory odborníků naší medicíny, ale nedivil bych se, kdyby byly typu, že Ájurvéda je něco jako exorcismus, šarlatánství a podvod, což může být buďto vinou neinformovaných nebo dezinformovaných lidí. Málokdo z těch, co znají skutečnou sílu této staré nauky, si dovolí o ní pochybovat. Ti, co to opravdu umí, jsou v porovnání s našimi doktory skuteční léčitelé.

Kdybych měl přirovnat mistra Ájurvédy třeba k autu, tak náš lékař by jako škodovka 120 konkuroval sporťáku od Porsche. Je smutné, že naše medicína je všeobecně k výsledkům jiných medicín slepá. Často to vypadá, že spíše než pro naše zdraví pracuje celý ten systém pro farmaceutické společnosti, kterým tak plynou obrovské zisky. Z nich pak sponzorují svoje nejlepší dealery, pardon vlastně doktory.

Mezi našimi lékaři je spousta dobrých lidí, kteří jen mají špatné vzdělání. Vysoká škola je zasvětila do produkce firem od kterých nyní berou léky, ale o tom, že existují i jiné metody, se na VŠ neučí, a to je hrubý nedostatek, kterým trpí nejen medicína ale věda všeobecně.

Vše, co nezapadá do přijatého modelu, se vyštípe ven, protože by to ohrozilo celý koncept a toho se odborníci nejvíce děsí, budování nového konceptu. Protože se jiné metody nevnucují tak jako komerce, je jednoduché je vyšoupnout ven a dělat, že neexistují.

Mistři, kteří se touto metodou zabývají, za sebou mají spousty případů vyléčené rakoviny, kardiovaskulárních chorob, očních chorob a spolu s dharmou věnující se především pohybovému ústrojí tvoří ucelenou nauku o našem zdraví. Tyto i další nauky mistři předávají vybraným žákům a svým potomkům jako dědictví. Jsou to osvícení lidé a svoje studenty si vybírají na základě morálních kritérií. Před zahájením výuky žáka podrobují zkoumání jeho osobnosti.

Potom je student seznamován s tím, z čeho je tělo složeno, jaké obsahuje základní prvky a co je příčinou vzniku onemocnění. Tu vidí v nerovnováze tří elementů (dóš), které tvoří naše tělo. diagnóza se provádí kontrolou tepu těchto dóš v zápěstí a v prstech na ruce.

Pro nás to může vypadat absurdně, ale běda těm, co soudí něco, co nechápou. Může to znít jako jednoduchá věc, ale už první slova mistra Svámíjiho, kterého najdete v dokumentu hned na začátku, vám prozradí, že je to velmi vzdělaný člověk. Nemusíme chápat jeho vzdělání, ale musíme uznat jeho výsledky, kterými se může pochlubit.

Je určitě mnoho takových, co si na mistry jen hrají, ale teď se bavím o těch, kteří to skutečně umí, a i když je jich málo, jsou jejich výsledky naprosto úžasné a neměli bychom je přehlížet. Tato pro nás nepochopitelná medicína je tisíci lety prověřená a ve spojení s naší medicínou by byla podle slov mistra přínosem pro miliony lidí.

Věřím, že nebude trvat dlouho a vše se změní k lepšímu s příchodem nových inteligentních lidí, kteří budou otevřeni novým věcem a budou morálně na takové úrovni, že neklesnou k jednoduchému obchodování s léky, když uvidí dobré výsledky jinde. Mezi lékaři je přece vůle pomáhat.

Problém vidím v tom, že se v systému najdou vzdělaní zaprodanci, co ze své pozice ovlivní úsudek tisíců odborníků, kteří nemají čas ani prostředky na to si ověřovat všechny závěry, které tito lidé publikují ve studiích účinků léčiv. V dobré víře pak lékař píše pacientovi léky na všechno a myslí si, že tím lidem pomáhá. Lékaři jsou podvedeni, stejně jako jsou podvedeni jejich pacienti, kteří to poctivě polykají a pomalu zadělávají na jiný problém, který už naštěstí doktoři taky umí léčit.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře