Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Britská vláda zveřejňuje zprávu o vedlejších účincích vakcín proti Covid-19

Zpráva Britské agentury pro kontrolu léčiv odhaluje další vedlejší účinky očkování proti koronaviru. Celkem přes 30 000 očkovaných lidí do konce ledna hlásilo více než 100 000 nežádoucích reakcí na očkování. Obzvláště nápadné jsou tyto případy: 13 lidí po očkování osleplo, osm potratilo a celkem 236 zemřelo.

Seznam vedlejších účinků a nežádoucích reakcí na očkování proti koronaviru je čím dál tím delší. Zpráva britské regulační agentury pro léčivé přípravky a zdravotnické výrobky (MHRA, schvalovací a kontrolní orgán pro léky ve Velké Británii podobný Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv v ČR) nyní přidává slepotu a potrat k již známým reakcím na vakcíny, jako je bolest, paralýza obličeje a onemocnění krve . Zpráva byla aktualizována dne 11. února a zahrnuje hlášení nežádoucích účinků od začátku očkovací kampaně dne 9. prosince do konce ledna.

  • britska-vlada-zverejnuje-zpravu-o-vedlejsich-ucincich-vakcin-proti-covid-19

Podle oficiálních informací zemřelo ve Velké Británii více než 110 000 lidí do 28 dnů od doby, kdy byli pozitivně testováni na koronavirus. Naproti tomu existují přibližně čtyři miliony lidí, kteří měli pozitivní test, přičemž zámořské kolonie (včetně Gibraltaru, Kajmanských ostrovů, Bermud) přispěly několika tisíci případů. Výsledkem je úmrtnost kolem 2,5 procenta, což zhruba odpovídá ekvivalentu úmrtnosti na běžnou chřipku.

Více nežádoucích účinků u AstraZenecy

Podobně jako VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) v USA (systém hlášení nežádoucích účinků vakcín), mohou Britové hlásit podezření na vedlejší účinky a nežádoucí reakce po očkování v takzvaném „Yellow Card scheme“ (schéma žluté karty) a ukázat léku „žlutou kartu“. Podle vládní zprávy bylo do konce ledna očkováno první dávkou 9 262 367 osob a 494 206 osob již druhou dávkou vakcíny. Ve stejném období se nashromáždilo celkem 32 139 žlutých karet s více než 100 000 jednotlivými reakcemi. První zprávy pocházejí z 9. prosince, prvního dne očkování.

Přibližně dvě třetiny hlášení a téměř 60 000 jednotlivých reakcí v „Yellow Card scheme“ se týká vakcíny od společnosti Pfizer / BioNTech . S výjimkou 72 případů, kdy výrobce nebyl uveden , připadá zbytek na AstraZeneca . Přestože vakcína společnosti Moderna byla také 8. ledna schválena ve Velké Británii, vládní zpráva ji neuvádí.

Rozložení hlášení zhruba koresponduje s podanými vakcínami. Je však patrné, že zpráva týkající se očkovací látky společnosti AstraZeneca obsahuje v průměru čtyři jednotlivé reakce, zatímco u Pfizer / BioNTech je na každé žluté kartě „pouze“ asi 2,5 reakcí. Jak vypočítal web  „dailyexpose.co.uk“ , přibližně jeden z 333 očkovaných lidí hlásil nežádoucí reakce nebo vedlejší účinky. Ve skutečnosti však mohou být ještě častější, protože některé případy nemusejí být do systému žlutých karet hlášeny.

Záchranáři v okrese Minden-Lübbecke nedávno zjistili, že AstraZeneca má vedlejší účinky také v Německu. Poté, co zaměstnanci záchranné služby využili krátkodobé nabídky očkování společnosti AstraZeneca  – vakcína není schválena pro osoby starší 65 let – několik zaměstnanců onemocnělo. „Záchranná služba v té době nebyla optimálně zabezpečena,“ uvedl poté okresní mluvčí Florian Hemann pro deník „Westfalen-Blatt“ . Vypomohly zde okolní záchranné služby a DRK (Německý červený kříž).

Kromě vedlejších účinků a reakcí známých ze studií výrobců vakcín  zahrnuje „Yellow Card scheme“ i další.

Vedlejší účinky vakcín proti koronaviru

Slepota

Celkově se zprávy týkají 1280 případů onemocnění očí. „Postižení zraku a slepota (kromě barvosleposti)“ byly hlášeny v 53 zprávách týkajících se Pfizer / BioNTech [poznámka redaktora: viz strana 8]  a 26 žlutých kartách pro AstraZeneca [str. 6] a zprávě bez udání výrobce vakcíny [str. 4] . Ve třinácti případech (5 Pfizer, 8 AstraZeneca) zprávy hovoří o (úplném) oslepnutí po očkování.

Cévní mozkové příhody (mrtvice)

Ve 43 případech (Pfizer / BioNTech 32 [str. 31], AstraZeneca 11 [str. 24]) hlásili postižení (nebo jejich pozůstalí) mozkové příhody po očkování vakcínou Pfizer. Náhlé odumírání mozkových buněk v důsledku nedostatku kyslíku následkem přerušení přívodu krve způsobeného ucpáním nebo prasknutím mozkové tepny známé také jako mrtvice. V sedmi případech – 3 po očkování vakcínou Pfizer / BioNTech, 4 po očkování vakcínou AstraZeneca – to bylo fatální.

Přerušení těhotenství a potrat

Kvůli nedostatečným údajům neschválily ani Pfizer / BioNTech, ani AstraZeneca, ani Moderna své vakcíny pro těhotné ženy. Rovněž nejsou známy účinky očkování mRNA na plodnost nebo kojící matky. Vláda Spojeného království před očkovací kampaní oznámila, že „ženy ve fertilním věku by měly zabránit otěhotnění před očkováním [a] alespoň dva měsíce po obdržení druhé dávky“.

„Yellow Card scheme“ pro Pfizer / BioNTech nicméně uvádí osm [str. 36], pro AstraZeneca devět [str. 28] podezření na případy spojené s těhotenstvím. Asi polovina se týká „spontánních potratů“. Ve dvou případech mělo očkování přípravkem AstraZeneca za následek předčasný porod nebo předčasné prasknutí plodového vaku.

Ochrnutí obličeje

Zprávy také zahrnují 107 poruch lícního nervu po očkování Pfizer / BioNTech, včetně ochrnutí, parézy a křečí. Po očkování od AstraZeneca bylo dosud nahlášeno 17 případů. Ochrnutí jiných částí těla se vyskytla nejméně v 21 případech (Pfizer 15, AstraZeneca 5, bez udání výrobce 1). Ve většině případů příznaky paralýzy odezněly po několika dnech.

Úmrtí

I ve Velké Británii jsou úmrtí hlášena v časové souvztažnosti po očkování. Zprávy obsahují celkem 236 případů úmrtí. 141 z nich je výslovně uvedeno jako „úmrtí“, ve všech ostatních případech je uveden další nežádoucí účinek s fatálním následkem. 76 případů se týká vakcíny Pfizer / BioNTech [str. 13], 64 případů AstraZeneca [str. 10]. Jeden případ není přiřazen ke konkrétní vakcíně [str. 6].

Mezi případy smrti je pozoruhodných zejména 15 případů „náhlého úmrtí“ (devět u Pfizer / BioNTech, šest u AstraZeneca), kdy tito lidé podle „dailyexpose“ „padli mrtví bezprostředně po očkování“.

Hlášení podezření na případy vedlejších účinků „úmrtí“ v „Yellow Card scheme.“

Průběžná zpráva britské vládní agentury

S ohledem na tato čísla vysvětluje MHRA: „Velký podíl očkovaných v rámci dosavadní vakcinační kampaně je ve velmi vysokém věku, z nichž mnozí mají také existující nemoci“. Agentura proto dospěla k závěru, že obě vakcíny nepředstavují „žádná další nová bezpečnostní rizika“. Všechny vakcíny a léky mají „nějaké vedlejší účinky“, ale v případě vakcín proti koronaviru odpovídají „očekáváním klinických studií“. Dále uvádí:

„Po velmi rozsáhlé expozici v britské populaci nebyly z dosud obdržených zpráv zjištěny žádné další nové obavy o bezpečnost, v případech jiných onemocnění, hlášených v souvislosti s očkováním, nenaznačují v současné době dostupné důkazy, že by byly způsobeny vakcínou.“

Naproti tomu existuje definice „zemřelých na koronavirus“, kteří ve Velké Británii „každopádně zemřeli na COVID-19“ dokonce až 28 dní po pozitivním výsledku testu. Toto období je asi o 10 až 14 dní delší než doba, kdy se pozitivně testovaná osoba, oficiálně počítá mezi uzdravené.

Zdroj: epochtimes.de

Britská vláda zveřejňuje zprávu o vedlejších účincích vakcín proti Covid-19 | tadesco.org

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře