Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Stále to nikomu nedochází....?

V souvislosti s právě probíhajícími událostmi v Kazachstánu jsem včera shlédnul video ruského profesora Igora Panarina.

Pan Panarin v něm upozorňuje a varuje, že pod kazašskou Alma Atou, kde právě probíhá pokus o státní puč, již roky působí americká, vojenská laboratoř, zabývající se vývojem biologických zbraní. To není informace, která by příliš překvapila, podobných amerických, vojenských zařízení, určených pro vývoj biologických zbraní a následné vedení biologické války bylo na území bývalého SSSR Američany rozseto vícero.

Z těch veřejnosti známějších se jedná třeba o vojenské laboratoře umístěné na území Gruzie a Ukrajiny.

  • stale-to-nikomu-nedochazi
  • stale-to-nikomu-nedochazi

To není žádný fantas a není problém dohledat si k tomu potřebné informace. Otázkou ovšem zůstává, co vše a v jak dokonalé, genocidní kvalitě bylo v uplynulých letech v těchto laboratořích vyšlechtěno? Tady bych jen připomněl starou známou poučku, že to, co řešíme právě teď na naší civilní úrovni, tím se zabývaly naše armády již nejméně před 50-ti lety (konkrétně na to upozorňuji ve svém textu z ledna 2012). Myslím, že nejenom z mého pohledu se jedná o realitu, která zcela zásadním způsobem ohrožuje další existenci lidstva. Pochopitelně, že v těch to laboratořích byly v uplynulých desetiletích za pomoci genetických manipulací vyšlechtěny mnohem sofistikovanější, dokonalejší a smrtelnější viry, než je současný Covid 19.

Nevím, možná jsem to přehlédl, ale za poslední roky jsem nikde nezaznamenal, že by se toto nesmírné nebezpečí, ohrožující lidstvo jako celek, řešilo na mezinárodní úrovni. Vše probíhá v tichosti dál... V lednu 2012 jsem zde na CFP publikoval článek, který se tímto ohrožením zabýval a zároveň jsem se v něm pokoušel upozornit na jeho propojenost, směřující do naší vzdálené minulosti. Možná je právě teď vhodná doba toto téma vytáhnout na veřejné světlo, aby se již konečně začalo důsledně řešit z mezinárodní úrovně. A zde můj někdejší text z CFP z ledna 2012:

Říct ďáblovi: „NE!!!“

V nedávně době probleskly některými médii informace o tom, že USA plánují, v rámci hladkého a ‚elegantního‘ řešení problému Středního východu, použít proti Sýrii a především Íránu smrtící biologické zbraně. K tomuto účelu má být použit vyspělý systém pro aplikaci aerosolů, kterým jsou, dle ruských zdrojů, vybaveny americké bezpilotní letouny RQ-170 Sentinel. Jinými slovy, k vyřešení Spojenými státy (a v jejich mocenském zájmu) nastoleného konfliktu má posloužit ten nejpodlejší ze všech podlých způsobů vedení války.

V případě použití biologických zbraní lze totiž téměř vždy a bez větší zpravodajské námahy svést vinu víceméně na kohokoliv. Vysledování a odhalení původce je obtížné a výsledný strategický efekt, s vynaložením řádově nižších prostředků, dosahuje výsledků srovnatelných s vedením války prostřednictvím tradičních vojenských nástrojů. Krom toho se tu vždy přímo nabízí příležitost završit a zužitkovat své pokrytectví trumfovou kartou, tedy následně nabídnout již zdecimované zemi ‚nezištnou‘ pomoc poskytnutím vhodných medikamentů či ‚neškodného‘ a ‚účinného‘ očkování. (Vývoj biologických zbraní vždy provázelo a provází vyvíjení patřičné obrany proti nim.)

Mince má ovšem i svoji protilehlou stranu. V uplynulých desetiletích, vedle armády Spojených států, tímto ‚biologicky efektivním‘ směrem bádaly a vyvíjely se víceméně všechny armády světa, tu ruskou i čínskou nevyjímaje. Specifickou roli, především pokud jde o biologické zbraně určené k likvidaci natipovaných etnik, zde pak hraje i Izrael, který za svými mohutnějšími rivaly, včetně amerického bratra, rozhodně nikterak nezaostal.

V případě užití biologických zbraní existuje víceméně nepřeberné množství způsobů, jak své vyspělé produkty následně kdekoliv a kdykoliv poskytnout nic netušícímu obyvatelstvu. Jakmile se jednou nastartuje a roztočí ona spirála zasazování si stále drtivějších biologických úderů, může se nám všem záhy a zničehonic přihodit, že se ocitneme ve světě, podobajícím se té nejděsivější noční můře.

Jak se zdá, tatam je doba, kdy se na vývoji, šíření a následné prevenci závadného biologického ‚materiálu‘ podílely především (nikoliv výhradně!) farmaceutické korporace, a to v zájmu zvýšení svých deseti a vícemístných zisků. Romantické údobí ptačích, prasečích a všech těch ostatních cíleně ožebračujících a mrzačících očkovacích kampaní nejspíše pomalu a nezadržitelně končí a nastupuje nová etapa – vyšší kvalita! Co s tím...?

Je na čase, aby se ze své letargie už konečně probrala ta část vědecké obce, která je do problému, na rozdíl od nás laiků, hlouběji zasvěcena. Aby už konečně začala naplňovat jeden z úkolů svého poslání, tedy varovat i burcovat! Současný systém i stav věcí je nadále neudržitelný a neúprosně spěje ke katastrofě! Totéž pak platí i pro naši dobře živenou novinářskou a moderátorskou elitu! Shora popsané nástroje našeho chystaného biologického ‚vymizení‘ totiž prozatím nejsou schopny odlišit tu správnou nebo nesprávnou politickou orientaci či odpovídající ekonomické postavení... My všichni stojíme na předem určených místech, v předem určeném scénáři, a počítá se s tím, že než nám to stačí dojít, bude již pozdě!!!

Žádný násilný válečný akt ještě nikdy nic nevyřešil a ve své závěrečné fázi se nakonec vždy veškerou svou váhou obrátí proti svému původci. Což platí dvojnásob pro tuto technicky předimenzovanou a zároveň duchovně nesmírně primitivní a agresivní dobu! To bychom měli mít na paměti, až nám opět naše politická honorace a s ní spřažená média začnou ‚vymývat‘ hlavy tvrzením, že utlačovaný íránský či jiný lid potřebuje naši vojenskou pomoc.

Spojenými státy jsem začal a jimi také skončím. Nejsem odborník na téma vývoje a šíření biologických (ale i chemických) zbraní, nicméně několik zajímavých citátů na danné téma jsem v minulosti zaznamenal. Tady jsou:

„Američtí doktoři za druhé světové války v Camp Detricku, v místech bývalého letiště Národní gardy, tak hodinu jízdy autem z Washingtonu, zkoumali každou známou nemoc, která končila smrtí. Nějaké právnické pochyby tu neměly žádnou váhu. Lidé tu umírali ve stejných mukách jako u lékařů v koncentračních táborech na starém kontinentě; ponejvíce na bakteriální koncentráty...“ (P. F. Koch: „Pokusy na lidech“, vydalo Trango v r.1997)

„...Neutuchající vášeň bádat stůj co stůj, jedno s jakými a kolika oběťmi, se šířila v USA jako mor ve chvíli, kdy se poražení kolegové z Německa hromadně drali do Spojených států. S těmihle hejny, ačkoli by se slušelo dát je oběsit nebo na doživotí zavřít, americké univerzity zacházely v nejjemnějších rukavičkách, nejeden ústav si je zrovna předcházel. Aby se ve volném čase pánové nenudili, o to se postarala americká armáda.

Jen proto, že Němcům jejich Tisíciletá říše umožnila provádět ty nejšílenější experimenty, američtí učenci byli vůči nim samá zdvořilost, tu a tam mezi jednotlivými školami dokonce vypukaly skutečné půtky, protože jedna fakulta chtěla toho nebo onoho nacistického vědce odloudit druhé. Čím více lidí ten který host z Německa usmrtil, o to byl významější. USA, ta země svobody, brala každého. I japonského generála Širo Išiu...“ (P.F.Koch: „Pokusy na lidech“, vydalo Trango v r.1997)

„...Mezi rokem 1944 a 1974 bylo v USA převážně proti jejich vůli nejméně 23 000 lidí zneužito na experimenty s radioaktivitou. Těhotné ženy braly radioaktivní léky, američtí lékaři injikovali dětem radioaktivní jód; jako kdyby se byl amerických lékařů zmocnil zlý duch nacismu. Profesorka Dr. Ruth Macklinová, vedoucí komise amerických pokusů se zářením, v roce 1995 laboratorní zteče na Američany od stejných útoků na Němce za nacismu odlišila tak, že nad tím vlasy vstávají hrůzou: Mezi USA a nacistickým režimem prý existovaly ´různé roviny zla´, protože v USA ´smrt nikdy nebyla cílem ´, kdežto ´nacistické experimenty byly součástí vyhlazovacího programu. ´ Tahle kvalifikace se pokouší zdůraznit, že zločinci jsou vždycky ti druzí, ďáblové na vlastní straně naproti tomu humanisté. Tenhle slovník tedy Němci zřejmě odkázali americkým kolegům a Ruth Macklinová ho nyní znovu horlivě plní fakty ze života...“ (P. F. Koch: „Pokusy na lidech“, vydalo Trango v r.1997)

Tento americký výzkum za německého vedení pokračoval i v dalších desetiletích, v osmdesátých letech byla pak k dokonalosti dovedena psychologická zbraň ‚plyn vyvolávající bludy‘ – IDPN II. Co tato zbraň ‚umí‘ ? Opět cituji z Kochovy knihy?:

„Člověk poklidně sáhne po čajové lžičce a vypíchne si oči. Stejně pokojně si dítě vyhloubí v pískovišti díru, zasype se v ní a zadusí se. Voják s úsměvem požádá nepřítele o jeho pušku, ale nezastřelí jeho, nýbrž sebe do úst. Žena si roztrhne rukama pochvu a ani při tom nezasténá.

Američané IDPN II soustředili do jediné bomby, takže se město s 10 000 obyvateli dokáže proměnit v absolutně jisté sebevražedné komando: každý se zabije sám. K této apokalypse dovedl Američany Němec Walter rytíř von Bayer; už kdysi pro ně spoluvyvinul jed, který účinkuje tak, že mozek vyteče ústy a nosem...“

„Je to samozřejmě vysoce kontroverzní otázka a je tady mnoho těch, kteří se domnívají, že by se takový výzkum neměl provádět, z obavy, že by to mohlo vést k další metodě masivního vyhubení celých populací.“ (Dr. McArthur z Pentagonu obhajuje v červenci 1969 před komisí amerického kongresu požadavek Pentagonu na přidělení finančních prostředků k vývoji nemoci podobné AIDS; zdroj: WM magazín č.71–72)

„...To jistě není svět, v němž by kdokoliv z nás chtěl žít. Ale je to nevyhnutelné? Není to jisté, ale jsou zde jen dva možné způsoby, jimiž by světu s 10 miliardami lidí bylo možné předejít. Buď musí rychle poklesnout současná plodnost, anebo se musí zvýšit úmrtnost. Jiné cesty není...“ (americký ministr obrany z let 1961–1968 McNamara přednáší již jako prezident Světové banky 2.října 1970 mezinárodním bankéřům, McNamara byl ministrem obrany v době, kdy byly zahajovány přípravy k vývoji nemoci podobné AIDS; zdroj: WM magazín č.71–72)

A ještě jednou ocituji z WM magazinu č.71–72:

„Richard Ebright, biolog z Rutgersovy univerzity, odhaduje, že více než 300 vědeckých institucí a asi 12 000 jednotlivců v USA má dnes přístup k patogenům vhodným pro biologickou válku. Jen samotných grantů americké vlády NIH, určených pro výzkum infekčních chorob s potenciálem pro biologickou válku, existuje 497. Vše je dnes samozřejmě ospravedlňováno v rámci obrany proti možnému teroristickému útoku.“

Odkazy:

AIDS jako biologická a psychologická zbraň?:

http://spirala.cz/…011

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře