Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Už toho mám dost!

Abych pravdu řekl. Je mi protivné, jak mne někdo škatulkuje.

Vadilo mi to před tím a vadí mi to i nyní. Já jsem svobodný člověk. Myslí i duchem. Tak proč o mě někdo říká, že jsem malomocný jen proto, že uvažuji a myslím jinak?

Vadí mi, že je nyní, po volbách a opět podobně jako před pěti lety, naše společnost rozdělena.

Můj názor je, že to není v obyčejných lidech, ke kterým se řadím, jako takových, ale v těch, co chtějí a mají záměr rozdělovat a panovat.

  • uz-toho-mam-dost

Vždyť už ve starém Římě se panovníci řídili heslem: „Rozděl a panuj.“

Jednoduché heslo k manipulaci a ovládání skupiny jedné, proti skupině anebo skupinám jiným… K tomu, aby byly prosazeny záměry těch, co toto heslo uplatňují a jimž se řídí.

I toto je jedna z umných manipulativních skutečností, která má za cíl ovládnout a manipulovat lidskou myslí pro zištné cíle jedněch proti těm „druhým“.

Problémem naší dnešní společnosti je, že jedna skupina prohrála – podobně jako v předchozích volbách -, a není schopna unést už druhou porážku, resp. třetí – po zvolení mnoho násobným procentuálním rozdílem strany ANO do parlamentu.

Místo toho, aby se s porážkou smířili a položili si otázku: „PROČ?“ Šíří - obecně - ve společnosti paniku, že vše je v háji. Uvažují – hloupě -, že opět a zase – pro naši volbu - směřujeme na východ. Zkrátka podle nich, někam jinam, než by si oni sami přáli. Je to jejich paranoia. Přání malé skupiny lidí, kterým se převrat, zase další a „sametový“, nezdařil.

A proč?

Protože jsme národ Mistra Jana Husa, J. A. Komenského, pražské Exekuce 27 popravených Českých pánů, pražské defenestrace a vojáků, kteří nedostali šanci bránit svoji vlast, když k tomu byli vycvičeni a odhodláni a připraveni po mnichovské zradě v roce 1938. Opět a zase. Jak už kolikrát v historii. Byli jsme ze strachu a nevědomosti z toho co přijde, prodáni.

To vše a mnoho jiného je v nás.

Obyčejných lidech spjatých s Husitstvím a dobou, kdy se obyčejní lidé – sedláci – postavili moci, síle a přesile. Ztratili jsme víru v ty, co se nám snaží vládnout. Manipulovat naší myslí.

Jsme hrdý národ. Máme to v kořenech. Jsme Slované a Slovany zůstaneme. A žádný přivandrovalec anebo Sas nám tento náš základ nevezme. Vždy se budeme stavět na stranu dobra. Na stranu zdravého selského rozumu. To je nám Slovanům vlastní.

Byli jsme minulostí donuceni vzdát se našich přírodních bohů, kteří byli očerněni a zneuctěni proto, aby nám bylo vnuceno náboženství krve, násilí a zla. Ohněm a mečem. Stejně jako minule, se k nám i dnes valí náboženství jiné. A opět zvrácené. Pro své násilí. Krvežíznivost a nenávist k tomu, kdo má jiný, svobodný a na vlastní zkušenosti založený, pohled na svět. Netolerantní stejně jako křesťanství v jeho raných dobách a ti co dnes, při volbě prezidenta ČR, „prohráli“.

Najednou jsou volby – paradoxně v demokracii - nedemokratické právě proto, že ti co si přisvojili výhru, prohráli. Vadí jim, že neprošel jejich pohled na svět. Svět, v němž rodina postrádá významu, 4% jsou více než 96%. Lež je více než pravda a zlo je dobrem. Škola a vzdělání je zbytečné. Důležité je, co napíši na FB anebo na jiné médium, kde je možné říci vše. Čím vulgárnější, tím je to více sledováno a lajkováno. A to i lež. Schována za anonymní značku bojovnik.za.svobodu-lidská.práva…@xxxxx.com.

Jsme v době, která je svým způsobem zajímavá. Je fajn, že v ní žijeme a může si o ní, každý sám podle svého nastavení, udělat obrázek. A nikdo nemá právo nám tento obrázek brát. Natož nám vnucovat, abychom ten obrázek, co vidíme, viděli jinak, než jej vidíme.

To, že jej vidíme tak, jak je, je jen díky našim prožitkům a zážitků. Zkušenostem, které jsme za celý svůj život – podobně jako houby v lese – nasbírali do svého košíku.

Tomu se říká zkušenost - poznání. A víra není to, co poznání. Ten, kdo poznal, už ví. A ten, kdo ví, už je jen těžce zviklatelný a hlavně… MANIPULOVATELNÝ.

Každý z nás máme jinou zkušenost. Možná podobnou. To ano. Ale nikdy ne stejnou. A i pro podobnost našich obrázků – zkušeností - se družíme. Podle zkušenosti, které máme, a které jsme načerpali za krátkou anebo i dlouhou dobu našeho bytí na této planetě.

Proto je velikou škodou, že ti co ještě málo poznali a jsou prozatím ochuzeni o zkušenosti, které jim v průběhu života přijdou, přijmou za své manipulativní myšlenky malé hrstky lidí, co chtějí mít moc ve svých rukou. Tyto jejich myšlenky propagují a vydávají za své. Snaží se – ovlivněni - změnit něco, o čem mají jen málo vědomostí – pro své nedostatečné zkušenosti.

Zajímavým filozofickým fenoménem je, že k abyste byli zvolení senátorem anebo prezidentem, musíte mít zkušenosti. Musíte mít nějaký věk, kdy se předpokládá, že zkušenosti Vám dají možnost rozhledu. Ovšem k tomu, abyste mohli udělat převrat, Vám stačí mít patnáct a více…

Zkušenostní paradox. Šílená kalkulace…

A proč toto píši?

Podívejme se kolem sebe. Všechny revoluce započali studenti. Z mého pohledu mladí lidé – čímž je odmítám soudit -, kterým schází životní zkušenosti. Schází jim něco, co by porovnali s něčím. Proto jsou lehce manipulativní a jsou schopni být příčinou převratů.

I v normálně fungujících ekonomikách, které pak díky nim změní své směřován v rámci neustálého ekonomického růstu, aby ty – byly právě neustálým ekonomickým růstem – vydrancovány, zničeny a zotročeny. A toto se stalo i u nás. A pak jinde, a pak zase jinde… A pak…

Ve stále ve zrychlujícím tempu, aby byl zachován nesmyslný a drancující neustálý ekonomický růst. Další paradox.

Naše země je vykradená a prázdná. Zisky proudí jinam než do státní kasy. Škoda…

Lidé jsou frustrováni, zklamáni. I ti, co zvonili klíči na náměstích a volali: „Máme holé ruce...“

Jenže…

Máme sice holé ruce, ale i něco, co je ekonomickým špičkám trnem v oku a pro co jsme znehodnocováni.

A co to je?

Zdravý rozum.

Po skoro třiceti letech demo-demokracie si už umíme dát jedna a jedna dohromady. A to je naše veliká výhoda.

Výhoda našeho národa, který dlouho ohýbá hřbet. Ale jakmile se už jednou narovná…

JAK UŽ SE JEDNOU NAROVNÁ!!!

Pak je už nutné s ním počítat!

Právě pro jeho sílu, která pramení někde z hloubi naší NÁRODNÍ historie. Z hloubi Slovanství.

Jsme silný národ.

Jsme národ Husitů. REBELŮ.

Stejně jako kdysi i dnes Jsme se postavili proti zvůli moci. Proti lži. Proti prodeji odpustků. Naplňování pokladen někoho jiného. Aby se ten někdo jiný měl dobře a svoji zjevnou lež schovával za boží vůli.

I proto je polovina národa – my svobodně myslící bytosti – my Moravané, Slezané, Češi vláčeni bahnem. Jen proto, že se, v duchu národní hrdosti, NEPODVOLÍME.

Stále – na základě životních zkušeností - zůstaneme pevni ve svých názorech. Získaných z vlastních proher i vítězství, které nám daly základ pro naši vnitřní svobodu. Před sebou i před Bohem, který je uvnitř nás a kterého nehledáme kostelích. V úctě a pokoře k vědění si své vlastní hodnoty.

Ceníme si hodnoty, jakou má pro nás svoboda a respektujeme toho, kdo se jeví být „poraženým“. A je škoda, že to druhá strana vidí jinak.

Ale to už je jiný příběh.

Příběh těch, co chtějí mít moc ve svých rukou.

Právě proto, že ji nikdy ve svých rukou neměli a zároveň nepoznali, že ji k tomu, aby byli, vůbec nepotřebují.

VS vr.

Slovan a svobodný občan ČR v mysli i na Duchu. Jeden ze skoro 52%, co se dostavil k volební urně.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře