Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

HOMO GENOCIDUS, JEHO KONEC A PÁD

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Někdy mne opravdu napadá, zda zde na Zemi, nežijí v tělech pozemšťanů i jiné mimozemské agresivní rasy, které se schovaly do lidských těl, aby nemusely veřejně vystoupit a ukázat na své cíle a záměry. Tedy nějakým způsobem kolonizovat Zemi a získat její bohatství po sebe. Je mi jasné, že to co píši je čirá spekulace, o které hovoří mnoho ufologů. Ale za zamyšlení by tento aspekt mohl stát. Je, alespoň pro mne, nemožné a nepochopitelné, že by někdo měl za cíl tak destruktivní činy, které v základech ohrožují smysl lidství a lidstva jako takového. A zde mi pak přichází další myšlenka a opět čistě spekulativní.

  • homo-genocidus-jeho-konec-a-pad

Měli-li jsme někdy dávno dobře vyvinutý šestý smysl - tedy mimosmyslové vnímání v tom kontextu, že jsme uměli číst myšlenky - pak bych chápal, proč nám tato vlastnost byla odebrána. Byla-li by nám ponechána, pak je jasné, že by takovíto gauneři moc času na Zemi nestrávili a rychle by se začali klidit z cesty nám, "rozumným", snad i etickým a humánním lidem, co chtějí mír a komunikaci ve vzájemné harmonii. Ne jen se sebou samotným, ale i se svým okolím a okolní přírodou, co nám dává vše k tomu, abychom byli lidmi a tím pádem i prosperující společností ve všech ohledech a aspektech našeho bytí.

Někdy mne napadá, že jsem se vyskytl na planetě Ťap-Ťap. Nerozumím násilí a nechápu, proč si jej lidé tak oblíbili a proč si v něm tak lebedí. Proč pro své cíle volí tu nejtěžší z možných cest a proč ji neustále protlačují a dělají pro ni ve svých životech místo. Tato praxe se opakuje již mnoho tisíc let a snad nikoho nenapadlo, že tudy cesta opravdu nevede. Jsme opravdu tak tupá domácí zvířata, že nechápeme, že po cestě zmaru se dá jít jen do pekel?

Asi ano. A to je smutné.

Nikdo z nás a tomu věřím, nemá rád, když jej někdo jiný utiskuje a likviduje jeho životní prostor. Ovšem stále se chováme, jako by prostor toho druhého patřil jen a jen nám. Utlačujeme lidi kolem sebe a to jen proto, abychom se cítili o trochu lépe, než ten utlačovaný a to alespoň do doby, než se nám tato naše zhoubná činnost vrátí jako bumerang. A když se nám něco takového stane, že dostaneme odměnu za to, co jsme učinili tomu druhému, ještě se divíme, proč nás ten zatracený Bůh tak trestá. Co jsme udělali špatného, že nám klade na naše bedra nemoci a bezesné noci. My jsme přeci nikomu nic neudělali a jsme ti dobří. Vždyť ti ostatní jsou ti, co se proti nám spikli.

Stále dokola omíláme stejnou píseň. Zní falešně a my si myslíme, jak je krásná. Komu se pak v našem podání nelíbí, toho donutíme násilím ji poslouchat a nakonec i zpívat. Dnes skoro celá Země zpívá falešnou píseň gangsterů z USA a EU. Nikomu to nepřijde divné, že je to omyl. Že mám slova písně jako krev všech umučených, upálených a zabitých tečou z našich rozbitých a zpívajících a jásajících úst. Všichni jsme od krve, bez zubů a nikomu to nepřijde divné.

Představme si, že by se na nás někdo shůry díval.

Asi by se jen koukal a kroutil hlavou a ptal se, co to provádíme? Kam že jsme to dali rozum a hlavně cit? Kde se ztratila naše osobní jiskra a zápal pro čet, spravedlnost a poctivost? Co by si myslel o takových bytostech, zborcených krví zabitých, s polámanýma rukama a potlučenou hlavou, které o sobě tvrdí, v mnoha případech, že jsou věřícími a někdy i věří v Boha anebo něco, co je mezi Nebem a Zemí?

Bytosti, které dnes snad už opravdu věří jen v jednoho a jediného Boha. Tak, jak to vyžadoval Bůh Izáka, Abraháma i Jákoba. Na 100% falešného, ale stavějícího se do role toho naprosto a opravdu nejvyššího. Tím Bohem jsou pro nás všechny PENÍZE. Bezcenné papírky, za něž si můžeme koupit skoro vše, po čem toužíme. A jsem opravdu a nesmírně rád, že jde opravdu jen o ono SKORO VŠE!!!

Toho, co si koupit nemůžeme, je mnoho. A mnoho z nás po tom touží.

Jsou to životní jistoty, lidskost, láska (nesobecká a absolutní) k někomu druhému a hlavně k sobě samotnému. Pak je zde zdraví a pocit dobrého a poctivého tvoření v harmonii s okolím, které nás k tomu svým příkladem vybízí a dává nám k tomu všemu neuvěřitelně širokou paletu možností.

Naše smůla pak je, že tyto možnosti přehlížíme pro imaginárního a jak jsem napsal 100% falešného zbožně peněžního Boha.

O tyto bezcenné cáry papíru se dnes my "vyspělé duchovní bytosti" bijeme a válčíme. Peníze jsou dnes Bohem a tím pádem i modlou. Za ni jsme ochotni zradit jeden druhého a podříznout mu krk jen proto, abychom měli zisk. Mrzký a uboze bezcenný zisk.

Zisk, co si stejně nikdo z nás do hrobu nevezme. Staří mudrci i porodní báby dobře věděli, když říkali: "Nahý ses narodil, nahý i zemřeš." Což můžeme říci i takto: "Bez peněz jsi na svět přišel a bez nich i odejdeš anebo, bez majetku jsi přišel a bez majetku odejdeš."

Vždyť vše kolem nás nám má sloužit. Být jen a výhradně prostředkem k tomu, abychom prosperovali. Ne jako prostředek k ubližování někomu jinému jen proto, že z našeho pohledu má hluboko do kapsy. Na takového "ubožáka" si mohu s podporou mého finančního Boha došlápnout a ukázat mu, že tento Bůh je ten pravý, co mi opravdu dává moc k tomu, abych mučil, ničil, ponižoval a zastrašoval všechny ty, co mají jiný a odlišný názor o toho pravého, finančně božského a temně modlářského Boha.

Boha vrahů, gaunerů, deviantů, zvrhlíků, úchylů a psychopatů, co mají zatemněné vědomí tímto na 100% falešným Bohem (omlouvám se, že se tímto výrokem již opakuji) a nechápou, že svými činy ohrožují vše živé, co se na této planetě vyskytuje. Nechápou, že tímto svým chováním ohrožují i svou vlastní existenci.

Dnes, jak je vidět se nacházíme opravdu ve vyhrocené době. Mnoho lidských bytostí pomalu začíná chápat, že finanční Bůh je Bůh projevující se všemi psychotickými vlastnostmi, které mají psychiatři zmapované ve svém, mnoha-set stránkovém, spisku o psychických nemocích. /Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (v češtině označovaná zkratkou MKN, v originále International Classification of Diseases and Related Health Problems, zkratka ICD)/.

Uvědomme si konečně, že pokud máme za vzor psychotického Boha, pak mi sami jsme psychotiky, protože on chce, abychom psychotiky byli a tím pádem i psychotiky podporovali. Bez nás, tento Bůh jeho přisluhovači jsou jen obyčejné nuly, co mají plno bezcenných hadrů ve svých sejfech. Bez nás, jako jednotlivců i celku, nic nedokážou. Bez nás, nemají žádnou cenu a naději na přežití, jako druh HOMO GENOCIDUS.

A co na závěr tohoto mého i pro mne nečekaného článku?

Snad opravdu jen víru v to, že 90% populace planety Země jsou normální a zdraví lidé, co jsou finančním Bohem zaškatulkováni do kolonky "psychicky nemocných".

Věřím, že tito normální lidé pochopí, že jakýkoliv kontakt s psychotickým Bohem je špatný a vede jen ke ztrátě naší vlastní svobody a svobod jako takových vůbec.

Věřím, že ještě máme čas se vypořádat s těmi, co chtějí jít v čele psychotického Boha a vnucovat nám jeho pravidla.

Věřím, že narazí na náš odpor. Ne konfrontační a nevojenský. Odpor morální a etický, co je v nás někde hluboko schován a finančně psychotickým Bohem zadeptán. Odpor nás samotných, když se vzdáme podpory toho, co je pro ně tak životně důležité. Vzdáme se podpory války a genocidy jiného, pro dobro několika vyvolených za slib, že se nám bohatě, za naši podporu odmění.

Vzdáme-li se účasti na jejich válečných operacích a machinacích a necháme-li je, ať si za své zájmy bojují oni sami, necháme jim volnou ruku a absolutní svobodu k tomu, aby se sami vybili ve zbytečné válce, která je dnes asi na spadnutí a zlikvidovali tak pro celou tuto planetu nebezpečný druh HOMO GENOCIDUS.

Necháme-li jim volnou ruku k tomu, aby sami sebe vyhubili, my sami zůstaneme nadějí této planety a svým vnukům ji odevzdáme čistou a zbavenou odpadu HOMO GENOCIDUS, jimiž ji falešný Bůh zaneřádil.

Facebook komentáře