Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Vždy vycházet z Jednoty

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Motto:

Neznepokojuje mě beztvaré bláto, pokud skrývá obilné zrno.

Saint-Exupéry

  • vzdy-vychazet-z-jednoty

Takové zrno se skrývá v každém z nás. Skutečně není nutné odstranit ze světa všechen balast, to čemu se říká zlo. To je v určité fázi vývoje dokonce nezbytné. Daleko více je třeba se zaměřit na pozitivní stránky a ty posilovat, tak aby zrno, po té, co začne růst, nalezlo vhodné podmínky pro život – dostatek vláhy, slunečního svitu... Analogií těchto podmínek v lidské společnosti je vhodné tvůrčí prostředí, které působí na samé jádro bytosti a motivuje a povzbuzuje ho k odevzdání toho nejlepšího ze sebe.

Základní otázka zní: Co je hlavní motivací lidského chování?

Odpověď: Maximalizace osobního štěstí.

Pokud toto „osobní" pojímám jen jako omezený prostor zahrnující mé tělo, mysl a věci osobní potřeby, nemohu nikdy dojít k plné míře štěstí. Pokud dohlédnu, že je možné sám sebe přesáhnout, ať už jakýmkoliv způsobem, stane se dobro ostatních a také celku mým vlastním zájmem, neboť tím současně poroste mé štěstí. Navodit situaci, kdy začnou všechny části spolupracovat a ne si vzájemně konkurovat, je možné.

Jak toho dosáhnout?

  • Vždy vycházet z Jednoty, z principu Dobra.

  • Ukazovat pozitivní. To, co skutečně funguje.

  • Podporovat prospěšné.

  • Být příkladem.

V době, kdy lidská bytost byla degradována na pouhou výrobní součástku, je těžké navodit v jednotlivci opět pocit vlastní hodnoty a důstojnosti. Aby mohla Jednota znovu naplno působit, je třeba v lidech tento pocit opět vyvolat. Umožnit každému mluvit a konat způsobem jemu přirozeným, tím, že mu bude nabídnuto bezpečné tvůrčí prostředí, kde se nebude muset obávat tyto své přirozené vlastnosti projevit.

Počet lidí, kteří jsou potenciálně připraveni převzít zodpovědnost za svůj život, kteří jsou vnitřně uvědomělí a otevření novému, značně převyšuje počet lidí, kteří tímto způsobem jednají. Důvodem může být strach, nejistota, záplava negativních obrazů z médií. Je nutné tento poměr obrátit. Předkládat lidem co nejvíce pozitivních obrazů, kvalitních vzorů a fungujících vzorců. Vytvořit bezpečné prostředí plné pozitivních výzev, ve kterém se lidé sami otevřou a bez vynaložení dalšího úsilí začnou iniciativně spolupracovat na probíhající duchovní evoluci – neboť nikdo z ní není vyňat, pouze někteří si to dosud neuvědomují.

Možnosti postupu

  1. Podrobný monitoring stávající situace – toho, co skutečně funguje, pozitivně působí, přináší užitek - například formou celonárodní ankety (viz např. sčítání lidí) směřované jak na jednotlivce, tak na obce, instituce a firmy.

  2. Monitoring vývojových trendů a jejich životaschopnosti.

  3. Masová medializace těchto pozitivních trendů, fungujících principů a zákonitostí, úspěšných projektů a inspirativních osobností.

  4. Přirozená přestavba společnosti podporou pozitivních trendů ve všech oblastech – školství, kultura, výroba, služby... Postupné propojování jednotlivých projektů do jednoho fungujícího celku.

Shrnutí

Přirozeností člověka je konat spíše dobré než zlé. Pokud se rozhodne pro zlé, je to většinou způsobeno negativními obrazy z jeho okolí, které na něj dlouhodobě působí. Je třeba vytvořit takovou míru pozitivních obrazů - vzorů, kdy tíhnutí k dobru bude znovu automaticky spuštěno, respektive posíleno.

Facebook komentáře