Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výzva pro Františka Bergoglia k abdikaci z papežství a další tiskové zprávy BKP

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

Kardinálové, začnete pokání sami od sebe
Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je v současné době hlasem volajícího na poušti, vyzývá všechny kardinály katolické církve, aby započali pravdivou reformu církve. Podmínkou je, že každý musí začít sám od sebe.
Vatikán vyhnal Ducha svatého a přijal ducha světa – tzv. aggiornamento Jana XXIII. Za tento program zesvětáčtění církve byl prohlášen za svatého. Druhý vatikánský koncil vyhlásil herezi synkretismu s pohanstvím, tedy úctu k pohanským náboženstvím, de facto i k jejich démonům. Realizoval ji Jan Pavel II. v Assisi a rovněž byl za tento další hřebík do rakve prohlášen za svatého. Hereze neomodernismu za půl století otrávily téměř všechny seminaristy, kněze a řeholníky.

  • vyzva-pro-frantiska-bergoglia-k-abdikaci-z-papezstvi-a-dalsi-tiskove-zpravy-bkp

 

František Bergoglio dnes líbá nohy transsexuálům a homosexuálům a svět ho prohlašuje už zaživa za svatého. Pokud chceme tyto tři „svaté“ následovat, do nebe se rozhodně nedostaneme. My máme následovat Ježíše Krista, svaté apoštoly, a ne heretiky, kteří na sebe svolali Boží anathemu dle Gal 1,8-9. Vinu za současnou katastrofu církve nenesou však jen tyto jmenované osoby. Je zde celá armáda heretických teologů, kteří skrze historicko-kritickou teologii (metodu) učinili z herezí nové učení církve. Historičtí kritici nemají nic společného s církevními učiteli, kteří na rozdíl od nich skutečně znali Písmo svaté a měli téhož Ducha jako lidští autoři Bible inspirovaní Bohem. Tohoto Ducha svatého bohužel heretičtí teologové nemají. Ovocem učení svatých otců vždy byla pravá víra, která dala sílu tisícům svatých a mučedníků zachovat věrnost Kristu až na smrt. Současná teologie, spíše hereziologie, plodí duchovní mrtvoly, které šíří smrad a smrtelnou infekci tam, kde jsou, třeba i v poslední farnosti.

Příklad ze semináře: Mladý muž, který dostal povolání, vstoupí do semináře. Tam mu během jednoho roku vymyjí mozek a učiní z něho stejného odpadlíka a heretika, jako jsou sami. Pokud se nepodvolí, nemůže být knězem. Jen heretici se mohou stát kněžími. To je do nebe volající zločin!

To, že se nyní hlásá jiné evangelium a jiný Kristus (Gal 1,8-9), přináší ovoce masového odpadu a morálního rozkladu. Katolická církev se stala zahnívající mrtvolou, která otravuje území křesťanských národů, a paralyzuje je, aby nemohly konat pravdivé pokání.

Je pro církevníky hanbou, že nyní, po volbách v USA, zatímco oni spí, nový prezident i viceprezident ukazují, že „Ameriku může zachránit jedině Kristus, před kterým mají Američané sklonit hlavu i kolena.“ Americký národ podobně vyzval k pokání i Byzantský katolický patriarchát (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=35747).

Vy, vážení kardinálové, zastáváte autoritu, a proto na vás spočívá zodpovědnost za započetí procesu záchrany a obrody katolické církve. Zatím stále ještě progresuje proces sebezničení církve. Jedinou cestou záchrany je pokání!

V čem konkrétně máte vy i vám svěřené duše konat pokání?

1) Odřeknout se herezí historicko-kritické metody, která je v kořeni ateistickou a popírá základní pravdy víry! Odřeknout se synkretismu s pohanstvím! Odřeknout se ducha tohoto světa i jednoty se zednáři, kteří dnes de facto řídí Vatikán!

2) Musí být vychována mladá generace pravdivých kněží, kteří budou dělat reevangelizaci a misii na odpadlých křesťanských územích. Místo synkretismu s pohanstvím je třeba pohanům hlásat živého Krista a vybídnout je k přijetí spásy, která je jedině v Kristu Ježíši (srov. Sk 4,12) V nikom jiném není spásy, ani v Budhovi, ani v Mohamedovi, ani v józe či orientálních meditacích či internáboženských dialozích, spása je jedině v Ježíši Kristu!

3) Pokání musí konat i řehole; dnes se sjednotily s duchem odpadlictví.

4) Biskupové buď mlčí, anebo ještě sami prosazují hereze a morální rozvrat. Za toto zneužití úřadu dopadá prokletí na každého, kdo hlásá jiné evangelium (viz Gal 1,8-9). Z Kristových apoštolů se stali apoštolé Jidáši. Tito falešní pastýři nesou plnou zodpovědnost i za světskou vládu na křesťanském území a za zákony k legalizaci nejtěžších zločinů (homosexualismus, trestání „homofobů“ (ocejchování pro morální lidi), kradení nevinným rodičům děti pod záminkou tzv. násilí v rodině).

Vážení kardinálové, uvědomte si svou zodpovědnost a každý z vás ať začne pravdivou reformu – pokání, a to nejprve sám od sebe.

Ježíš v tuto chvíli říká každému z vás osobně: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

+ Samuel OSBMr

mluvčí BKP http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Praha, 17. 11. 2016

Kopie: Prezidentům a vládám států Severní a jižní Ameriky a Evropy včetně Ruska

-----------------------------------------------

Výzva pro Františka Bergoglia k abdikaci z papežství

Byzantský katolický patriarchát, který je v současné době hlasem volajícího na poušti, vyzývá tímto Františka Bergoglia, aby po příkladu Benedikta XVI. co nejdříve opustil papežský úřad. Dle věroučné buly papeže Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio Bergolio nikdy nebyl a není pravým papežem. Spočívá na něm anathema, vyloučení z církve, Boží prokletí za hereze, dle Gal 1,8-9. František je médiem nadnárodních elit a bankéřů zasvěcených satanu, kteří prosazují holocaust lidstva na „zlatou miliardu“. Patriarchát jej už dříve vybídl k pokání (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=34512). František pokání odmítl. Proto ať se alespoň nyní, před odchodem, pokorně omluví oklamaným katolíkům, kteří se za něj dnes stydí a které na veřejnosti zkompromitoval a totálně znemožnil. Ať aspoň tím napraví všechno způsobené pohoršení a zároveň veřejně odvolá všechny hereze. Pak se bude moci v samotě připravovat na smrt, aby tak unikl věčnému zavržení v pekle.

Co se týče jeho výzvy, aby do každé farnosti, do každého kláštera a na každé poutní místo byli přijati muslimové, jde o zločin proti církvi. Navíc jde o prosazování celoplošné islamizace, což je i zločinem proti národům Evropy. František cynicky prosazuje islamizaci a přes všechny krvavé plody islámských teroristů absurdně tvrdí, že islám není spojen s násilím. Před rokem šlo o letecký teroristický útok nad Egyptem, pak teroristický útok v Paříži, dva v Bruselu, znásilňování křesťanských žen v Německu, rituální vražda kněze při bohoslužbě ve Francii, brutální zabití řeholních sester na území Jemenu... Poslední dny se dozvídáme, že islamisté v Sýrii nejenže upálili 6 křesťanských pekařů, ale v hnětacím stroji na těsto sadisticky zmasakrovali 250 nevinných křesťanských dětí ve věku od 5-10 let. Děti si mohly zachránit život, kdyby se odřekly Ježíše Krista. Ony ale raději dobrovolně zvolily mučednickou smrt.

Františka tato šokující realita s umučenými dětmi nezajímá. Dále bude pokrytecky mantrovat fráze o milosrdenství k takzvaným uprchlíkům, de facto zamaskovaným džihádistům.

Byzantský katolický patriarchát tímto vybízí Františka Bergoglia, nezákonně okupujícího papežský úřad, aby ho co nejdřív opustil, a tak už nesvolával prokletí na katolickou církev.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

+ Samuel OSBMr

mluvčí BKP

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Praha, 17.11.2016

Kopie:

Prezidentům a vládám států Severní a jižní Ameriky a Evropy včetně Ruska

------------------------------

Výzva viceprezidenta USA k modlitbě a pokání

Viceprezident Mike Pence po volbách zdůraznil Američanům: „Zároveň vás vyzývám, abyste udělali něco, co je velmi důležité: Sklonit hlavu, sehnout kolena, a modlit se v tyto dny za naši zem... Pak Bůh udělá to, co dělal vždy v historii Ameriky: On uzdraví naši zem.“ (2 Par 7,14) (viz https://youtu.be/6vVKWRK40Ts).

Tuto výzvu viceprezidenta plně podporuje Byzantský katolický patriarchát a rovněž vyzývá nejen americký národ, ale i všechny křesťany, aby pokání a modlitbu v tyto dny vážně realizovali nejenom v Americe, ale i po celém světě. Tyto dny probíhá mimořádně těžký duchovní a psychologický boj sil světla proti silám temnoty, který je nyní koncentrován v Americe, ale má dopad na celou naši planetu.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

+ Samuel OSBMr

mluvčí BKP

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Praha, 17. 11. 2016

Facebook komentáře