Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výzva politikům k řešení problému vodárenského odvětví

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Kvůli situaci ve vodárenském odvětví České republiky, jsme se v minulých dnech obrátili na politické strany České republiky s tím, že jsme je informovali o existenci vodárenského portálu, který poskytuje informace

o vodárenském odvětví a většině vodáren v ČR, které zásobují vodou přes 90% všech na vodovod připojených obyvatel. Portál vytváří databázi informací umožňující posoudit stav a vývoj v odvětví i ve vodárnách. Zdokumentoval procesy privatizací některých vodáren a umožňuje posoudit ekonomické důsledky privatizací a výhodnost zvolených  modelů pro veřejný a soukromý sektor.

Požádali jsme politické strany, aby se s problémy seznámily, provedly si vlastní rozbory a šetření a následně navrhly vhodná řešení, která v případě úspěchu ve volbách mohou realizovat.

Domníváme se, že situace v odvětví vodárenství je velmi vážná a dotýká se každého v České republice. V odvětví schází peníze, cena vody roste a výdělečné části vodáren - prodej vody - se privatizují. To vše se děje v situaci, kdy rozpočet České republiky je dlouhodobě v deficitu a  stát, obce a obecní vodárny stojí před investicemi v řádech desítek miliard korun, viz. závazek ČR Evropské unii v rámci ochrany životního prostředí.

Domníváme se, že v odvětví vodárenství dochází k nežádoucí privatizaci zisků a k zestátnění nákladů, což je pro ČR z dlouhodobého hlediska velmi nevýhodné a vzhledem k ekonomickým problémům ČR a důležitosti fungování odvětví vodárenství možná i likvidační. Investice, ale i zisky soukromých vodáren zaplatí spotřebitel v ceně vodného a stočného.

Domníváme se, že situace v odvětví vodárenství je velmi vážná a mnoho odpovědných lidí o této situaci neví nebo jí nevěnuje pozornost. (O situaci na katedře v Plzni, věděli někteří lidé mnohem dříve, než začala být veřejně známa a upozorňovali na ni.). Nikdo jiný než politici nemůže situaci ve vodárenství změnit

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře