Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výzva podnikatelů „středního stavu“ k podpoře změny poměrů pomocí aliance sil pro transformaci České republiky

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Vážení podnikatelé,

jako skupina aktivních podnikatelů, s vědomím spoluodpovědnosti za stav a budoucnost České republiky, již několik let svými jmény, prací a prostředky podporujeme praktické kroky k spojení sil ve prospěch změn.

Naše společná práce vyvrcholila v lednu 2013 založením transformačního politického hnutí Občanská sounáležitost, jako nástroje pro vyjednávání shody mezi skupinami obyvatel.

 
  • vyzva-podnikatelu-stredniho-stavu-k-podpore-zmeny-pomeru-pomoci-aliance-sil-pro-transformaci-ceske-republiky

Vyzýváme Vás k následování a podpoře zahájení transformačního procesu, který směřuje k posilování zodpovědnosti jednotlivce a současně rozvoji sounáležitosti se společenstvím, ve kterém žijeme.

Současná doba vyžaduje otevřenou sebereflexi a razantní změnové řízení. Změny se samy neudělají, je třeba spojení: myšlenek, odvážných občanů a prostředků pro zahájení transformace.

Již není čas váhat. Země se zadlužuje a řešení musí realizovat všechny skupiny obyvatel. Pojďme společně pokračovat v již zahájeném a koordinovaném procesu spojování sil:

1.1. vytvoření skupiny minimálně 100 zodpovědných podnikatelů podporujících start změnového procesu na jaře 2013

1.2. vyjednávání o spojení celých skupin obyvatel do silného politického subjektu – Aliance sil pro transformaci České republiky

1.3. dosažení celonárodní shody na předčasných volbách, případně jejich vynucení

1.4. dosažení nadpoloviční, optimálně ústavodárné většiny v parlamentu (tj. PS PČR), v předčasných volbách na podzim 2013

V níže uvedeném výčtu stávajících podnikatelů není řada těch, kteří myšlenky celonárodního spojení sice aktivně podporují, ale z obav před ekonomickým a politickým tlakem nechtějí zatím veřejně vystoupit.

Zapojte se, jako my, do sítě podnikatelů a naplňme společně přiložené POSLÁNÍ Občanské sounáležitosti.

Václav Vorel – Via Optima v.o.s. podnikatelské a personální služby

Ing. Jan Ečer – Ditherm, a.s. služby v oblasti energetických zařízení

Ing. Josef Zídek – BDO Plzeň, s.r.o. auditorské služby

JUDr. Jaroslav Kostohryz – Obslužná společnost, a.s. vzdělávací a obchodní služby

Ing. Karel Dolejš – SKLEDO s.r.o. dodavatel kabelových souborů

Ing. Jiří Drachovský – DRAKON s.r.o. dům reklamy

POSLÁNÍ INICIATIVY OBČANSKÁ SOUNÁLEŽITOST A VZNIKAJÍCÍHO POLITICKÉHO SUBJEKTU

(Text z programových dokumentů politického hnutí Občanská sounáležitost z 8.8.2012 )

Posláním iniciativy Občanská sounáležitost je znovunalezení a obnova zdravého jádra národa, jeho tvořivých sil a aktivování a spojování moudrých a kreativních občanů ze všech skupin obyvatel. Dále zajištění trvalé celospolečenské diskuse, hledání a realizace stále lepších forem společensko-ekonomického uspořádání společnosti. Poslání vychází z vědomí zodpovědnosti za současný stav i budoucnost národa, víry a naděje, že lze spojit myšlenky, schopné a odvážné občany, energii i prostředky pro realizaci kvalitativních změn.

K naplnění tohoto poslání se Občanská sounáležitost stává jednoúčelovým politickým subjektem, který svojí hodnotovou orientací bude akceptovatelný pro všechny skupiny obyvatel jako nástroj kooperace, spolupráce a tvořivého spojení sil. Tento subjekt zkoordinuje vznik celonárodní aliance (tvořené všemi skupinami obyvatel) pro zahájení hluboké transformace ČR a podpoří její první krok, tj. převzetí odpovědnosti za stát občany vítězstvím v legitimních volbách. Společná aliance sil pro transformaci ČR převezme a následně svěří správu země, zdevastované politicko-ekonomickou mafií, do rukou občany zvolených profesionálních správců, nad kterými si občané podrží průběžnou kontrolu. Celý proces naplňování nové celospolečenské smlouvy bude důsledně kontrolován občanskou společností a celonárodním subjektem složeným ze zodpovědných osobností.

Základními kameny vyváženosti ekonomického přístupu a péče o kvalitu života se stanou: přirozený rozvoj založený na tvorbě reálné ekonomiky, vztahy postavené na základních lidských hodnotách a spolupráci, posilování regionálních hospodářských vztahů a soběstačnosti, kooperativní vztah všech oborů lidské činnosti (včetně nově koncipovaného zdravého finančního sektoru) a zejména posilování tvůrčího potenciálu národa.

Poslání Občanské sounáležitosti bude naplněno v okamžiku, kdy bude proces trvalé proměny společensko-ekonomického uspořádání nevratně zakotven v zákonech a bude zahájena realizace dlouhodobého Programu obnovy a rozvoje České republiky.

Politický subjekt bude rozpuštěn poté, co aliance sil dohodne novou společenskou smlouvu a návrh nové občanské ústavy, garantující uvedený kvalitativní přechod od modelu boje ke spolupráci a kooperaci občanů a subjektů na území České republiky.

Tímto posláním reaguje Občanská sounáležitost na potřebu změny - posílení kontroly občanů nad procesem proměny podoby uspořádání a dění v celé společnosti. Vyjadřuje tak vůli iniciovat nenásilný, ale důsledný přechod od stávajícího modelu zastupitelské demokracie k participativní s větší přímou zodpovědností a podílením se občanů na správě země.

Myšlenkový základ hnutí Občanská sounáležitost - VIDEOPROJEV K ŘEŠENÍ POMĚRŮ V ZEMI PROBUZENÍ A VYKROČENÍFacebook komentáře