Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výzva k pokání pro Evropu

Hodnocení uživatelů:  / 11
NejhoršíNejlepší 

Představitelům členských států EU

Výzva k pokání pro Evropu

Nový předseda Evropského Parlamentu oznámil, že v blízké době přijde do Evropy 20 milionů imigrantů z Afriky. Migrační vlnu tvoří především mladí muslimové ve věku 18-35 let. Pokud si pak každý přivede i ženu, je to dalších 20 milionů. Jestliže tato rodina bude mít například jen 3 děti, i když muslimské rodiny mají průměrně 8 dětí, během brzké doby bude v Evropě 100 milionů Arabů a Afričanů. Navíc příliv migrantů, a to nejen afrických, se stále stupňuje. Z Afganistanu přichází 70 % úplně negramotných „obroditelů Evropy“. Mladí muslimové nejsou utečenci. V souladu se svým náboženstvím mají na programu džihád! Každý muslim je voják islámu. Jde jim o podřízení Evropy zákonu šaría. Jsou zde přiváženi s jasným cílem! Dobré finanční zabezpečení i oblečení a rovněž konkrétní instrukce, jak postupovat, svědčí o vysokém stupni jejich organizovanosti. Těchto migračních džihádistů bude v EU už takové množství, že ani nemusí čekat, až se jejich počet zněkolikanásobí rozením dětí. Už teď, pokud se jim dostanou do rukou zbraně, si mohou podrobit celou Evropu. Policie a vojsko jednotlivých států proti nim nezasahují, protože vlády jsou skrytě podřízeny nadnárodním elitám. Například v Německu se pouhé zveřejnění zločinů islamistů trestá pěti lety vězení. Naproti tomu – jejich zločiny se nevyšetřují ani netrestají!

  • vyzva-k-pokani-pro-evropu

 

Architekti NWO, kteří naplánovali islamizaci Evropy, plánují rovněž redukci lidstva na tzv. zlatou miliardu (dnes už mluví jen o půl miliardě). V poslední době vynalezli nový virus smrtelné ptačí chřipky a mikročip do vakcín, který způsobí totální neplodnost. Už jen tato metoda by měla snížit počet obyvatelstva planety o dvě třetiny. Když pan Gates přednesl svůj redukční program na konferenci ve Švýcarsku, účastníci nadšeně tleskali.

Architekti NWO prostřednictvím OSN, WHO a jiných nadnárodních organizací spolu s největšími bankéři světa prosadili zločinné konvence a pod pozitivními pojmy globálně změnili zákonodárství. Tak se podařilo zavést juvenilní systém, který krade děti rodičům! Obyvatelé Evropy se proto bojí mít i jen jedno dítě! Řádná výchova je nazvána psychologickým či ekonomickým násilím. Děti jsou rodičům kradeny a psychicky i morálně devastovány. To jsou zločiny proti lidskosti! Těmto obětem ale František neprokazuje žádný projev milosrdenství – pokrytecky mlčí. Navíc i školský systém děti už od mateřské školky morálně i psychicky ničí a dělá z nich jakési nejasné gendery, disponované pro sexuální zvrácenosti, narkotika a eutanázii. Probíhá intenzivní psychologický boj za vyhlazení Evropy. František pokrytecky tvrdí, že katolíci musí prokazovat milosrdenství, ne však ukradeným dětem, ale islámským okupantům, tzv. uprchlíkům. Vyžaduje od katolíků přímo „hrdinné ctnosti“! Ne však pro Krista a spásu duší, ale pro antikrista a genocidu křesťanství v Evropě. Proto také otevřeně propaguje gender zvrácenosti. Pokud by v době války papež Pius XII. veřejně umýval a líbal gestapákům nohy, znamenalo by to, že všechny zločiny fašismu bere na sebe a na církev. František dnes umývá transsexuálům nohy! Svým gestem se zřekl Božích zákonů a vinu za zločinné autogenocidní procesy vzal plně na sebe – de facto na katolickou církev.

Duchovní prokletí, které dnes v Evropě progresuje, má své nejhlubší kořeny v II. vatikánském koncilu, především v deklaraci Nostra aetate. Ta lživě a hereticky tvrdí, že prý křesťanský Trojjediný Bůh je totožný s islámským bůžkem z Mekky, který si v koránu žádá, aby byly křesťanům odsekávány ruce i nohy a uřezávány hlavy. Heretičtí neomodernisté ale skutečně mají stejného boha s buddhisty, hinduisty a jinými pohany – a to proto, že odpadli od víry a pravého Boha už neuctívají. Sebe spolu s muslimy řadí do rodiny tzv. velkých abrahámovských náboženství. Těm, kteří tvrdili: „Naším otcem je Abrahám“, Ježíš odpověděl: „Vaším otcem je ďábel, protože mě chcete zabít“ (J 8,44). Modernisté dnes zabíjejí pravdivé křesťany duchovně a ctitelé Alláha navíc i fyzicky.

To, že je islamizace Evropy s cílem zničení křesťanství plánovaná, ví dnes už každý, kdo ještě neztratil rozum. Bohužel, katolíci jako stádo slepců mantrují s Františkem sluníčkářské fráze o sebevražedném peudomilosrdenství.

II. vatikánský koncil otevřel dveře nejen pohanství, ale i s ním spojeným okultním praktikám (srov. Dt 18,9n). Když se národ odvrátil od pravého Boha a otevřel se úctě k pohanským kultům, jako trest přicházely války a babylonské zajetí. Pokoncilní církev nevarovala, ale naopak propagovala okultní neopohanství a jeho takzvaně léčebné a meditační praktiky, jako je homeopatie, akupunktura, hypnóza, zenové a jogínské meditace... Okultní hypnóza byla vždy spojena s transem a pohanským démonismem. Okultní homeopatie připravila cestu amorální homosexualitě, kterou Písmo svaté nazývá ohavností a za kterou Bůh vyhlásil tresty vyhlazení (srov. 2Pt 2,6, Jud 7).

Pokoncilní církev mlčela na šíření okultní hudby, která má své kořeny v satanském voodoo. Vatikán mlčel i k vystoupení Kinseyho s jeho zvrácenou sexuální revolucí. Vatikán mlčel, když byl propagován hinduismus prostřednictvím jógy, jogínských meditací a vystoupení guru, kteří se pokládali za bohy. Mlčel, když byl prosazován buddhismus prostřednictvím bojového umění, meditací zenu i buddhistických teorií. Vše se dle vatikánského koncilu muselo tolerovat a jakákoliv apologie – obrana víry – byla zlikvidována. Vatikán mlčel, když byl prosazen homosexualismus, mlčel, když OSN vyhlásila mezinárodní programy sexuální výchovy, kterými mladou generaci systematicky demoralizovala. Když OSN vydala Úmluvu o právech dítěte, na jejímž základě začali oficiálně krást děti z rodin, sexuálně je zneužívat a psychicky démonizovat, Vatikán se svými papeži a kardinály dále vytrvale mlčel. Dokonce, i když se postižení rodiče v zoufalství obrátili přímo na papeže s prosbou o pomoc, reakcí bylo jen neprolomitelné mlčení. Navíc Vatikán kryl pedofilní skandály v řadách vlastních kněží a zastrašoval a trestal ne viníky, ale oběti. Vatikán mlčel, i když úmluvami, rekomendacemi a rezolucemi byl rušen Dekalog a Boží zákony a byly nastolovány antizákony. Vatikán mlčel, když byla přijata sebevražedná Lisabonská smlouva, která ustanovila jako prioritu homosexualismus.

Nyní však již Vatikán nemlčí! František aktivně prosazuje homosexualismus a islamizaci s cílem zničení křesťanství! Boží prokletí dle Gal 1,8-9 dopadlo na celou katolickou církev už 1. 5. 2011 beatifikací Jana Pavla II. Anatema dopadá na všechny, kteří s heretickými představiteli Vatikánu tvoří jednotu.

Jen jedno Vatikán nekoná – pravdivé pokání – nechce nazvat pravdu pravdou, lež lží a herezi herezí.

Katolíci pod vlivem aggiornamenta II. vatikánského koncilu už dávno odpadli od živého Krista. Klidně se stanou muslimy, když už přece stejně podle II. Vaticana máme prý stejného boha Alláha.

Z lidského hlediska už východisko neexistuje. Všechno mají v rukách ti, kteří chtějí peklo časné i věčné. Ale u Boha není nic nemožného! Pokud církev v jednotlivých národech začne konat pravdivé pokání a najdou se hrdinové, kteří pro Krista a národ budu ochotni dobrovolně obětovat i životy, Bůh může křesťanství v Evropě zachránit! Kéž jsou nám v této době příkladem misionáři. Pro Krista a pro evangelium byli ochotni položit i životy a mnozí je i položili. Tím prorazili duchovní blok, který držel lidi pod démonickou vládou pohanství. Po II. Vaticanu nastal tlak neopohanství! Pokáním je přiznat, že II. vatikánský koncil byl a je heretický, tedy neplatný! Přiznat, že synkretismus s pohanstvím je apostaze a že historicko-kritická metoda je postavena na atheismu a popírá podstatu křesťanství. Toto je konkrétní pokání!

Ježíš i dnes říká: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete“ (Lk 13,3).

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Praha, 7. 3. 2017

Kopie:

Biskupům členských států EU a Ameriky

Masmédiím

Video: http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=36934, https://youtu.be/A6B-i6V6ens

-----------------------------------

Představitelům členských států Evropské unie

Vážení představitelé členských států EU,

papež František vás pozval na 24. března 2017 do Vatikánu. Je to v předvečer summitu EU, na němž má být vytýčen nový směr Evropské unii po Brexitu a po volbě prezidenta Trumpa v USA.

Kdo je „papež“ František a jaké zastává priority?

Dle věroučné buly Cum Ex Apostolatus Officio papež František jako heretik a apostata okupuje papežský úřad již nezákonně! V současné době kardinálové katolické církve žádají jeho odstoupení a reprezentují tak požadavek většiny katolíků. Dle Božích zákonů (Gal 1,8-9) František stahuje na křesťany ne požehnání, ale Boží prokletí.

Prioritou Františka je:

1) Islamizace Evropy, a tím likvidace křesťanství i křesťanské civilizace.

2) Propagace demoralizační gender ideologie (LGBT); František popírá nejen Boží zákony, ale i existenci všeobecně platných mravních norem.

3) Depopulace v souladu s ideou svobodných zednářů Římského klubu propagujících redukci lidstva na tzv. zlatou miliardu. František křesťanům vnucuje, aby se v západním světě zavedla politika jednoho dítěte v čínském stylu. Na druhé straně schizofrenicky tvrdí, že „Evropa je jako neplodná žena“ a východiskem prý je islamizace.

Vážení představitelé členských států EU,

uvědomte si, že na setkání s Františkem 24. 3. 2017 v 18:00 k vám nebude mluvit zástupce Krista, ale zástupce antikrista. Pokud ho poslechnete a začnete se řídit jeho radami, nepůjdete cestou požehnání, ale cestou prokletí vás i vašich národů!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Praha, 7. 3. 2017

Kopie:

Státní sekretariát Vatikánu

Biskupům členských států EU

Facebook komentáře