Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Výzva Aliance národních sil vládě a parlamentu ČRke stažení našich vojáků z misí v Iráku i z ostatních zahraničních misí v rámci NATO.

V souvislosti s událostmi na iráckém letišti v Bagdádu,na kterém byl Američany zavražděn íránský generál, a vzhledem k následné výbušné mezinárodní situaci vyzýváme naši politickou reprezentaci, aby okamžitě učinila kroky ke stažení našich vojenských kontingentů z tzv.„zahraničních misí“, kterých se účastníme pod vlajkou NATO.

  • vyzva-aliance-narodnich-sil-vlade-a-parlamentu-crke-stazeni-nasich-vojaku-z-misi-v-iraku-i-z-ostatnich-zahranicnich-misi-v-ramci-nato

          Naše účast v nich přímo podporuje nezákonnou činnost USA v zahraničí, která své hospodářské a politické zájmy řeší vojenskou silou, vydíráním a politickými vraždami a tak přímo ohrožuje světový mír a zájmy České republiky. Naše vojenská účast v Iráku ohrožuje bezpečnost naší země a životy českých občanů. V Iráku jsou čeští vojáci naprosto protiprávně neboť jejich přítomnost v rámci tzv. „mise NATO“ porušuje nejen Zakládající smlouvu NATO, ale také Chartu OSN, Ústavu ČR a mnoho mezinárodních právních předpisů, včetně mezinárodního práva válečného! Podporujeme požadavky světových a českých mírových organizacípod heslem: „Vojenské síly pryč z Iráku – Žádnou válku s Íránem!“
 
          Dále opětovně vyzýváme vládu a parlament ČR, aby zahájily kroky směřující k vystoupení České republiky z NATO- podle článku 13 Zakládající smlouvy NATO -a aby započala budovat jiný bezpečnostní systém– například v rámci OBSE - k zabezpečení ochrany našeho území.
 
     Požadujeme, aby vláda a parlament ČR respektovaly suverenitu Iráku a nechovaly se jako okupanti – tedy jako americká armáda (zcela poprávu deklarovanáze strany Íránujako teroristická organizace).

 V Praze dne 5.1. 2020
PhDr. Vladimíra Vítová, PhD., předsedkyně ANS
JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře