Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výzva a varování pro USA

Hodnocení uživatelů:  / 23
NejhoršíNejlepší 
 

Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici kopii výzvy a varování pro USA a prosíme o její zveřejnění.

 

Děkujeme.

 

S úctou

 

Sekretariát Byzantského patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua, uogcc.org.ua, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

======================================

 

Křesťanům USA

 

  • vyzva-a-varovani-pro-usa
Výzva a varování pro USA

 

Křesťané USA, probuďte se! USA tyto dny provokuje k zapálení celosvětového válečného požáru. K tomu zneužívají území Ukrajiny, které si okupovali skrze technologii barevných revolucí. Vyvrcholení převzetí vlády a konec demokracie se stal prostřednictvím tzv. Majdanu. Šlo o svržení zákonného prezidenta a vlády. USA přiznávají, že tento okupační proces je stál 5 miliard dolarů. Amerika se vůči Ukrajině dopustila několika zločinů s cílem učinit si z Ukrajiny teritorium války proti Rusku. Už nyní umírají Ukrajinci za globalizační zájmy USA. Pravoslavný biskup Longin nekompromisně proti válce vystoupil a vyzval své věřící, aby bojkotovali mobilizaci. Boj na Donbase řídí instruktoři USA, a nasazení Ukrajinci slouží jako živé maso. Tu nejde o zájmy Ukrajiny, ale Donbas je jen přechodným bodem v boji proti Rusku. USA používá ďábelské metody sebezničení. Zapalují válečný požár, který se už dá těžko uhasit. Když se nevinná strana brání proti agresorovi, je ona sama prostřednictvím pro-amerických masmédií označena za agresora a zločince. V roce 1991 byla Ukrajina vyhlášena za samostatnou republiku. Amerika hned začala provádět svou politiku ideologického boje zavedením korupce a postupného ničení morálních i křesťanských hodnot. V tomto nejvíce slouží masmédia. USA je hned pod záminkou pomoci a modernizace převzala do svých rukou skrze ukrajinské vlastníky (námezdníky). USA hned v 90. letech vybudovala na Ukrajině síť neziskových dobročinných organizací (5000), které tzv. nezištně podporuje. Nebylo a není to zadarmo. Normální občané, kteří pracují a starají se o svou rodinu a okolí, nejsou organizováni a školeni k tomu, aby připravovali politický puč navíc ke své škodě. Kdežto agenti USA jsou školeni jak manipulovat lidmi, aby jim profesionální lží oklamaní Ukrajinci uvěřili a sami sobě šli kopat hrob, o kterém jim tvrdí, že je to ráj. Tito agenti lži a smrti používají stejné metody lži a sugesce jako satan v ráji vůči našim prarodičům.

Žurnalista R. Kocaba navštívil Východ a tam viděl, jakých zvěrstev se dopouští USA pod vlajkou Ukrajiny na civilním obyvatelstvu. Byl šokován. Když řekl pravdu a vyzval národ k míru, skončil ve vězení. Populární zpěvák Kuzma, který upozornil na zločiny vůči ukrajinskému národu, brzy na to zahynul v podezřelé autonehodě. USA přinutila Ukrajince už k páté mobilizaci. Masmédia neřeknou pravdu, že našim největším nepřítelem není Rusko, ale USA.

Plukovním M.L. Foster 2. března 2015 potvrdil, že američtí vojáci budou už v onen týden nasazeni na Ukrajinu: „Prapor 173. brigády bude trénovat ukrajinské síly k boji. Máme zde 6 amerických útvarů, které budou po celé léto školit 6 ukrajinských útvarů, a máme tři prapory spojené s třemi ústředními prapory, aby na této úrovni pracovaly.“ Amerika nemůže posílat moderní zbraně, dokud zde k tomu nebudou vyškolení vojáci. Pentagon dal kongresu ultimátum ohledně vyzbrojení Ukrajiny smrtícími zbraněmi. Foster pokračuje: „Do Evropy Amerika poslala už loni několik svých divizí, které měly být odpovědny za operaci ‚Atlantic Resolve‘. Koncem léta uvidíte operaci, která se táhne od Pobaltí až k Černému moři. Uvidíte linii nasazených amerických vojsk“. Velká válka proti Rusku má začít i bez souhlasu EU.

Odborníci tvrdí, že USA má biliony dluhů a že řeší tento problém tím, že pustí válečný požár, což je prý k oživení ekonomiky. V Minsku byl už podruhé podepsán mír. Poprvé ho vedení USA lstivě zneužilo. Nyní USA využívá čas k přípravě daleko silnějšího a efektivnějšího útoku. Hlavním cílem není Donbas, cílem je válka s Ruskem. Kardinál Huzar řekl: „Žádný mír, dokud nepřemůžeme nepřítele. Musíme bojovat... Rusko je třeba přemoci nejprve ideologicky... Je třeba počítat s tím, že válka může trvat i deset let.“ Podobně mluví i Huzarovi spolupracovníci, biskupové Gudziak a Ševčuk, kteří podporují spolu s Huzarem „revoluci důstojnosti“ (homosexualismus). Podobně mluví i „patriarcha“ Filaret, který na modlitební snídani s Obamou žádal pro Ukrajinu moderní zbraně. Tito církevní hierarchové jsou politickými ideology, kteří navíc zavádí hereze, za které na ně dopadá Boží prokletí – anathema dle Gal 1,8-9. Zodpovědnost za válku plně dopadá na Vatikán, který skrze pokrytecký alibismus tyto zločiny schvaluje! 

Je doba svatého postu, který vrcholí Velkým pátkem a nedělí vzkříšení. Je to doba zastavení se nad sebou a uvědomění si nejpodstatnějších věcí: smrt, Boží soud, nebe či peklo po smrti, uvědomění si reality osobního hříchu. Je to doba pokání (metanoie – změna myšlení). Duch světa dnes zvláště prostřednictvím masmédií nedovoluje, aby se člověk zastavil a uvědomil si časnou i věčnou realitu. Americké náboženství prosperity je podvod: „Nelze sloužit Bohu a mamonu“ (Mt 6,24). Hřích je realitou v každém jedinci, společnosti a národě. Hřích činí nešťastným jedince i celé národy! USA okupuje národy, a prostřednictvím prosazování homosexualismu a uzákoňování zločinnosti se staví proti Bohu i proti Božím zákonům. Tím připravuje oheň z nebe, jako na Sodomu. Oheň, který ale bude věčně mučit po smrti miliony svedených duší! USA zavádí satanizaci lidstva a připravuje časné i věčné peklo. Je třeba se zastavit, přiznat si pravdu a změnit myšlení. Přijmoutt zpět Boží zákony a vychovávat novou generaci k morálním hodnotám, k zodpovědnosti s vědomím smrti a věčnosti. Moudrý je ten, kdo počítá denně se smrtí! V době postní si připomeň, co pro tebe vytrpěl Božský Spasitel, aby ti otevřel věčný ráj (viz film Umučení Krista od M. Gibsona). Tekla krev Božího Syna pro tebe zbytečně? Obrať se, zachraň sebe, svou rodinu a národ i za cenu mučednické smrti!

Konkrétně začni:

1) Vypni televizor na celou dobu postu. Ušetřený čas věnuj modlitbě, Božímu slovu a své rodině (osobní vztahy).

2) Od 20 hodin (svatá hodina) se modli 1-2 hodiny. Nejlépe sedm slov z kříže, zvedání démonských hor nad USA dle Mk 11,23 a za vzkříšení duchovně mrtvé církve v USA dle Ez 37 (viz vkpatriarhat.org.ua/cz/?category_name=sveceni-nedele, vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=28700, vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=28498). Ať se každá křesťanská rodina stane domem modlitby!

3) Organizuj různé petice, manifestace za odvolání amerických vojsk či vojenských instruktorů z Ukrajiny. Tím pomůžeš k zastavení připravené katastrofy.

 

 

Modlí se za vás

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského patriarchátu

 

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Doněck 13. března 2015

Novorosia

 

Kopie:

Prezidentu a vládě USA

Prezidentu a vládě Ukrajiny

Prezidentu a vládě Ruské federace

Prezidentům členských států EU a poslancům Evropského parlamentu

Pravoslavným biskupům Ukrajiny a Ruska

Představitelům a vládě Novorossije

Státnímu sekretariátu Vatikánu

Masmédiím

 

 

 

Příloha: Již dříve Byzantský patriarchát zaslal představitelům církví a prezidentu USA několik alarmujících listů. Viz krátké úryvky:

 

 

Prezident USA

Barack Obama

Výzva k pokání

Vážený pane prezidente,

dne 25. 8. 2010 Synod biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve zveřejnil v autoritě Všemohoucího Boha, který je Stvořitelem celé země a celého vesmíru a který bude soudit každého člověka, na Vás anathemu, neboli Boží prokletí. Tuto anathemu z Vás nikdo na světě nemůže sejmout, pokud nebudete činit pokání...

(celý text dopisu viz.: uogcc.org.ua/cz/letters/article/?article=3609)            Lvov, Ukrajina 1. 10. 2010

 

 

 

Členům biskupské konference USA

 

Dne 5. 4. 2010 vás Synod biskupů UPHKC vyzval, abyste vyznali pravověrnost a odřekli se od současného ducha apostaze, který v současné době ničí podstatu křesťanství. Vy jste víru nevyznali, Krista jste zapřeli a vyhnali jste Ducha Svatého. Od 23.5.2010 na vás dopadla Boží anathema. Liturgie a svátosti udělujete už neplatně.

Byzantský katolický patriarchát

(viz vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=6306)                                                    Lvov, Ukrajina, 7. 7. 2011

 

 

 

SOS pro křesťany USA

 

Byzantský katolický patriarchát vybízí k pokání biskupy, kněze a pastory Spojených států. Rovněž je vybízí, aby iniciovali rok nepřetržité modlitby za záchranu před katastrofou. Spojené státy jsou dnes „Babylonem, který svým smilstvem opojil všechny národy“ (Zj 14,8). „A slyšel jsem jiný hlas z nebe: Vyjdi lide můj z tohoto města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy...“ (Zj 18,4)

Prostředkem k záchraně je modlitba. Jde o nepřetržitou modlitbu, svatou hodinu a sedmeré zastavení během dne.

(viz vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=7138)                                                    Lvov, Ukrajina, 2. 8. 2012

 

 

 

Výzva všem americkým křesťanům k volbám

 

Prezident Obama letos vyhlásil za prioritu zahraniční politiky prosazování ideologie homosexualismu. Bible homosexualitu nazývá hříchem a ohavností. Připomínáme, že homosexualismus jako ideologie ničí v kořeni nejen všechny křesťanské, ale i všechny přirozené, morální hodnoty...

Prokletí na sebe stáhne i každý, kdo tohoto prezidenta bude znovu volit.

Byzantský katolický patriarchát vybízí každého amerického křesťana: Dej Bohu slib na jeden rok, že budeš denně, jednu hodinu, komunikovat s Bohem v osobní modlitbě. Bůh pak zachrání Ameriku před nastávající katastrofou.

(viz vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=13383)                                                 Ukrajina, Lvov, 3. 11. 2012

 

 

 

Výzva vládě a lidu USA

 

Dne 3. září 2013 Kongres schválil požadavek prezidenta Obamy k bombardování nezávislého státu Sýrie.

Byzantský katolický patriarchát spolu se všemi pravověrnými křesťany a lidmi dobré vůle proti tomuto mezinárodnímu zločinu kategoricky protestuje!

Tyto akce mezinárodních zločinců a vrahů lidstva jsou součástí plánované autogenocidy jednotlivých národů a naší planety. V pozadí stojí skupina iluminátů a světových bankéřů, kteří jsou zasvěceni satanu.

(viz vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=21745)                                                   Lvov, Ukrajina, 4. 9. 2013

 

 

 

Mezinárodní trestní soud v Haagu

 

Žaloba na vládu USA za programovanou autogenocidu lidstva

 

... Ideologie homosexualismu, kterou Amerika prosazuje, vede k postupné legalizaci všech druhů zvráceností, jako je pedofilie, zoofilie, incest, sadomasochismus... Kromě kradení dětí je spojena i s legalizací narkotik a masovým zabíjením skrze uzákoněnou eutanázii.

Žádáme, aby Mezinárodní trestní soud v Haagu odsoudil genocidní americkou ideologii, která sleduje redukci lidstva na tzv. zlatou miliardu. Jde o zločiny proti lidskosti...

Byzantský katolický patriarchát

(viz vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=23697)                                                 Lvov, Ukrajina, 25. 1. 2014

 

 

 

Mezinárodní trestní soud v Haagu

 

Trestní oznámení na prezidenty USA za zločiny proti lidskosti

 

Zločinné státní převraty jsou režírovány v linii tzv. globalizační politiky prosazované v souladu s ideologií redukce, tedy zničením planety a vyvražděním lidstva ze sedmi na jednu miliardu. Jde o zločiny proti lidskosti těžší, než byly zločiny fašismu.

Byzantský katolický patriarchát

(viz vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=23699)                                                 Lvov, Ukrajina, 25. 1. 2014

 

 

 

Výzva k pokání pro USA

 

Byzantský katolický patriarchát vyzývá všechny křesťany USA k aktivnímu boji za obnovu Božích zákonů. Předpokladem k tomu je svržení oficiální a skryté nadvlády zednářů – iluminátů nad USA a celým světem. Pokud tato skrytá, zločinná vláda nebude odstraněna, ponese americký národ největší spoluvinu na již započaté genocidě lidstva a sám rovněž zahyne.

Sjednoťte se na modlitbě za svržení vlády antikristovského systému, který se dopouští zločinu proti lidskosti, a vytvořte nepřetržité modlitební stráže.

(viz vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=24537)                                                            Ukrajina, 21. 2. 2014

 

 

 

Facebook komentáře