Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vláda ČR porušuje zákon

Vláda České republiky porušuje Chartu OSN, Základní dokument Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Zakládající smlouvu NATO!

V sobotu 11. června 2016 proběhlo v jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy Mírové setkání: ANO MÍRU – NE NATO!

Akce proběhla v rámci kampaně Světové rady míru, jejíž nejbližší zasedání proběhne ve dne 8 – 9. 7. 2016 ve Varšavě, tedy přesně ve dnech a v místě, kde a kdy bude jednat NATO o svém rozšiřování – a to nejen o Černou Horu

Pořádajícími organizacemi byly: Asociace Vojáci proti válce a České mírové hnutí, s podporou Občanské iniciativy Ne základnám, Klubu českého pohraničí, Slovanského výboru ČR a Klubu KSČM v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Setkání se zúčastnili také zástupci Českého mírového fóra a dalších občanských mírových iniciativ a spolků.

Na jednání zaznělo, že je nezbytné podporovat bezpečnost své země - každý podle svých sil a možností a způsobem, který považuje za vhodný a že cíle naší zahraniční politiky se musí odvíjet od potřeb občanů.

  • vlada-cr-porusuje-zakon

Vybráno z projevu ČMF:

Ve Varšavě bude zasedání NATO, jehož agenda evidentně našim občanům nevyhovuje! My občané však nejsme vůči vládě v postavení žadatele, my jsme v postavení žalobce. My jsme i v postavení soudce, který může vládu ČSSD, ANO a KDU ČSL za její činnost v NATO soudit a odsoudit k odstranění, a my máme možnost tento rozsudek v příštích parlamentních volbách vykonat!

Co je tedy reálně možné udělat? NATO je organizace vládní, a proto my občané máme možnost ovlivnit jednání NATO ve Varšavě jen prostřednictvím vlády ČR.

V tom případě jsme ovšem v maléru. V maléru, který způsobili naši spoluobčané tím, že k volbám nešli nebo dokonce tím, že dali ve volbách hlas stranám, které vytvořily současnou vládu. Vládu, která chce ve Varšavě s pokračováním současné činnosti NATO souhlasit. S tím do příštích parlamentních voleb bohužel nic neuděláme. Ale co tedy můžeme udělat již nyní?

Můžeme informovat naše spoluobčany o tom, že ČSSD, ANO a KDU-ČSL nedodržuje mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána. A to se přece dělat nemá! V tom případě je v maléru vláda ČSSD, ANO, KDU-ČSL.

My můžeme a musíme připomenout vládě, že má povinnost jednat na zasedání NATO ve Varšavě v souladu se závazky ČR z mezinárodních smluv.

Zamítli jsme vládu o to žádat, na vládu apelovat, u vlády proti nedodržování protestovat. Opustili jsme i úvahu od vlády dodržování požadovat. Vždyť nic z toho v minulosti vládu ke změně nepřimělo.

Udělali jsme závěr, že vládě povinnost dodržovat vlastní závazky veřejně připomeneme. Že veřejnost budeme o tomto porušování informovat. Že veřejně poukážeme, že ČSSD, ANO a KDU ČSL, noviny, rozhlas a televize v soukromém vlastnictví a že dokonce i veřejnoprávní ČT a ČR toto porušování občanům zatajují.

Vybrali jsme tři mezinárodní smlouvy, na kterých porušování prokážeme.

Byli jsme sami překvapeni svým zjištěním, že dodržování těchto smluv vládě podporu současné činnosti NATO na zasedání NATO ve Varšavě neumožňuje!!!

Vybrali jsme Chartu OSN, Základní dokument Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a asi Vás překvapím, že třetím dokumentem je Zakládající smlouva NATO.

Především jsou porušovány dva základní principy, na kterých jsou všechny výše zmíněné smlouvy postaveny a tyto principy jsou:

Urovnávat veškeré mezinárodní spory mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly. Usilovat o vyloučení konfliktu!

V Praze dne 11. 6. 2016 Vladimíra Vítová

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře