Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

VEŘEJNÝ DOPIS VŠEM PREZIDENTSKÝM KANDIDÁTŮM

  • prezidentkandidati_0
Hned na úvod prozrazuji, že dopis obsahově totožného znění ode mne obdrželi osobně oba polistopadoví prezidenti naší společné vlasti. Již tehdy jsem návrhy v nich obsažené myslel naprosto vážně, i když jsem s jistotou věděl, že jde o házení hrachu na zeď.

I když ještě není jisté, že budou všichni občané mít možnost volit prezidenta, protože ještě nemusí být schválen prováděcí zákon o volbě, dovoluji si jako jeden z milionu občanů sdělit všem budoucím kandidátům podmínky, za kterých obdrží můj hlas. Tentokrát své návrhy sděluji veřejně, aby jimi byl osloven nejen každý kandidát, ale i mnohý občan, který tak dostává příležitost se k mému názoru přidat. Protože navíc považuji své návrhy za velmi potřebné, troufám si voličskou veřejnost tímto požádat, aby bylo o nich diskutováno. Je docela možné, že nebudu nakonec zdaleka sám, kdo bude po kandidátech žádat totéž, nebo velmi podobné.

Smyslem mého návrhu je zlomit jednak tatíčkovský mýtus nejvyššího ústavního činitele, ale především přiblížit náš ústavní systém víc skutečnému republikanismu, který je v Ústavě uveden hned v její Preambuli a v prvním článku, z nichž vyplynul i název našeho státu.

Takže:

Vážená občanko, vážený občane kandidující na nejvyšší ústavní funkci.

Skončete už konečně v naší zemi éru pseudomonarchistického pojetí prezidentské funkce a založte její novou, skutečně republikánskou tradici.

Proveďte proto ihned po svém zvolení některá opatření, k nimž nemusíte mít souhlas jiných ústavních činitelů, či institucí a to především:

- Vaše fotografie ať přestane být symbolem státu a nemusí být proto povinně vyvěšena v úřadech a školách, kde ji nahradí buďto vlajka, či státní znak.

- Nedovolte vydávat známky s Vaší podobiznou a tím zahajte tradici, že na poštovních známkách nebude v ČR zobrazován nikdo z žijících.

- Zrušte prezidentské lóže v divadlech a jiných veřejných sálech, ať tyto dále slouží pouze jako čestné lóže i pro jiné významné návštěvníky.

- Fanfára z Libuše ať se hraje maximálně jen jednou jedinkrát v každém volebním období a to při Vaší prezidentské přísaze.

- Jako nejvyšší velitel armády nařiďte, aby jednotka hradní stráže plnila i ceremoniální diplomatickou roli pro jiné ústavní činitele a její uniforma se zásadně nelišila od stejnokroje naší armády.

- Pokud by naše zem měla dostatek finančních prostředků, byl bych pro to, aby prezidentské sídlo sešlo dolů z Hradu mezi lidi, i tím by symbolicky tato funkce přestala být pokračováním monarchů.

Jelikož budete mít zákonodárnou iniciativu, udělejte vše, co bude ve Vašich silách, třeba i s pomocí nátlaku veřejnosti na parlament, aby byla vytvořena Rada pro tvorbu nové ústavy, pod Vaším dohledem ústava zpracována, podrobena všeobčanské diskusi a předložena parlamentu ke schválení, včetně návrhu zákona o mechanismech její platnosti.

V návrhu ústavy pak svou autoritou prosazujte co nejvíce prvků nejen skutečného republikanismu, ale především institutů občanské společnosti.

Jsem upřímně přesvědčen, že kdybyste neučinil vůbec nic dalšího, budete nejúspěšnějším prezidentem celých dějin naší společné vlasti.

Stanislav A. Hošek

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře