Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Velkopáteční výzva prezidentům Ruské Federace a Ukrajiny

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Vážený pane prezidente Ruské Federace, Vladimíre Vladimiroviči,

Vážený pane prezidente Ukrajiny, Petře Olexijovyči,

v tomto Strastném týdnu si připomeneme velkopáteční smrt našeho Spasitele. Písmo říká, že On svou smrtí smířil dvě strany (srov. Ef 2,16), a také za každého z nás osobně, za naše hříchy, prolil svou krev na kříži. Pokud jsme vírou přijali Jeho smírnou oběť za naše hříchy, pak je nám pro hodinu naší smrti otevřena cesta do věčného života.

  • velkopatecni-vyzva-prezidentum-ruske-federace-a-ukrajiny

 

Náš Byzantský patriarchát vyzval v apoštolské a prorocké autoritě církevní představitele, ale i oba národy, aby v tento den Kristovy smrti, nejen každý křesťan, ale i každý upřímný občan Ruské Federace a Ukrajiny, učinil gesto smíření za sebe i za své nejbližší. V prorocké autoritě jsme vybídli obyvatelstvo těchto dvou slovanských národů, aby po příkladu Kristově každý učinil gesto odpuštění. K tomu je nám příkladem samotný Spasitel, Ježíš Kristus. Když Mu vráželi hřeby do rukou, pronesl slova: „Otče, odpusť jim, oni nevědí, co činí!“. Ježíš nás v modlitbě Otče náš vybízí k odpouštění: „Otče, odpusť nám, (Rusům, Ukrajincům) naše viny, jako i my (Rusové, Ukrajinci) odpouštíme našim viníkům (Ukrajincům, Rusům). Amen.“ Následuje znamení svatého kříže a toto gesto se zopakuje celkem třikrát (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=33810).

Bylo by nedostačující obrátit se na vaše národy, a neobrátit se s tímto Božím požadavkem i na vás, drazí prezidenti Ukrajiny a Ruska. Bůh vás v této historické době postavil, abyste stáli v čele a zodpovídali za své národy. Proto tímto vybízíme i Vás, abyste gesto odpuštění na Velký pátek učinili. Vy sami uznáte za vhodné, jestli toto gesto učiníte soukromě, v kruhu svých nejbližších, anebo jestli ho učiníte v některém pravoslavném chrámu. Toto gesto není bezvýznamnou věcí. Jako ani bezvýznamnou věcí nebylo to, že sv. Vladimír hodil v Kyjevě Peruna do Dněpru. Rovněž ti , kteří prosazují autogenocidu obou národů, nekompromisně usilují o prosazení gesta gay pride, a to v Moskvě i v Kyjevě. V jubilejním roce křtu Kyjevské Rusi učinili nezdařilý pokus v Kyjevě. Gay pride byl zmařen a v témž čase byl symbolicky hozen do Dněpru třímetrový Perun na znamení Kristova vítězství nad genocidním neopohanstvím! V témž roce, v červenci, byli v Dněpru symbolicky pokřtěni i zástupci třech slovanských národů, Ukrajiny, Běloruska a Ruska (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=20438). Přitom drželi tři prapory těchto národů. Před obnovou křtu se odřekli satana a všech démonů, kteří mají za cíl sebezničení těchto tří slovanských národů. Konc em roku 2013 začal majdán a po něm proces destabilizace Ukrajiny a válka na Donbase. Řešením celého problému je vzájemné odpuštění, které je základem pravého míru a pokoje.

Proto Vás vyzýváme, abyste jako křesťanští panovníci učinili toto gesto vzájemného odpuštění za sebe a rovněž i za své národy! Bůh tímto krokem vaší víry otevře dveře k duchovnímu vzkříšení obou národů.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

25.4.2016

Kopie:

Vládě Ruska a Ukrajiny

Pravoslavným biskupům Ukrajiny a Ruska

Facebook komentáře