Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vakcíny proti covidu-19 jsou zbraněmi hromadného ničení, a mohly by vyhladit lidstvo

Pokud již nějaký čas čtete mé články, víte, že nikdy nepřeháním. Také víte, že za poslední rok byly mé prognózy, hodnocení a analýzy absolutně přesné.

Nyní však, více než kdykoliv předtím, potřebuji vaši pomoc. Pokud nebudeme spolupracovat, jsme odsouzeni k zániku. Potřebuji vaši pomoc, abychom pomocí tohoto článku mohli oslovit miliony. A protože mi velké platformy a mainstreamová média zamezila přístup, bez vás to nedokážu.

  • vakciny-proti-covidu-19-jsou-zbranemi-hromadneho-niceni-a-mohly-by-vyhladit-lidstvo

Jsem přesvědčen, že toto je nejdůležitější článek, jaký kdy budete číst. Musíte ho sdílet. V nejbližších dnech musíte tento článek poslat všem, kteří mají e-mailovou adresu, známým či neznámým. Pošlete ho každému novináři, jehož e-mailovou adresu najdete. Můžete ho jednoduše odeslat z www.vernoncoleman.org

Vzpomínáte si na videozáznam, kde seděli Bill a Melinda Gatesovi a ušklíbali se, když mluvili o tom, že příští pandemie už lidi přiměje, aby jí věnovali pozornost?

Myslím, že vím, co se chystá. Všichni víme, že svévolná elita, propagátoři Agendy 21 a Velkého resetu, mají po celou dobu v úmyslu vyhubit 90 % až 95 % světové populace.

Bohužel se obávám, že je už asi příliš pozdě na záchranu mnohých z těch, kteří se již nechali očkovat. Miliony jsou už odsouzeny k zániku a obávám se, že mnozí zemřou, jakmile přijdou do styku s koronavirem.

Ale je tu něco, v čem plány elity vážně selhaly.

Výsledkem je, že ti z nás, kteří vakcínu nepřijali, jsou nyní očividně také ve vážném nebezpečí. Musíme si udržovat imunitu ve špičkové kondici rozumným stravováním a užíváním vitamínu D. A možná se jednou budeme muset držet dál od těch, kteří byli očkováni. Mám za to, že oni nyní představují reálnou hrozbu pro přežití lidského rodu.

Již delší dobu, více než by se mi nad tím chtělo uvažovat, varuji před nebezpečím vakcín proti covidu-19. Vím, že ve skutečnosti je ani nelze nazvat vakcínami (ačkoli jedna oficiální definice byla změněna tak, aby jim odpovídala), ale pokud je nazvu „genová terapie“, ti, které se snažíme oslovit, nebudou vědět, o čem mluvím, protože jim bylo řečeno, že to jsou vakcíny.

Téměř přesně před rokem jsem upozorňoval, že důvodem, proč se riziko koronaviru zveličuje, je zčásti plán zavést povinný očkovací program.

Faktem je, že falešná pandemie covidu-19 byla vytvořena zčásti proto, aby se našla záminka pro vakcíny – a ne, že vakcína byla vytvořena jako řešení údajné hrozby, kterou představuje covid-19.

Už celé měsíce varuji, že experimentální vakcíny jsou nebezpečné a mají mnoho potenciálně smrtelných vedlejších účinků. Významné osobnosti a mnozí lékaři, kteří ujišťují o bezpečnosti vakcíny, se mýlí. Měl jsem pravdu, když jsem tvrdil, že vakcíny mohou usmrtit více lidí než covid-19. Nyní se však zdá, že vakcíny budou mít pravděpodobně na svědomí i smrt stovek milionů lidí, kteří se očkovat nenechali.

Už dávno jsem toho názoru, že podvod s covidem-19 byl naplánován s konkrétním cílem: zabít co nejvíce starých a slabých lidí a zavést povinné očkování. O tom jsem mluvil ve svém prvním videu v polovině března 2020. Samozřejmě za tím vším byl i plán zničit a přebudovat ekonomiku dle požadavků Agendy 21 a Velkého resetu.

Několik dní poté, co se video poprvé objevilo, jsem byl zuřivě napaden na internetu. Můj záznam na Wikipedii kompletně změnily. Podrobné údaje o všech mých knihách, televizních pořadech a článcích byly odstraněny. Označili mě za pochybného konspiračního teoretika. Natočil jsem video s vysvětlením, jak změnili záznam na Wikipedii, aby mě očernili a zdiskreditovali. (Video je dostupné na této webové stránce ve formě článku.) Mnohým, kteří zpochybnili oficiální stanovisko ke covidu-19, bylo křivděno stejně. A samozřejmě BBC a národní tisk se připojili a zaútočili na ty, kteří se odvážili zpochybnit oficiální stanovisko zveřejňováním nepřijatelných pravd.

Nyní se však obávám, že genocidní šílenci, jezdci z Apokalypsy, kteří plánovali tento podvod, nás vedou do Armagedonu.

Už dávno jsem byl přesvědčen, že architekti tohoto podvodu očekávali, že miliony lidí zemřou.

Nyní se však domnívám, že zločinné mozky, které tento podvod vytvořily, zásadně podcenily nebezpečí experimentálních vakcín, které s takovou vervou propagovaly. Miliony lidí, kteří dostali jednu z vakcín proti covidu-19, mohou na následky tohoto očkování zemřít. Za chvíli vysvětlím jak a proč.

Podvod se samozřejmě začal divokými předpověďmi Fergusona z Imperial College. Ferguson je matematický modelář s otřesnými výsledky. Lidé, kteří plánovali tento podvod, věděli, že Fergusonovy předpovědi byly absurdní. Museli vědět, že Fergusonovy výsledky byly trapně špatné. Přesto se jeho předpovědi použily jako záminka k lockdownu, sociálním odstupům, maskám a uzavření škol a nemocničních oddělení. To vše bylo úplné šílenství. Logické by bylo izolovat nakažené jednotlivce – stejným způsobem, jak se říká lidem s chřipkou, aby zůstali doma – a chránit ty nejzranitelnější, zejména starší lidi s poruchami srdce či dýchání. Ale politici a jejich poradci to všechno dělali jinak. A ti, kteří zpochybňovali, co se děje, byli očerňování a umlčováni.

Faktem je, že imunitní systém zdravých lidí je posilován interakcemi s ostatními. Zdravé děti a mladí dospělí mají velmi silný imunitní systém. Pouze u starších lidí je vysoká pravděpodobnost ohrožení novým virem. A přesto nás světoví politici a jejich poradci záměrně zatáhli do programu hromadného očkování.

Veřejnost byla ubezpečena, že jen díky rozsáhlému očkovacímu programu může získat zpět některé ze svých ztracených svobod. To byl vždy nebezpečný nesmysl.

Avšak experimentální vakcíny, které byly tak bleskově schváleny, nikdy neměly mít ten účinek, o němž bylo lidem řečeno, že ho mají mít. Nebyly koncipovány tak, aby předcházely infekci nebo jejímu přenosu. Vakcíny nezabrání, aby lidé nedostali covid-19 a ani nezastaví jeho předávání v případě, že ho dostanou. Vakcíny pouze pomáhají omezit závažnost příznaků v případě některých osob, jimž byly podány. Tomu většina lidí samozřejmě nevěří. Drtivá většina očkovaných si myslí, že oni jsou před infekcí chráněni. To je další podvod.

Kromě poměrně důležitého faktu, že vakcíny nepůsobí tak, jak si lidé myslí, že působí, jsou s vakcínami spojeny tři velké problémy.

Prvním problémem samozřejmě je, že tyto experimentální vakcíny se už ukázaly jako extrémně nebezpečné – zabily již mnoho lidí a u mnoha dalších způsobily závažné nežádoucí účinky. Velikost tohoto konkrétního problému lze posoudit podle skutečnosti, že i úřady připouštějí, že bude hlášeno pravděpodobně pouze 1 ze 100 úmrtí a vážných zdravotních poškození souvisejících s vakcínami. Nelze odhadnout, jaké množství lidí zemře v důsledku alergických reakcí, srdečních obtíží, mozkových příhod, neurologických problémů či kolik jich oslepne nebo ochrne. Na mých webových stránkách je seznam lidí, o nichž je známo, že jim vakcína způsobila újmu na zdraví nebo smrt; když ten seznam člověk čte, plní ho to hrůzou. Počet obětí je děsivý, ale většina úřadů stále trvá na tom, že jsou to všechno náhody. Když někdo zemřel do 60 nebo 28 dnů od pozitivního testu na covid-19 – i když výsledek testu byl falešný – automaticky se jako příčina smrti uváděl covid-19, aby se zvýšila čísla. Ale když zdraví mladí lidé zemřou během několika hodin po očkování, jejich úmrtí jsou smetena ze stolu jako náhodná. Kolik už těch tragických náhod bylo…

Druhým problémem je porucha imunitního systému známá jako „patogenní priming“, jenž může vyústit v cytokinovou bouři. Jde o to, že imunitní systém očkované osoby bude připraven reagovat velmi dramatickým způsobem, pokud dotyčný v budoucnu přijde do styku s virem. Výsledek může být katastrofální a obávám se, že k tomu dojde na podzim a během příští zimy. Až totiž lidé, kteří se nechali očkovat, přijdou do kontaktu s koronavirem, ocitnou se opravdu ve velkých potížích. Jejich imunitní systém bude reagovat přehnaně, a je pravděpodobné, že dojde k mnoha úmrtím.

Pacienti nebyli na tento problém oficiálně upozorněni, přestože důkazy byly zveřejněny v Mezinárodním věstníku klinické praxe z října 2020. Příspěvek má název „Upozornění (na základě informovaného souhlasu) účastníků klinických zkoušek na nebezpečí, že vakcíny proti covidu-19 zhoršují klinická onemocnění“. (Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID19 vaccines worsening clinical disease)

Avšak žádný informovaný souhlas pro pacienty nebyl a mám podezření, že většina lékařů o rizicích dosud nic neví.

S největší pravděpodobností budou zabiti starší lidé a lidé se zhoršenou imunitou. A co vám zhorší imunitu? Nošení roušky, izolace od ostatních a nedostatek slunečního záření jsou tři zřejmé příčiny. Nadměrná konzumace alkoholu a přílišné holdování tabáku v domácím vězení také zvlášť nepomůže.

K nárůstu úmrtí pravděpodobně dojde na podzim, kdy je nejpravděpodobnější, že se očkovaní jedinci dostanou do kontaktu s virem. Koronavirus se šíří nejrychleji na podzim a v zimě.

V důsledku epidemie s velkým počtem úmrtí vlády spustí propagaci dalšího kola očkování. Samozřejmě se bude hodně mluvit o mutacích, budou se vyrábět nové, spěšně vyvinuté vakcíny a ty pak budou intenzivně propagovány celebritami, které o medicíně nebo vakcínách nevědí vůbec nic. Lékaři, kteří jsou si vědomi nebezpečí a mají o vakcínách pochybnosti, budou jako obvykle umlčeni.

Možná to bude překvapující, ale mám za to, že lidé, kteří za tímto podvodem stojí, věděli, že k tomuto dojde. Byla to součást jejich ďábelského plánu.

Věděli, že na podzim a v zimě dojde k nárůstu počtu úmrtí. Vždy plánovali, že úmrtí svalí na novou verzi covidu-19 – na některou z mnoha tisíc mutací, které se objeví na podzim. Dlouho jsem měl tušení, že nakonec budou propagovat očkování každých pár měsíců, nebo ještě častěji; třeba každý měsíc. Když jsem použil slovo „hoax“, šlo mi o kritiku reakce na virovou infekci podobnou chřipce. Reakce na ni byla divoce přehnaná.

Mám pocit, že to byl také důvod úšklebku Billa a Melindy Gatesových, když naznačili, že první pandemii možná nebudeme brát vážně, ale že k další pandemií už budeme přistupovat mnohem seriózněji.

A mám za to, že oni i všichni ostatní, kteří jsou do tohoto podvodu zapojeni, předpokládali, že budou v naprostém bezpečí, protože oni se ve skutečnosti nenechají očkovat. Mám podezření, že mnoho příslušníků elity a jiných významných osobností dostalo místo některé z experimentálních vakcín placebo.

Nikdy jim nehrozila vážná újma ani smrt v důsledku očkování ani to, že se u nich vyvine patogenní priming[1], v následku čehož budou při dalším kontaktu s virovou infekcí neuvěřitelně zranitelní.

Domnívám se, že elita byla přesvědčena o svém bezpečí. Podle mě vymysleli plán, který by vedl k milionům úmrtí, ale který by nijak neohrozil je.

Jsem však přesvědčen, že udělali obrovskou, zásadní chybu.

A tím se dostáváme ke třetímu problému – problému, s kterým nejspíš nepočítali.

Tento problém právě nedávno nastínil Dr. Geert Vanden Bossche, který je velmi významným odborníkem na vakcíny. Já jsem byl k tomu, co říká, původně skeptický, protože Dr. Bossche dříve pracoval pro GAVI a nadaci Gatesových. Je posledním člověkem na světě, o němž by se dalo říci, že je odpůrcem očkování.

Dr. Bossche poukázal na to, že vakcíny, které se v současné době používají, jsou pro boj s touto virovou infekcí špatnými zbraněmi.

Tím, že tyto vakcíny dáváme milionům lidí, si zaděláváme na katastrofu: učíme virus mutovat a stát se silnějším a více smrtícím. Snaha vymýšlet nové vakcíny na nové mutace jen všechno zhoršuje, protože vědci jsou vždycky o krok pozadu za mutacemi. A lidé, kteří byli očkováni, nyní šíří zmutované viry do svého okolí. Mutace jsou stále silnější a více smrtící.

Ukončení lockdownů bude dokonale načasováno, aby bylo zajištěno, že se nové mutace koronaviru rozšíří široko daleko.

S tím je spojen další problém: v našich tělech se za normálních okolností nacházejí speciální bílé krvinky, které nám pomáhají likvidovat infekce. Tyto bílé krvinky, tzv. NK buňky (NK = natural killer, tedy „přirozený zabiják“), pomáhají pozabíjet závadné buňky, které „vtrhnou“ do těla. Jakmile NK buňky dokončí svou práci, objeví se naše protilátky a uklidí vzniklý nepořádek.

Dr. Bossche vysvětluje, že vakcíny proti covidu-19 spouštějí tvorbu velmi specifických protilátek, které soupeří s přirozenou obranyschopností jedinců, kteří se nechali očkovat. Dochází tím k potlačení přirozených obranných systémů očkovaných lidí, protože specifické protilátky, které vyprodukovala vakcína, berou vrch. A tyto specifické protilátky jsou trvalé. Zůstávají v těle očkované osoby navždy.

Katastrofálním důsledkem je, že přirozená imunita desítek či stovek milionů lidí, kteří podstupují očkovaní, je efektivně ničena. Jejich imunitní systém nebude schopen bojovat proti jakékoli zmutované variaci viru, která se jim vyvíjí v těle. A tyto zmutované viry se mohou šířit do společnosti. Mám za to, že právě z tohoto důvodu se nové variace viru objevují v oblastech, kde bylo očkováno opravdu hodně lidí.

V souhrnu jde o to, že očkování dává viru příležitost stát se mnohem nebezpečnějším. Každý očkovaný jedinec má potenciál stát se masovým vrahem, protože z jeho těla se stává laboratoř produkující smrtící viry. A co je ještě horší, někteří očkovaní jedinci se mohou stát bezpříznakovými přenašeči, kteří smrtící viry šíří kolem sebe.

A lidé, kteří byli očkováni, nebudou schopni na mutace reagovat, neboť jejich vlastní imunitní systém byl ovládnut systémem umělým, který má svůj původ ve vakcíně a který byl koncipován tak, aby bojoval proti původní formě koronaviru. Očkovaní jedinci budou velmi ohroženi, jakmile se začnou šířit nové mutace. Jejich těla jsou trvale a výlučně zaměřena na obranu proti formě viru, která se rychle stává zastaralou.

Nechávat se očkovat novými vakcínami nepomůže, poněvadž zmutovaný virus bude nezranitelný. Vědci, kteří vyrábějí vakcíny, nebudou schopni předběhnout mutující virus. To se mělo předpokládat. Proto také vakcíny proti chřipce často nefungují.

Politici a jejich poradci budou lhát a svádět vinu za vývoj nových mutací a nárůst úmrtí, ke kterému dojde, na ty, kdo se nenechali očkovat.

Pokud má však Dr. Bossche pravdu – a já se domnívám, že ji má – tak to jsou očkovaní jedinci, kteří budou ohrožovat lidstvo. Budou zásadní hrozbou pro každého, kdo byl očkován, avšak zároveň i velkou hrozbou pro neočkované, protože viry, které šíří, jsou nebezpečnější než ty původní.

Jsme na velmi nebezpečném území.

Pokud tento očkovací program nyní nezastavíme, pak není přehnané říci, že je ohrožena samotná budoucnost lidstva.

Plánovali to tak ti, kteří se pokoušejí prosadit Velký reset?

Nevím.

Možná jejich cílem po celou dobu bylo nás všechny zabít.

Anebo se jim jejich zlovolný komplot prostě jen vymkl z rukou?

Ve Velké Británii mi vždycky připadalo, že v čele národní reakce na nastalou situaci jsou zcela nesprávní lidé jako Ferguson, Hancock, Whitty a Vallance. Co se týče USA, domnívám se, že Dr. Fauci byl tím nesprávným člověkem.

Po celou dobu jsem se obával, že byli vybráni právě proto, že jsou pro tento úkol nevhodní. Všechno, co udělali, bylo k naší škodě, ale ku prospěchu jim a zločinné kabale usilující o nastolení Agendy 21 a Velkého resetu.

Vytrvalé potlačování svobodné diskuze nás zavedlo přímo do této propasti. Nikomu z těchto lidí nemělo být umožněno získat takovou moc nad našimi životy, a mohlo se to stát jen kvůli tak rozsáhlé cenzuře nesouhlasných názorů, jaká tu nikdy předtím nebyla. Ututlávání faktů jak ze strany mainstreamových médií, tak ze strany internetových gigantů celou tuto situaci obrovsky zhoršilo. Myslí si snad, že oni budou v bezpečí?

Existuje reálné riziko, že namísto usmrcení „jen“ 90 % až 95 %, jak si původně zlotřilá elita přála, omylem zabijí každého, že zcela vyhladí lidstvo.

Máme jen velmi málo času na to, abychom se zachránili. Musíme posílit náš imunitní systém a paradoxně je možné, že se budeme muset držet dál od lidí, kteří se nechali očkovat. Asi příští týden napíši článek o tom, jak můžete posílit svůj imunitní systém.

Chápete teď, proč je toto nejdůležitější článek, který jsem kdy napsal o covidu-19, a možná vůbec nejdůležitější, který jste kdy četli?

Do mainstreamových médií, která potlačují pravdu a odmítají jakoukoli debatu nebo diskuzi, se nedostanu. Například YouTube odmítá hostit videa, která zpochybňují cokoliv, co prosazuje zločinný establishment.

Pošlete proto tento článek lékařům a novinářům, přátelům a příbuzným. Sdílejte, sdílejte, sdílejte. Možná se nám podaří přesvědčit mocné, že nejsou imunní vůči katastrofě, která nám hrozí. Můžete snadno sdílet z www.vernoncoleman.org

Doufám, že se Dr. Bossche mýlí. Doufám, že i já se mýlím.

Ale vše v tomto článku je třeba prozkoumat. A pokud tyto obavy nebudou zveřejněny a vyšetřeny, budeme s naprostou jistotou vědět, že plánem je zabít co největší množství lidí. Nemůže být žádný jiný závěr.

Vernon Coleman

    1. března 2021

_______________________________________________________________

[1] tělo je vystaveno viru nebo části proteinu daného viru, a díky tomu se v těle spustí autoimunitní reakce

zdroj: https://www.vernoncoleman.com/humanrace.htm

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře

Související články