Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Vakcinace, čipizace, redukce o 6 miliard

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

Jak je možné beztrestně a veřejně hovořit o plánu masové genocidy 6 miliard lidstva a usilovat o jeho naplnění konkrétními kroky?! Jak to, že se národy nepostaví proti a ještě ho i pod hrozbou sankcí prosazují?! Tu jde přece o nejtěžší zločin, zločin proti lidskosti! Jak to, že není trestán ten, kdo ho připravuje? Vždyť tu jde o celý zločinecký systém s genocidním programem, jehož součástí je Gatesova vakcinace a čipizace. Nikdo jakoby to nemohl zastavit!

  • vakcinace-cipizace-redukce-o-6-miliard
  • vakcinace-cipizace-redukce-o-6-miliard
  • vakcinace-cipizace-redukce-o-6-miliard

Přitom jsou konkrétní důkazy, že v Indii Gatesovy vakcíny zmrzačily půl milionu dětí! Ani Indie nikoho nežaluje, ani OSN veřejného viníka nestaví před mezinárodní soud! Organizovaný zločin proti lidskosti dále pokračuje. Nedozírnému množství dětí vakcíny způsobily autismus nadměrnými dávkami hliníku. Dnes je podle účinků možné vakcinaci zařadit mezi zbraně hromadného ničení a sebeničení. Je absurdum, že škodlivá vakcinace je povinná! Je směšné, že se čeká na vynález vakcíny proti koronaviru, kterou chtějí očkovat hned. Podle mezinárodních norem musí jakýkoliv lék procházet zkušební lhůtou 10-15 let. Zde jde ale navíc o mnohem větší nebezpečí, protože Gates usiluje o zavádění nanočipů do těla skrze vakcíny. Už dnes jsou vakcíny s nanočásticemi, které mohou fungovat podobně jako čip.

Jak to, že papež tento program genocidy podporuje? Otrávený kořen jeho apostaze sahá až k II. vatikánskému koncilu, tam nastal duchovní zlom, jehož ovoce dnes žneme. Vrcholem je intronizace démona Pačamamy ve Vatikánu. Brzy nato následovala celosvětová karanténa s cílem vakcinace a čipizace. Ďáblovi služebníci realizují svůj plán. Nejde jen o fyzickou likvidaci 6 miliard, jde o duše, o to vzít jim věčný život, a právě proto všechno zločinné úsilí směřuje k zavedení čipizace. Znamená totální kontrolu člověka, a to i jeho myšlení. Úplně ho zbavuje svobody, a to i svobodné vůle. I kdyby čipizace měla určité výhody, i kdyby znamenala určitý pokrok v oblasti zdravotnictví, je třeba mít na paměti, že je v rukou těch, kteří neusilují o zdraví lidí, ale o jejich masovou redukci! Očipovaný člověk se stává otrokem, biorobotem, který už de facto nemůže konat pokání nutné ke spáse! Čip nejenže nepřetržitě kontroluje člověka, ale když nejedná podle programu otrokáře, zasáhne centrum bolesti či vyřadí funkci nějakého orgánu a donutí ho tak k poslušnosti, takže otrocky vykoná jakýkoliv zločin. Cílem tohoto satanského systému je věčné zavržení duší. Může člověka nepřetržitě atakovat rouhačskou myšlenkou a ve chvíli, kdy v ní zůstává, vyřadit srdce a způsobit smrt.

Lidé sloužící systému genocidy lidstva se postavili proti Bohu, proti Jeho řádu a zákonům, které vložil do vesmíru, do světa i do lidské přirozenosti. Ďábel skrze prvotní hřích oklamal člověka a nasel do jeho přirozenosti své otrávené semeno. Přirozeným Božím zákonem, kterým je svědomí, je toto semeno omezováno. Rovněž je omezováno zjeveným Božím zákonem, daným nám zvláště v evangeliu, a v konkrétní situaci je toto semeno paralyzováno vírou, která sjednocuje s Ježíšem.

Bůh stvořil a řídí svět tím, že mu dal své zákony. Jemu nemusí radit ani pan Gates, který tu dnes je a zítra z něho bude trochu prachu. Pro něho a jemu podobné platí: „Pomni, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš.“ Bohu nemusí radit ani podobní „filantropové“, kteří mají umělý problém s přelidněností země. Hitler a jeho ideologie má na svědomí 40 milionů lidí. Gates a jeho čipizace plánuje likvidaci 6 miliard! Dělá k tomu konkrétní kroky a lidstvo mlčí a kvůli umělému strachu spolupracuje. Země a lidstvo zde budou do druhého příchodu Krista, pak tato forma existence skončí. „Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.“ (2Pt 3,10) „Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od pevného základu. (v. 17) ... Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.“ (v. 13)

Takže ani o to se nemusí starat pan Gates a radit Bohu, co má či nemá dělat. Ať si uvědomí, že bude stát před Božím soudem. Dle lidské spravedlnosti je však třeba, aby byl postaven i před lidský soud za zločiny proti lidskosti. Po spravedlivém rozsudku by pak měl být zkonfiskován celý jeho majetek i celý jeho finanční kapitál.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

31. 5. 2020

Facebook komentáře