Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

TI KTEŘÍ USILUJÍ O MOC BY NEMĚLI ŠKODIT LIDEM A DEMOKRACII

Hodnocení uživatelů:  / 10
NejhoršíNejlepší 

OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÝM POLITICKÝM STRANÁM

Orgán Evropského parlamentu pro vyhodnocování vědeckých a technologických inovací STOA uspořádal 31.5.2021 videokonferenci, na které se přední vědečtí odborníci z řady evropských zemí vyjadřovali k zavádění páté generace mobilních sítí.

Skoro všichni se shodli v tom, že zatím není prověřeno, jestli elektromagnetické záření, které se bude používat pro tyto sítě, nebude poškozovat lidské zdraví, protože i u doposud používaných frekvencí elektromagnetického záření existuje podezření, že lidské zdraví poškozují.

  • ti-kteri-usiluji-o-moc-by-nemeli-skodit-lidem-a-demokracii

Světová zdravotnická organizace cituje názor Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, že mobilní telefony mohou vyvolat rakovinu mozku https://www.who.int/…nes . Podle jejích výzkumů se nádory na mozku objevovaly často na té jeho straně, na kterou si nemocní přikládali mobilní telefon při telefonováni. Někteří účastníci videokonference STOA také upozorňovali na vědecké pokusy, při kterých byla mikrovlnným zářením poškozena vyvíjející se embrya zvířat a snížena schopnost spermatu oplodnit vajíčka.

Vědci se shodli na tom, že před zavedením páté generace mobilních sítí, by měla být rizika pro lidské zdraví, normální vývoj embryí a rozmnožování prověřena https://multimedia.europarl.europa.eu/…5J8. V přístupu k zavádění páté generace mobilních sítí pokračovala STOA v červnu 2021, když zveřejnila knihu, kterou na její žádost napsala Dr. Fiorella Belpoggi z Mezinárodní akademie toxikologické patologie. Autorka v knize psala, že ve vědecké literatuře existují omezené důkazy pro to, že elektromagnetické záření ve frekvencích od 450 do 6000 MHz způsobuje u lidí rakovinu mozku, ale dostatek důkazů o tom, že způsobuje rakovinu mozku a periferního nervového systému u zvířat.

Psala také, že existuje dostatečné množství důkazů, že stejné frekvence mají negativní účinky na plodnost mužů a zvířecích samců a vývoj embryí. Pokud jde o frekvence, které mají být používány pro pátou generaci mobilních sítí, konstatovala, že nebylo zkoumáno, jestli způsobují rakovinu nebo omezují plodnost lidských i zvířecích samců a vývoj embryí https://www.europarl.europa.eu/…pdf (str. 6 až 10). Nedostatečné vědecké vyhodnocení zdravotních rizik mobilních sítí páté generace připustila v letošním roce i výzkumná služba Evropského parlamentu https://www.europarl.europa.eu/…ncehttps://www.europarl.europa.eu/…mp3 .

Proti zavádění páté generace mobilních sítí začaly být podávány žaloby a v několika městech v Italii soudy budování těchto sítí zakázaly. Zakázáno bylo i v belgickém hlavním městě Bruselu. V srpnu letošního roku vydal americký odvolací soud ve Washingtonu rozsudek, že rozhodnutí americké Federální komise pro komunikace (FCC) z roku 2019, že jí stanovené limity pro vystavení obyvatelstva elektromagnetickému záření z roku 1996 obyvatelstvo přiměřeně chrání, nejsou podložené vědeckými důkazy.

V rozsudku soud nařídil FCC, aby předložila rozumné vysvětlení pro své rozhodnutí používat nadále své zavedené postupy při rozhodování, jestli jsou mobilní telefony a další přenosné elektronické přístroje v souladu s jí stanovenými limity, aby se zabývala působením radiofrekvenčního záření na děti, následky dlouhodobého vystavení lidí elektromagnetickému záření a působení elektromagnetického záření na životní prostředí https://www.fiercewireless.com/…ion .

Vědecké výzkumy a vzrůstající výskyt řady nemocí vyvolávají velké pochybnosti o tom, že elektromagnetické záření je pro život neškodné. Podle 89% výzkumů vyvolává elektromagnetické záření v živých organismech oxidační stres, který se podílí na vzniku víc než 50 nemocí. V České republice vzrostl výskyt rakoviny od roku 1985 do roku 2016 (tedy v době, kdy začaly být zaváděny mobilní telefonní sítě, navigační systémy a WiFi o 141% http://svobodnenoviny.eu/…na/ . V roce 2018 zemřelo na rakovinu 28 tisíc lidí https://www.prazskyden.cz/…ce/, tedy jen o málo méně než na koronavirus za dva roky.

O vlivu oxidačního stresu na vznik rakovinného bujení se dnes nepochybuje. Významná část elektromagnetických vln, které mají používat mobilní telefonické sítě páté generace bude pohlcována kůží a hrozí tedy nebezpečí, že se zavedením páté generace mobilních sítí výskyt rakoviny kůže v České republice enormně vzroste. Ostatně od zavedení mobilních sítí vzrostl o 400%, přestože se ozonová díra v atmosféře na Evropou uzavírala Pátá generace mobilní sítě může být vražedná – SVOBODNÉ NOVINY BEZ CENZURY (svobodnenoviny.eu).

V České republice trvale roste i výskyt infarktu myokardu. Například v Praze bylo v roce 2012 přivezeno do nemocnic s infarktem 2000 pacientů, což bylo o 500 pacientů víc než v roce 2010 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100927/obsah/282313-infarktu-pribyva .

Podle vědeckých výzkumů se i na vzniku infarktu podílí oxidační stres, který v organismu vyvolávají mimo jiné i elektromagnetické vlny https://www.semanticscholar.org/paper/Exposure-to-electromagnetic-fields-induces-stress-Azab-Ebrahim/407511ff598dd65493fe9d6803775a914df2baa2#paper-header.

V roce 2018 zemřelo v České republice v důsledku onemocnění srdce 36 tisíc lidí https://www.prazskyden.cz/kazdy-druhy-clovek-v-cesku-umira-na-rakovinu-nebo-onemocneni-srdce/ .

Počet lidí, nemocných cukrovkou vzrostl v České republice od roku 1975 do roku 2015 z 234.071 na 858.010, tedy o 366% http://diabetickaasociace.cz/…cr/ a v současné době trpí cukrovkou asi 900.000 lidí, což je skoro 10% obyvatelstva ČR https://www.cukrovka.cz/…a-2 . V roce 2017 na cukrovku zemřelo asi 3500 lidí https://akceplzen.cz/…cnea v roce 2018 4500 https://www.prazskyden.cz/…ce/. U diabetiků přitom při vědeckých pokusech hladina cukru v krvi stoupala v elektromagneticky znečištěném prostředí a klesala po jeho opuštění https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…71/. Ve Švýcarsku zase přibylo lidí nemocných cukrovkou v okolí nově vybudované krátkovlnné vysílačky https://www.researchgate.net/…ion.

Výskyt autismu ve světě roste extrémním způsobem. Od roku 1975 do roku 2015 vzrostl o 5000% https://www.zdravotnickydenik.cz/2015/04/deti-s-autismem-pribyva-celoplosna-systemova-pece-vsak-v-cesku-neexistuje/ . V roce 2013 zveřejnily doktorka Martha Herbert s expertkou na elektromagnetismus Cindy Sage výzkum, podle kterého bylo u pacientů, trpících autismem zjištěno, že jim je společné to, že trpí oxidačním stresem https://www.defendershield.com/link-between-autism-emf-radiation/.

Někteří vědci zastávají názor, že autismus je spojen s nadbytkem kalcia uvnitř buněk a že tento nadbytek mohou způsobovat elektromagnetické vlny, tím že jejich působením přibývá v buněčné membráně kanálů, kterými se kalcium dostává dovnitř buněk https://aulterra.com/studies-prove-cell-phone-radiation-causes-damage-to-dna/ . Podle profesora biochemie Martina Palla narušuje nadbytek kalcia uvnitř buněk vytváření nervových synapsí a v důsledku jejich nedostatku dochází k poškození činnosti mozku https://www.defendershield.com/link-between-autism-emf-radiation/. Podle řady pokusů jsou děti, trpící autismem, schopné se vyléčit, když se omezí jejich vystavení mikrovlnám http://www.clearlightventures.com/blog/2015/9/11/the-emerging-link-between-wireless-and-autism , http://www.electronicsilentspring.com/calming-behavior/.

Lidí trpících Alzheimerovou nemocí přibylo v České republice za 5 let (od roku 1914 do roku 1919) o 38% https://socialnipolitika.eu/…em/. Tvrzení, že je to důsledkem stárnutí populace neobstojí, protože věk dožití se od roku 1990 do roku 2014, tedy za 24 let, zvýšil jen o 10,5% https://zpravy.aktualne.cz/…04/ . Za uvedených pět let se tedy průměrná délka života prodloužila přibližně o 2% a zbývá vysvětlit nárůst počtu nemocných nejméně o 36%.

Mozky pacientů trpících Alzheimerovou nemocí přitom, podle vědeckých výzkumů, vykazují velký rozsah oxidačního poškození https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…76/ . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…65/. Podle vědeckých výzkumů se také Alzheimerova nemoc objevuje častěji u lidí, kteří pracovali velkou část života poblíž zdrojů elektromagnetických vln https://www.hindawi.com/…97/ .

Vzhledem k tomu, že k nárůstu všech těchto onemocnění došlo v době, kdy byly zaváděny technologie využívající elektromagnetického záření, je vysoce pravděpodobné, že se na nárůstu těchto onemocnění podílelo toto záření. Tento trend je přitom celosvětový. Česká vláda zatím neuložila českým vědcům, aby našli příčiny prudkého nárůstu těchto onemocnění a podezření, že je vyvolávají elektromagnetické vlny tedy zatím nevyvrátila.

Strany, které se chtějí ucházet o moc v blížících se parlamentních volbách, by měly dát najevo, že jim zdraví českých občanů leží na srdci a že se tedy zasadí o to, aby rizika, spojená s neustále rostoucí úrovní elektromagnetického záření v našem životním prostředí byla vědecky prozkoumána dříve, než bude úroveň elektromagnetického záření v České republice ještě deseti a chvílemi až stonásobně zvýšena zavedením mobilních sítí páté generace.

Po páté generaci mobilních sítí, která má umožnit dálkové ovládání věcí, má nastoupit šestá generace mobilních sítí, ve které budou na internet připojeny lidské mozky a to umožní různým hackerům, včetně různých zpravodajských služeb i dálkové ovládání lidských mozků (nemluvě o dalším nárůstu výskytu rakoviny mozku, pokud budou k propojení s internetem používány pulsované mikrovlny, které jsou používány mobilními sítěmi). Šestá generace mobilní technologie by se měla dostat do prodeje zhruba za deset let.

Nastupující vláda, která by nechtěla škodit lidem, by se tedy měla zaručit i za to, že vzniknou zákony, které zabrání využívání internetu k tomu, aby lidé byli zbaveni svobody myšlení OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSTAVITELŮM ČESKÉHO STÁTU. BYLI ČEŠTÍ OBČANÉ ZBAVENI SVOBODY MYŠLENÍ? - Czech Free Press . K základním rysům mobilních sítí páté generace bude patřit, že nebude možné uniknout z jejich dosahu. Podle lidskoprávní organizace Human Rights Watch si v současné době na světě stěžují tisíce lidí, že jsou na nich zkoušeny zbraně, umožňující dálkové ovládání činnosti lidské nervové soustavy https://humanrightswatch3blog.wordpress.com/ . Většina z nich má podezření, že k tomu je používáno pulsovaných mikrovln, jejichž účinek na nervovou soustavu byl potvrzen v řadě pokusů (https://zakaz.webgarden.cz/ ).

Poměrně logickým vysvětlením zájmu vlád na zavádění páté generace mobilních sítí je jejich vojenské využití. Americké ministerstvo obrany začalo nedávno připravovat symposium, na kterém se má probírat využití sítě 5G k vojenským účelům. Vidí v tom šanci pro americkou armádu, jak získat převahu nad svými protivníky  https://www.6gworld.com/…um/ . To vysvětluje, proč americká vláda přesvědčuje své spojence, aby k budování 5G sítí nepřipouštěli čínskou firmu HUAWEI. Spojenci by se ale právě z tohoto důvodu měli vyhnout i použití amerického technického vybavení.

Za přípravný výbor Strany za svobodu myšlení v digitálním světě https://www.svobodamysleni.cz/

Mojmír Babáček

Facebook komentáře