Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Svou pozorností poskytujeme energii také tomu, co nechceme

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Všechno je jen energie a všechny hmotné i nehmotné formy jsou jen jejími různými projevy. Myšlenky, hmota, projevené i neprojevené universum a také my. Energie obsahují informace, které definují, jak konkrétně se projeví. Své energetické informační pole má také každý tělesný orgán a každá buňka. Ta pole definuje jejich přesnou funkci, součinnost a podobu.

  • svou-pozornosti-poskytujeme-energii-take-tomu-co-nechceme

Energetická informační pole vytváříme také svými myšlenkami: přesvědčením, názory, vizemi a sny. Naše pole se navzájem různě propojují a ovlivňují. Každý z nás se tak podílí na utváření morfogenetického pole své rodiny, obce, státu, Země... Tak, jako energetická informační pole našeho těla definují náš zdravotní stav, možnosti, podobu a charakter, morfogenetická pole definují podobu a vlastnosti místa, kde žijeme.
Specifická energetická informační pole jsou záměrně vytvářena médii a dalšími nástroji moci: televizí, rozhlasem, zábavním průmyslem, politikou, náboženstvím, doktrínami a dalšími institucemi a -ismy. Tato pole jsou vytvářena tak, aby měla co nejširší, nejlépe celoplošnou působnost. Stěží dnes najdeme místa, která nejsou v jejich dosahu.
Sledujete-li televizní vysíláni, jste vystaveni účinkům energetického informačního pole, vysílajícího iluze, falešná přesvědčení, vzorce myšlení a chování, negativitu, oddělenost, nenávist a strach. Sledováním si stahujete tyto programy do paměti svého operačního systému, a pokud nejste vědomě ukotveni v každém přítomném okamžiku, jste jimi doslova ovládáni a řízeni.
Poslední výzkumy z oblasti moderní medicíny dokázaly, že se pacienti, na které jejich nejbližší intenzivně a s láskou mysleli, uzdravovali daleko rychleji než ti, kterým nikdo nevěnoval svou pozornost. Vzdálenost mezi nimi v tom nehrála naprosto žádnou roli.
Ženy zase velmi snadno poznají, když je nějaký muž za jejich zády sleduje. Cítí energii, kterou jim svou pozorností věnuje.
Zkusme se zamyslet nad tím, proč stále ještě věnujeme svou pozornost, a s ní také svou energii katastrofickým zprávám a zprávám plným všemožného nebezpečí a násilí. Proč stále ještě věnujeme svou energii politickým intrikám, korupci a skandálům. Proč se stále ještě vyžíváme v cizích dramatech, v dramatech postav nekonečných a stupidních seriálů. Proč sledujme filmy s jedinými spravedlivými bojovníky, vedoucími nekonečný boj proti všemu a všem. Proč stále ještě zaměřujeme svou pozornost na všechno, co sami ve svých životech nechceme.
Politiku nezměníme tím, že do ni vstoupíme. Obsah televizního vysílání nezměníme tím, že budeme psát rozhořčené dopisy řediteli. Změny dosáhneme tehdy, přestaneme-li tomu všemu věnovat svou energii a tedy svou pozornost. Myslíte si, že herec bude dál hrát svou roli ve vyprázdněném divadle?
Zkuste si představovat svět takový, po jakém toužíte a v jakém chcete žít. Zkuste si představovat život plný lásky, radosti, hojnosti a štěstí. Zkuste si představovat, že děláte jen to, co vám přináší radost, co vás naplňuje a baví. Zkuste si představovat, že děláte to, co je prospěšné nejenom vám, ale také všem. A tomu věnujte svou energii a svou pozornost.
Jsme tím, co si myslíme, co děláme a na co zaměřujeme svou pozornost. Jsme energetické pole obsahující informace o tom, kým jsme. Do svých životů si totiž nepřitahujeme to, co chceme, ale jen to, kým jsme. My sami jsme změnou. Herci z vyprázdněných divadel odejdou a stíny v morfogenetických polích se rozplynou. V tom spočívá naše síla a naše moc.

Facebook komentáře