Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Superkoalice ANO, ČSSD, KSČM a SPD definitivně zpolitizovala státní správu + další TZ PS

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Praha, 23. ledna 2019 – Vládní strany ANO a ČSSD s podporou komunistů a SPD dnes přehlasovaly Senát a přijaly novelu zákona o státní službě, která opět přináší neakceptovatelnou politizaci ministerstev a dalších úřadů státní správy. To vše navzdory tomu, že vláda v minulosti slibovala státní službu otevřenou odborníkům. Podle Pirátů je nyní otevřená cesta k tomu, aby po každých volbách docházelo k přeobsazování klíčových úřednických míst. To může výrazně narušit systematičnost práce a vést k pravidelným personálním změnám po každých volbách.

  • superkoalice-ano-cssd-kscm-a-spd-definitivne-zpolitizovala-statni-spravu

Předseda Pirátů Ivan Bartoš upozornil, že k politizaci státní správy docházelo již před přijetím zákona: „Zaměstnanci státní správy nás v několika případech kontaktovali a žádali o pomoc, jelikož dochází k nestandardním reorganizacím některých útvarů na ministerstvech. Tato oznámení nyní pečlivě vyhodnocujeme. Demoverzi toho, jak bude vypadat státní správa po zásahu hnutí ANO, jsme sledovali již v období první Babišovy menšinové vlády.

Už během tohoto půlročního období bez důvěry přišla na vrcholné pozice řada politicky vyhovujících lidí bez patřičné odbornosti. Zároveň vláda mnoho nezávislých profesionálů odvolala. Dnes přijatý zákon obsahuje i návrh, který umožňuje odvolávání státních tajemníků na základě rozhodnutí ministra nebo vlády, čímž žene státní správu do područí vlády a jednotlivých ministrů. Je třeba podotknout, že odpovědnost za přijetí zákona leží též na bedrech vládní sociální demokracie. Dnes svým hlasováním nastolila a zakonzervovala stav, který vládě Andreje Babiše umožní státní aparát využívat v prospěch svůj a politicky loajálních osob. Superkoalice ANO, SPD, KSČM a ČSSD tak odevzdala státní správu do rukou premiéra Babiše doslova na hraní.

Zákon nyní putuje k rukám prezidenta republiky. Ten v roce 2014 ostrými výroky v rádiu kritizoval služební zákon sociálně demokratické vlády, který zavedl pozice politických náměstků. Sněmovna tehdy přehlasovala veto prezidenta, který se poté obrátil na Ústavní soud. Ten mu dal částečně za pravdu.

--

Jak pracují Piráti?

Přehled nejdůležitějších aktivit nejen pirátských poslanců naleznete na stránce www.piratipracuji.cz.

Držíme kurz!

--

Jakub Dušánek

Mediální odbor Pirátské strany

 

 

Piráti prosadili vylepšení místních a krajských referend

Praha, 23. ledna 2019 Poslanecká sněmovna dnes potvrdila novelu předloženou místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Pikalem, která umožní, aby se volby a referenda mohly konat ve stejnou dobu a ve stejných volebních místnostech. Souběh místních referend, krajských referend a různých typů voleb ušetří územním samosprávám miliony korun a zvýší účast v referendech.

„Návrh Pirátské strany povede ke zjednodušení souběhu referend a voleb, snížení finanční zátěže obecních rozpočtů a současně lépe naplní účel zákona o místním referendu. Souběžné konání místních referend má vést k vyšší účasti na hlasování, a tedy i k vyšší platnosti a závaznosti rozhodnutí přijatých v místním referendu,“ vysvětlil Pikal.

Změnu se podařilo prosadit v rámci technických oprav volebních zákonů, které byly navrženy po zkušenostech s problematickým sčítáním hlasů v parlamentních volbách v roce 2017. Novela původně měla vstoupit v platnost již před loňskými senátními volbami, ale Senát PČR ji Sněmovně vrátil s drobnými opravami. Sněmovna s nimi dnes vyslovila souhlas.

„Mám v šuplíku i další modernizace volebních zákonů, které by jednoduše ušetřily obcím zbytečnou byrokracii, ty předložím při nejbližší příležitosti, dodal Pikal.

 

 

Piráti navrhují zrušení povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot

 

Praha, 24. ledna 2019 - Pirátští poslanci Radek Holomčík a Dana Balcarová připravili návrh novely zákona o ochraně ovzduší, která ruší povinnost přimíchávat biopaliva do pohonných hmot. Cílem návrhu je zastavit znehodnocování zemědělské půdy pěstováním energetických plodin jako jsou např. řepka či kukuřice a vytvořit tlak na vládu, aby řešila budoucnost snižování emisí a závislost na fosilních palivech. Mezinárodní závazek ČR o snižování emisí v dopravě je návrhem nedotčen.

 

Podpora biopaliv v té podobě, která dnes vychází ze zákona o ochraně ovzduší a zákona o spotřebních daních přináší celou řadu problémů ve vztahu ke krajině, ochraně půdy i rozvoji venkova. Hlavním důvodem je podle Pirátů nesmyslné lpění na biopalivech první generace a nedostatečná podpora alternativ. Celý systém je v současné podobě neudržitelný, protože povinné přimíchávání a škody, které způsobují biopaliva první generace jak na lokální, tak globální úrovni, nejsou kompenzovatelné.

 

Absurdní nám přijde to, že celý systém podpory obnovitelných zdrojů v dopravě je u nás postaven jednak na pálení potravin a druhak na palmovém oleji, který je získáván za cenu totální devastace plic naší planety - deštných pralesů,” říká Radek Holomčík, místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR.

 

Návrh se netýká povinnosti dodavatelů pohonných hmot zajistit do roku 2020 snížení emisí v dopravě o 6 procent. Návrh jim uvolňuje ruce ve způsobu, jakým ekologičtější dopravy dosáhnou. „Doprava je jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší, v současnosti to zažíváme v Ostravě, Děčíně či Zlíně, ale i v mnoha dalších městech. Chceme otevřít cestu k dalším typům čisté dopravy - pokročilým biopalivům, elektromobilitě, vodíku, i zemnímu plynu,” upřesňuje jeden z cílů návrhu předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR Dana Balcarová.

 

Evropská směrnice RED II, která stanovuje cíle politiky obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 mění současný přístup jak k biopalivům první generace, tak i k dalším alternativám. Abychom její cíle naplnili, je třeba začít investovat do rozvoje pokročilejších variant obnovitelných zdrojů již nyní. „Závazky ČR v oblasti snižování emisí skleníkových plynů jsou pro Piráty zásadní. V tomto ohledu se chceme soustředit na odklon od spalování uhlí v elektrárnách i lokálních topeništích, hledání úspor, zvýšení energetické účinnost  a podporu obnovitelných zdrojů energie,” dodává Dana Balcarová.

 

Jako vhodné alternativní způsoby řešení Piráti vidí zejména podporu rozvoje technologií pro výrobu pokročilých biopaliv z odpadů a druhotných surovin. Další prostor je i v podpoře a komplexním řešení v oblasti pestrého dopravního mixu, tedy používání šetrných dopravních prostředků v městské hromadné dopravě, efektivní využívání kapacit automobilové dopravy, podpoře elektromobility a vodíkových dopravních prostředků (zejména u nákladní automobilové dopravy) a v neposlední řadě podpoře decentralizace energetických zdrojů. Snižovat emise skleníkových plynů lze také skrze tzv. uhlíkové farmaření, kdy se používá technologie tzv. sekvestrace (zadržování) CO2 v půdě, a to skrze správnou zemědělskou praxi. „Rozvoj smysluplných technologií obnovitelných zdrojů energie přináší velký potenciál i pro českou akademickou a komerční sféru. Investice do rozvoje těchto technologií proto nevnímám jenom jako investice do lepšího životního prostředí, což by samo o sobě stačilo, ale také jako investice do konkurenceschopnějšího hospodářství naší země,” dodává Holomčík.Návrh novely zákona o ochraně ovzduší naleznete v příloze emailu.

Facebook komentáře