Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Štrasburské memorandum a Synoda o Amazonii

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Štrasburské memorandum z roku 2014 i letošní Synoda o Amazonii mají stejného ducha a stejný program, a to postupnou likvidaci křesťanství.

Memorandum v oblasti vzdělávání

Citace:

čl. 1: Zavedení multikulturního vzdělávání ve všech vzdělávacích institucích ve státě (od 11. 9. 2016)
čl. 10: Vyřazení křesťanského vzdělávání na všech úrovních vzdělávání (od 11. 9. 2016) a zavedení religionistiky (od 12. 9. 2016)
Odpověď: Křesťanské vzdělání je vyřazeno a skrze religionistiku je popularizováno pohanství.

  • strasburske-memorandum-a-synoda-o-amazonii

Štrasburské memorandum a Synoda o Amazonii

 

Citace:

čl. 5: Zavedení hodin sexuální výchovy do školních osnov prvních stupňů základních škol (od 11. 9. 2016) a bezplatné poskytování prezervativů všem žákům, počínaje od prvních tříd základních škol (od 11. 10. 2016)

čl. 7: Praktická realizace hodin sexuální výchovy na všech stupních školního vzdělávání (od 11. 12. 2017)

čl. 12A: Zavedení promítání slajdů na hodinách sexuální výchovy (od 19. 9. 2016)

čl. 12D: Exkurze vzdělávacích institucí a univerzitních kateder na místa sexuální svobody (od 17. 9. 2017)

Odpověď: Ve školství je legalizována nemorálnost i propagace sodomie skrze tzv. sexuální výchovu. Je to zločin proti mládeži, církvi i národu. František však přesto tzv. sexuální výchovu vehementně prosazuje! Vráží tím nůž do zad rodičům i dětem, a to nejen z katolických rodin.

Memorandum v oblasti církve

Citace čl. 1C: Zavést ikony renesančního typu – záměna byzantské mentality (od 1. 3. 2017)

Odpověď: Za propagovanými ikonami je dekadentní duch. Disponuje k pohanství a nečistotě.

Citace

čl. 3: Zrušit bdění v chrámech a klášterech (od 14. 8. 2018)

čl. 7C: Zavést dny životního prostředí 5. června i 21. prosince, věnovaných Matce zemi, a také 14. dubna (začátek reformy 20.9.2016)

čl. 7B: Zavést nový liturgický řád ve všech křesťanských církvích (od 16. 9. 2017)

Odpověď: Liturgické reformy s sebou nesou chaos a odvádějí pozornost od podstaty, kterou je pokání. Tak to bylo i s tzv. liturgickými reformami II. Vaticana.

Otázka: Oč šlo v Havaně při setkání Františka s Kirillem?

Odpověď: Na letišti v Havaně 12. 2. 2016 pseudopapež František a moskevský patriarcha Kirill podepsali společnou deklaraci. Byla v ní vytýčena bezpodmínečná nutnost tzv. internáboženského dialogu s pohany. To je zrada Krista a pravoslavné církve! Ovocem internáboženského dialogu nikdy nebyl mír, ale ztráta křesťanské identity a invaze pohanství na křesťanská území.

Citace čl. 11C: Zavést na Svaté hoře Athos antické kultovní sochy, přeměnit Athos v ekologickou… společnost, … v nové centrum nového náboženského směru a nové církevní hudby (od 1. 4. 2018)

Odpověď: Co to je ten nový náboženský směr? Je to duch New Age, duch Assisi a duch Amazonie. Jaká bude nová církevní hudba? Bude to hudba New Age, anebo rocková hudba s kořeny v satanském voodoo?

Citace čl. 14A: Organizovat ekologická sympózia na Athosu.

Odpověď: Pod rouškou ekologie je prosazováno hnutí New Age a pohanský satanismus. Příkladem je Synoda o Amazonii se svou ekologickou konverzí, plánovanou od 6. do 27. 10. 2019.

Citace čl. 8G: Zůstanou pouze tři patriarcháty – křesťanské sjednocené církve – a to ruský, konstantinopolský a římský patriarchát

Odpověď: Nepůjde o křesťanské sjednocené církve, ale o globalizované antikřesťanské struktury New Age. Synoda o Amazonii plánuje další krok, a to postupné rušení papežství.

Citace čl. 8H: Proměna církevních škol ve všech křesťanských církvích na religionistické školy (od 17. 7. 2017)

Odpověď: Religionistika je dnes účinným propagátorem pohanství v rámci středního i vyššího vzdělávání. Degraduje křesťanství na úroveň pohanství, a navíc pohanství preferuje. Takové církevní školy ničí křesťanství více než státní školy.

Citace:

čl. 10A: Zavést nové multináboženské bohoslužby s hudebním doprovodem ve všech křesťanských církvích (od 20. 5. 2017)

čl. 10B: Ve všech chrámech zavést užití hudebních nástrojů a pořádat koncerty, nejen náboženské (od 20. 10. 2017)

Odpověď: Křesťané uctívají ve svých bohoslužbách Boha, kdežto pohané při svých rituálech uctívají démony. Tzv. multináboženská bohoslužba je vrcholem rouhání a výsměchem Bohu! Je šokující, že Synodou o Amazonii František spojuje svatou liturgii, tedy Kristovu oběť na kříži, s vyvoláváním démonů v pohanských rituálech. K tomu slouží právě jejich hudba.

Citace čl. 12: Souhlas křesťanských církví s tím, že od roku 2016 už vstupují do Nového věku

Odpověď: New Age je náboženstvím antikrista a dát k němu souhlas znamená pro křesťanské církve veřejně se zřeknout Krista a vejít pod Boží prokletí – anathemu.

Citace čl. 15A: Výše uvedená nařízení budou ratifikována ekumenickým koncilem křesťanské pravoslavné církve (od 19. 6.-9. 7. 2016)

Odpověď: Dnes církve nejsou likvidovány zevnějším násilím, okovy a věznicemi, ale programovanou sebelikvidací. Podobná metoda se používá i k likvidaci národů. Příkladem je Istanbulská úmluva, která zavádí destruktivní gender ideologii a kradení dětí z jakékoliv rodiny. Každý národ si musí vlastní sebezničení odsouhlasit.

Memorandum: administrativní reformy

Citace čl. 7E: Vybudování klášterů s mnichy a mniškami všech konfesí a všech religií v EU i na Svaté hoře Athos (od 17. 3. 2018).

Odpověď: Svatá hora Athos je pro pravoslavné křesťany duchovním centrem. Memorandum diktuje přeměnu Svaté hory Athos na Sodomu a Babylon New Age! Ptáme se: To zde budou odpadlí katoličtí mniši a mnišky spolu se sakrálními hinduistickými prostitutkami a různými šamany voodoo přinášet oběti démonům a satanu spojené se sexuálními orgiemi? Satanizaci Athosu schválili a podepsali zástupci Františka, Kirilla a Bartoloměje.

Citace čl. 2C: Přijetí vyšší role OSN (od 19. 10. 2017) pro všechna náboženství světa

Odpověď: Jde o podřízení církví dnes už protikřesťanské organizaci. To je sebevražda – suicidium!

Citace čl. 3: Legalizace všech imigrantů ve všech zemích EU bez omezení (od 19. 11. 2016)

Odpověď: Pseudopapež František už vyhlásil, že je povinností katolíků přijmout islámské imigranty do každé farnosti, do každého kláštera a na každé poutní místo. To je šílenství a sebevražda křesťanství.

Citace čl. 4B: Přijetí homosexuálních sňatků a sňatků transsexuálů a adopce dětí homosexuály (od 16. 5. 2016)

Odpověď: Toto jsou zločiny proti lidské přirozenosti. Na ty církevní představitele, kteří tento dokument připravili, podepsali a prosazují, dopadá Boží anathema – prokletí!

Citace čl. 5: Dovolení volně dostupné dětské pornografie v internetu (zatím?) od 14 let (od 24. 12. 2017)

Odpověď: To je další morální zločin, který byla církevní hierarchie povinna odsoudit, a ne ho schvalovat a programovat.

Citace čl. 7A: Legalizace nových kultů New Age (od 21. 9. 2016)

Odpověď: Účast na pohanských kultech je těžký hřích. Za něj už na izraelský národ přicházely utrpení, války a babylonské zajetí.

Citace čl. 8E: Církev má zavádět kremaci i těch, kdo chce křesťanský pohřeb (od 22. 5. 2016)

Odpověď: Jde o další prvek vykořeňování křesťanské tradice.

Citace čl. 9C: Zrušit tradici křtění malých dětí a zápisů v matrikách (od 12. 9. 2016)

Odpověď: Proč tento program rušení křtů dětí podepsali samotní představitelé církve?

Citace závěru memoranda: „Zavazujeme se uskutečnit všechny tyto reformy v období od 1. 5. 2016 do 16. 8. 2020, aby mohlo dojít k změnám, a my jsme od 1. 5. 2016 plně vešli do Nového věku… Modlíme se k jednomu bohu a jednomu člověku, aby se zjevil na svět kvůli vyřešení všech problémů planety.“

Odpověď: Praktické zavedení New Age je totální likvidace křesťanství. Tím bohem, ke kterému se za to modlí, je satan. Tím jedním člověkem, který se má zjevit na svět, je antikrist! Všechny reformy, které konají apostati Kirill, Bartoloměj a František, slouží k sebezničení křesťanství a jsou přípravou na vystoupení antikrista! Na všechny tři i na jejich delegáty, kteří Štrasburské memorandum podepsali, dopadla Boží anathema. Byla zveřejněna 15. 2. 2016.

Otázka: Co má dnes dělat každý upřímný katolík?

Odpověď: Ať dá Bohu slib jedné hodiny modlitby denně, a to po celý rok, za prosazení pravověrného papeže a obrodu církve.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Stáhnout: Štrasburské memorandum a Synoda o Amazonii (9.8.2019)

Facebook komentáře