Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Stanovisko Platformy k adventní řeči mluvčího a spolkového předsedy Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernda Posselta

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 

5.1.2021

Dojímavá řeč pronesená v čase adventu panem Berndem Posseltem plná na první pohled smířlivých sentencí, vzývající Boha a lásku představuje ve skutečnosti dštění síry na český národ. V tomto ohledu pan Posselt dokazuje, že zatím není schopen překročit svůj vlastní stín a poselství Vánoc hrubým způsobem zneužívá ve prospěch svých politických cílů. Uvádí vyloženě nepravdivé argumenty pro obhajobu své doktríny a stanovisek.

Demonstruje nejen nenávistná a dávno známá stanoviska prodchnutá duchem revanše a nenávisti ke všemu českému a československému, zejména proti prezidentovi Dr. Eduardu Benešovi, ve které je až dojemně důsledný.

  • stanovisko-platformy-k-adventni-reci-mluvciho-a-spolkoveho-predsedy-sudetonemeckeho-landsmansaftu-bernda-posselta

Vážený pane mluvčí a spolkový předsedo Sudetoněmeckého krajanského sdružení!

Vznášíme zásadní a kategorický protest k vašim výrokům, které nejsou ničím jiným než opětovným štvaním proti českému lidu, hrubým zkreslováním historických skutečností a rozhodnutí spojeneckých mocností, jejichž zásahem byl po dlouhém boji, v němž ztratilo život mnoho milionů lidí, zničen hitlerovský nacistický režim, který byl hrozbou nejen pro evropskou civilizaci. Německo bylo nuceno nést následky svých činů, ostatně jako v historii každý poražený národ po prohrané válce, zvláště tak strašné a rozpoutané režimem, který se zmocnil vlády právě ve vaší zemi.

Vaši krajané, kteří dosud žili na území Československé republiky, posloužili jako pátá kolona a svou zradou se sami zasloužili o svůj poválečný osud. Nazývat ho předem plánovanou etnickou čistkou je neslýchané a rozhodně to nepřispěje ke smíření, o které aspoň navenek, jak se zdá, vehementně usilujete. Pokud vám o ně opravdu jde, změňte rétoriku a ve svých prohlášeních zmiňte příčinu té neblahé a tragické události, kterou bezesporu odsun z domoviny představuje, a nevytrhávejte věci z kontextu s příměsí demagogie a falešné sentimentality. Tím věci smíření víc prospějete a bude zajisté i pozitivněji přijímána.

Zatím jste tak bohužel neučinil. Dokazujete tím, že všechny vaše rádoby aktivity mají jen formu bez skutečného a smysluplného obsahu, a to ke škodě jinak chvályhodných snah.


 Platforma „Vraťme vážnost ČSBS“

 Signatáři platformy „Vraťme vážnost ČSBS“

 jsou jmenovitě uvedeni na webové stránce platformy

                                                                                           viz https://www.vratme-vaznost-csbs.cz/

Facebook komentáře