Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Regionální konference Světové rady míru proběhla na Kypru

Ve dnech 9. – 10. 9. 2016 se v Nicósii setkali zástupci dvou regionů – Evropy a Středního Východu. Konkrétně například Portugalska, Řecka, Bulharska, Rakouska, Turecka, Palestiny, Bahrajnu, Sýrie, Iráku, Iránu, Libanonu a dalších, samozřejmě včetně České republiky a Kypru - jako hostitelské země. Kromě Kyperské mírové rady zajišťovaly setkání také kyperské odbory. Jednání nejprve probíhalo ve dvou sekcích – Evropy a Středního Východu. Posléze se obě sekce spojily, proběhla diskuse a na závěr byl přijat návrh rezoluce.

regionalni-konference-svetove-rady-miru-probehla-na-kypru

 

___________________________________________________________________________

Zástupci všech zúčastněných zemí se shodli na tom, že největším nepřítelem míru jsou USA. Použití ozbrojených sil se dnes stalo určujícím faktorem v současných mezinárodních vztazích, což je v rozporu s mezinárodním právem. Válka je nyní označována jako "boj proti terorismu", "humanitární mise", "poslání chránit protestující civilisty", "ochrana a podpora lidských práv a demokracie", "zajišťování bezletové zóny" atd. Vždy to začíná destabilizací vlád a různými tzv. „jary“, což jsou fakticky státní převraty organizované USA, které se snaží stát vládci světa za každou cenu.

Státy NATO pokračují v distribuci militarizace Evropy, která se tak stává de facto vojenským táborem, protože jsou zde trvale organizována velká vojenská cvičení a populace je připravována na válku. EU a NATO se stále více identifikují. Nepřítel se nazývá Rusko. Díky této politice USA, EU a NATO se však Evropa může proměnit v nukleární hřbitov a může být dokonce zničena i celá planeta.

Při jednáních se ukázalo, že existují rozdílné pohledy na otázky migrace. Představitelé Západní Evropy deklarovali svoji solidaritu s uprchlíky, s cílem pomáhat jim v Evropě. Za největší nebezpečí imigrace považovali nárůst fašistických sil ve vlastních zemích. Za fašistickou například označovali i Pegidu v Německu. Zdroj migrace spatřovali ve válkách, vedených USA a NATO, ovšem nikoli v politice Evropské unie. Stávající imigraci považovali vesměs za spontánní.

Naopak zástupci bývalých socialistických zemí hovořili o nutnosti vytvoření podmínek k návratu migrantů do vlastních zemí s tím, že samotná imigrace nic neřeší. Vyslovovali výhrady nejen k destabilizační politice NATO, ale též k politice Evropské unie. Nárůst vlasteneckého cítění v evropských zemích rozhodně nepovažovali za fašismus ani za nebezpečí a už vůbec ne za nebezpečí největší. Dokazovali, že současná nelegální imigrace je určená ke zničení evropských národních států a společnosti jako takové a že není spontánní, ale plánovaná. Jako příklad uváděli Kypr, který je blíž k Turecku než Řecko, avšak žádní uprchlíci zde nejsou – na rozdíl od řeckých ostrovů. Kladli si tedy řečnickou otázku, zdali to není tím, že Kypr je okupován Tureckem, a tudíž tam není žádná tzv. „spontánní uprchlická vlna“ ani směrována.

V tomto se shodli se zástupci Sýrie, Iráku a Iránu. Reprezentant Sýrie zdůraznil, že v Sýrii samé jsou pro oběti války vytvořeny uprchlické tábory a zázemí, a není důvod pro jejich imigraci do Evropy. Návrat syrských uprchlíků do vlastních domovů podporovali i zástupci mírových organizací Turecka.

V návrhu závěrečné deklarace pak zazněla podpora Palestiny s tím, že Gaza je největší uprchlický tábor na světě, odsouzení války v Sýrii, terorismu ISIS v Iráku, al Nasry, Muslimského bratrstva v Egyptě atd.

Zástupci České republiky (Asociace Vojáci proti válce a České mírové fórum) konstatovali, že bezpečnost na evropském kontinentu musí být kolektivní - tedy nedělitelná a stejná pro všechny, že je naprosto nezbytné zrušení a odstranění cizích vojenských základen na cizích územích a že je nutný odchod cizích vojsk z cizích území.

Součástí jednání byly též informace o celosvětovém setkání Světové rady míru, které se uskuteční v listopadu v Brazílii, a na němž má být formulován Nový světový řád, založený na suverenitě lidu, mezinárodním právu, spravedlnosti a především na míru - jako jediném řešení pro lidstvo.

Praha 12. 9. 2016 Vladimíra Vítová

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře